El rinka
5 (100%) 1 vote

El rinka

Įvadas

Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija įsteigta 1995 m. liepos mėn. kaip visuomeninė komisija, sudaryta iš įvairių ministerijų, žinybų ir mokslo įstaigų atstovų.

Pagal Energetikos įstatymą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato kainodaros energetikoje principus, tvirtina kainų skaičiavimo metodikas bei derina su tiekėjais elektros energijos, gamtinių dujų, centralizuotos šilumos ir karšto vandens kainas. Pagal Kainų įstatymą Komisija nustato dar ir šalto vandens kainų ir keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais, tolimojo susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių skaičiavimo metodikas bei derina atitinkamas kainas ir tarifus.

Svarbiausia Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos sritis yra nustatyti kainodaros energetikoje principus, rengti ir tvirtinti kainų skaičiavimo metodikas, energetikos objektų prijungimo įkainius, nustatyti valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas, kontroliuoti reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą. Komisijai suteikta teisė derinti arba vienašališkai nustatyti elektros energijos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto bei šalto vandens kainas.

Komisijos funkcijos ir uždaviniai

1. Pagrindinis komisijos uždavinys – prižiūrėti elektros energijos, gamtinių dujų, šilumos ir vandens ūkio rinkas įstatymų nustatyta tvarka.

2. Vykdydama jai pavestą uždavinį, komisija atlieka šias funkcijas:

2.1 tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas;

2.2 nustato valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas;

2.3 nustato elektros energijos ir rezervinės galios kainų reguliavimo tvarką elektros energijos gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, kurie užima daugiau kaip 25 procentus rinkos, taip pat balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarką;

2.4 tvirtina elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, supirkimo kainą;

2.5 tvirtina elektros energijos ir gamtinių dujų objektų (tinklų, sistemų, įrenginių) prijungimo įkainius;

2.6 nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, įvertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą;

2.7 išduoda, sustabdo, panaikina elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo licencijas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas licencijavimo taisykles, kontroliuoja licencijuojamą energetikos įmonių veiklą;

2.8 nustato, ar elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojus galima pripažinti laisvaisiais, ir viešai skelbia laisvųjų vartotojų sąrašus;

2.9 viešai skelbia elektros energijos ir gamtinių dujų įmonių perdavimo ir skirstymo paslaugų įkainius, vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros energijos ir gamtinių dujų tinklų įkainius;

2.10 išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo;

2.11 analizuoja licencijuojamos energetikos įmonių veiklos sąnaudų audito išvadas;

2.12 nustato centralizuotos šilumos ir karšto vandens, šalto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu kainodaros principus;

2.13 nustato centralizuotos šilumos ir karšto vandens, šalto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo kainų, keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių skaičiavimo metodikas, prašymų suderinti

2.14 derina centralizuotos šilumos ir karšto vandens, šalto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo kainas, vežėjų nustatytus keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais, vidaus vandenų transportu tarifų maksimalius dydžius, taip pat vežėjams autobusų stotyse teikiamų paslaugų tarifų maksimalius dydžius;

2.15 tvirtina normatyvinį energijos kiekį bendro naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui šildyti;

2.16 kontroliuoja valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą;

2.17 pagal kompetenciją derina rengiamas taisykles, nuostatus, metodikas Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka;

2.18 informuoja visuomenę apie komisijos veiklą, leidžia periodinį biuletenį, kitą informacinę medžiagą;

2.19 tvirtina komisijos administracijos struktūrą;

2.20 kalendoriniams metams pasibaigus, per 4 mėnesius parengia metinę savo veiklos ataskaitą, pateikia ją Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir paskelbia viešai;

2.21 atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Energetikos pertvarkymas ir nauji uždaviniai Komisijai

Įsigaliojęs Gamtinių dujų įstatymas reglamentavo naujus kainodaros principus, numatė palaipsnį rinkos atvėrimą, taikant reguliuojamą trečios šalies pasinaudojimą vamzdynais,
apibrėžė rinkos dalyvių teises ir pareigas, jų veiklos priežiūrą. Pagrindinius šiam įstatymui įgyvendinti būtinus dokumentus parengė ir patvirtino Vyriausybė (Licencijavimo tvarką), Ūkio ministerija (Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisykles), taip pat Komisija (Licencijų formas, Gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodiką). Pagal naująją Gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodiką Komisija jau nederina įmonės apskaičiuotų kainų, o nustato jų viršutines ribas trejiems metams. Konkrečias dujų perdavimo ir paskirstymo paslaugų kainas kasmet, o dujų kainas reguliuojamiesiems vartotojams kas pusę metų persiskaičiuoja dujų įmonė pagal Komisijos patvirtintas formules. Komisija tik patikrina, ar apskaičiuotos kainos neviršija jos nustatytų viršutinių ribų, ar nediskriminuojamos atskiros vartotojų grupės. Jei kainos apskaičiuotos nesilaikant nustatytos metodikos ar klaidingai, Komisija nurodo įmonei jas pataisyti. Jeigu įmonė nevykdo nurodymų, Komisija kainas gali nustatyti vienašališkai, o įmonę nubausti. Baudos gali būti taip pat skiriamos už veiklą be licencijos ar joje nurodytų reikalavimų nesilaikymą, už nepagrįstą atsisakymą leisti trečiosioms šalims pasinaudoti gamtinių dujų vamzdynais ir t. t.

Šiuo metu Jūs matote 36% šio straipsnio.
Matomi 819 žodžiai iš 2248 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.