Raštvedyba ir dokumentai
5 (100%) 1 vote

Raštvedyba ir dokumentai

VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA

DIENINIŲ STUDIJŲ SKYRIUS

IV-04 grupės studentė

Tatjana Žuravliova

RAŠTVEDYBA IR DOKUMENTAI

Raštvedybos ir verslo korespondencijos

Referatas

(Įvertinta)

(Parašas)

(Dėstytojo vardas, pavardė)

(Data)

Vilnius 2004

TIRINYSĮVADAS 3

1. TEORINĖ DALIS 4

1.1 Raštvedybos sąvoka 4

1.2 Dokumentavimas 5

1.3 Dokumento sąvoka 6

1.3 Dokumentų klasifikavimas 7

1.4 Dokumentų apyvarta 9

2. PRAKTINĖ DALIS 10

2.1 Asmeninis prašymas 10

2.2 Dalykinis raštas 11

2.3 Asmeninis įgaliojimas 12

2.4 Įsakymas dėl priėmimo į darbą 13

2.5 Pažyma apie studijas 14

IŠVADOS 15

NAUDOTA LITERATŪRA 16

DĖSTYTOJO UŽRAŠAMS 17

ĮVADAS

Šią temą pasirinkau, kadangi manau jog raštvedyba ir dokumentai yra

labai reikalingas ir svarbus dalykas, o ypač šiomis dienomis.

Gerai sutvarkytoje įmonėje, įstaigoje ir pačioje valstybėje

dokumentų tvarkymas yra labai svarbus dalykas.

Pačios raštvedybos pagrindas yra dokumentų klasifikavimas,

standartizavimas, raštų registravimas.

Dokumentų klasifikavimo sistema turi būti vieninga visoms

įstaigoms. Blogai suklasifikuotų dokumentų ieškojimas atima begalę laiko.

Laikui bėgant Lietuvoje nustatytos vienodos dokumentų sudarymo,

įforminimo ir kitų raštvedybos procesų taisyklės. Sudarytos prielaidos

standartizuoti valdymo dokumentus. O 1972 metais Tarybų Sąjungoje

patvirtintas organizacinių tvarkomųjų dokumentų standartas. Standartas iš

tikrųjų padarė pradžią didinant valdymo darbo efektivumą bei valdymo sferos

darbuotojų darbo kultūrą. Palengvėjo dokumentų rengimas, pradėta taikyti

organizacinė technika.

Pasikeitus administracinėms bei kanceliarinės kalbos vartojimo

sąlygoms, jau galima teigti, kad iš esmės keičiasi ir lietuviškoji

raštvedyba. Valdymo darbuotojų darbo efektyvumas ir greitumas toliau didės

klasifikuojant dokumentus, taikant naujas ir efektyvias dokumentų sudarymo

ir saugojimo priemones bei šiuolaikinę informacijos perdavimo techniką.

Šiame darbe pirmiausia aptarsiu pačią raštvedybos ir dokumento

sąvoką, dokumentų klasifikavimą, pagal pagrindinius požymius ir dokumento

apyvarta.

Taigi nežiūrint įstaigų dokumentų įvairovės jie turi būti rengiami

taip, kad įstaigos veiklos dokumentavimo procesas būtų paprastesnis,

greitesnis ir kokybiškesnis.1. TEORINĖ DALIS

1.1 Raštvedybos sąvokaTaip jau susiklostė Lietuvos istorinės sąlygos, kad ilgus jos

amžius raštvedyboje buvo vartojamos svetimos kalbos: lotynų, vokiečių,

senoji slavų, lenkų, rusų. Tik Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu pradėjo

formuotis lietuvių raštvedybos kalba ir raštvedybos sistema. Sovietų

okupacijos metais vėl dauguma oficialiųjų dokumentų buvo rašomi rusų kalba,

kartais gerai jos nemokant. Lietuvių kalba parašyti dokumentai būdavo

teršiami svetimybėmis ir pažodiniais vertimais iš rusų kalbos.

Lietuvos TRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1989 01 25 įsaku

„Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimo“ įsipareigojo, o 1990 03 11

Nepriklausomybės paskelbimo aktas sudarė sąlygas, kad visų įstaigų

dokumentai būtų rašomi lietuvių kalba

„Raštvedybos“ sąvoka dabartiniame lietuvių kalbos žodyne

apibrėžiama kaip raštinės darbų tvarkymas. Siaurąja prasme raštvedyba yra

darbas su dokumentais. Plačiąja prasme – raštvedyba apima įstaigos veiklos

dokumentavimą ir dokumentų, susidariusių įstaigos veikloje, tvarkymą.

Valdymo, gamybinė, mokslinė ir kt. įstaigų bei žmonių

veikla fiksuojama dokumentuose. Norint tuos dokumentus panaudoti, būtina ne

tik juos parašyti bei įforminti, bet ir išsiųsti arba gauti, registruoti,

kontroliuoti jų užduočių vykdymą, tam tikra tvarka juos grupuoti, kad

visada būtų galima surasti bei panaudoti jų informaciją, garantuoti jų

saugumą ir parengti perduoti į archyvą tolesniam saugojimui.

Už tinkamą raštvedybos organizavimą, raštvedybos

taisyklių ir kitų norminių dokumentų diegimą įstaigoje atsakinga raštinė

(reikalų valdyba, kanceliarija, bendrasis skyrius, mažoje įstaigoje –

sekretorė). Raštinė kontroliuoja kaip laikomasi šių taisyklių įstaigos

struktūriniuose padaliniuose bei skyriuose. Apie raštvedybos taisyklių

pažeidimus skyriuose raštinė informuoja įstaigos vadovą.

Už dokumentų rengimą, tvarkymą, saugojimą skyriuose ir jų

perdavimą į įstaigos archyvą atsakingi skyrių vadovai.

Keičiantis raštinės ir skyrių vadovams (mažose

įstaigose – sekretorei arba darbuotojui, atsakingam už raštvedybą), bylos

ir
dokumentai perduodami pagal aktą, tvirtinamą įstaigos vadovo.

1.2 DokumentavimasĮstaigos veiklos dokumentavimas – tai nustatytos formos dokumentų,

susijusių su kuria nors veiklos sritimi, rengimas.

Dokumentų, susidariusių įstaigos veikloje, tvarkymas

apima tokias darbo su dokumentais operacijas:

• dokumentų priėmimą ir išsiuntimą,

• registravimą,

• perdavimą vykdytojams organizacijos viduje,

• užduočių vykdymo kontrolę,

• bylų formavimą,

• dokumentų sistemingą paruošimą saugojimui ir naudojimui.Valdymo veiksmai, sprendimai, rezultatai dokumentuojami.

Valdymo situacijoms įforminti vartojami organizaciniai tvarkomieji

dokumentai. Valdymo darbo ypatybė yra ta, kad daug dirbama su dokumentais.

O šis darbas prasideda nuo informacijos kaupimo, jos sisteminimo,

apdorojimo, dokumentinės informacijos naudojimo. Dokumentas kaip

informacijos laikmena tampa ir darbo ob-jektu ir darbo rezultatų.

1.3 Dokumento sąvoka

Sąvoka „Dokumentas“ kilusi iš lotyniško žodžio

“documentum” – pamokantis pavyzdys, liudijimas, įrodymas. Dokumentas –

priemonė įvairiais būdais fiksuoti informaciją, įvykius, faktus, tikrovės

reiškinius, taip pat žmogaus mąstymo ir praktinę veiklą. Visa tai galima

fiksuoti raštu, vaizdu, garsu. Tai dokumento sąvoka plačiąja prasme.

Dokumentas siaurąja prasme – tai tam tikra informacija, parašyta ant

popieriaus ar kitoje mašininėje informacijos laikmenoje.

Šis terminas paplitęs labai plačiai visose žmogaus

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 789 žodžiai iš 2618 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.