Raštvedybos norminis metodinis pagrindas

TURINYSĮVADAS 3 1. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS 4 1.1. RAŠTVEDYBOS NORMINĖS METODINĖS BAZĖS SAMPRATA 4 1.2. LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO NORMINIAI DOKUMENTAI 5 a) Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos archyvų departamente reglamentas 6 b) Civilinės būklės aktų įrašų ir jų keitimo dokumentų saugojimo tvarka 6 c) Valstybiniuose archyvuose aptarnavimo Lietuvos … Daugiau…

Raštvedyba ir dokumentai

VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA DIENINIŲ STUDIJŲ SKYRIUS IV-04 grupės studentė Tatjana Žuravliova RAŠTVEDYBA IR DOKUMENTAI Raštvedybos ir verslo korespondencijos Referatas (Įvertinta) (Parašas) (Dėstytojo vardas, pavardė) (Data) Vilnius 2004 TIRINYSĮVADAS 3 1. TEORINĖ DALIS 4 1.1 Raštvedybos sąvoka 4 1.2 Dokumentavimas 5 1.3 Dokumento sąvoka 6 1.3 Dokumentų klasifikavimas 7 1.4 Dokumentų … Daugiau…

Dokumentų teksto ypatybės

ĮVADASĮmonės, rengdamos dokumentus, susiduria su svarbiausiu dokumento rekvizitų – dokumento tekstu. Kuo aiškiau, trumpiau, tiksliau, konkrečiau ir taip toliau, parašytas tekstas, tuo labiau galime tikėtis sklandesnio bendradarbiavimo su dokumento gavėju ir su dokumentu susijusiais (dokumente paminėtais) asmenimis. Kiekviena dokumentų rūšys (tvarkomieji, organizaciniai, informaciniai) turi tam tikrą teksto įforminimo struktūrą ir … Daugiau…

Cv

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 2004-02-16 Vardas, pavardė Petras Petraitis Gyvenamoji vieta Taikos g. 100 – 110, LT 5840 Gargždai. Kontaktiniai tel. (8-46) 000-333; mob.: 8-000-11111. Elektroninis paštas mano@emailas.lt Gimimo data: 1973-06-25, Klaipėda. Tautybė: lietuvis Šeimyninė padėtis: vedęs Šeimos sudėtis: vienas vaikas mokyklinio amžiaus.Išsilavinimas: 1990 – 1993 m. Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio … Daugiau…

Dokumentu tekstu ypatybes

TURINYS 1.Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. 2.Santraupos dokumentuose. 3.Protokolų,aktų,įsakymų tekstų struktūros ypatumai. 4.Komercinių aiškių tekstų ypatumai. 5.Literatūros sąrašas. 1.ĮVADAS Žmogų dokumentai lydi visą gyvenimą nuo pat gimimo ligi mirties.Sąvoka dokumentas yra kilusi iš lotyniško žodžio dokumentum-pamokantis pavyzdys,liudijimas,įrodymas.Dokumentas t.y.materialus objektas(popierius,magnetinė juostelė,kino juosta,nuotrauka ir t.t.),kuriame užfiksuota informacija apie faktus,įvykius,objektyvios tikrovės reiškinius ir … Daugiau…

Cv ir motyvacinio laisko rasymo principas dokumentas

CV IR MOTYVACINIO LAIŠKO RAŠYMASTinkamai parašyti gyvenimo aprašymą (lot. Curriculum Vitae), arba CV, – labai svarbu ieškant norimo darbo. Kodėl? Todėl, kad pateikdami darbdaviui arba atrankos specialistui savo CV, Jūs pateikiate savo „vizitinę kortelę“. Rinkdamasis darbuotojus, darbdavys pirmiausia vertins Jūsų CV. Įsidėmėtina, jog dėmesys bus kreipiamas ne tik į Jūsų … Daugiau…

Raštvedybos terminų žodynas

RAŠTVEDYBOS TERMINŲ ŽODYNAS Turinys nebuvo būtinas, nes tai – žodynas. ĮŽANGALietuvos istorinės sąlygos susiklostė taip, kad ilgus jos amžius raštvedyboje buvo vartojamos svetimos kalbos: lotynų, vokiečių, senoji slavų, lenkų, rusų. XIX a. antroje pusėje įsigaliojo civilinių aktų rašymo vokiečių kalba įstatymas, buvo unifikuota raštvedyba, visose valstybinėse įstaigose bei jų kanceliarijose, … Daugiau…

Raštvedyba

TURINYS Įvadas 2 Raštvedybos sąvoka 3 Dokumento sąvoka 3 Bendrieji dokumento įforminimo reikalavimai 5 Formuliaras- rekvizitų visuma 6 Blankai 7 Rekvizitų spausdinimo taisyklės 8 Organizacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schema 18 Organizacinių dokumentų įforminimas 19 Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema 24 Tvarkomųjų dokumentu įforminimas 25 Informacinių siunčiamųjų dokumentų įforminimo schema 30 … Daugiau…

Darbo sutartis dokumentas

DARBO SUTARTISReklamos studija „Rico“Savanorių pr. 25 LT – 2000 Vilnius Lietuvos Respublika Bendros įsidarbinimo sąlygos 1. Darbo laikas: kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8.00 iki 17 val. 2. Kasmet suteikiamos 30 kalendorinių dienų eilinės atostogos, suderinta su personalo vedėju. 3. Gali tekti dirbti viršvalandžius pristatymų metu. 4. Pageidautina būti … Daugiau…

Dokumentu klasifikacija

Įvadas Aplinka apibrėžiama kaip natūrali žmones supanti visuma (aplinka) ir natūralūs su ja susiję ištekliai. Aplinkosauginiai klausimai yra susiję su žmogaus veiklos įtaka supančiai visumai ir ištekliams. Aplinkosauginė politika – tai bet kokie vyriausybės prevenciniai veiksmai dėl žmonių neigiamos aplinkai veiklos mažinimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau Aplinkos ministerija) politiką … Daugiau…

Prancūzų k apie šeima

Ma FamilleAutrefois je ne sais pas qui suis moi. J’ai de dix – neuf aus. Je suis née en mille neuf cent quatre-vingt-sept le trente mars. Je siuis mouton. Mes yeux sont bleus. Mes cheveux sont bruns. J’aime écoute le muzic. J’aime danser. Je dansais pendant cinq années. Je sius … Daugiau…

Raštvedybos darbas

TURINYS1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS 3 1.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 3 1.3 BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 3 1.4 DOKUMENTŲ REKVIZITAI 3 1.5 TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7 1.6 ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7 1.7 INFORMACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 8 1.8. DOKUMENTŲ PRIEDAI IR IŠRAŠAI 9 2. BLANKAI 11 2.1 RAŠTŲ BLANKAS 12 2.2 … Daugiau…

Amžiaus tarpsnių psichologinės charakteristikos

Tiksliai pasakyti, kada prasideda suaugusio žmogaus amžius, sudėtinga. Daugelis ekspertų mano, kad 20 metų amžių galima laikyti pradiniu momentu, tačiau svarbiausia yra ne chronologinis amžius, bet psichologiniai pokyčiai. Suaugusio žmogaus gyvenimas gali būti skirstomas į tris pagrindinius periodus: · jauno suaugusio (apytiksliai 20 – 40 metų) · vidutinio amžiaus suaugusio … Daugiau…

Dokumento rengimo ir įforminimo taisyklės

I. DOKUMENTO RENGIMO IR IFORMINIMO TAISYKLĖSBENDROSIOS NUOSTATOS 1. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos. Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų … Daugiau…

Dokumentų valdymas įstaigos vidaus administravimo kontekste

TURINYS ĮVADAS 3 1.VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR JO SUBJEKTAI 5 2. DOKUMENTŲ VALDYMO SAMPRATA IR ORGANIZAVIMAS 7 3. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ VADYMO PROCESAI 11 3.1. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS, GAVIMAS IR JŲ APSKAITA……11 3.2. BYLŲ SUDARYMAS IR SUDARYTŲ BYLŲ APSKAITA 13 3.3. UŽBAIGTŲ BYLŲ TVARKYMAS IR APSKAITA 14 3.4. DOKUMENTŲ VERTĖS EKSPERTIZĖS ĮGYVENDINIMAS 15 IŠVADOS 18 BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS 19 PRIEDAI 1 … Daugiau…

Archyvai ir dokumentų saugojimas Lietuvoje

ARCHYVAI IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS LIETUVOJE Valstybinė archyvų sistema Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro: Lietuvos Archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jam pavaldūs valstybiniai archyvai bei kitos įstaigos: Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos valstybės naujasis archyvas, Lietuvos centrinis metrikų archyvas, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos literatūros ir … Daugiau…

Dokumentų registravimo bylų tvarkymas doc

Raštvedybos taisyklėse vartojamos sąvokos: Byla – pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti ir susisteminti dokumentai. Bylų apyrašas – įstaigos sudarytų bylų apskaitos ir paieškos dokumentas. Bylų nomenklatūra – raštvedybiniais metais įstaigoje numatomų sudaryti bylų planas. Dokumentų apyvarta – įstaigos dokumentų tvarkymas nuo jų parengimo ar gavimo iki įdėjimo … Daugiau…

Staigos valdymas ir jos struktūra

Turinys 2 Įvadas 3 Teorinė dalis 4 Praktinė dalis 13 UAB „Ober-Haus“ valdymas ir struktūra 13 Įmonės aprašymas 13 UAB „Ober-Haus“ valdymas ir valdymo struktūra 1 Išvados 19 Naudota literatūra 20Įvadas Organizacija – tai socialinis vienetas arba grupė susijusių žmonių, turinčių tam tikrus savitus tikslus, arba žmonių kolektyvas, susidaręs ar … Daugiau…

Dokumentas mano gyvenime

ĮŽANGAŠiuo metu pasaulyje priskaičiuojama didelė įvairovė dokumentų. Su daugeliu iš jų mes susiduriame kiekvieną dieną. Tokie dokumentai tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, be jų neįsivaizduojame savo dienotvarkės, planų. Nemaža dalis dokumentų tampa aktualūs ir reikalingi tik tada, kai iškyla specifinės problemos, susijusios su tam tikros srities veikla, o dalis dokumentų … Daugiau…

Dokumentu tekstu įpatybės

ĮVADASDokumentų valdymas arba raštvedyba pradėjo kurtis jau XIa. Kartu kūrėsi ir lietuviškoji kanceliarinė kalba, kuri derino bendruosius lietuvių kalbos ir specialiuosius kalbos reikalavimus. Kanceliarinę kalba formuoti padėjo leidinys „Gimtoji kalba“. Darbo tema- dokumentų tekstų ypatybės. Dokumento tekstas yra svarbus, nes kiekvienas vadybininkas turi mokėti parašyti dokumentą, kuris atitinka standarto ir … Daugiau…