Raštvedybos reikalavimai
5 (100%) 3 votes

Raštvedybos reikalavimai

ĮVADAS

RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir jų pakeitimais (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr.5-212,Nr.70-2956), dokumentai įforminami pagal LST EN 200216:2001 ir ISO 353:1975 standartus

A4 (210*297 mm), A5 (148*210 mm), A4L (297*210 mm) ir A5L (210*148 mm) formato popieriaus lapuose.

Dokumentuose paliekamos tokio pločio paraštės: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė ir apatinė ne mažesnės kaip 20 mm.

Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusėje.

Dokumentai spausdinami keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir tolesni lapai. Viršutinės paraštės viduryje rašomi arabiški skaitmenys be taškų ir brūkšnelių. Rekomenduojama spausdinti Time New Roman šriftu ir 12 dydžio raidėmis.

Visi dokumentai skirstomi į:

tvarkomuosius (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.),

organizacinius (nuostatai, įsakai, taisyklės, reglamentai ir kt.)

informacinius (raštai, pažymos, aktai, potvarkiai ir kt.)

Naujosios Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato 2 rekvizitų rašymo būdus:

išilginį centruotą, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių;

kampinį vėliavinį, kai rekvizito eilutės prasideda arba yra vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės.

Centru laikomas lapo, neįskaitant paraščių, vidurys.

Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote.

Herbas reikalingas tvarkomuosiuose ir informaciniuose siunčiamuose dokumentuose. Herbas arba prekės ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje po viršutine parašte. Prekės ženklas gali būti spausdinamas ir lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekės ženklas kartu nespausdinami. Herbo aukštis neturėtų viršyti 20 mm. Kai kuriuose dokumentuose herbas ar prekės ženklas gali atstoti ir įmonės ar įstaigos emblema. Kur ir kokį iš šių rekvizitų rašyti, sprendžia įstaigos ar įmonės vadovas.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbu arba prekių ženklu, jei jie spausdinami po viršutine parašte lapo viduryje. Jei jų nėra, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po viršutine parašte lapo viduryje didžiosiomis paryškintomis raidėmis, gali būti didesnėmis nei kiti rekvizitai, ir išdėstomos išilginiu centruotu būdu.

Priklausomybės aukštesnei institucijai ar kitokie priklausomybės santykiai reiškiami žodžio junginiu su kilmininku.

Kai dokumento sudarytojas yra vienas asmuo, dokumento sudarytojo pavadinime vartojamas tik vyriškosios giminės pareigų pavadinimas nepriklausomai nuo to, vyras ar moteris eina atitinkamas pareigas.

Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis nei kiti rekvizitai raidėmis po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje ir gali būti atskirti linija. Įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais.

2

Dokumento pavadinimas, išskyrus raštus, rašomas išilginiu centruotu būdu didžiosiomis paryškintomis raidėmis. Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto antraštė.

Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu. Priklausomai nuo dokumento

rūšies, kai data rašoma mišriuoju būdu, mėnuo rašomas žodžiu be santrumpos, o vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio priekyje (pvz.: 2003 m. Vasario 9 d., ne vasario 09 d.). trumpuoju būdu data rašoma taip: 2003-02-09 (santrumpa d. nerašoma). prieš vienaženklius skaičius rašomas nulis.

Dokumento sudarymo vieta rašoma tvarkomuosiuose ir informaciniuose įstaigos dokumentuose mažosiomis raidėmis po dokumento datos ir registracijos numeriu.

Adresatą būtina rašyti raštuose, prašymuose, pasiūlymuose, pasiaiškinimuose ir pan. dokumentuose. šis rekvizitas gali būti rašomas pažymėjimuose, rekomendacijose ir kt. Adresatas rašomas mažosiomis raidėmis kairėje lapo pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu, o kai duomenys rašomi dokumento apatinėje paraštėje – po dokumento sudarytojo pavadinimu. Jei dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas rašomas naudininko linksnyje.

Parašo rekvizitas – būtina kiekvieno dokumento sudėtinė dalis, rašoma po dokumento tekstu. Parašo rekvizitą sudaro asmens pareigų pavadinimas, parašas, visas vardas ir pavardė. Pareigų pavadinimas rašomas nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė – dešinėje pusėje, parašas – eilutės viduryje.

Priedas yra atskirai įforminta dokumento turinio dalis. Jei dokumentas turi kelis priedus, jie numeruojami iš eilės. Priedo rekvizitai yra priedo žyma, pavadinimas ir tekstas.

3

(prašymo pvz)

KLAIPĖDOS KOLEGIJOS

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS

1 KURSO STUDENTĖ

ŽYDRŪNĖ SIMAŠKAITĖ

Klaipėdos kolegijos

Direktoriui

PRAŠYMAS

SUTEIKTI PERTRAUKĄ MOKSLE

2006-10-05

Klaipėda

Prašau suteikti man pertrauką moksle 2006m. spalio 31d. – 2006m. lapkričio 31d.

(parašas) Žydrūnė Simaškaitė

4

(paaiškinimo pvz)

KLAIPĖDOS KOLEGIJOS

PEDAGOGOKOS FAKULTETO

1 KURSO STUDENTĖ

ŽYDRŪNĖ
SIMAŠKAITĖ

Klaipėdos kolegijos

Direktoriui

PASIAIŠKINIMAS

2003-09-30

Klaipėda

2006-09-29 neatvykau laikyti psichologijos egzamino, nes susirgau.

(parašas) Žydrūnė Simaškaitė

5

(protokolo pvz)

KAVARSKO VIDURINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2006-10-03 Nr. 2-10

Kavarsakas

Posėdis vyko 2006 m. spalio 3 d.

Posėdžio pirmininkas Tomas Mačiulis.

Posėdžio sekretorius Kajus Jakubauskas.

Dalyvauja. Vaidas Davidavičius, Algis Staugaitis, Domas Vyšniauskas, Raida Skirpstinė, Donatas Milaknis.

Darbotvarkė:

1. Dėl mokinių, atstovavusių mokyklą rajono olimpiadose ir konkursuose skatinimo galimybių ir būdų.

SVARSTYTA. Mokinių, atstovavusių mokyklą rajono olimpiadose ir konkursuose skatinimo galimybės ir būdai.

Pranešėjas Donatas Milaknis, lietuvių kalbos mokytojas.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 876 žodžiai iš 1742 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.