Mokslas ir tikėjimas

Evoliucijos pinklės „Dievas žino, ką žmonės pagalvos“, – rašė Ch. Darwinas, mąstydamas apie savo knygos „Rūšių kilmė“ poveikį žmonėms. Viena vertus, paprastų žmonių nuomonė mokslininkui ne itin rūpėjo, nes jis pirmiausia troško įtikinti gamtininkus, kad tokios gausybės gyvūnų rūšių sukūrimui yra aiški alternatyva. Kita vertus, jam toji nuomonė turėjo būti … Daugiau…

Norvegija ir jos gyventojų etiketas

ŠALIS – NORVEGIJA 1. Norvegija išvertus į Lietuvių kalbą reiškia “ kelias į šiaurę “. Šis pavadinimas atsirado todėl, kad žmonės metų metais veržėsi į šiaurės gilumą iškodami naujų žvejybos ir medžioklės plotų. Sostinė – Oslas. Tikėjimas – evangelikų liuteronų. Šalies plotas – 386’890 km².2. Valdymo forma – demokratija. Norvegija … Daugiau…

Vestuvių etiketas

Įvadas Vestuvės – viena iš svarbiausių bendruomenės ir šeimos švenčių. Naujos šeimos kūrimas rūpi visiems, ne tik patiems jauniesiems. Giminė, dalyvaudama vestuvėse, patiria savo bendruomenės reikšmingą atsinaujinimą. Šiandien vestuvės trunka trumpiau, o ir papročių išliko mažiau. Vis dėlto vestuvių prasmingumas ir svarba išlieka, o protėvių papročiai atgyja vestuvinių apeigų metu. … Daugiau…

Bioetika

I. ĮVADAS Bioetika – tai etikos taikymas taip vadinamuose gyvybės moksluose ir biotechnologijoje. Sparčiai vystantis genetikos mokslui ir žmonėms vis labiau suvokiant gyvybę sukuriančiuosius ir lemiančius gamtos elementus, svarbiu dalyku tapo ir šio mokslo taikymo pasekmės pačiai žmonijos raidai. Šiuolaikinė sveikatos priežiūros etika (bioetika) galėtų būti laikoma vienu svarbiausių veiksnių, … Daugiau…

Kultūrinės įtakos versle

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS REFERATAS TEMA: KULTŪRINĖS ĮTAKOS VERSLE ATLIKO: Daiva Žvikienė VVn 2/3 gr. studentė TIKRINO: Doc. A. LubysVilnius 2003 TURINYSTURINYS 2 ĮVADAS 3 1. Kultūros supratimas 4 2. Kultūriniai modeliai 5 3. Kultūrinio bendravimo įgūdžių ugdymas 8 IŠVADOS 10 LITERATŪROS SĄRAŠAS 11 Įvadas Šiuolaikinėje visuomenėje … Daugiau…

Etiketas

Etiketo taisyklesEtiketas ir jo svarba versle Tarpusavio santykių valdymo procese kultūros taisyklių formavimas ypač būtinas šiandien, kai mes formuojame laisvos rinkos ekonomiką, kur didelę reikšmę turi ne fondai, paskyros ir įsakymai, o žmonių tarpusavio santykių, profesinės ir valdymo etikos normos. Etiketo prasmė Mokėti kultūringai elgtis ? ypatingas menas. Jis didina … Daugiau…

Meile

Meilės svarba Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta [I Korintiečiams 13,4]. Nebūna meilės be maloningumo. Meilė be maloningumo – tarsi pavasaris be gėlių ar ugnis be kaitros. Prisiminkite Pauliaus raginimą: ,,Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus“ (Efeziečiams 4,32). … Daugiau…

Etiskumas

Įvadas 2 Etiškumas dalykiniuose santykiuose 3 Etiško sprendimo supratimas 4 Sprendimo teisėtumas ir etiškumas 5 Etiško sprendimo svarba 5 Išvados 7 Literatūra 8 Įvadas Kiekviena veika reikalauja tam tikroje srityje dirbančiųjų žmonių atsakomybės, todėl turi atitikti specialiuosius profesinės moralės reiklavimus. O pastarieji neprieštarauti bendrosioms moralės normoms. Moralės turi paisyti ir verslo … Daugiau…

Stoikų etika

TURINYSSTOIKŲ ETIKOS BRUOŽAI 4 FILOSOFIJOS PASKIRTIS 5 DORYBĖS SAMPRATA 7 GĖRIS LR BLOGIS 8 FILOSOFIJA KAIP SIELOS TERAPIJA 10 VISUOMENIŠKA ŽMOGAUS PRIGIMTIS 12 KOSMOPOLITIZMAS IR ŽMONIŲ LYGYBĖ 13 NUOLANKUMAS LIKIMUI 14 DOROVINIS TOBULĖJIMAS 15 STOIKŲ ETIKOS BRUOŽAI Stoicizmas, kaip antikinės filosofijos sistema, susiformavo Senovės Graikijoje IV a.pr.m.e. pabaigoje ir išpopuliarėjo … Daugiau…

Dorovė ir moralė

Išankstinis moralinių dalykų supratimas Kasdieninėje kalboje vartojame daugybę žodžių, norėdami išreikšti moralę. Moralinių žodžių poros: geras – blogas, galėti, privalėti, leidžiama, kaltė, dorybė, sąžinė, pareiga – naudojame sąvokas. Jiems suteikiam tam tikrą moralinį atspalvį. Įvardinam tais žodžiais kitų žmonių moralumą ar amoralumą. Mes jų negalėtume įvardinti, jei nežinotume, ką jie … Daugiau…