Ab Lietuvos geležinkeliai filialo vilniaus geležinkelių infrastruktūra raštvedybos sistemos analizė
5 (100%) 1 vote

Ab Lietuvos geležinkeliai filialo vilniaus geležinkelių infrastruktūra raštvedybos sistemos analizė

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………3

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEIKLA………………………………………………….4

ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA……………………………………………………………….6

AB “LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ RAŠTVEDYBOS SISTEMA……………………..7

DOKUMENTŲ APYVARTOS SCHEMA BEI APRAŠYMAS…………………………….8

REGISTRAVIMO PRIEMONĖS IR REIKALAVIMAI……………………………………..13

BYLŲ SUDARYMAS-NOMENKLATŪRA…………………………………………………….13

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………..14

NAUDOTA LITERATŪRA……………………………………………………………………………15

ĮVADAS

Kiekvienas iš mūsų priklauso kokiai nors organizacijai. Pavyzdžiui, darželiui, mokyklai, kokiam nors būreliui, įmonei ir pan. Visos organizacijos, nepriklausomai nuo jos dydžio ir veikimo srities, yra be galo svarbios mūsų visuomenei, jos vystymuisi. Kiekviena organizacija siekia tam tikrų tikslų, dažniausiai – vieno bendro užsibrėžto tikslo. Todėl tik nuo mūsų pačių priklauso kiekvienos organizacijos, kuriai mes priklausome, ne tik egzistavimas, bet ir sėkmingas funkcionavimas.

Kiekviena organizacija susiduria su raštvedyba, t.y. kiekvienos organizacijos nariams tenka sudarinėti, siųsti ar priimti kokius tai dokumentus, susijusius su organizacija, jos veikla. Todėl visos organizacijos privalo skirti daug dėmesio dokumentų rengimui, forminimui, t.y. nuolat tobulinti raštvedybos sistemą. Įmonėje ar kitoje organizacijoje įdiegta raštvedybos sistema turi funkcionuoti be jokių nesklandumų, t.y. turi atitikti aukščiausius reikalavimus. Tobulas raštvedybos sistemos organizavimas, funkcionavimas turi milžinišką reikšmę įmonės sėkmingam gyvavimui, tolesnei įmonės plėtotei, sudarant sėkmingus sandėrius su verslo partneriais.

Taigi mano darbo tikslas ir būtų įsigilinti į AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ raštvedybos sistemą, t.y. patikrinti, ar ji sėkmingai diegiama, plėtojama. Taip pat nustatysiu, ar bendrovės filiale parodyti dokumentai (kaip bebūtų gaila, man jie nebuvo duoti – priežastis paminėsiu išvadose) yra teisingi; pateiksiu atitinkamas išvadas apie padarytus sprendimus. Tai ir būtų pagrindiniai mano darbo uždaviniai.

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEIKLA

Kalbant apie šios didelės bendrovės veiklą, funkcionavimą, privalu būtų paminėti trumpą jos istoriją, kuri buvo tikrai nelengva ne tik pačiai bendrovei, bet ir mums, Lietuvos piliečiams – pagrindiniams geležinkelių transporto vartotojams.

Visa geležinkelių istorija prasidėjo Carinės Rusijos laikais, kai 1862 m. kovo 15 d. buvo atidarytas traukinių eismas iš Peterburgo į Vilnių. Vėliau kaizerinei Vokietijai okupavus Lietuvą, geležinkeliai atiteko vokiečiams. 1918 metais, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, geležinkeliai vėl atiteko lietuviams. Tačiau 1940 metais Sovietų Sąjungai aneksavus Lietuvą, geležinkeliai vėl daugiau nei pusei amžiaus pateko į svetimas rankas. Ir tik 1990 metais Lietuvai antrą kartą atkūrus nepriklausomybę, geležinkeliai vėl pradėjo tarnauti Lietuvos labui.

1991 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G. Vagnorius, po sudėtingų Lietuvos susisiekimo ministerijos sudarytos komisijos derybų su TSRS susisiekimo ministerija, pasirašė potvarkį dėl valstybinės įmonės “Lietuvos geležinkeliai” įsteigimo. Lietuvos geležinkeliai tapo nepriklausomi, administruojami tik Lietuvos valdžios paskirtos administracijos. 1995 metais valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ dėl įmonės reorganizavimo tapo SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ (SPAB – specialios paskirties akcinė bendrovė). 2001 metais įmonė buvo reorganizuota dar kartą ir tapo AB „Lietuvos geležinkeliai“. Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ 100 proc. visų turimų akcijų priklauso Lietuvos vyriausybei, todėl ji ir priima svarbiausius nutarimus dėl įmonės veiklos.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ užsiima krovinių ir keleivių pervežimais ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Ši bendrovė gali pasigirti nemažais laimėjimais Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje. Daugiausiai apyvartos gaunama iš krovinių gabenimo, kurio mastai sulig kiekvienais bendrovės egzistavimo metais sparčiai auga (žr. žemiau pateiktą grafiką).Geležinkeliais gabenami įvairių rūšių kroviniai (žr. lentelę).

KROVINIŲ VEŽIMAS PAGAL RŪŠIS 2003 m.

Krovinių rūšys Iš viso vežta iš to skaičiaus:

vidaus vežimai tarptautiniai vežimai

Iš viso, tūkst. t. 43447 5435 38012

iš to skaičiaus:

nafta ir naftos produktai 19318 922 18396

akmens anglis ir koksas 2093 10 2083

juodieji metalai, įskaitant laužą 4046 208 3838

spalvotieji metalai 2 – 2

cheminės ir mineralinės trąšos 6173 1856 4317

chemikalai ir soda 1065 64 1001

statybiniai kroviniai 2096 517 1579

pramoninės žaliavos 1077 834 243

miško medžiagos 1582 109 1473

greitai gendantys produktai 522 – 522

maisto produktai 1312 76 1236

grūdai ir
miltai 1859 403 1456

popierius 244 – 244

kiti kroviniai 2058 436 1622

Matyti, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ vaidina labai svarbų vaidmenį Lietuvos transporto sistemoje, nes kasmet geležinkeliais keliauja daug keleivių ir gabenama daug krovinių. 2003-iųjų metų duomenimis geležinkeliu keliavo apie 7 mln. keleivių. Apie 1 mln. keleivių vyko tarptautiniais maršrutais. Be to, praėjusiais metais geležinkeliais buvo pervežta 43,4 mln. tonų krovinių. Didžioji dalis krovinių buvo gabenta tranzitu per mūsų šalį. 2003 m. iš krovinių vežimo veiklos uždirbta 139,4 mln. Lt pelno, teikiant kitos veiklos paslaugas – 23,4 mln. Lt pelno. Bendrai paėmus, AB „Lietuvos geležinkeliai“ pelnas 2003 m. išaugo 2,6 karto. Taigi Lietuvos geležinkeliai užima svarbią vietą tarptautinėje transporto sistemoje.

Akivaizdu, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos mastai yra milžiniški, bendrovė disponuoja dideliais finansiniais ištekliais, kas leidžia optimizuoti geležinkelių veiklą, ypač daug dėmesio skiriama krovinių gabenimui, siekiant, kad kroviniai būtų pristatomi laiku, geriausiomis sąlygomis.

ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Kaip jau minėjau, AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos mąstai yra labai dideli. Platus geležinkelių tinklas apima visą mūsų šalį. Bendrovė yra sukūrusi milžinišką infrastruktūrą. Šiuo metu yra nutiesta ir eksploatuojama 1774 km kelių, o bendrovėje dirba daugiau nei 12 tūkst. darbuotojų. Būtent tam ir yra sukurta milžiniška infrastruktūra ir valdymo struktūra (AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagrindinė valdymo struktūra pateikta žemiau).Išanalizuoti, aprašyti visą bendrovės veiklą, jos valdymo struktūrą nuo aukščiausios pakopos iki žemiausios bei pateikti visus duomenis grafiškai yra labai sunku, nes, kaip jau ir minėjau, šios bendrovės valdymo struktūra yra milžiniška. Todėl aš pasistengsiu įsigilinti į „Infrastruktūros valdybos“ darbą bei panagrinėsiu „Kelių priežiūros ir remonto“ padalinių veiklą (panaši valdymo struktūra yra krovinių bei keleivių vežimo valdyboje). Taigi bendrovė „Infrastruktūros valdyba“ yra suskirstyta į 4-is filialus: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių geležinkelių infrastruktūras, kurios atlieka kelių remonto ir priežiūros darbus. Žemiau pateikiama šių infrastruktūrų valdymo struktūros schema.Toliau smulkiau panagrinėsiu ir aprašysiu smulkiausio infrastruktūros filialo padalinio kelio meistrijos darbą. Kelio meistrijai vadovauja vyr. kelio meistras, kuris yra tiesiogiai pavaldus baro viršininkui. Tuo tarpu, vyr. kelio meistras vadovauja trims ar keturioms kelio brigadoms. Brigadoms vadovauja kelio brigadininkai, kurie savo žinioje turi keturis arba penkis darbininkus. Taigi, meistriją sudaro nuo 20 iki 25 žmonių. Schematiškai atrodytų taip:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1051 žodžiai iš 3401 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.