Gamybos veiksnių rinka
5 (100%) 1 vote

Gamybos veiksnių rinka

TURINYS

1. ĮVADAS 3

2. RAŠTVEDYBOS IR DOKUMENTO SĄVOKOS 5

3. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 6

4. TVARKOMIEJI DOKUMENTAI 9

5. IŠVADOS 14

6.LITERATŪRA 15

1. ĮVADAS

Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų valdymo sistema. Šiai sistemai būdingi tam tikri darbų su dokumentais procesai, kurie prasideda parengus ar gavus dokumentą ir baigiasi atrinkus dokumentus saugoti ar naikinti.

Dokumentuose užfiksuota informacija yra svarbi vertybė. Sukauptos informacijos pagrindu priimami įvairaus lygio valdymo sprendimai. Efektyvūs bei objektyvūs sprendimai reikšmingi ne tik valstybės mastu. Nuo valdymo sprendimų kokybės priklauso ir verslo sėkmė ar nesėkmės.

Informacijos procesus bei įvairias darbų su dokumentais sritis reglamentuoja valstybė. Pastaraisiais metais priimta naujų teisės aktų. Bendrieji darbo su informacija ir dokumentacija principai nustatyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (Žinios, 1996. Nr. 71-1706). 2000 metais priimtas Teises gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas (Žinios. 2000, Nr. 10-236). Pagal šį įstatymą su oficialiaisiais dokumentais, jei jų informacija nėra slapta, konfidenciali, tarnybinė ar privati pateikę rašytinį prašymą, gali susipažinti visi asmenys. Dokumentų prieinamumas yra svarbi žmogaus teisių realizavimo sąlyga. Be to, tai yra ir viešojo administravimo skaidrumo bei efektyvumo proceso sudėtinė dalis.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje laiduojamą peticijos teisę reglamentavo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymas (Žinios, 1999. Nr. 66-2128). Asmenų teisės kreiptis į institucijas su prašymais bei pasiūlymais ir gauti atsakymus reglamentuotos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žinios. 1999. Nr. 60-1945) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame dokumente Piliečių ir kitų asmenų prašymų, pareiškimų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo institucijose, kurios nėra viešojo administravimo subjektai, tvarka (Žinios. 2000, Nr. 49-1423).

Naujų informacijos technologijų plitimas pareikalavo racionalesnių ir spartesnių informacijos įvedimo į kompiuterio atmintinę būdų. 2000 metais sukurtas naujas lietuviškos kompiuterių klaviatūros standartas LST 1582. Naudojantis naująja klaviatūra vėl galima mokytis pastaruoju metu Lietuvoje primiršto aklojo rašymo metodo. Šis metodas yra vienintelė spartaus darbo su klaviatūra įgūdžių formavimo prielaida.

Informacijos sutelkimas į elektronines laikmenas kelia informacijos apsaugos teisinių bei praktinių problemų. Pradžia šioms problemoms spręsti padaryta. 2000 metais priimtas Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas (Žinios. 2000. Nr. 61-1827).

Valstybes politiką dokumentų ir archyvų srityje formuoja ir įgyvendina Lietuvos archyvų departamentas (LAD). Departamentas yra išleidęs pagrindinius teises aktus. reglamentuojančius dokumentų sudarymo ir darbo su dokumentais klausimus – Raštvedybos standartą LST 6.1-92 bei Raštvedybos taisykles. Tačiau pastarųjų metų pokyčiai – informacinių technologijų plėtra, teisinės bazės kitimas, viešojo administravimo reforma – iškėlė poreikį modernizuoti ir suderinti su naujai priimtais įstatymais teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo ir valdymo procesą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimu Nr.791 pritarta LAD parengtam Įslaptintų dokumentų raštvedybos organizavimo, saugojimo, tvarkymo, naikinimo ir apsaugos taisyklių projektui. Įstaigų administravimui gerinti bei valdymo efektyvumui užtikrinti 2001 metais patvirtintos Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles (Žinios, 2001. Nr. 30-1009). Tais pačiais metais parengtas ir Raštvedybos organizavimo taisyklių projektas.

Valstybes bei Lietuvos archyvų departamento norminiai dokumentai turėtų iš esmės pagerinti situaciją dokumentų valdymo srityje.

2. RAŠTVEDYBOS IR DOKUMENTO SĄVOKOS

Įmonės valdymas – tai sugebėjimas siekti iš anksto numatytų tikslų, naudojant kitų žmonių darbą, intelektą, tam tikra linkme formuojant žmonių elgesio motyvus.

Vadovavimą įmonei galima suvokti kaip informacijos gavimo, jos apdorojimo, sprendimų priėmimo ir jų pateikimo vykdytojams procesą. Svarbiausia valdymo dalis yra sprendimo priėmimas. Teisingam sprendimui reikalinga visapusiška operatyvi ir tikra informacija. Informacija ir yra valdymo veiklos objektas, o dažnai ir valdymo aparato darbo rezultatas. Todėl labai reikšmingi komunikacija ir informacijos apdorojimo procesai.

Komunikacija (lot. communicatio – pranešimas) – tai bendravimas, keitimasis patyrimu, mintimis, išgyvenimais tarp žmonių arba žmonių grupių. Jei komunikacija tarp žmonių ar struktūrinių padalinių nebus efektyvi, žmonės negalės derinti savo veiklos, perduoti patirties.

Valdymo sferoje dažniausiai naudojama dokumentinė informacija. Jos apdorojimo tikslingumas ir operatyvumas yra viena iš sėkmingo organizacijos darbo sąlygų.

Valdymo specialistai skiria tris informacijos apdorojimo etapus:

– pirminių dokumentų kaupimas;

– duomenų analizė;

– duomenų, reikalingų priimti valdymo sprendimą, atrinkimas.

Dalis informacijos, naudojamos įmonės valdyme fiksuojama dokumentuose.

Terminas dokumentas kilęs iš
lotyniško žodžio„documentum“ – pamokantis pavyzdys, liudijimas, įrodymas. Dokumentas – informacijos laikmena ir šioje laikmenoje užfiksuoti pastovūs duomenys, kuriuos gali perskaityti žmogus ar mašina.

Kiekvienas dokumentas pirmiausia turi būti vertinamas pagal jo turimą informaciją. Informacijos dokumentavimas vyksta laikantis valstybinės valdžios organų, atsakingų už raštvedybos organizavimą, dokumentų standartizavimą, nustatyta tvarka.

3. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

Bet kurios įmonės veikloje sudaromos įvairios dokumentų rūšys. Tačiau net ir esant daugybei jų, nepriklausomai nuo įmonės specifikos, galima išskirti tokias pagrindines dokumentų grupes:

organizaciniai įmonės dokumentai (įstatai, valdymo struktūra, etatų sąrašas, pareiginiai nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės);

tvarkomieji dokumentai (pagrindinės įmonės veiklos įsakymai, sprendimai, potvarkiai, nutarimai);

kadrų dokumentai (kadrų įsakymai, darbo sutartys, asmens bylos, asmens kortelės);

finansiniai-buhalteriniai dokumentai (Didžioji knyga, metinės ataskaitos, buhalteriniai balansai, pelno ir mokesčio ataskaitos, sąmatos, sąskaitos, kasos knygos ir kt.);

informaciniai įmonės dokumentai (aktai, raštai, faksogramos, pažymos, pažymėjimai, tarnybiniai pranešimai, protokolai ir pan.).

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 843 žodžiai iš 2799 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.