Politikos etikos svarba demokratinėja visuomenėje
5 (100%) 1 vote

Politikos etikos svarba demokratinėja visuomenėje

Turinys

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1. POLITIKOS ETIKOS OBJEKTAS 4

2. POLITIKOS VEIKĖJŲ ETIKOS STANDARTAI 7

3. POLITIKŲ ETIKOS KODEKSAI 10

4. POLITIKOS ETIKOS SVARBA DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS 12

APIBENDRINIMAS 14

LITERATŪROS SĄRAŠAS: 15

Įvadas

Spaudoje vos ne kas dieną pasirodo straipsniai apie įvairių valdininkų piktnaudžiavimo užimama padėtimi ar korupcijos atvejus. Maža to, esant akivaizdžiam pagrindui įtarti labai nešvarius dalykus kai kurie veikėjai lieka nenubausti ir netgi išlieka savo poste.

Ar iš tiesų artėja visuotinai amoralios politikos epocha, kurioje vartotojų visuomenė sugniuždys pilietinę visuomenę?

Mintyse grįžtame prie tokių sąvokų kaip gėris, blogis, teisingumas, vertybės ir panašiai. Manau kiekvienai istorinei epochai būdingos skirtingos vertybės. Tiek privačiame, tiek ir viešajame gyvenime jos gali būti aiškinamos skirtingai.

Šiuolaikiniame pasaulyje gyvenimo kokybė daug priklauso nuo visuomenės tarnautojų ir valdžios, todėl yra svarbus tarnautojų profesionalumas. Tai turi būti geriausi asmenys, kuriais būtų pasitikima.

Visuomenės tarnautojai turi turėti savo profesinę etiką, kuri nustatytų reikalavimus bei standartus, kurių turi laikytis šios profesijos atstovai. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad tarnaujant visuomenei, svarbi ir asmeninė, ir profesinė darbuotojo moralė.

Taigi savo darbe pristatysiu politikos etiką, apžvelgsiu valstybės tarnautojų etikos standartus, jų darbo ir moralės principus bei vertybes.

Darbo tikslas:

Aprašyti politikos etikos svarbą demokratinėje visuomenėje.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti politikos etikos paskirtį.

2. Apžvelgti politikos etikos normas, politinių veikėjų elgesio standartus.

3. Pabrėžti politikos etikos svarbą.

Darbo metodas:

Literatūros apžvalga.

1. Politikos etikos objektas

Politikos etika yra labai plati tema. Šiame skyriuje pabandysiu trumpai apžvelgti kai kuriuos politikos etikos aspektus.

Politika gali atsirasti tik bendruomenėse, ji turi būti valstybės atskaitos taškas. Apskritai galima pasakyti, politika yra tai, ką bendruomenė mėgina pasiekti kaip bendruomenė, kurią sudaro grupė žmonių, pripažįstančių tas pačias politines taisykles, tam tikrą valdymo struktūrą ir turi tą patį statusą kaip piliečiai.

Pasak D. Easton, politika yra procesas, kuriame nustatomi socialiniai tikslai ir standartai, susiejantys visus bendruomenės narius.

Remiantis įvairių politologų apibrėžimais ir samprotavimais apie politiką galima pradėti mąstyti apie politikos etiką.

Politikos etika – tai atskira etikos sritis, tirianti įvairių valdžios institucijų veiklą ir vykdomą politiką etiniu aspektu.

Galima išskirti šiuos svarbiausius politikos etikos aspektus:

• valdžios institucijų veiklą,

• valdžios atstovų veiklą,

• konkrečios politikos etiškumą.

Nuo pat civilizacijos pradžios valdžios įtaka žmonių gyvenimui vis didėja ir auga visame pasaulyje. Valdžia išleidžia kaskart daugiau pinigų ir turi daugiau įtakos nei kada nors anksčiau. Reguliuojamas ne tik socialinių ir ekonominių problemų turinys, bet ir technologinis gyvenimas.

Visuomenėje egzistuoja kelios vertybinės sistemos su savais specifiniais kriterijais, kurios formuoja mūsų nuomonę apie įvykius, elgesį ir idėjas. Mokslas yra grindžiamas teiginiais, besiremiančiais tiesos ir netiesos samprata.

Individuali ir visuomenės moralinė sąmonė ne visada sutampa. Vadovaudamasis ne tik visuomeniniu interesu, bet ir savo troškimais bei polinkiais, individas yra nuolat priverstas spręsti moralinius prieštaravimus.

Vienas pagrindinių valdžios tikslų – užtikrinti visuomenės stabilumą, kad individai būtų saugūs ir galėtų siekti savo tikslų, tobulėtų ir gyventų patenkinamą gyvenimą, – lieka nepakitęs. Valstybės užduotis yra ginti šias sąlygas.

Manau nėra etikos, moralės, doros, elgesio vertinimo – apskritai. Jis visuomet priklauso nuo visuomenės ir jos egzistavimo laikmečio.

Nikolo Makiavelio laikais vyravo nuostata, kad politika ir moralė, arba dorovė – žmogaus elgesį reguliuojančios normos ir principai, yra du nesuderinami dalykai, valstybės tikslams leistina naudoti bet kokias priemones – melą, klastą, veidmainystę, smurtą, prievartą. Moralinių principų neturėjimas siekiant tikslo – tikslas pateisina priemones – tokia yra makiavelizmo politinės doktrinos esmė.

Moralė priklauso nuo šalies istorinių tradicijų, kultūros, religijos bei socialinės santvarkos. Jos turinį sudaro visuomenėje funkcionuojanti ir istoriškai kintanti humaniškumo samprata. Nuolatine ir nepriklausoma nuo esančios visuomenės išlieka individo laisvo apsisprendimo forma – sąžinė. Tai žmogaus dvasinė galia, kuria jis suvokia savo poelgių moralinę vertę ir atsakomybę už juos.

Valstybės teisiniai dokumentai: Konstitucija, įstatymai, poįstatyminiai aktai ir kt., rengiami remiantis moralės principais. Todėl atsakomybė tenka juos vykdantiems asmenims ir politikams. Valstybę valdo žmonės, kurie planuoja politiką ir rūpinasi jos įgyvendinimu. Jų atlikti darbai tampa valstybės darbais. Visi jie turi būti moralūs ir tarnauto bendruomenei. Taigi išrinktųjų atliekami darbai turi būti teisiškai ir morališkai atsakingi. Visuomenė tikisi, kad valdžios veiksmai bus garbingi ir sąžiningi bei visada vadovausis visuomenės
interesais.

Tačiau tarp politikos ir privačios etikos yra skirtumų. Puoselėjamos asmeninės vertybės nebūtinai turi įgauti visuomeninių vertybių statusą. Asmeninė etika kyla iš tarpasmeninių santykių, ji siekia individus padaryti geresnius. Politikos etika nustato standartus – taisykles ne asmeniniams santykiams ir siekia, kad viešoji politika taptų geresnė, valdžiai tapus atskaitinga.

Politikos sintezei palankiausios sąlygos susidaro stiprios demokratijos šalyse. Čia politikų veiksmus reglamentuoja elgsenos kodeksai, įstatymai bei vykdomosios ir įstatymus leidžiamosios valdžios padalijimas. Kadangi daugelio politikų elgseną lemia asmenybės nuostatos ir įskiepytas moralumas, kodeksuose pabrėžiami ne jų veiksmų apribojimai, bet daugiau moralinė atsakomybė už padarytus pažeidimus.

Išrinktiems ir paskirtiems politikams galioja tie patys baudžiamieji įstatymai kaip ir piliečiams, tačiau jų įsipareigojimas visuomenei apima daugelį standartų, susijusių su visuomenės pasitikėjimu.

Tai, kas galima privačiame sektoriuje, dažnai yra draudžiama ir nepateisinama valdžioje. Valdžios asmenys turi vadovautis aukštesniais standartais nei privataus sektoriaus, nes jie yra atsakingi ne savo vadovui, partneriams, bet visuomenei. Tačiau net ir doram vadovui priimti teisingą sprendimą dažnai esti keblu, nes dėl vertybių kaitos galiojusios moralės normos visuomenei ilgainiui tampa nebepriimtinos,be to, etinės normos gali konfliktuoti tarpusavyje.

Viešajame sektoriuje dirbama, bandoma spręsti problemas, vadovaujantis etinėmis normomis. Etinis veiksmas turėtų būti kasdienio darbo dalis. Racionaliose kultūrose jau suvokta kad ne taip svarbu žmogų išoriškai kontroliuoti – netgi reikia palikti jį laisvą, pripažinti asmeninių jo interesų teisėtumą. Daug svarbiau taip suorganizuoti aplinkybes, situacijas kad žmogui būtų įmanoma naudinga daryti tai kas privalu, kad jis pats save motyvuotų tokiam elgesiui kokio iš jo laukia sociumas, struktūra ar profesija. Priešingu atveju labai stinga realios tvarkos elementaraus padorumo, o socialiniame gyvenime atsiranda daug butaforiškumo teatrališkumo, tuštybės.

Etika gali būti vidiniu asmens mechanizmu, padedančiu visuomenės tarnautojams būti efektyvesniems savo darbe. Susirūpinimas tikslumu, teisingumu, vientisumu, pagarba profesiniams standartams, pareigingumas gali padėti išvengti negatyvių biurokratiniu sprendimų. Vidinė darbuotojo savikontrolė yra efektyvesnė už bet kokią išorinę kontrolę .

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1115 žodžiai iš 3610 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.