Projektai socialinio darbo organizacijoje
5 (100%) 1 vote

Projektai socialinio darbo organizacijoje

1121

Turinys

Įvadas 3

Projekto tikslas 4

Pagrindimas 4

Darbo planas: 8

Išlaidų sąmata: 9

Vertinimo kriterijai 10

Laukiami rezultatai: 10

Išvados 11

Literatūra 12

Įvadas

Socialinis darbas Lietuvoje yra nuolat tobulėjanti veikla. Socialiniai darbuotojai, susidurdami su gyventojų socialinėmis problemomis, ieško vis naujesnių būdų spręsti susidariusias problemas. Toks ieškojimas – tai žinių įgijimas, patirtis, savitos pagalbos formos.

Naujovių paieška skatino ir ta aplinkybė, kad socialinė parama norminius aktų dažnai buvo padarinys, o ne priemonė įveikti kilusius gyvenimo sunkumus. Socialiniai darbuotojai pirmieji susiduria su klientais, patiriančiais įvairių socialinių sunkumų, dėl vykstančių valstybės gyvenime. Šie specialistai turi sugebėti padėti žmonėms, negalintiems pasirūpinti savimi, taip pat neturintiems artimo pagalbos. Norint rasti tą teisingą kelią, pirmiausia reiktų teisingai įvertinti esamą padėtį ir rasti išeitį. Tai reikalauja daug žinių, gebėjimų.

Socialinis darbas tam tikru aspektu yra kūrybinis ieškojimas, kartais tenka įsitikinti, jog supanti aplinka dažniausiai nesupranta tikrosios šios profesijos paskirties, o socialinis darbuotojo darbas nelaikomas prestižiniu. Dirbti socialinį darbą reiškia kasdien ir nuolat susidurti su gyvenimiška realybe, nelaimėmis, nepavykusiu gyvenimu, silpniausiais visuomenės nariais. Ne visiems visuomenės nariams pavyksta rasti savo vietą gyvenime

Jiems sunku gyventi tokioje visuomenėje, kuri intensyviai keičiasi, kur niekas nėra nuspręsta, nusistovėję.

Šiuo metu socialinės pagalbos reikia vis platesniam šalies gyventojų ratui, o finansinės įstaigų galimybės ribotos, todėl būtina ieškoti būdų kaip ir iš kur gauti papildomą finansavimą, kad būtų sprendžiamos įvairių gyventojų problemos. Tam tikslui teikiami projektai, paraiškos siekiant gauti lėšų visuomenės problemoms spręsti, neįgaliuosius integruoti į visuomenę ir t. t.

Lietuvoje įsibėgėja projektinė veikla, kuri apima daugelį mūsų gyvenimo sričių, siekia suteikti reikalingą socialinę pagalbą žmonėms, negalintiems gyventi kokybišką, pilnavertį gyvenimą ar spręsti visuomenėje aktualias problemas.

Projekto tikslas

Organizuoti paramą asmenims, turintiems psichikos negalią, gerinti jų gyvenimo kokybę.

Pagrindimas

Tai pažangus ir mažai sąnaudų reikalaujantis projektas, kuris garantuoja, kad mažės socialinė atskirtis, gerės gyvenimo kokybė bei išplečia socialinės, psichologinės, bei profesinės reabilitacijos ir integracijos galimybes. Atlikti apklausą ir išsiaiškinti, kokios problemos aktualiausios, ko klientai labiausiai pageidauja, kokie vyktų užsiėmimai.

Plačiau norėtųsi paanalizuoti projektą, susijusį su psichine sveikata. Šioje srityje yra bene daugiausia socialinių problemų. Gera psichinė sveikata priklauso ne vien tik nuo sveikatos, bet ir nuo švietimo. Socialinės apsaugos ir kt. kriterijų. Todėl labai svarbus šių visų sričių glaudus bendradarbiavimas, kai ruošiamos atitinkamos investicijų programos, taip pat projektų tikslingumas sprendžiant vieną ar kitą problemą. Valstybiniame lygyje viena iš pagrindinių problemų – išlaikyti optimalų santykį skirstant investicijas žmogiškiems ištekliams . Nelengva panaudoti investicijų lygmenis tarp psichikos sveikatos prioritetų, sveikatos stiprinimo bei sutrikimų prevencijos ir psichiatrijos paslaugų modernizavimo. Sakoma, kad būtų pakankamai finansuotas mokslinių tyrimų ir informacijos duomenų visuomenės psichikos sveikatos srityje veiksnumas.

Teikiamos projektų paraiškos turi atspindėti daugelį svarių aspektų. Mūsų pirma tai pačios organizacijos, teikiančios paraišką pristatymas. Tai gali būti NVO, viešoji įstaiga, įvairios bendruomenės ir panašiai.

Šiuo atveju pasirenkame NVO, kuri teikia paraišką projektui “Psichikos neįgaliųjų užimtumas” įgyvendinant. Taigi, kalbant apie organizacijos pristatymą, pažymėtina, kad svarbūs jos rekvizitai adresas, telefonas, faksas, biudžetinė sąskaita, organizacijos įregistravimo data, organizacijos narių skaičius.

Įvardiname teikiamos programos bendrus tikslus ir uždavinius.

Neįgaliųjų (psichikos sutrikimą turinčių asmenų) socialinės integracijos į visuomenę tikslai:

 plėsti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas taikant užimtumo terapiją;

 integruoti asmenis su psichikos negalia į visuomenę;

 siekti psichikos sutrikimų turinčių asmenų profesines reabilitacijas.

Neįgaliųjų (psichikos sutrikimą turinčių asmenų) socialinės integracijos į visuomenę uždaviniai:

 pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę;

 lavinti kasdieninius įgūdžius

 skatinti saviraišką

 organizuoti laisvalaikį;

 mokytis gyventi su liga;

 planuoti savo laiką.

Paraiškos rašyme taip pat yra labai svarbios šios programos vartotojai ir prioritetai. Pagrindiniai vartotojai – psichikos neįgalieji ir jų šeimos nariai.

Prioritetai – psichikos neįgaliųjų reabilitacija:

Teikiant paraišką, būtina išsiaiškinti, susirasti programos vykdymo partnerius. Šiuo

atveju galima rinktis psichiatrijos įstaigas (ligonines, poliklinikas, PSE), miestų ir rajonų savivaldybes, socialinės rūpybos ar globos įstaigas, kitas NVO dirbančius su psichikos neįgaliaisiais,
specialistus, savanorius (asmenis bei organizacijas).

Toliau numatome programos finansavimą, t. y. šaltinius ir lėšas. Šaltiniai – tai biudžetas, privatūs rėmėjai, savivaldybių gydymo įstaigos, labdaros fondai, savanorių darbas. Lėšos apima prašomą biudžeto lėšų suma ir jo finansavimą. Taip pat, jei projektas tęstinis, įvardijamas jais pritrauktos projektui vykdyti lėšos ir dirbančių asmenų skaičius ( viso asmenų skaičius ir iš jų esančių neįgaliųjų, nurodant neįgalumo lygį).

Teikiamos paraiškos programos sritis – užimtumas. Paprogramės pavadinimas – bendrasis užimtumas projekto pavadinimas “Psichikos neįgaliųjų užimtumas”.

Pirmiausia nurodomi projekto vykdytojai, įgyvendinimo vieta ir trukmė, šiuo atveju vykdytojas NVO filialas, kuris vykdys šį projektą drauge su gydymo įstaiga psichikos neįgaliesiems. Nurodome šios įstaigos rekvizitus (adresas, telefonas, faksas, biudžetinė sąskaita, organizacijos įregistravimo data ir t. t.). Numatome, kad trukmė 1 metai (jis gali būti tęsiamas sekančiais metais). Apžvelgiame situaciją rajone, t. y. psichikos negalią turinčių asmenų skaičių., neįgalumo lygį, NVO narių skaičių turinčių negalią, kokia yra statistika ir kaip ji kinta (didėja neįgalių asmenų skaičius).

Kiekvienas projektas atspindi esamą problemą rajone ar mieste, kurią reikia spręsti ir padėti neįgaliesiems integruotis su šiomis problemomis visuomenėje. Taigi, pagrindžiame esamą problemą, ją išdėstome.

Daugelis pacientų nenori matomos veiklos, gėdijasi savo ligos, jaučiasi atskirti nuo visuomenės. Užimtumas – toks žingsnis padėsiantis neįgaliesiems nesijausti atstumtiems. Jie nebepajėgūs aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, tačiau jų noras užsiimti naudinga veikla ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime yra neišnykęs. Vis dėlto sutrikusios psichikos neįgalieji yra talentingi, garbūs ir aktyvūs žmonės. Bendrasis užimtumas leidžia jiems realizuoti save pagal juos dominančius poreikius, nevaržomas jų individualumas.

Buvimas kartu grupėje, problemų sprendimas, bendravimas teigiamai veikia, nes mažina jų izoliaciją visuomenėje, skatina pasitikėjimą savimi bei stabdo ligos progresavimą.

Siekdami mažinti socialinę izoliaciją, bandoma vykdyti užimtumo terapiją, diferencijuojant ją pagal paciento psichosocialinio funkcionavimo laipsnį.

Socialinė integracija – tai harmonija tarp individo ir jo socialinių sąlygų, kai vyrauja optimalūs socialiniai ir emociniai ryšiai, siejantys žmogų su kitais bendruomenės nariais. Dėl tokios situacijos negalios žmonės ir patys susiformuoja neigiamą į save ir žemus lūkesčius.

Būtent šios iškeltos problemos sprendimą skatintų šių žmonių psichosocialinės reabilitacijos prielaidų sukūrimas, padėsiantis struktūrizuoti šių žmonių kasdienybę, planuoti laisvalaikį, ugdyti savarankiškumo, bendradarbiavimo įgūdžius. Grupės veiklos vykdymas patenkina žmonių priklausomumo poreikį, grupės nariai jaučiasi saugiau, vienas kitą papildo.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1168 žodžiai iš 2300 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.