Smurtas prieš vaikus2
5 (100%) 1 vote

Smurtas prieš vaikus2

112131

Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla

Referatas

[pic]

1. Smurto problema.

2. Smurtas namuose.

3. Šeimyninis smurtas.

4. Smurtas mokykloje.

5. Smurtas bendruomenėje.

6. Kur kreiptis pagalbos ir gauti informaciją?

Priedas: Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijos pranešimas

spaudai.

Naudota literatūra:

• Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas

spaudai.

• Klaus Birkel,Barbara Schott ,,Psichologija’’

2004-05-RichmonDay@

KAIP APSAUGOTI VAIKUS NUO SMURTO IR PRIEVARTOS

1.Smurto  problema

Apie  smurtą  šiandien  mes  vis  dažniau  ir  dažniau  kalbame. Kasdien 

apie  tai  perskaitome  spaudoje,  sužinome  iš  televizijos.  Smurtas 

egzistuoja  ne  tik  gatvėse,  jis  demonstruojamas  videofilmuose, 

žurnaluose  ir  net  kompiuteriniuose  žaidimuose.

Nors  dauguma  vaikų  auga  laimingose    šeimose, yra  rizikos  grupė 

vaikų,  kurie  patiria  smurtą  savo  namuose.  Mūsų  visų  tikslas  – 

sustabdyti  grėsmę  ir  sukurti  saugią  aplinką.

Vaikai,  augdami  visuomenėje,  kur  egzistuoja  smurtas             ir 

prievarta,  gali  prarasti  pasitikėjimą  tiek  suaugusiais,  tiek 

savimi,  išmokti  tokių  bendravimo  būdų, kurie  pagrįsti  agresija  bei 

prievarta.  Jie  tampa  nesaugūs.

Nuo  to,  kokioje  aplinkoje  augs  mūsų  vaikai,  priklausys,  kokį 

pasaulį  ateityje  jie  mums  sukurs.

Smurtas  yra  ta  problema,  kuri  turi  rūpėti  mums  visiems, 

nepriklausomai,  ar  mes  esame  tėvai,  ar ne.

Šiame  straipsnyje kalbėsime  apie  tai,  ką  turėtumėme  žinoti:

· Apie  smurto  rūšis;

· Apie  tai,  ką  daryti,  kad  apgintumėme  vaikus  nuo  smurto;

· Apie  tai,  kaip išmokyti  vaikus  spręsti  problemas  taip,  kad 

nebūtų  naudojama  agresija  ir  prievarta.

                                                           

Ką  Jūs  žinote  apie  vaikus  ir  smurtą?

1. Vaikai  retai  įvykdo  smurtinius  užpuolimus.  Paprastai  vaikai 

patys  tampa  smurto  aukomis.

2. Jei  vaikai  yra  baudžiami  fizinėmis  bausmėmis,  jie  yra  labiau 

linkę  į  agresyvumą  ir  smurtą  prieš  kitus.  Griežta,  žeminanti 

disciplina,  įskaitant  fizines  bausmes,  padidina  vaikų  riziką 

smurtauti.

3. Nemažai  vaikų  yra  užpuolami  mokyklose.

4. Vyrai  dažniau  yra  linkę  į  agresyvumą. Didžioji  smurto  dalis 

yra  įvykdyta  vyrų.  Tai  paaiškinama  tuo,  kad  vyrai  trokšta 

pasirodyti  “tvirti  ir  drąsūs”.

5. Stebint  smurtą  televizoriaus  ekrane  ar  žaidžiant  kompiuterinius 

žaidimus  su  smurto  elementais,  vaikai  tampa  agresyvesni.

Dauguma  yra  įsitikinę,  kad  matydami  daug  smurto  ir 

prievartos,  vaikai   gali  išmokti  tai  priimti  kaip normalų 

reiškinį  bei  pradėti  kopijuoti  tai,  ką  mato.

2.Smurtas  namuose

Fizinis  smurtas  –  mušimas,  spardymas,  ar  tyčinis  vaiko  skriaudimas 

bet  kokiu  būdu   –  dažniausiai  pasireiškiantys  smurto  būdai.

· Labai  dažnai  7 – rių  metų  vaikai  yra  mušami  kokiu  nors  daiktu, 

(diržu ar lazda).

· Vaikai,  įrašyti  į  vaikų  teisių  apsaugos  įskaitą,  kasmet 

kentėdavo  fizinį  smurtą.

· Seksualinis  vaikų  išnaudojimas  taip  pat  dažnai  susijęs  su  smurtu.

· Jaunesni  nei  5  metų  vaikai  dažnai  miršta  dėl  tėvų 

nerūpestingumo.

Dažnai  tėvai  teisinasi  dėl  vaikų  sužeidimų:  “Jis  suklupo  ant 

laiptų”,  “Ji  atsitrenkė  į  duris”,  “Jis  paslydo  vonioje”.  Kai 

kurie  tėvai  dėl  smurtinių  veiksmų  aiškinasi:  “Aš  truputėlį  per 

daug  išgėriau”,  “Aš tik  praradau  kantrybę”.

Nėra  pasiteisinimų  dėl  smurto prieš  vaikus  niekur  ir  niekada!

Ką  jūs  galite  padaryti?

· Turite  padaryti  viską,  ką  galite,  kad  apsaugotumėte  savo 

vaiką.  Jei  Jūsų  vaikas  nors  kartą  rimtai  buvo  sužeistas, 

sumuštas  ar  suspardytas,  nepriklausomai nuo priežasties, 

pasirūpinkite,  kad  jam  būtų  suteikta  reikiama  medicininė 

pagalba  ir  priežiūra.

• Jei  Jūs  esate  linkę  į  smurtą,  ar  jaučiate,  kad  galite 

smurtauti  prieš  vaiką,  jums  reikalinga  pagalba  ir  parama.  Jūs 

privalote  kreiptis  į  specialistus.

• Tėvai  kartais  nerimauja,  kad  iš  jų  bus  atimti  vaikai.  Tačiau 

tai  turėtų  būti  taikoma  tik  kaip  neišvengiama  priemonė 

problemai  išspręsti.

• Jei Jūs  pastoviai jaučiate  stresą  ir  pyktį bei  jaučiate,  kad 

galite  prarasti  savitvardą,      patariame:

– skaičiuokite  iki  10  ir  giliai  įkvėpkite.  Suteikite  sau  ir

vaikui  “pertraukėlę”;

– pakalbėkite  su  draugu  ar  giminaičiu  ir  papasakokite  kaip 

Jūs  jaučiatės;

– suraskite  būdą  atsipalaiduoti.  Tai  gali  būti  įvairūs 

pratimai,  muzikos  klausymas,  puodelis  arbatos,  karšta 

vonia  ar  bet  kas,  kas  Jums  tinka;

– prisiminkite  apie  tai,  kas  susiję  su  teigiamais  jausmais 

vaikui,  kas  sukelia  džiaugsmą  ir  meilę  savo  vaikui;

– stresines  situacijas  sumažina  jumoras;

– atraskite  laiko  nusiraminimui.

• Prašykite  pagalbos. Būti  tėvais  –  tai  didžiulis  įsipareigojimas 

prieš  savo  vaikus,  Jūs  turite  jausti  atsakomybę  už  jų 

ateitį.  Jei  Jūs  patyrėte  smurtą  ir  prievartą  būdamas  vaikas, 

pasistenkite  užtikrinti,  kad  Jūsų  vaikas  nebekentės  dėl  to 

paties.

• Jei  Jūs  įtariate,  kad  šalia  vaikas  auga  aplinkoje,  kur  yra 

smurtaujama,  padėkite  tam vaikui.  Nebūkite  abejingi. Apie  smurtą 

praneškite  policijai,  socialinei  tarnybai,  vaikų  teisių 

apsaugos  tarnybai.                      

3.Šeimyninis  smurtas

• Šeimyninio  smurto  atvejų  išaugo  kaip  niekad  anksčiau  daug  per 

pastaruosius  15 metų.

• Kai  kuriems  vaikams  šeimyninis  smurtas  baigiasi  tragedija  – 

motinos  mirtimi.  Ne  mažiau  kaip  pusė  šeimyninio  smurto  atvejų 

vaikai  taip  pat  patiria  skriaudą.

• Vaikams  reikalinga  šilta aplinka  tam,  kad jie  patys  užaugę 

būtų  geri  tėvai,  jaustų  atsakomybę  ir  meilę  savo  vaikams. 

Netgi  jei  yra                skriaudžiami  ne  patys  vaikai,  jie, 

būdami    liudininkais,  kai  skriaudžiamas  jiems  mylimas  žmogus, 

įgyja  žalojančią  patirtį.

• Vaikai  gali  pradėti  bijoti  pykčio  ar  prarasti  visiškai 

pasitikėjimą.  Jie  gali  jaustis  kaltais  ir  tapti  atsiskyrėliais 

arba  linkę  į  depresiją.  Kiti  gali  patys  tapti  agresyvūs.

• Požiūris  į  šeimynini  smurtą  pasikeitė.  Jūs  turite  teisę 

gyventi  saugioje  aplinkoje.  Nebijokite  siekti  pagalbos.

Ką  Jūs  galite  padaryti?

• Jūs  neturėtumėte  skubėti  ir  nedelsiant  palikti  namus  ar 

nutraukti  ryšius.  Jūs  turite  ieškoti  pagalbos  bei  patarimų 

apie  savo  ir  savo  vaikų  apsaugą.

• Vaikai  beveik  visada  žino  apie  vykstantį  smurtą,  nors 

suaugusieji  galvoja,  kad  jie  tai  nuslepia.  Reikia  būtinai  su 

vaiku  pakalbėti  apie  tai,  ką  jis  jaučia.

• Tose  šeimose,  kuriose  yra  smurtaujama,  vaikų  priežiūra  yra 

bloga.

• Jei Jūs sužinojote  apie  šeimynini  smurtą  gretimame  bute  ar 

name,  būtinai  kreipkitės  į   specialistus  pagalbos.

4.Smurtas  mokykloje

• Užpuolimai  ar  kiti  smurtiniai  veiksmai    vis  dažniau  įvyksta 

daugelyje  mokyklų.   Tai  vyksta  net  jaunesnių  nei  15  -kos 

metų  paauglių  tarpe.

• Užpuolimas  yra  apgalvotas  veiksmas  siekiant  išgąsdinti  ar 

sužeisti.  Jis  gali  būti  tiek  fizinis,  tiek  psichologinis. Tai 

sukelia  sunkias  pasekmes,  nelaimes.

• Kai  kada  vaikai  žūsta  nuo  kankintojų  rankos,  o  kai  kada 

patys  nusižudo,  nepakeldami  smurto.

Ką  Jūs  galite  padaryti?

· Rimtai  žiūrėti į  bet  kokį  smurtą  mokykloje.

· Pasikalbėti  su  savo  vaiku  apie  tai, kas  vyksta  mokykloje  ir 

atidžiai  išklausyti  bet  kokį  jų  susirūpinimą.  Priminkite  jiems, 

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1949 žodžiai iš 3882 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.