Dokumentų derinimas ir tvirtinimas
5 (100%) 1 vote

Dokumentų derinimas ir tvirtinimas

TURINYS

ĮVADAS. 3

I. Dokumento rengimo etapai 4

II. Rengėjo žyma 6

III. Dokumentų derinimo esmė 7

IV. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas 8

V. Dokumentų tvirtinimo būdai 9

VI. Parašo dokumente esmė 10

IŠVADOS 12

LITERATŪRA 13

PRAKTINĖ DALIS 14

ĮVADAS

„Raštvedybos“ sąvoka dabartiniame lietuvių kalbos žodyne apibrėžiame kaip dokumentu valdymas. Siaurąja prasme raštvedyba yra darbas su dokumentais. Plačiąja prasme – raštvedyba apima įstaigos veiklos dokumentavimą ir dokumentų, susidariusių įstaigos veikloje, tvarkymą.

Terminas dokumentas kilęs iš lotyniško žodžio „dokumentum“ – pamokantis pavyzdys, liudijimas, įrodymas.

Dokumentai – didelis tautos turtas, todėl reikia mokėti teisingai rašyti, įforminti ir išsaugoti ateities kartoms. Visi dokumentai, susidarę įstaigų veikloje, skirstomi į sistemas pagal tai, kokią įstaigos veiklos sritį jei atspindi. Bet kurios organizacijos darbo sėkmė daug priklauso nuo to, taip greitai ir teisingai darbuotojai moka parengti dokumentus.

Raštvedybos dokumentai yra reikalingi ir svarbūs valstybei bei jos piliečiams. Aišku, kad dokumentų vertė nevienoda, dėl to visus vertiname pagal šiuos kriterijus:

1) trumpalaikė, praktinė vertė, kai dokumento reikia dabartiniu metu, pavyzdžiui,

prekių čekio, bilieto į teatrą, įsakymo dėl atostogų ir kt.;

2) mokslinė-istorinė vertė, kurią turintys dokumentai atspindi ir liudija tautos bei valstybės politikos, ekonomikos, kultūros raidą. Tokie dokumentai yra istorijos šaltiniai, kartu ir mūsų valstybės dokumentinio paveldo dalis, neįkainojamas valstybės turtas. Dokumentus reikia tvarkyti taip, kad jie būtų išsaugomi reikiamą laiką, t.y. užtikrintų įstaigos veiklos įrodymus ir išliktų ateities kartoms.

I. Dokumento rengimo etapai

1. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas–tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos.

1.2 Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai taikomi ir kitiems įstaigų dokumentams, atsižvelgiant į jų paskirtį bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendaciniai.

1.4. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 41-991), Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 (Žin., 1998, Nr. 87-2416), kitais teisės aktais ir tarptautiniais standartais.

1.5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Įstaigoje parengti dokumentai skirstomi į siunčiamuosius ir vidaus.

Siunčiamojo dokumento rengimo eiga:

1. Dokumento projekto rengimas

2. Spausdinimas

3. Dokumento projekto derinimas

4. Dokumento projekto įforminimo patikrinimas

5. Dokumento pasirašymas

6. Dokumento registravimas

7. Dokumento išsiuntimas adresatui

8. Antrojo egzemplioriaus įdėjimas į bylą

Vidaus dokumento rengimo eiga:

1. Parengimo etapas

2. Sutampa su siunčiamųjų dokumentų rengimo eiga

3. Dokumento projekto rengimas

4. Spausdinimas

5. Vizavimas

6. Pasirašymas

7. Registravimas

8. Dokumento įdėjimas į bylą

II. Rengėjo žyma

2. Rengėjo nuoroda rašoma dokumento paskutinio lapo kairėje pusėje virš apatinės paraštės. Rengėjo nuorodoje vienoje eilutėje rašomas dokumentą parengusio tarnautojo vardas (vardo raidė) ir pavardė, galimi ryšio duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), pvz.:

Agnė Petrauskienė, 24 56 89, faks. 24 56 88, el. p. katinas@saule.lt.

III. Dokumentų derinimo esmė

3. Dokumento suderinimo žyma įforminamos teisės aktų nustatytos dokumentų suderinimo tarp įstaigų procedūros. Suderinimo žyma rašoma po parašo rekvizitu, organizaciniuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu tokia tvarka:

3.1. Suderinimo žymą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis SUDERINTA, įstaigos, su kuria dokumentas suderintas, vadovo pilnas pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Rekvizito dalys pradedamos rašyti nuo kairiosios paraštės ir išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministras

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 603 žodžiai iš 2006 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.