Staigos duomenų įpatumai pristatymas
5 (100%) 1 vote

Staigos duomenų įpatumai pristatymas

Įstaigos duomenų ypatumai

TURINYS (teorija)

1.Kas sudaro įstaigos duomenis

2.Telefonų numerių rašymo būdai

3.Adresų rašymo būdai

4.Elektroninis paštas

5.Lietuviškų kabučių rašymo būdai

6.Mano įmonės duomenys

7.Literatūros sąrašas

Praktinė dalis:

1.Įsakymas dėl Saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo.

2.Komercinis laiškas.

3.Darbuotojų susirinkimo protokolo išrašas.

Priedas:

1.Darbo Saugos ir sveikatos instrukcija

1.KAS SUDARO ĮSTAIGOS DUOMENIS

Lietuvos archyvo departamento prie Lietuvos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V – 63 šiek tiek pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės (2006). Tie pakeitimai daugiausia susiję su įstaigos duomenų rekvizitu. Pagal šiuos pakeitimus įstaigos duomenis sudaro:

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos ar jos vidaus struktūrinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto numeris adresas, kita reikalinga informacija), registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos teritorinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei teritorinio padalinio adresas ir kontaktinė informacija.

Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos filialas (atstovybė) – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei filialo (atstovybės) adresas, kontaktinė informacija, filialo kodas ir kita reikalinga informacija.

Įstaigos duomenys rašomi eilute ar stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimo arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje. Jie rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskiriami linija.

2.TELEFONO RYŠIO NUMERIO RAŠYMO REKOMENDACIJOS

Telefono ir fakso numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose, direktoriaus patvirtintose LR ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV – 1162 nustatytus reikalavimus.

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja tipografinio nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo ir išdėstymo tvarką Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamuose formuliaruose, raštuose, sąskaitose ir kituose dokumentuose bei simbolių naudojimą nacionaliniams ir tarptautiniams telefono ryšio numeriams rašyti.

Pagrindiniai simboliai:

Tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Tarptautinio prefikso simbolis atskiria tarptautinį telefono ryšio numerį nuo nacionalinio. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys, kurie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio (t. y. tarp miesto kodo ir telefono numerio).

Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo – rašant iš abiejų pusių jis atskiriamas tarpais, pvz.: (8 ~ 342) 00 000. Šis simbolis praktiškai jau nevartojamas, nes beveik visoje Lietuvos teritorijoje jau įdiegtas skaitmeninis telefono ryšys.

Informacinis simbolis (rodantis su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą) reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.

Informacinį simbolį „“ galima naudoti vietoj užrašo Telefonas arba Tel.

Žodžiai Telefonas, Faksas, Mobilusis telefonas ar jų santrumpos Tel., Faks., Mob. turi būti nurodyti telefono ryšio numerio kairėje pusėje. Nurodant vieną numerį po žodžių Telefonas, Faksas, Mobilusis telefonas santrumpų dedamas taškas (Tel., Faks., Mob.), nurodant du ar daugiau numerių – taškas ir dvitaškis (Tel.:, Faks.:, Mob.:).

Tarpas naudojamas telefono ryšio numerio skaitmenims grupuoti.

Telefono ryšio numerio skaitmenys gali būti grupuojami taip, kad juos būtų galima lengviau įsidėmėti, išgirsti ir pamatyti, pvz.: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.Nacionaliniai telefono ryšio numeriai rašomi taip:

Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345

Faksas arba Faks. (8 342) 12 345

Mobilusis telefonas arba Mob. 8 123 45 678 Tarptautiniai telefono ryšio numeriai rašomi taip:

Telephone arba Tel. + 370 342
12 345

Fax + 370 342 12 345

Mobile arba Mob. + 370 123 45 678Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, jie atskiriami horizontalia linija, tarptautinis telefono ryšio numeris turi būti rašomas po nacionalinio ryšio numerio, o atitinkami skaitmenys išdėstomi vienas po kito taip:

Telefonas (8 342) 12 345___

arba Tel. + 370 342 12 345 Jei abonentas turi kelis telefono ryšio numerius (nesujungtus automatinės paieškos rinkimo būdu), tai šiems telefono ryšio numeriams atskirti vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“ (iš abiejų pusių atskiriamas tarpais), pvz.:

Telefonai arba Tel.: (8 342) 12 345 / 12 346 / 12 347

Faksai arba Faks.: (8 342) 12 345 / 12 346 / 12 347

Galima užrašą sutrumpinti – rašyti visą tik pirmąjį telefono ryšio numerį, o kitų – tik paskutiniuosius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami, pvz.:

Telefonai arba Tel.: (8 342) 12 345/46/47

Faksai arba Faks.: (8 342) 12 345/46/47Telefono ryšio numeriai su simboliu rašomi taip:

Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345

Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345

Telephone arba Tel. + 370 342 12 345

Telephone arba Tel. + 370 342 12 345 Paslaugų telefono ryšio numeris ir serijos 7XX XX XXX, 8XX XX XXX ir 9XX XX XXX (X – bet koks skaičius nuo 0 iki 9) rašomas taip:

Telefonas arba Tel. 8 800 12 345

Telephone arba Tel. + 370 800 12 345 Nurodant papildomą telefono ryšio numerį, kurį galima surinkti paskambinus pagrindiniu telefono ryšio numeriu, jis rašomas taip:

Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345, papild. 123

Telephone arba Tel. + 370 342 12 345, papild. 123

3.ADRESŲ RAŠYMAS

Adreso sudedamosios dalys yra:

1. savivaldybės kodas ir pavadinimas;

2. seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas;

3. gyvenamosios vietovės kodas ir pavadinimas;

4. gatvės kodas ir pavadinimas;

5. žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

6. korpuso numeris;

7. buto ar negyvenamosios patalpos numeris pastate;

8. adreso objekto pavadinimas.

. Rašant adresą, jo sudedamosios dalys išdėstomos taip:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 989 žodžiai iš 1974 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.