Delegacijos 10 asmenų vizito Lietuvoje vadyba
5 (100%) 1 vote

Delegacijos 10 asmenų vizito Lietuvoje vadyba

KTU

TurinysĮVADAS 3

1. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS 4

1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS 4

1.2. UŽSIENIO POLITIKA 6

1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS 7

1.4. KULTŪRA 7

1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT 8

2. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 9

3. AIRIJOS ŠALIES SVEČIŲ GARBEI RENGIAMŲ PIETŲ VADYBA 16

4. SVEČIŲ VIZITO (2 DIENŲ) IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS 25

IŠVADOS 37

LITERATŪROS SĄRAŠAS 39

ĮVADAS

Lietuvos verslininkai norėdami pasidalinti patirtimi su Airijos

verslininkais nusprendė suorganizuoti susitikimą. Airijos penki įžymus

verslininkai buvo pakviesti į šį susitikimą su žmonomis.

Šio darbo tikslas aprašyti svečių iš Airijos verslo vizito, taip

pat pažintinės kelionės Lietuvoje vadybą.

Pirmoje dalyje surašyta pažintinė informacija apie Airiją:

Airijos pavadinimo reikšmė, nacionalinė vėliava, vyriausybės

sudėtis. Apie šią smaragdinę šalį trumpai pateikti svarbūs aspektai, taip

pat užsienio politika, Airijos ekonomika, ES narystė, švietimas ir mokslas

bei technologijos, kultūra ir religija.

Antroje dalyje plačiau aprašomas užsienio svečių verslo kelionės

Lietuvoje planavimas ir organizavimas:

Svečių priėmimo vadyba, apgyvendinimas, kvietimų į iškilmingus

pietus paruošimas, svečių susodinimo per iškilmingus pietus schema, patalpų

puošimas, stalų serviravimas, tostai ir kalbos, vizitinės ir stalo

kortelės.

Trečioje dalyje aprašoma iškilmingų pietų vadyba:

Šeimininkų ir svečių pareigos, iškilmingų pietų du meniu variantai

iš skirtingų aukščiausios klasės restoranų Vilniuje. Apskaičiuota

iškilmingų pietų sąmata pagal dviejų konkrečių restoranų meniu įkainius.

Ketvirtoje dalyje pristatomi viešbučiai ir restoranai bei dvi

sąmatos pagal CONTI viešbučio – restorano ir REVAL HOTEL LIETUVA viešbučio

bei RIVERSIDE restorano įkainius.

Šis darbas apima 39 puslapius su tituliniu bei literatūros sąrašu.

Darbe rasite aštuoniolika fotografijų, septynias lenteles, penkių

asmenų susodinimo į automobilį bei 30 asmenų susodinimo prie iškilmingų

pietų stalo schemas, pateikiami svečiams du išskirtiniai meniu su patiekalų

pavadinimais (remiantis tikrais restoranų meniu).

Darbas parašytas naudojantis trimis literatūros šaltiniais ir

keturiais interneto puslapiais, išvardintais literatūros sąraše.

1. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS

1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS

Šalies pavadinimas

Šalies pavadinimas angliškai – „Ireland“ ir „Éire“ – airių

protėvių kalba.  Nors  senosios kalbos šalies  pavadinimo „Éire“ kilmė yra

nežinoma, tačiau senojoje airių literatūroje yra tokia mitologinė pranašė,

vardu Eiru. Dabartinis modernus šalies pavadinimas sudarytas iš gėlų kalbos

„Éire“ ir vokiško žodžio „land“ (žemė). Nacionalinė vėliava

Nacionalinė vėliava yra trispalvė, sudaryta iš žalios, baltos ir

oranžinės spalvų. Žalia spalva atstovauja senajai Gėlų ir Anglų – Normanų

gyventojų daliai, oranžinė – protestantų rėmėjų iš Oranžijos valstybės,

balta simbolizuoja ilgalaikę taiką tarp dviejų tradicijų. Vėliava pirmą

kartą buvo iškelta 1848 metais, kaip Airijos sąjūdžio simbolis, tačiau

nebuvo naudojama iki 1916 metų sukilimo.

Konstitucija

Airijos Konstitucijoje yra surašyti svarbiausi valstybės

įstatymai. 1937 metų referendume Konstitucija buvo pritaikyta apibūdinti

Airiją kaip nepriklausomą ir demokratinę valstybę. Konstitucijoje yra

surašyta Valstybės ir Vyriausybės administracinė struktūra. Visų piliečių

teisės yra saugojamos Konstitucijos.Prezidentas

Prezidentas yra renkamas balsuojant žmonėms kas septyneri metai.

Kol kas prezidentas neturi jokios vykdomosios galios, jo vaidmuo daugiau

yra ceremoninis. Prezidentas įgyja tikras galias, kurios jį padaro

Konstitucijos saugotoju. Dabartinė Airijos prezidentė yra Mary McAleese.

Airių Vyriausybė

Airių Vyriausybę sudaro ne mažiau kaip septyni ir ne daugiau kaip

penkiolika narių. Vyriausybės vadovas yra Airijos ministras pirmininkas

(Taoiseach), kuris yra paskirtas prezidento.

Airija yra parlamentinė, demokratinė šalis. Tautinis parlamentas

yra vadinamas Oireachtas ir sudarytas iš dviejų rūmų ir Prezidentūros.

Vieni iš rūmų yra vadinami Dáil (Atstovų rūmai), kitas – Seanad (Senato

rūmai). Šiuos abu rūmus sieja Konstitucija ir Airijos įstatymai.

Trumpai:

• Airijoje gyvena 3,744,700 žmonių,o  Dublinas, šalies sostinė, turi

apie 953,000 gyventojų.

• Šalies plotas yra 84,412 km2, o kranto linijos ilgis siekia apie 3,172

km.

• Aukščiausias Airijos kalnas yra taip vadinimas „Carrantouhill“ 1,041

m. aukščio. Ilgiausia upė – „Shannon“ 340 km ilgio. Didžiausias ežeras

– „Lough Neagh“.

• Airijos nacionaliniai parkai turi keletą unikalių ir įspūdingų

gamtovaizdžių.  

• Didelė faunos ir floros įvairovė.

• Laisvas religijos pasirinkimas valstybės piliečiams yra garantuojamas

Airijos Konstitucijos. Daugumos Airijos gyventojų tikėjimas yra

katalikybė.

• Senoji šalies kalba  išsivystė iš keltų imigrantų apie 600 prieš

Kristų.

• Anglų kalba į Airiją atkeliavo kartu su normandais. Nors ir sunkiai

prigydama, vis tiek tapo verslo, administracine kalba.

[pic] [pic]

1.2. UŽSIENIO POLITIKA• Airių užsienio politikos pagrindas yra Konstitucija, kurioje yra tokie

principai, kurie išreiškia pagarbą visoms tautoms ir ištikimybę

tarptautinių santykių teisės taisyklėms. Airija tiki, kad geriausi

dalykai kiekvienai šaliai yra bendradarbiavimas su tarptautiniais

partneriais, taikių darbo santykių, pagrįstų pagarba, tolerancija,

Jungtinių tautų demokratiniais principais ir žmonių teisėmis,

sukūrimas.

• Airija taip pat pripažįsta ypatingą vienybę su tautomis, kurios siekė

nepriklausomybės per praėjusius šimtą metų.

• Airijos žmonės du šimtmečius emigravo į kitas pasaulio šalis,

turinčias ir taip jau daug gyventojų. Ypatingi santykiai gyvavo ten,

tose šalyse, kur gyveno  didelė airių protėvių populiacija.

Jungtinių Tautų Organizacija

• Airija – aktyvi dalyvė Jungtinių Tautų Organizacijoje nuo 1955 metų,

dažniausiai prisidedanti prie taikos palaikymo misijos visame

pasaulyje ir jos parama JT0 įstaigoms yra susijusi su organizacijos

plėtra ir žmogaus teisių gynimu.

Europos Sąjunga

• Airija prisijungė prie Europos Ekonomikos Bendrijos 1973 metais,

pasiūlydama regioninio plėtojimo finansavimo iš Europos idėją

ir struktūrizuotą prekybos politiką be bendrijos.

• 1997 metais Airija pasirašė Amsterdamo Sutartį Paryžiuje prie ES

užsienio ministerijos, kuri pateikė pokyčių šalies bendroje užsienio

ir saugumo politikoje.

• Po naujo, sklandaus, struktūrizuoto šalies lėšų paskirstymo Airija

2000-2006 metais padidins savąjį kapitalą apie 3,4 bilijonų eurų.

Ekonomika

• Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu.

• Airijos ekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro 

daugiau negu 96,8% BVP (bendro vidaus produkto, 1999 m. duomenimis).

• Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir priklausymas Bendrai Rinkai,

Valstybei leidžia teisėtu būdu įvairinti, keisti savo prekybos

struktūrą. Net jei Didžioji Britanija yra didžiausia Airijos prekybos

partnerė, beveik pusė viso šalies eksporto dabar patenka į kitas

Europos Sąjungos šalis.

Airija džiaugiasi šalies ekonomikos suklestėjimu per dvidešimto

amžiaus paskutiniuosius metus. Manoma, kad gyvenimo sąlygų gerėjimą

sąlygoja šios priežastys: 

• aukštojo išsilavinimo siekimas, kvalifikuotų specialistų darbas;

• atviros rinkos idėjos priėmimas – tai daugelio metų nuoseklaus

užsienio šalių investicijų siekimo rezultatas;

• geri ekonominiai tarpusavio santykiai tarp Vyriausybės, Industrijos ir

Prekybos Sąjungų;

• išsilavinusių emigrantų grįžimas į Airiją.

1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS

• Airijos švietimas yra privalomas visiems vaikams nuo 6 iki 15 metų.

• 1998/99 metais daugiau negu pusė šalies gyventojų mokėsi.

Mokslas ir Technologijos

• Vyriausybė pripažįsta mokslą ir technologijas kaip svarbius dalykus

ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai.• Atsakomybė už mokslo ir technologijų plėtojimą yra vienas iš

svarbiausių Airijos Vyriausybės uždavinių.

(www.biblioteka.lt/metai/airija/)

1.4. KULTŪRA

Būdama iš esmės katalikiška tauta, Airija kultūros požiūriu

skiriasi nuo anglosaksiškos – normaniškos Anglijos. Keltams būdinga tiek

vienaplanė, tiek daigiaplanė veikla ir jie neabejotinai kliaunasi

pokalbiais.

Ryškiausios airių savybės yra šios:

Kaimiškas paprastumas

Vizijos ir vaizduotė

Romantizmas ir idealizmas

Ironija, humoras

Neoficialumas

Poetiniai polinkiai

Meilė literatūrai, muzikai,teatrui

Nuoširdumas, žavesys

Nepasitikėjimas britais

Prieraišumas žemei, bažnyčiai, šeimai.

1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT

Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas

Airiai šneka gyviau nei anglai ir jų kalba apibūdinama kaip “

įžūli”. Tas įžūlumas dažnai pasitaiko hiperbolėmis ir neretai pagražinta

tiesa. Iš to išplaukia airių vadinamas saldžialiežuvavimas, kurį reikia

turėti galvoje su jais kalbantis. Visuomet šilti, neoficialūs airiai per

diskusijas puikiai improvizuoja ir savo įgūdžiais rodyti tariamą sutikimą

ar pritarimą primena italus. Jų kalba neabejotinai poetiška ir

filosofiškesnė nei britų.

Klausymosi įpročiai

Klausydamiesi airiai būna mandagūs, atidūs ir retai išreiškia

nepritarimą. Jiems dažnai knieti pertraukti, nes iš jų idėjos veržte

veržiasi, tačiau pertraukia retai.
atsakymai gana platūs, bet

kartkartėmis dviprasmiški a net vingrūs.

Elgesys per susitikimus ir derybas

Susitikimai su airiais visuomet šilti, draugiški, bet kartais

trikdantys. Darbotvarkės jie griežtai nesilaiko ir gimus įdomiai idėjai

entuziastingai nuo jos nukrypsta. Idėjos jiems yra neabejotinai

reikšmingesnės nei pliki faktai. Airiai labai linkę į tai, kas abstraktu,

naujoviška, teoriška. Šiuo atžvilgiu jie panašūs į prancūzus, tik

silpnesnės logikos. Šis bruožas lemia tai, kad jie linkę gaišuoti,

ieškodami naujų kelių, kaip spręsti problemas ar užduotis. Bet tai skatina

kūrybingumą: jie yra nešabloniški, nepriklausomos dvasios žmonės ir

priešinasi spaudžiamiems rėmams ar rutinai.

Kaip sutarti su airiais

Būkite tokie šilti, draugiški ir vaišingi, kaip jie. Atskleiskite

savo vizijas bei vaizduotę. Pasakokite daugybę istorijų. Mintis reikškite

gražiai ir estetiškai. Pabrėžkite paprastumą. Nevadinkite jų anglais ir per

daug negirkite anglų. Nebūkite pašaipūs, bet įvertinkite jų švelnią

ironiją. Nesielkite snobiškai ir nesilaikykite atokiai. Neužberkite jų

faktais, bet ir nepūskite miglos į, jūsų manymu, kaimiškas, keltiškas jų

akis.

2. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Prieš atvykstant airių delegacijai į Lietuvą reikia parengti du

projektus:

• bendrąją programą;

• scenarijų.

Bendrąją programą sudaro šie pagrindiniai darbai, kuriuos atlieka

atsakingi asmenys ( atsakingi asmenys turi būti nurodyti):

1. delegacijos sutikimas;

2. vizito dalykinė programa( susitikimai, seminarai, pokalbiai, dokumentų

pasirašymas ir kt.);

3. priėmimai ( pusryčiai, pietūs, vakarienė ir kt.)

4. kultūros renginiai;

5. išvykos po šalį;

6. delegacijos palydos.

Rengiant delegacijos priėmimo scenarijų iki smulkmenų numatomi

visi organizaciniai darbai, planuojamas laikas, jų atlikėjai bei techninės

priemonės.

Delegacijos sutikimui būtinai numatoma:

1. sutinkančiųjų asmenų sudėtis;

2. kas, kada ir kam įteiks gėlių;

3. sveikinimo kalbos;

4. aprūpinimas transportu;

5. apgyvendinimas ir kt.

Taip pat reikia pasidomėti ar delegacijos vadovas bei kiti grupės

nariai atvyksta su žmonomis, jei taip, tai numatomos atskiros programos

joms bei jas lydintiems asmenims.

Priėmimo scenarijuje svarbi vieta tenka protokolinei rangų sekai.

Ji lemia eilės tvarką, kurios laikantis reikėtų sveikinti garbės svečius.

Prieš rengdami svečių vizito bendrąją programą, šeimininkai

privalo gerai išsiaiškinti užsienio svečių atvykimo tikslus, buvimo laiką,

svarstytinus klausimus, asmeninę sudėtį. Sudarant programą būtina

atsižvelgti į delegacijos pobūdį ir šalį, iš kurios atvyksta svečiai, jų

pageidavimus ( jei tokie buvo pareikšti iš anksto), pasirūpinti vertėju,

aptarti sutikimo ir palydų tvarką, asmeninę sutinkančiųjų sudėtį, gėlių

įteikimą (jei jos bus teikiamos), bagažo nuvežimą į viešbutį, oficialių

priėmimų organizavimą, kviečiamų į priėmimus asmenų sąrašą, sudaryti svečių

susodinimo prie stalo schemą ir t.t.

Priimančioji pusė privalo sutikti ir išlydėti svečius, organizuoti

jų vežiojimą ir maitinimą, tarpininkauti sprendžiant iškilusius klausimus,

nesusijusius su oficialia svečių viešnagės programa.

Atsižvelgiant į delegacijos sudėtį, jų žinias apie Lietuvą,

specifinius šalies, iš kurios jie atvyko, be oficialios (darbinės)

programos, reikia pasirūpinti ir turiningu užsienio svečių poilsiu (

teatru, sporto varžybomis ir kt.). rekomenduojama parengti ir įteikti

užsienio svečiams atskirą programą, kurioje nurodomi tik pagrindiniai

momentai: pusryčių, pietų bei vakarienės laikas, susitikimų laikas ir

asmenų, su kuriais susitiks svečias, pavardės ir pareigos, kultūrinių

renginių laikas ir išvykimo iš Lietuvos laikas. Pageidautina, kad šios

įteikiamos svečiams programos būtų nedidelio formato.

Sutinkant svečius, būtina laikytis vadinamojo vienodo lygio

principo. Tai reiškia,kad sutinkantis asmuo negali būti pagal pareigas

aukščiau už sutinkamąjį. Šis vienodo lygio principas turi tik vieną išimtį

– sutinkantis asmuo pagal pareigas gali būti vienu rangu žemesnis už

svečią, bet ne atvirkščiai. Asmenys sutinkantys svečius, privalo tiksliai

žinoti sutikimo ceremonijos schemą: kas ir kur turi stovėti, kas pirmas

prieis prie atvykusiųjų, kas ir kada įteiks gėlių, kas pristatys kitus

sutinkančius asmenis ( kurie paprastai turėtų sustoti į gretą, kad patogiau

būtų pasisveikinti). Šeimininkų uždavinys – sutikimą organizuoti greitai

ir tiksliai, jokiu būdu svečiams nesiūlyti eiti pirmiems, o vesti juos (

kadangi jie nežino kelio). Tokio pat principo reikia laikytis ir išlydint

svečius. Pagal tarptautinį etiketą išlydėti turi tie asmenys, kurie juos

pasitiko.

Svečiams atvykus, šeimininkai privalo su jais aptarti svečių

buvimo programą, paaiškinti numatytų konkrečių renginių
tikslus, išklausyti

svečių pageidavimus ir pasiūlymus. Jei aptarimo metu svečiai pareiškia

daugiau pageidavimų ( apie kuriuos iš anksto nebuvo tartasi), galutinį

atsakymą reikėtų duoti tik gerai išsiaiškinus visas aplinkybes ir tų

pageidavimų įgyvendinimo aplinkybes. Aptarus ir svečiams pritarus pateiktai

programai, ją vykdyti privalu tiek šeimininkams, tiek svečiams.

Vykdant svečių viešnagės programą, svarbiausia – laikytis

punktualumo ir vizitų trukmės tikslumo.šiuo principu būtina vadovautis tiek

dalykiniuose pokalbiuose, tiek kultūrinės programos metu.

Dažnai svečių garbei organizuojami priėmimai ir įvairios vaišės.

Kartais tai organizuoja ir patys svečiai. Pastaruoju atveju būtina visaip

padėti svečiams. Rengiant priėmimą, reikia numatyti jų pobūdį, sudaryti

kvietinių sąrašą, išsiuntinėti kvietimus, paruošti susodinimo schemą,

sudaryti meniu, pasirūpinti stalų serviravimu ir svečių aptarnavimu,

parengti tostus bei iškilmingas kalbas, aptarti svečių priėmimą pobūvyje ir

kita.

Vizito programa parengiama dviem kalbomis – anglų ( kadangi

Airijos verslo kalba vis dėlto prigijusi – anglų) ir lietuvių. Būtinai

parengiama informacinė medžiaga apie objektus, miestus, gyvenvietes,

numatytu lankymo plane. Kitas svarbus dokumentas – svečių apgyvendinimo

lydraštis, kuris taip pat spausdinamas dviem kalbomis. Jame turi būti

nurodytas visas svečių sąrašas ( pradedant vyriausiuoju), nurodant jų

gyvenimo vietas (rezidencija, viešbutis ar kita), telefono numerius. Prie

viso to parengiami kvietimai į įvairius protokolinius renginius.

Jei prieš aukšto lygio delegacijos vizitą į mūsų šalį atvyksta

svečio šalie parengiamoji grupė, šis darbas atliekamas kartu su ja, o

kitais atvejais – su svečio šalies pasiuntinybe. Prieš vizitą reikėtų

pasirūpinti Airijos valstybės vėliava., pasiteirauti apie asmeninius aukšto

svečio atributus ( jei jis turi) ir kt.

Susodinimas į automobilius. Vietos automobiliuose skirstomos į

prestižines ir mažiau garbingas. Garbingiausia vieta laikoma dešinėje ant

užpakalinės sėdynės (pagal automobilio judėjimo kryptį). Šiai 10 asmenų

delegacijai bus skiriami du daugiaviečiai automobiliai. Garbės svečiai bus

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2431 žodžiai iš 8086 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.