Lietuvos ir sveicarijos svietimu sistemos palyginimas

ĮvadasSusidarius ekonominei krizei Lietuvoje tiek jaunimui tiek jų tėvams iškyla aktualus klausimas kas gi vysksta su švietimo sistema Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Ką rinktis Lietuvos švietimą ar geriau važiuoti į kitą šalį? Brangstant studijoms, smunkant ekonomikai vis daugiau šeimų palieka Lietuvą. Tėvai savo vaikaims nori suteikti kuo geresnį gyvenimą, … Daugiau…

Socialinio darbuotojo darbingumo ir kūribiškumo tobulinimo galimybės

Socialinio darbuotojo darbingumo ir kūrybiškumo tobulinimo galimybės kursinis darbas Turinys Kūrybiškumo treniruotės tikslai 3 Pratimai pakeliantys darbingumą 4 1 pratimas 4 2 pratimas 4 3 pratimas 5 4 pratimas 5 5 pratimas 6 6 pratimas 6 7 pratimas 7 8 pratimas 7 9 pratimas 8 10 pratimas 8 11 pratimas 9 Pratimai skirti suprasti, kas tai yra kūrybiškumas, jo pasireiškimas, barjerai ir kūrybiškumo … Daugiau…

Karjeros vystymosi problemos viešajame sektoriuje

D.Klingeris ir J.Nalbandianas apibrėžė karjeros galimybių vystymą kaip būsimųjų personalo kvalifikacijos kėlimo poreikių ir išteklių planavimo derinį. Jis leidžia darbuotojui numatyti savo būsimą karjerą organizacijoje ir parodo, kad rūpinasi savo nariais. Organizacijai šis procesas užtikrina, kad organizacija turės kuo užpildyti ateityje vakuojančias darbo vietas. Tačiau autoriai pažymi, kad dauguma viešųjų … Daugiau…

Gimtuvės

ĮVADAS Gimtuvių papročiai bei nusistovėjusios elgesio normos turėjo ne tik užtikrinti gimdyvės bei kūdikio saugumą, bet ir išlaikyti pačios bendruomenės stabilumą. Kasdieniame gyvenime buvo pasikliaujama gimdyvės ir su ja bendraujančių žmonių veiksmus kontroliuojančių liaudies tikėjimų galia. Tikėta, jog tai padės moteriai sėkmingai pagimdyti, lems būsimo kūdikio fizinę bei dvasinę sveikatą. … Daugiau…

Klausimyno sudarymas

SOCIOLOGINIS TYRIMAS Teorija ir praktika.Užsiėmimų turinys: Kiekybinio tyrimo pavyzdys. Bedarbių moterų profesinio konkurencingumo tyrimas. Kiekybinio tyrimo duomenų kompiuterinė statistinė analizė Studentų tyrimo projektų ir tyrimo instrumentų pristatymas ir analizė Kiekybinio tyrimo duomenų rezultatų pristatymas Individualios konsultacijos Klausimymų sudarymas: Sociologinio tyrimo tipai ir duomenų rinkimo procedūros:Tyrimo tipai tyrimo metodologijos požiūriu: Kokybiniai … Daugiau…

Smurtas prieš vaikus2

Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla Referatas [pic]1. Smurto problema. 2. Smurtas namuose. 3. Šeimyninis smurtas. 4. Smurtas mokykloje. 5. Smurtas bendruomenėje. 6. Kur kreiptis pagalbos ir gauti informaciją? Priedas: Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijos pranešimas spaudai.Naudota literatūra: • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas spaudai. • Klaus Birkel,Barbara Schott ,,Psichologija’’ 2004-05-RichmonDay@ … Daugiau…

Organizacijos esmė

ORGANIZACIJOS ESMĖ.Organizacija – grupė žmonių, kuriuos jungia bendra programa, bendras tikslas arba uždavinys. Sisteminė valdymo koncepcija organizaciją traktuoja kaip sistemą. Todėl iki pradedant nagrinėti sisteminio organizacijos valdymo pagrindus, būtina apibūdinti bendruosius organizacijos kaip sistemos bruožus. Organizacija yra žmonių, kuriuos sieja bendradarbiavimo ryšiai, bendri interesai ir tikslai, grupė. Šiuo požiūriu kiekviena … Daugiau…

Ar reikalinga mirties bausme

TURINYSĮVADAS 3 1. SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS 4 2. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA 4 2.1 Mirties bausmė pasaulyje 4 2.2 Bausmės istorija 5 2.3 Bausmės vykdymas 6 2.4. Mirties bausmė Lietuvoje 7 3. ANKETŲ ANALIZĖ 8 IŠVADOS 13 INFORMACIJOS ŠALTINIAI 14 ĮVADAS Kursinio darbo tema – ar reikalinga mirties bausmė? Mano darbo tikslas … Daugiau…

Savižudybė

SAVIŽUDYBĖ TURINYS ĮVADAS 3 SAVIŽUDYBĖS SAMPRATA 4 STATISTINIAI DUOMENYS 6SAVIŽUDYBIŲ PRIEŽASTYS IR RIZIKĄ DIDINANTYS FAKTORIAI 10SAVIŽUDYBĖS PREVENCIJOS IDĖJOS, IŠVADOS 13 LITERATŪROS SĄRAŠAS 15 ĮVADAS Lietuva pasižymi dideliu savižudybių skaičiumi. Pastaraisiais metais ypač pastebima savižudybių augimo tendencija. Lietuva netgi įgijo savižudžių tautos vardą. Savižudybių skaičius – vienas iš visuomenės psichikos sveikatą … Daugiau…

Vaiko globos egzamino špera

Vaiko globa (egzas) l.Apibūdinkite vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos pirmąjį principą – „vaiko apsauga“ . Valstybė imasi priemonių ir apsaugo vaiką vadovaudamasi šiais kriterijais: jei vaikas patiria fizinę žalą ar išnaudojimą, jei patiria žalą dėl suaugusiųjų, tėvų, globėjų ar specialistų veiklos ar neveikimo arba yra pakankama rizika, kad tokia žala … Daugiau…

Socialinės aplinkos įtaka paauglių nusikalstamumui

TurinysĮvadas 3-4 Šeima 5-6 Mokykla 7 Kriminalinės Justicijos institucijos 7-8 Neformalios grupės 8 Žiniasklaida 8-9 Išvados 10 Literatūros sąrašas 11 ĮVADAS . VRM duomenimis 2000 m. nustatyta 3,6 tūkst. 14-17 metų amžiaus nepilnamečių kaltinamų padarius nusikaltimus. Tai sudaro 14 visų kaltinamų asmenų. Jų skaičius per pastaruosius 5 metus beveik nepakito. Nusikalsta maždaug kas 62-64 šios amžiaus grupės jaunuolis. … Daugiau…

Praktika sanatorijoje pūšino kelias labaratorinis

1. PRAKTIKO VIETOS VEIKLOS APRAŠYMAS, STRUKTŪRA, DARBO KRYPTYS Praktika atlikau sanatorijoje UAB “Pušyno kelias”. Šioje sanatorijoje atliekamas: 1. Reabilitacinis gydymas 2. Sveikatą grąžinamasis gydymas 3. Ambulatorinis gydymas 4. Palaikomasis gydymasSanatorijos struktūra: 1. Administracinis pastatas 2. Gydykla (reabilitacinis gydymas ir gydomi sunkesni ligoniai) 3. III korpusas (sveikatą grąžinamasis ir palaikomasis gydymas) … Daugiau…

Gyventojų užimtumas ir nedarbas Lietuvoje

ĮvadasNedarbas tiesiogiai ir stipriai veikia kiekvieną žmogų. Daugumai žmonių, darbo netektis reiškia sunkesnį pragyvenimo lygį ir stiprią psichologinę krizę. Visiškas užimtumas- tikslas, kurio būtina siekti. Jis pasiekiamas tada, kada paklausa darbo jėgai sutampa su pasiūla. Tačiau šis trumpalaikis reiškinys nuolat suardomas dėl besikeičiančių visuomenės poreikių, struktūrinių gamybos pokyčių. Intensyvus darbo … Daugiau…

Religijos sociologija

M. Weber ‘religijos sociologija’ yra tarsi pagrindas vėlesniems religijos sociologijos tyrinėtojams. Savo knygoje ‘religijos sociologija’ jis nuosekliai aprašo religijos kitimą, naujų detaliu atsiradimą, bei religijos įtaką socialiniams bei ekonominiams veiksniams.Pirmiausiai pamėginsiu trumpai aptarti pačios religijos atsiradimą, kaip plėtojosi atsiskyrimas tarp profaniško ir sakralinio pasaulio, kaip kito tikėjimas dievybėmis. Taip pat … Daugiau…

Socialine gerove

ĮVADASSocialinė gerovė tapo begaline, įvairia ir kompleksiška institucija. Kai gerovės politikoje ir programose vyksta pokyčiai, jie paliečia milijonus žmonių ir net specialistai turi sunkumų nepakankamai įvertindami plačiai plintančius pokyčius nuo iš pirmo žvilgsnio reliatyviai mažų pakeitimų tiksluose, metoduose ar veikloje. Tie žmonės, kurie susidomi ar yra įtraukti į socialinės gerovės … Daugiau…

Jaunimo emigracija Lietuvoje

TurinysĮžanga 3 1. EMIGRACIJA TEORINIU ASPEKTU 4 1.1 Emigracijos raida 4 1.2 Lietuvių emigracija po įstojimo į ES 5 2. TYRIMO METODIKA 6 3. TYRIMO REZULTATAI 7 3.1 Tyrimo imties charakteristika 7 3.2 Respondentų nuostatos emigracijos klausimu 9 3.3 Respondentų patirtis užsienyje 11 Išvados 14 Literatūros sąrašas 15 Priedas 16 Paveikslų sąrašas … Daugiau…

Teisėsaugos institucijos ir korupcija

Darbo tikslas Šio darbo tikslas- pasirinti tris teisėsaugos institucijas, jas išanalizuoti ir išsiaiškinti ar šioje institucijoje vyrauja korupcija. Lietuvos policija Institucijos istorija Lietuvos policijos ištakos susijusios su Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu 1918 metų vasario 16d., kai vienas iš pirmųjų besikūriančios Lietuvos valstybės uždavinių buvo policijos kūrimas. Įsteigus viešąją ir kriminalinę policiją, … Daugiau…

Teisinės atsakomybės rūšys

TEISINĖS ATSAKOMYBES RUŠYS PLANAS I. IŽANGA II. DESTOMOJI DALIS. Teisines atsakomybes rušys 1. Administracines atsakomybes samprata. 1.1. Administracines atsakomybes samprata 1.2. Pagrindiniai administracines atsakomybes bruožai. 2. Baudžiamoji atsakomybe 3. Civiline atsakomybe 4. Drausmine atsakomybe 5. Administracines, baudžiamosios, civilines ir drausmines atsakomybes palyginimai III. IŠVADOS I. IŽANGAFilosofijoje ir teisineje literaturoje savoka … Daugiau…

Narkotikai ir jų žala mums

Narkotikai ir jų žala mumsNARKOTIKAI- tai organinės ar neorganinės kilmės vaistinė medžiaga, vartojama gryna ar kaip sudėtinė preparatų dalis . Toks narkotikų apibrėžimas pateikiamas žodyne , tačiau jis dar ne visas. Narkotikai vadinama chemine medžiaga , veikianti jūsų organizmą , galinti keisti nuotaiką, elgesį, klausos ir regos pojūčius bei kitus … Daugiau…

Ymūs žmonės

Žodis „žymus“ apibūdinamas, kaip garsus, gerai juntamas, didelis. Žymius žmones daugelis įsivaizduoja, skirstydami į dvi grupes: praeities ir dabarties. Ir vieni, ir kiti kažkuo žymūs – galbūt vieni mokslininkai, kiti – politikai, menininkai ar televizijos žvaigždės. Bet norint tapti garsiu, turi gerai žinoti, kaip atrasti savo sėkmę ir laimę. Svarbiausioji … Daugiau…

Skyrybos

TURINYS 1. Įvadas 2 psl. 2. Kas yra santuoka ir skyrybos 3-4 psl. 3. Skyrybų priežastys Lietuvoje 4-8 psl. 4. Skyrybų statistika Lietuvoje 9 psl. 5. Skyrybų pasekmės 10-13 psl. 6. Sociologinis tyrimas 14-16 psl. 7. Apibendrinimas 17 psl. 8. Literatūros sąrašas 18 psl. ĮVADAS … Daugiau…

Lietuvos gyventojų migracija prieš ir po stojimo į europos sąjungą

TURINYS Įvadas 3 Šiuolaikinės tarptautinės migracijos situacija 4 Ekonominiai ir socialiniai emigracijos iš Lietuvos padariniai 13 Valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu 16 Išvados 18 Literatūros sąrašas 20 Įvadas Laisvas asmenų judėjimas yra viena iš keturių Europos Sąjungos laisvių, sudarančių Europos bendrosios rinkos pagrindą. Ši … Daugiau…

Homoseksualūs

Homoseksualių tėvų įtaka vaiko seksualinei orientacijai ir psichologinei raidaiVykstant šeimos transformacijai mūsų visuomenėje jau nieko nestebina tokie šeimų tipai kaip bevaikės šeimos, vienišos motinos ar tėvai ir nesusituokusios poros. Tačiau, kai kalbama apie meilę ir seksualinį gyvenimą, į bendras normas “netelpantys” asmenys išstumiami iš daugumos gretų. Taigi homoseksualumas – lytinis … Daugiau…

Sociologines informacijos patikimumo kontroles metodai

SOCIOLOGINĖS INFORMACIJOS PATIKIMUMO KONTROLĖS METODAIPirmas žingsnis, kuris turi būti padarytas sprendžiant sociologinės informacijos patikimumo padidinimo problemą – galimų klaidų išaiškinimas. Kokiu būdu tai padaroma Įprastinis kelias – hipotezių apie galimų klaidų šaltinius formulavimas ir specialių tyrimų (metodinių eksperimentų) šioms hipotezėms patikrinti vykdymas. Ši situacija yra analogiška tai, kai tikrinamos mokslinės … Daugiau…

Sociologija

Sociologija – mokslas apie visuomenę, apie žmogų, žmonių grupių, visuomenės socialinį gyvenimą, tirianti visuomenę, jos struktūrą ir procesus. Tai mokslas apie visuomenę, jos grupes ir visuomeninį elgesį. Ji tiria ypatingą visuomenės realybės sferą, kurią tirinėja pagal specifinius būdingus tam mokslui dėsnius ir dėsningumus. Sociologinio pažinimo objektas – socialinių reiškinių, procesų … Daugiau…

Lyčių lygybės skatinimo procesas europos sąjungos valstybėse

Turinys Įvadas 3psl. 1. Lyčių aspekto integravimas Europos užimtumo strategijos pakopose 4-8psl. 1.1 Verslumas 4-5psl. 1.2 Adaptacija 5-6psl. 1.3 Lygios galimybės 7-8psl. 2. Lyčių lygybės skatinimas ekonomikos sektoriuje 8-9psl. 3. Lyčių lygybės darbo rinkoje link 9-12psl. 4. Pagrindinės lyčių aspekto integravimo kliūtys 12-14psl. 4.1 Ideologiniai ir kultūriniai veiksniai 12-13psl. 4.2 Politiniai veiksniai 13psl. 4.3 Teisiniai veiksniai 13-14psl. Išvados 15-16psl. Priedai 17psl. Literatūros sąrašas 18psl. … Daugiau…

Kostiumas

Kostiumas – tai ryškiausia materialinio apvalkalo išraiška, po kuria glūdi žmogaus esmė. Tai ir „portatyvinė individualaus naudojimo architektūra“, ir žemiškos tuštybės mugės pasireiškimas su visais jos pakilimais ir nuopuoliais, ir pagaliau kostiumas – tai prisipažinimas, o kartais – net išpažintis. Istorinis kostiumas – epochos išpažintis, perteikianti jos estetinį suvokimą, idealo … Daugiau…

Socialinio pedagogo darbo vieta

TURINYS Įvadas 2 1. Mokyklos socialinio pedagogo veiklos bendri bruožai 2 2. Socialinio pedagogo pareiginė instrukcija 5 3. Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai 9 4. Išvados 11 5. Literatūra 12ĮVADAS Šiame darbe apžvelgsiu socialinio pedagogo darbo ypatumus. Kalbant apie socialinio pedagogo veiklą pirmiausia reikėtų nusakyti kas yra socialinė pedagogika apskritai, kokia jos paskirtis, tikslai ir uždaviniai, ką … Daugiau…

Psichologinis smurtas vilniaus genio pradinėje mokykloje 3 a klasėje

Problema Remiantis „Vaikų linijos“ vadovu R.Povilaičiu vaikystė labiausiai vertinamas ir didžiausią įtaką žmogaus asmenybės formavimuisi turintis gyvenimo tarpsnis. Šiame etape visi, mes, kaip mums teigia JT Vaiko teisių konvencija, turime užtikrinti ir garantuoti vaikui efektyvią apsaugą, globą, palaikymą ir supratimą. Dažnai aplinka, kur jaunas žmogus turėtų mokytis, tobulėti, dvasiškai stiprėti, … Daugiau…

Neįgaliųjų vaikų integracijos ų bendrojo lavinimo mokyklą problemos

turinys 1. Įvadas 2. Kurčiųjų vaikų mokymas 3. Mokymo pagal individualų planą procesas 4. Pasirengimas leisti kurčią vaiką į bendrojo lavinimo mokyklą 5. Specialusis mokymas 6. Išvados 7. Literatūra ĮvadasKai girdinčioje šeimoje atsiranda kurčias ar neprigirdintis vaikas, visai šeimai ateina nelengvas metas.Sunkiausia būna iš pradžių, nes neapleidžia išgyvenimai, baimė, nežinia. … Daugiau…