Verslo etika tarptautinis protokolas
5 (100%) 1 vote

Verslo etika tarptautinis protokolas

TURINYS

Įvadas 4

Tarptautinis protokolas istoriniu požiūri 5

Protokolo svarba 5

Protokolo svarba darant karjerą 6

Protokolo rūšys 7

Protokolo taisyklės 7

Protokolo taisyklių svarba darbe 8

Elgesio taisyklių žinojimo svarba ieškant darbo 8

Išvados 10

Literatūros sąrašas 11

ĮVADAS

Žodis „protokolas“ kilęs iš graikų kalbos. Juo buvo vadinama doku¬mentų įforminimo ir archyvų tvarkymo taisyklių visuma. Laikui bė¬gant tarptautinio protokolo turinys pasipildė bendravimo etikos ir ce¬remonialo sąvokomis.

Tarptautinio protokolo normos nėra kurios nors šalies ar grupės asmenų pramanas. Tai – ilgos oficialaus bendravimo istorijos rezulta¬tas. Tarptautinio protokolo sąvoka pasaulinėje literatūroje apibūdina¬ma įvairiai: protokolas – vyriausybių ir jų atstovų oficialaus ir neofi¬cialaus bendravimo taisyklių visuma; tarptautinis protokolas – visu¬ma visuotinai pripažintų taisyklių ir tradicijų, kuriomis tarpusavio bendravimą grindžia vyriausybės, užsienio reikalų žinybos, diplomatinės atstovybės, oficialūs asmenys ir t.t.

Tarptautinio protokolo normas turėtų pažinti ne tik oficialūs, įtakingi asmenys, bet ir tie, kurie nori gauti gera darbą, siekti karjeros, svajoja uždirbti daug pinigų, trokšta bendrauti su žymiais, daug pasiekusiais, apsukriais žmonėmis, palaiko ryšius su užsienio partneriais, mėgsta lankytis priėmimuose, trokšta pelnyti aplinkinių pagarbą, o taip pat kiekvienas, kuris trokšta patobulinti, pagražinti ir pagerinti savo gyvenimą, todėl ir šio mano darbo tikslas supažindinti su tarptautiniu protokolu, parodyti kam jis yra naudingas, kokia jo svarba.

TARPTAUTINIS PROTOKOLAS ISTORINIU POŽIŪRIU

Dar Liudviko XVI laikais aristokratiškų priėmimų metu svečiams būdavo įteikiamos kortelės su pagrindinėmis elgesio taisyklėmis. Jos buvo vadinamos etiketėmis – iš čia ir kilęs žodis „etiketas“. Šiuo žo¬džiu apibūdinamas išsiauklėjimas, geros manieros, mandagus bendra¬vimas. Etiketo pagrindu ir susiformavo tarptautinis protokolas. Tam tikrų jo reikalavimų laikytasi ir viduramžiais. Sakykim, Vilniaus auk¬sakalių cecho meistrams viešoje vietoje nebūdavo galima pasirodyti be švarko. Stodami į prekybininkų gildiją, pirkliai turėdavo iškilmin¬gai pasižadėti padėti draugui, ginti vienas kitą, laikytis gildijos nuro¬dymų, o vienas iš svarbiausių reikalavimų buvo nemenkinti gildijos vartotojo akyse – garantuoti sandorių sąžiningumą ir teisėtumą.

Ypač ištobulėjo karališkasis protokolas. Dėl pastangų kuo smulkiau nustatyti visas elgesio taisykles ilgainiui jis pasidarė toks sudėtingas, kad net prireikė specialios pareigybės – ceremonmeisterio. Imta leisti ceremonialo ir etiketo vadovėlius, etiketo mokymas tapo būtina kiek¬vieno aristokrato auklėjimo dalimi. Teikdami kilmingiems visuomenės nariams rangus, titulus ir apdovanojimus, monarchai normuodavo kiek¬vienam asmeniui skirtiną pagarbą. Pavyzdžiui, carinėje Rusijoje XVIII a. pradėtas taikyti privalomas oficialus titulavimas pagal rangus ir socia¬linę kilmę. Petro I „Rangų tabelyje“ reikalaujama bausti kiekvieną, ku¬ris nepaisys pagal rangą nustatytos vietos rūmų ceremonijoje, iškilmin¬gose vaišėse, valdininkų suvažiavimuose ir k.t. Aukščiausioji valdovo padėtis visada buvo pabrėžiama aukščiausia pagarbos forma. Pavyz¬džiui, pagal XVI a. Ispanijos rūmų etiketą kiekvienas pavaldinys, pri¬siartinęs prie karaliaus, turėdavo atsiklaupti ir pabučiuoti jam ranką. Laikui bėgant sudėtingi rūmų ritualai nunyko kartu su visais ki¬tais senoviniais papročiais, tačiau pagrindinės tarptautinio protokolo normos liko nepakitusios. Jos, kaip klasika, yra bendros visoms pa¬saulio šalims. Tai lyg atspara, ant kurios kiekviena šalis, remdamasi tradicijomis, kultūra, religija, demografija, istorija, kalba, temperamentu ir t.t., sukūrė tam tikras savo normas. Kad ir kaip istoriškai kito eti¬keto formos ir funkcijos, etiketas visada buvo žmonių bendravimo priemonė, dėmesio ir pagarbos vienas kitam raiškos būdas.

PROTOKOLO SVARBA

Šiais laikais griežtai laikomasi tarptautinio protokolo taisyklių ir normų, kai oficialiai pripažįstamos naujos valstybės, užmezgami di¬plomatiniai santykiai, skiriami nauji diplomatinių atstovybių vadovai, įteikiami įgaliojamieji raštai (kredencialai), vyksta oficialūs vizitai, vedamos derybos, pokalbiai, pasirašomos sutartys ir susitarimai, rengia¬mi oficialių delegacijų priėmimai, tarptautiniai pasitarimai ir konferencijos, reaguojama į kitos šalies įvairaus pobūdžio šventes bei ge¬dulingus įvykius. Ypač griežtai paisoma valstybinės vėliavos ir valstybinio himno naudojimo normų.

Remian¬tis etiketo, kaip ir protokolo, normomis žmogus gali būti gerbiamas ir ignoruojamas, aukštinamas ir žeminamas. Etiketas yra iškalbingas, jis byloja apie reikšmingus dalykus: išorinės elgesio kultūros požiūriu apsaugodamas kiekvienos asmenybės orumą, jis padeda plėtoti humanišką žmonių tarpusavio santykių turinį. Etiketas ypač svarbus kon¬fliktinių situacijų, derybų metu. Nesilaikant etiketo normų iš principo neįmanoma našiai svarstyti problemų, keistis nuomonėmis, kolekty¬viai ieškoti
tiesos. Net smarkiausiai susikirtus pažiūroms, įsitikini¬mams, koncepcijoms, etiketas neleidžia suirti pagarbos ir padorumo atmosferai, nuomonių skirtumui virsti tarpusavio įžeidinėjimu, orumo menkinimu. Jis padeda išsaugoti partnerių lygiateisiškumo, džentel¬meniškumo principus.

Šiuo metu Jūs matote 35% šio straipsnio.
Matomi 789 žodžiai iš 2280 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.