Socialinio pedagogo darbo vieta
5 (100%) 1 vote

Socialinio pedagogo darbo vieta

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………2

1. Mokyklos socialinio pedagogo veiklos bendri bruožai………………………………………….2

2. Socialinio pedagogo pareiginė instrukcija……………………………………………………………5

3. Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai………………………………………………….9

4. Išvados…………………………………………………………………………………………………………..11

5. Literatūra………………………………………………………………………………………………………..12

ĮVADAS

Šiame darbe apžvelgsiu socialinio pedagogo darbo ypatumus. Kalbant apie socialinio pedagogo veiklą pirmiausia reikėtų nusakyti kas yra socialinė pedagogika apskritai, kokia jos paskirtis, tikslai ir uždaviniai, ką ji nagrinėja ir tiria.

Yra keletas socialinės pedagogikos apibrėžimų, vieni paprasčiausių- „socialinė pedagogika- mokslas, kuris tiria žmogaus rengimo gyvenimui konkrečiomis sąlygomis būdus ir metodus ir nurodo kaip juos taikyti. Ji nagrinėja ugdymą kaip socialinį reiškinį, lemiamą ekonominių, ūkinių, kultūrinių, buitinių veiksnių, tradicijų, papročių ir pan. Socialinė pedagogika tiria naujo žmogaus ugdymo būdus, turinį, priemones, jų taikymo galimybes tam tikromis socialinio gyvenimo sąlygomis.Socialinė pedagogika laikoma mokslu , tiriančiu kaip mokymo ir auklėjimo organizavimas priklauso nuo socialinių sąlygų, tikslų ir uždavinių, keliamų formuojant žmogų kaip visuomeninių santykių subjektą.“

Socialinė pedagogika apima:

Aplinkos ( šeimos, mokyklos, kolektyvo, vietovės gamtos, visuomenės kultūrinės aplinkos, bendraamžių, formalių ir neformalių grupių ir pan.) įtaką asmenybės formavimuisi;

Paralelinio ugdymo ( mokyklos, užmokyklinių įstaigų, užimtumo ir laisvalaikio, radijo, televizijos ir pan.) reikšmę ir organizavimą.

Socialinės pagalbos- protekcijos ir prevencijų ( globos, patronažo, visuomeninės veiklos, reabilitacijos, konsultacijų, nusikalstamumo įveikimo ir pan.) įtaką.

Perauklėjimo organizavimą.

Ekologinio ugdymo ( žmogaus ir gamtos santykių, gamtosaugos ir kt.) problemas.

Ekonominio ugdymo ( auklėjimo šeimoje, ekonominio švietimo ir pan.) problemas.

Mokyklinio ugdymo ( sistemos, tikslų, pobūdžio, turinio krypčių, metodų, priemonių ir kt.) organizavimą.

Mokyklos ryšius su gyvenimu ( anksčiau, dabar, ateityje, individualius, grupės, visuomenės, ekonominius, moralinius ir kt.)

Žmogaus savišvietos bei saviauklos problemas mokslo ir technikos sparčios evoliucijos sąlygomis.

Laisvalaiko problemas.

Švietimo tradicijas ir kt.

Pasak V.Bočarovos, socialinė pedagogika gali būti interpretuojama kaip socialinio darbo pedagogika.

Lietuvoje socialinės pedagogikos mokslui kaip praktinei veiklai atstovauja socialiniai pedagogai, padėdami jaunam žmogui ir jo šeimai spręsti gyvenimo problemas. Socialinės pedagogikos veiklos modeliai, labai panašūs į socialinio darbo, nes jie taikomi asmenybės ir jo santykio su aplinka kontekste.

1. MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS BENDRI BRUOŽAI

Kaip teigia I.Leliūgienė, mokykla, viena iš tradiciškiausių socialinio pedagogo veiklos vietų, reikalauja individualaus, grupinio ir šeimos poveikio socialinių ir ugdymo rūpesčių turinčiam vaikui.Socialinė aplinka, drauge su joje esančiomis įstaigomis ir socialinės globos bei rūpybos agentūromis, įsiterpia tuo atveju, kai prireikia ginti vaiko teises įstatymais ir nustatyta tvarka.Būdamas vaikų advokato vaidmenyje socialinis pedagogas reikalingas kasdieninėje vaikų socialinio ugdymo ir darbo su šeima ir sociumu srityje.

Pirmoji mokyklos socialinio pedagogo užduotis-suteikti pagalbą tuo atveju, kai socialinės, psichologinės, ekonominės ar kultūrinės kliūtys trukdo moksleiviui realizuoti savo potencines galimybes išsilavinimui įgyti, saugiai augti šeimoje.Tai realizuojama sąveikos su moksleiviu, šeima, mokykla ir visuomene būdu.

Mokyklos socialinis pedagogas atlieka vaiko socialinių problemų analizę, suteikia tiesioginę pagalbą ir konsultaciją. Jis turi išmanyti sistemų teoriją, šeimos vystymosi dinamiką, visuomeninių išteklių tinklus ir ryšius šeima-namai-mokykla-visuomenė.

Įgijęs eksperto statusą, mokyklos socialinis pedagogas, privalo įvertinti dalyvaujančių vaiko socializacijos procese elgesį jų socialinėje aplinkoje. Įvertinant mokinio poreikius, jam teikiama parama, analizuojama jo istorija.

Vaiko pažangumas, mokymosi motyvacija daug priklauso nuo šeimos santykių, socialinės padėties (pvz., skurdas, nepritekliai, diskriminacija, blogos mokymosi sąlygos, žiaurus elgesys su vaiku, piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais, nepilnamečių nėštumas, domėjimosi aplinkiniais praradimas).

Mokyklos socialinis pedagogas palaiko moksleivių šeimas, analizuoja jų santykius su mokyklos personalu, paskatina tėvų dalyvavimą ugdymo procese. Kaip konsultantas mokyklos socialinis pedagogas sąveikauja su mokyklos administracija ir pedagogų bendruomene, analizuodamas požiūrį į mokyklos politiką, stresų, prievartos, nuovargio, tarpasmeninių santykių problemas. Socialinis pedagogas
analizuoja moksleivių drausmės, psichinės sveikatos, socialinių įgūdžių ir pasiruošimo šeimyniniam gyvenimui problemas.

Mokyklos socialinis pedagogas vaidina svarbų vaidmenį ugdymo procese, mokyklos reformavime, užkertant kelią konfliktinėms situacijoms.Visais atvejais sėkmės garantas-kolektyvinis darbas su socialiniu pedagogu, kuris kelia mokymo įstaigos efektyvumą.

Mokyklos socialinis pedagogas naudoja įvairius metodus:

1. lankosi mokinio namuose,

2. teikia asmenines ir grupines konsultacijas,

3. tarpininkauja krizinėse situacijose,

4. mobilizuoja ir koordinuoja veiksmus,

5. stebi ugdytinius, rūpinasi jų apsauga ir t.t.

Socialinio pedagogo darbas remiasi šiais principais:

Humaniškumo- ugdymo turinyje pabrėžiama žmogaus vertė, pedagoginiai santykiai su ugdytiniais grindžiami pagarbos ir reiklumo vienove, eliminuojama visa, kas gali pakenkti ugdytiniui.

Individualizavimo- pedagoginiame darbe remiamasi ugdytinių poreikiais, ugdymo būdai parenkami atsižvelgus į jų individualius ypatumus.

Atsakingumo- ugdytojo veikla grindžiama atsakomybe už ugdytinį, nuosekliai siekiama užsibrėžtų asmenybės tobulinimo tikslų, parenkamos optimaliausios ugdymo priemonės.

Mokyklos socialinis pedagogas privalo žinoti:

Pagrindinius vaiko asmenybės raidos ypatumus, biologinių bei socialinių veiksnių poveikio individo raidai mechanizmus;

Specialiųjų poreikių vaikų, vaikų- socialinio vystymosi aukų asmenybės raidos ypatumus;

Pagrindinius vaiko ugdymo dėsningumus, ugdymo turinį, metodus, organizavimo formas;

Šiuolaikinės socialinės mikro ir makro aplinkos ypatumus, jos raidos tendencijas (ekonomines, politines, demografines, kultūrines, ir pan.)

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 834 žodžiai iš 2730 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.