Etninio konflikto militarizacija

Įvadas Militarizacija yra ir eininio konflikto šaltinis ir objektas. Konflikto šaltinis yra todėl, kad kariuomenės (o taip pat ir policijos) grupių etninė sudėtis yra dažnai nesuderinta su visuomenių, iš kurių šios grupės kyla, sudėtimis ir su valdžios organais, kuriems ji turi paklusti. Taigi, kariuomenė gali sudaryti palankią aplinką etniniam pasipiktinimui … Daugiau…

Aukštasis mokslas

Aukštasis mokslasAukštoji mokykla iš esmės skiriasi nuo vidurinės. Mokantis vidurinėje mokykloje svarbiausias žinių šaltiniais buvo mokytojas ir vadovėlis: mokytojas aiškindavo, o išsiaiškinti padėdavo vadovėlis. Aukštojoje mokykloje svarbiausiu žinių šaltiniu yra studijos. Studijuoti reiškia savarankiškai mokytis klausant paskaitų ir , svarbiausia, – studijuojant įvairius žinių šaltinius.savarankiškas studento darbas yra studijų pamatas. … Daugiau…

Alkoholizmo šeimoje problema ir jo poveikis vaikams

ALKOHOLIZMO ŠEIMOJE PROBLEMA IR JO POVEIKIS VAIKAMS Planas 1. Įžanga 2. Kas yra alkoholizmas? 3. Alkoholikų tėvų vaikai – genų paveldimumo spąstuose. 4. “Aš esu alkoholiko vaikas”. 5. Serganti šeima 6. Pagalba sergančiai šeimai 7. Išvados ĮŽANGA Vaikystė ir paauglystė – tai žmogaus asmenybės, jo gyvenimo nuostatų, santykių su aplinka … Daugiau…

Jaunimo aprangos stiliai

TURINYS TURINYS Įvadas 3 1. Neformalios jaunimo organizacijos 4 2. Pagrindinės jaunimo subkultūros ir jų bruožai Lietuvoje 7 2.1. Metalistai 7 2.2. Pankai 7 2.3. Baikeriai 8 2.4. Reiveriai 8 2.5 Reperiai 8 2.6 Skinheadai 9 Išvados 10 Literatūra 11 Įvadas Jauni žmonės stengiasi išsiskirti iš “pilkos masės”. Vieniems jie … Daugiau…

Tema nvo situacijos Lietuvoje analizė nvo veiklos ypatumai problemos jų sprendimo būdai bei perspektyvos

TEMA: NVO situacijos Lietuvoje analizė: NVO veiklos ypatumai, problemos, jų sprendimo būdai bei perspektyvos TURINYS Įvadas 3 1. Nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindai 5 1.1. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis 5 1.2. Nevyriausybinių organizacijų samprata 9 1.3. Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje 15 1.4. Nevyriausybinių organizacijų steigimas 18 2. Teisės normų, reglamentuojančių Nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė 23 3. Nevyriausybinių … Daugiau…

Protų nutekėjimo socialinės priežastys Lietuvoje

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS SVEIKATOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS PEDAGOGIKOS KATEDRA [pic] Darbą atliko:I SP kurso studentė Lijana Dočkutė Darbo vadovė: Doc. dr. A. Valackienė Panevėžys, 2004 TURINYSĮVADAS 3 1. PROTŲ NUTEKĖJIMO REIŠKINIO, JO PRIEŽASČIŲ BEI PASEKMIŲ ANALIZĖ 4 1.1 Protų nutekėjimo reiškinys ir jo samprata. 4 1.2. Protų nutekėjimo priežastys … Daugiau…

Savižudybių prevencijos Lietuvoje efektyvumas

Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. Savižudybės Lietuvoje sociologiniu požiūriu 6 1.1. Vyrų ir moterų savižudybės Lietuvoje 6 1.2. Savižudybės mieste ir kaime Lietuvoje 7 1.3 Religijos įtaka savižudybių socialiniam rodikliui Lietuvoje 9 2. Savižudybių prevencijos 2003-2005 metų programos rengimo spragos 11 2.1. Prevencijos krypčių pasirinkimas 11 2.2. Savižudybių prevencijos … Daugiau…

Valentino diena-meile dokumentas

Valentino dienos istorijaValentino dienos atsiradimas siejamas net su dviem Valentinais. Pasak vienos legendų, Valentinas buvo vienas pirmųjų krikščionių. Tada naujoji religija reiškė pavojų ir mirtį. Už pagalbą krikščionių kankiniams jis suimtas, nuteistas ir pasodintas į kalėjimą. Kalėdamas jis išgydęs aklą prižiūrėtojo dukrą. Sužinojęs apie šį stebuklą, žiaurus imperatorius įsakęs nukirsti … Daugiau…

Igonų padėtis Lietuvoje socialinė charakteristika

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO PANEVĖŽIO INSTITUTO EKONOMIKOS MOKSLŲ KATEDRA Čigonų padėtis Lietuvoje socialinė charakteristika Socialogijos įvado referatasTikrino: dėst S. MikėnienėPanevėžys, 2005 TURINYSĮvadas 3 1.Žvilgsnis į seniausiąją Lietuvos čigonų istoriją 4 1.1Kilmė ir pirmoji migracija į Lietuvą 4 2.Čigonai Lietuvoje 7 2.1Čigonų ir čigonams skirtos organizacijos ir jų veikla 7 3.Čigonai apie save ir gyvenimą 8 Išvados 13 … Daugiau…

Teigiamos ir neigiamos Lietuvos narystes ES pasekmes

Turinys 1. Turinys 2 2. Įžanga 3 3. Tyrimo tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir metodai 5 4. ES teisės aktų įgyvendinimo bei kitų narystės ES sąlygų vykdymo pasekmių tyrimų rezultatų sisteminimas 7 5. Europos Komisijos bendrojo finansinio pasiūlymo 2004-2006 metams vertinimas 8 6. Eurointegracijos poveikio Lietuvos ekonomikai modeliavimas 9 7. Išvados: Narystės ES trūkumai ir privalumai 12 … Daugiau…

Kaip aš suprantu žodžio asmenybė prasmę

A. Žmogus H. E F B. Amžius A C. Bendravimas D D. Charakteris A B A H E. Išsilavinimas F F. Socialinė padėtis H G. Imlumas D H. Aplinka A G D CŽmogus yra unikalus elementas gyvojoje gamtoje. Kiekvienas gimdamas, atsineša užkoduotą temperamentą. Skiriami net keturi temperamento tipai: flegmatikai, cholerikai, … Daugiau…

Sociologija Lietuvoje

TURINYS 1. Įvadas 3 2. Sociologija tarpukario Lietuvoje 5 I. Anelė Vosyliūtė 5 II. Meilutė Taljūnaitė. Petro Leono sociologijos samprata 6 III. Algirdas Poška. A. Maceinos socialinio teisingumo idėjos 8 3. Sociologija sovietinės okupacijos metais 10 4. Socialiniai pokyčiai Lietuvoje XX a. paskutiniame dešimtmetyje 12 I. Ekonominės kaitos mastas ir … Daugiau…

Sociologijos padėtis ir raidos galimybės

Teorinės sociologijos padėtis ir raidos galimybės Lietuvoje Kaip rodo dviejų šimtmečių amžiaus sociologijos istorija, sociologijos savimonė iš principo yra atvira įvairioms tradicijoms, kurios dažniausiai varžosi viena su kita. Negana to, paradigminiu – pamatinių teorinių krypčių – požiūriu šiuolaikinė sociologija yra labai diferencijuota, iš dalies netgi fragmentiška. Kita vertus, mokslo, ypač … Daugiau…

Nedarbo pokyčių palyginamoji analizė Lietuvoje ir beniliukso šalyse

ĮvadasNedarbas šiuo metu yra viena aktualiausių socialinių temų Europos Sąjugos šalyse. Valstybių socialinė politika siekiant išspresti esančią problemą vis labiau orientujama į gyventojų užimtumo kontroliavimą nedarbo mažinimo link. Nuolat atliekami įvairūs socialiniai tyrimai, renkami statistiniai duomenys, leidžiantys apžvelgti esnčią situaciją, užfiksuoti pokyčius bei nustatyti, kas juos lemia. Lietuvoje nedarbo lygiu … Daugiau…

Socialinio darbuotojo vaidmuo šeimoje

Smurtą patiriantis vaikasSuprasti, kodėl suaugęs žmogus, dažnai pats artimiausias, smurtauja prieš mažą vaiką, yra nepaprastai sudėtinga. Šiandien visiškai aišku, kad nėra vienos šitokio suaugusių elgesio priežasties, taip pat aišku, kad prievarta prieš vaikus nepriklauso nuo socioekonominės šeimos padėties, rasės ar religijos. Vaikas turi būti apsaugotas, kai jo psichinei ir fizinei … Daugiau…

Narkomanija jos poveikis žmogui kova su narkomanija

NARKOMANIJA- „BALTOJI MIRTIS“ , „MIRTIS PILIULĖJE“ Žmogaus supratimu narkomanija yra ydingas, nulemtas vidinių paskatų, tam tikrų cheminių priemonių vartojimas įvairiais būdais ( ryjant, įšvirkščiant, įkvepiant ), norint sau sukelti apsvaigimo būseną. Galima drąsiai teigti, kad narkomanija- pagrindinė mūsų 21 amžiaus problema, su kuria bandoma aktyviai kovoti. Lietuvoje apie ją drąsiai … Daugiau…

narkotiniu medziagu vartojimo priezastys bei prikla

TYRIMO PROBLEMOS FORMULAVIMAS Šiandien vis garsiau suskamba balsai, prabylantys apie gresiantį pavojų – mo-kyklose klestinčią narkomaniją. Kiek pagrįstos šios baimės, pasakyti sunku, kadangi išsamių ir rimtų tyrimų Lietuvoje šia tema kol kas dar nėra. Aišku viena – toks reiški-nys iš tiesų egzistuoja, neaiškūs tik jo mastai – galbūt jie išpūsti … Daugiau…

Sociologijos egzaminui pasiruosti

1. Kas yra sociologija? kas būdinga sociologinei vaizduotei pagal A. Giddensą? Sociologija – tai sisteminis žmonių visuomenės studijos. Sociologija – yra žmonių socialinio gyvenimo, grupių ir visuomenių studijos. A. Giddens mano, kad sociologinė vaizduotė privalo būti trimatė, t.y. istorinis, antropologinis ir kritinis socialinės tikrovės suvokimas. Istorinės socialinės tikrovės suvokimas reiškia, … Daugiau…

Individo socializacija

TURINYSĮvadas 3 1. Socializacijos sąvoka ir samprata įvairių autorių darbuose 4 2. Socializaciją įtakojantys faktoriai 9 3. Socializacija ugdymo procese 12 4. Socializacijos agentai ir institutai 15 4.1. Šeima socializacijos procese 18 4.2. Mokykla kaip socializacijos veiksnys 22 4.3. Bendraamžių grupės 23 Išvados 25 Priedas 26 Literatūros sąrašas 27 ĮVADAS … Daugiau…

Smurtas prieš moteris šeimoje

Problemos aktualumas Žinia apie smurtą prieš 10-15 metų sukrėsdavo kiekvieną. Šiandien, kai kas valandą ar dažniau įvykdomi įvairiausi smurto, ypač buitinio, aktai , kuriuos dažniausiai patiria moterys, su šiais siaubingais faktais visuomenė lyg ir apsiprato. Ir pačios moterys tarsi susitaiko su tokiu faktu, nekalba apie šį baisų patirtį, nes žino, … Daugiau…

Bendravimo formos

PLANAS1.Bendravimo svarbumas. 2.Bendravimo suvokimas. 3.Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė. 4.Bendravimo problemos. Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui ? Atsakymas būtų – nuo 50% iki 70%. Kiekvienas valdytojas atlieka vienokias ar kitokias vadovavimo-vykdymo funkcijas. Vadovavimo funkcijos: keturios pagrindinės funkcijos, dvi grandininės ir keletas antraeilių funkcijų. Pagrindinės funkcijos tikslas – organizuoti … Daugiau…

Civiline sauga

TURINYS Įvadas 3 Avarijos ir katastrofos 5 Sprogimai 7 Stichiniai metereologiniai reiškiniai 8 Potvyniai 10 Kitos galimos ekstremalios situacijos 12 Išvados 17 Jonizuojančios spinduliuotės rūšys 17 Aplinkos užterštumas radioaktyviomis medžiagomis 17 Radonas 19 ĮVADAS Nelaimės bei jų padariniai – labai skirtingi. Įvykus didelei nelaimei, gali susidaryti ekstremali situacija. Tai „padėtis, kai dėl ginkluotų … Daugiau…

Suomių verslo ypatumai

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS EKONIMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Dalykinio bendravimo savarankiškas darbas DALYKINIO SUOMIŲ VIZITO PROGRAMOS SUDARYMAS SUOMIŲ VERSLO YPATUMAIParengė: Giedrė Tamošiūnaitė Konsultavimo vadyba I kurso magistrantė Įvertino: doc. Violeta Šilinginė Akademija, 2004 ĮvadasSeniai, labai seniai toli prie pat speigračio plytėjo tuščias šaltas miškų ir ežerų kraštas, kur laisvai klajojo … Daugiau…

Renginio projektas

Užgavėnės Vaikų globos namų auklėtiniai per tradicines šventes dažnai jaučiasi keistai – tuo metu, kai kiti vaikai šventes švenčia šeimoje, jie tenkinasi šventimu su įstaigos personalu. Panašiai jaučiasi ir seni žmonės, gyvenantys pensionate. Jiems trūksta jaunų žmonių klegesio, tuo tarpu savo namuose gyvenantys seni žmonės švenčia su vaikais ir anūkais. … Daugiau…

Seimos sociologija Lietuvoje katalikų bažnyčios požiūris

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS ISTORIJOS FAKULTETAS SOCIOLOGIJOS IR POLITOLOGIJOS KATEDRA ŠEIMOS SOCIOLOGIJA LIETUVOJE: KATALIKŲ BAŽNYČIOS LIETUVOJE POŽIŪRIS Į ŠEIMĄ IR JOS VIETĄ VISUOMENĖJE Referatas Darbą skaitė: prof. V. Pruskus Vilnius 2005 TURINYS ĮVADAS 31. TEORINĖS SOCIOLOGIJOS PADĖTIS IR RAIDOS GALIMYBĖS LIETUVOJE 7 2. POŽIŪRIS Į ŠEIMĄ ĮVAIRIAIS ISTORINIAIS LAIKOTARPIAIS 10 2.1. … Daugiau…