Ministro pirmininko galiu d britanijoje ir prancuzijoje palyginimas
5 (100%) 1 vote

Ministro pirmininko galiu d britanijoje ir prancuzijoje palyginimas

112131

Turinys

ĮVADAS 2

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTRO PIRMININKO GALIOS 2

SKIRTINGI LYDERIAI 2

MINISTRAS PIRMININKAS- PARTIJOS LYDERIS 4

FORMALIOS PREMJERO GALIOS 5

AR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTRAS PIRMININKAS YRA PREZIDENTAS? 6

PRANCŪZIJOS MINISTRO PIRMININKO GALIOS 6

KONSTITUCINĖS MINISTRO PIRMININKO GALIOS 6

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR PRANCŪZIJOS MINISTRŲ PIRMININKŲ GALIŲ SKIRTUMAI IR PANAŠUMAI 7

MINISTRAS PIRMININKAS – VYRIAUSYBĖJE 7

MINISTRAS PIRMININKAS IR PARLAMENTAS 8

MINISTRAS PIRMININKAS IR VALSTYBĖS PREZIDENTAS ( MONARCHAS ) 9

MINISTRŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA 10

PREMJERO SANTYKIAI SU MINISTRAIS 10

MINISTRŲ TARYBOS IR MINISTRŲ KABINETO SKIRTUMAI 11

PAGRINDINIAI GALIŲ SKIRTUMAI 11

IŠVADOS 12

NAUDOTA LITERATŪRA 13

Įvadas

Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos ministrų pirminkų galios yra unikalios. Tai priklauso nuo ypač daug įvairių faktorių: pirmiausiai nuo premjerų asmeninių savybių, nuo jų santykio su parlamentu, vyriausybe, valstybės prezidentu ar monarchu, nuo valdančiosios partijos ir ministrų pirmininkų įtakos joje, galų gale nuo valstybės esamos politinės sistemos ir premjero vietos joje.

Šiame rašto darbe remiantis R. Elgie, D. Kavanagh’o, A.H. Birch’o autorių, naudota literatūra aptariama šių dviejų valstybių premjerų galių skirtumai ir panašumai. Pirmiausiai darbe kalbama apie kiekvienos valstybės išskirtines ministrų pirmininkų galias, jų santykį su įvairiomis valstybės institucijomis. Pradžioje didesnis dėmesys yra skiriamas būtent Didžiosios Britanijos premjero institucijai, lyginamos skirtingų Britanijos ministrų pirmininkų- skirtingos galios. Nagrinėjant atskirai Prancūzijos premjero atvejį bus gilinamasi į pastarosios institucijos Konstitucines galias ir jų santykį su valstybės vadovu. Kuo skiriasi ministro pirmininko galios Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje? Į šį klausimą atsakymo bus ieškoma lyginant šių valstybių premjerų galių skirtumus ir panašumus, jų įtaką valstybės vykdomajai ir įstatymų leidžiamajai institucijai. Lyginant kokią galią ministrai pirmininkai turi formuojant valstybės vykdomąjį aparatą, galiausiai formuojant visą valstybės politiką.

Didžiosios Britanijos ministro pirmininko galios

Skirtingi lyderiai

„Nėra jokio konstitucinio apibrėžimo nustatančio ministro pirmininko vaidmenį Didžiojoje Britanijoje, nėra jokio įstatymo nustatančio jo pareigas, faktiškai premjero galios priklauso nuo to, ką jis ar ji nuspręndžia daryti“ . Didžiosios Britanijos ministro pirmininko galios priklauso nuo daugelio aplinkybių ir yra sunku jas vienašališkai apibrėžti. Mes negalime paaiškinti tik vienu požiūriu T. Blair’o dominavimo epochos nuo 1997-ųjų, ar J. Major’o įtakos mažėjimo po 1992-ųjų. Viena iš priežasčių galėtų būti ta, jog T. Blair’as turi labia stiprų palaikymą parlamente, didelį populiarumą visuomenėje, ir yra lyderis vienos iš galingiausių Liberalų partijos, kokia tik yra kada buvusi. J. Major’as neturėjo nei vienos šių teigiamų savybių.

Galime dažnai klasifikuoti ministrus pirmininkus į “striprius” ir “silpnus”, dėl jų “sėkmių” ar “nesėkmių” taip yra dažnai ir daroma. Įdomu tai, kad stiprūs lyderiai dažnai praranda savo galią labai netikėtai. Galima, kaip pavyzdį pateikti M. Thatcher atvejį, kai jinai buvo pažemintą pareigose daugiau, kaip keturiasdešimt Konservatorių partijos narių balsuojant prieš jos vadovavimą partijai.

“Per pastaruosius metus, ministro pirmininko galios Jungtinėje Karalystėje sparčiai kito ir dabar galime teikti, jog Britiškoji politika labiau priklauso nuo premjero valios negu nuo viso kabineto” .

Parlamnetas tampa “nuolaidesnis” vykdomajai valdžiai nes tai priklauso nuo valdančiosios partijos lyderio, daugeliu atvejų ir premjero tame pačiame vaidmenyje. Ministro pirmininko nuomonė, valia visose valdžios institucijose tampa lemiama. Taip premjeras tampa aukščiausia valdžia visame centralizuotame galios, politicos ir administravimo aparate. Tačiau tai, jau pasikartosiu, vis vien priklauso nuo to, kokia yra valdančioji partija, nuo jos populiarumo visuomenėje ir nuo ministro pirminiko auoriteto ir įtakos šioje partijoje.

Galima pateikti daug kitų argumentų įrodančių, kad ministro pirminiko galios Didžioje Britanijoje priklauso nuo “stipraus” ar “silpno” premjero, ir kad jos yra cikliškos. Stiprių lyderių jėga yra dažnai gaunama iš to, su kuo jie yra susieti, kokį jie turi palaikymą, kadangi iš kabineto ministrų ir parlamentų narių yra ir priešininkų taip pat siekiančių vadovavimo, lyderio pozicijų. Jeigu lyderis ateina “sukiuoju” valstybei metu jo pozicija dažnai matoma, kaip priešiška esamajai.

Kita cikliškumo tendencija rodo, kad ministro pirmininko galios priklauso nuo jo asmeninių unikalių savybių t.y. įgūdžių, patirties vadovavime. Taip pat aplinkybių esamų tuo laikotarpiu ir galimybių, sugebėjimo jomis pasinaudoti. Tai galime suprasti aptariant keleto paskutiniųjų Didžiosios Britanijos minitrų pirmininkų galias, įtaką ir vadovavimo aspektus.

M. Thatcher Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė moteris ir ilgiausiai vadovavusi vyriausybei premjerė visą praeitą šimtmetį. Tai išskirtinė ministrė
pirmininkė pakeitusi jau “pasenusį” šios institucijos vaidmenį, padariusi jį labiau šiuolaikiškesnį. Per savo valdymo laikotarpį ši premjerė tvirtai įsitvirtino politikoje sukūrė savitą politinį stilių. Tendencija jog Didžiosios Britanijos politika perėjo link ministro pirmininko valdžios buvo jos didžiausias įnašas: griežtas ir staigus kabineto paleidimas 1981-aisiais, glaudus ministerijų veiklos kontroliavimas, bendros kabineto nuomonės nepaisymas. Visa tai buvo būdinga ilgame M. Thatcher valdymo laikotarpyje. Viena iš pagrindinių šios ministrės valdymo “taktikų” buvo imtis iniciatyvos ir priimti sprendimus vienai be oficialaus Ministrų Tarybos posėdžio. Ši ministrė turėjo galimybę formuoti politiką skirstydama kabinetus ir jų pirminikus ir tai inai puikiai išnaudojo. Kiekvienas svarbus ar nesvarbus priimamas politinis sprendimas M. Thatcher valdymo metu turėjo didelę jos įtaką. Rodydama savo autoriteto išorinį spaudimą priimant sprendimus mažose ministrų ar patarėjų grupėse, glaudžiai bendradarbiaudama su Baltaisiai rūmais, M. Thatcher vaizdavo išskirtinį vadovavimo modelį. Tiksliai apgalvotas kiekvieną šios lyderės žingsnį politikos formavime buvo neabejotinai sėkminmgas. Jos pasitraukimas iš valdžios yra tik dar vienas įrodantis faktas kiek ministro pirmininko galios priklauso nuo valdančios daugumos ir jo atsakomybės prieš šią daugumą.

Kaip palyginimą aptarsiu ir J. Major’o vadovavimą. Šis politikas tapo Premjeru po M. Thatcher 1990-aisiais. Vadovavo vyriausybei taip pat pakankamai ilgai. J. Major’ą galime įvardinti kaip priešingybę prieš tai buvusiai ministrei pirmininkei. Vienos iš pagrindinių jo priešingų savybių buvo stokojimas nuoseklumo, neturėjimas savo pastovios dienotvarkės. Šis premjeras labiau išsiskyrė, kaip komandos žmogus, o ne kaip indvidualistas ir labiau propagavo taikų negu karingą vadovavimo stilių. Nemaža dalis T. Major’o vykdomos politikos priklausė nuo jo paties, nuo jo asmeninių savybių, tačiau taip pat nemaža dalis ir nuo valdančiosios partijos parlamente. Šis premjeras turėjo ženkliai mažesnę paramą parlamento daugumos negu M. Thatcher, tai buvo viena iš žemos jo kaip lyderio įtakos priežasčių. Nuo 1992- ųjų jis huvo silpnas lyderis, silpnoje vyriausybėje. Jo vykdoma politika staiga pradėjo kelti nerimą, viena iš svarbiausių to priežasčių buvo taikos procesas Šiaurės Airijoje, taip pat to meto didelė infliacija. Taigi J. Major’as buvo silpnas ministras pirmininkas ir žvelgiant į M. Thatcher pavyzdį galime lengvai argumentuoti, jog vykdomoji politika yra tik tuomet sėkminga, kai yra stiprus lyderis, premjeras.

Taigi ministrų pirminkų interesai, asmenybės ir darbo metodai yra skirtingi ir jie gali dažnai kisti priklausomai nuo to laiko politikos ir veiksnių lemiančių šią politiką.

Ministras pirmininkas- partijos lyderis

Kalbant apie premjero galias labai svarbus faktas yra tas, jog Didžiosios Britanijos premjeras taip pat yra ir valdančiosios partijos lyderis. Britiškoje politinėje sistemoje lyderiavimas svarbiausioje politinėje partijoje yra pirmoji sąlyga tampant ministru pirmininku. Nesvarbu ar politikai įžymūs ar svarbūs jiems niekaip nepavyks išlikti politikos viršūnėje be valdančiosios daugumos palaikymo. Tai rodo keleto politikų karieros, tokių kaip L. George po Pirmojo pasaulinio karo ar garsiojo W. Churchill’io Antrojo pasaulinio karo metais. Politinis lyderis norėdamas juo ir išlikti privalo glaudžiai bendradarbiauti ir priimti sprendimus atsižvelgdamas ir į partijos nuomonę. Kaip pavyzdys galėtų būti koncervatorių vykdyta politika su savo lyderiais priešakyje visa dvidešimtą amžių. Šios partijos lyderių t.y premjerų galios ypač priklausė nuo parlamento palaikymo.

Formalios premjero galios

Formalios Didžiosios Britanijos premjero galios nėra apibrėžtos jokiame dokumente. Teisė paleisti parlamentą arba sudaryti ministrų kabinetą formaliai priklauso monarchui, tačiau ministras yra svarbiausias “karūnos” patarėjas, kuri praktiškai veikia pagal jo patarimus ir nuomonę. Ministro pirmininko išskirtinės galios ir atsakomybė išskiria šią instituciją iš kitų kabineto narių. Kiti ministrai galėtų būti premjero kolegos ir kolektyviai atsakingi už vyriausybės darbą, tačiau taip nėra, jie nėra lygūs. “W. Cherchill’io žodžiais: negali būti jokio sulyginimo tarp vienas, du, trys ar keturi, galios taip pat negali būti lygios. Jos taip pat yra atsakomybė ir ministro pirmininko reputacija priklauso nuo to kaip tomis galiomis jis naudojasi”

Dažnai buvo tvirtinama, jog galia paleisti parlamentą sustiprina ministro pirmininko pozicijas. Susidūręs su nepaklusniais kolegomis jis juos gali “pastatyti” į vietą pagąsdindamas rinkimais. Arba jis gali manipuliuoti ekonomika ir pasinaudodamas viešosios nuomonės apklausa, pasirinkti patį sėkmingiausią laiką skelpti prieankstinius parlamento rinkimus, tačiau viešosios nuomonės apklausa gali būti ir klaidinga. Ministras pirmininkas turi turėti ypač svarbų argumentą paleisti parlamentą. Tai vis dėlto yra per pavojingas ginklas premjero ginklas jam pačiam, nes šiuo atveju niekas nepralošia daugiau negu pats ministras pirmininkas.

Kalbamt apie Didžiosios Britanijos prenjero galias galime pastebėti nemažai jų
politinių sprendimų yra priimama ministerijose, kur jie dažnai gali pasikeisti, o daugialis ministrų pirmininkų sukoncentruoja savo politiką tik į keletą sričių, paprastai į ekonomiką ir į užsienio politiką, ir nesikiša į ministerijų veiklą. Veiklos sukoncentravimas vienoje srityje reiškia, kad nėra laiko išspręsti kitoms problemoms. Komitetų sistemos ir veiklos išplitimas sukelia problemų premjerui stebėti visą politinį procesą. Kadangi ministras pirmininkas politikoje atlieka labai daug vaidmenų, tai taip pat riboje jo galią. Jis yra ir partijo lyderis, kabineto vadovas, galų gale visos valstybės vykdomos politikos svarbiausias asmuo. Visose srityse ministras pirminikas turi priimti atsakomybę. Jis nėra koks supermenas ir jo populiarumas nėra amžinas. Britiškoji vyriausybė yra tarti kolektyvinė bendruomenė ir premjero pareiga išlaikyti šią bendruomenę. Kartais jis gali paprieštarauti stipriai kabineto nuomonei, tačiau jis negali reikšti savo nepasitenkinimą visą laiką, tai dažniausiai priveda prie per didelių politinių pasekmių. M. Thartcher žlugimas gali būti, kaip to pamoka. Kolektyvinės atsakomybės doktrina verčia ministrą pirmininką tartis su kitais kabineto nariais ir visada priimti bendrą nuomonę, kompromisą spręndžiant politikos formavimo klausimus.Ar Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas yra prezidentas?

“Lyginant Jungtinių valstijų prezidentinę ir Britanijos Kabinetosistemas galime rasti daug panašumų. Vis daugiau galime pastebėti, kad Britiškoji politika tampa “ Amerikietiška” ir ministras pirmininkas panašėja į prezidentą. Britanijoje įstatymų leidybai ir biudžeto tvirtinimui daro įtaką ne tik premjeras, bet ir parlamentas. Tuo tarpu prezidentas negali įtakoti biudžeto ir įstatymų leidybos be kongreso kontrolės. Ministras pirmininkas reikalauja tai ko jis nori iš kabineto, o prezidentas iš senato. Tačiau Britanijoje premjeras gali paleisti parlamentą, kada jam atrodo tai yra būtina, tuo tarpu Jungtinių Valstijų prezidento valdymas yra apribotas dviejų kadencijų.”

Prancūzijos ministro pirmininko galios

Konstitucinės ministro pirmininko galios

Pranczijos vyriausybė- koliagalus organas, kurį sudaro ministras pirmininkas ir ministrai. Ministrą pirmininką skiria prezidentas, čia jam suteikiama ypač didelė laisvė, tačiau prezidentas visuomet turi atsižvelgti į padėtį parlamente, kad vėliau balsuojant Nacionaliniame susirinkime nebūtų pareikštas nepasitikėjimas premjeru. Ypatingai didelę galią vyriausybėje turi ministras pirmininkas. Ši institucija koordinuoja ir kontroliuoja ministrų darbą, duoda nurodymus išleisti svarbius reikalingus aktus ar statymus. Premjeras prisiima visą atsakomybę už nacionalinį saugumą. Didelę reikšmę turi vyriausybės vadovo veikla valdymo srityje, jis užtikrina įstatymų vykdymą. Premjeras vykdo rglamentuojančią valdžią ir leidžia dekretus nesvarstomus ministrų taryboje. Šie dekretai turi nei kiek ne mažesnę galią, už tuos kurie leidžiami ministrų Taryboje.

Ministras pirmininkas turi reikšmingas galias parlamento atžvilgiu, kai kurias jis įgyvendina asmeniškai, kitas bendradarbiaudamas su prezidetu. Premjeras turi teisę pasiūlyti prezidentui sušaukti parlamentą ne sesijos metu. Vyriausybės vadovas taip pat turi įstatymų leidybos iniciatyvą, pats dalyvauja rengiant įstatymų projektus, gali dalyvauti parlamentinių komisijų ir kabinetų darbe, ir bet kuriuo metu jis turi būti išklausytas. Taip pat premjeras gali sušaukti atskirų komisijų, komitetų narius, jeigu to reikia kokiam tai įstatymo projekto rengimui. Vyriausybės vadovas gali siūlyti prezidentui , kad šis jo ruoštu pasiūlytų parlamentui pakartotinai svarstyti įstatymų projektą. Premjeras disponuoja jam suteikta teise perduoti į Konstitucinę tarybą įstatymų projektą su reikalavimu pripažinti jį nekonstituciniu, bei priimti sprendimą dėl įstatymų leidžiamosios ir reglamentinės valdžių atribojimo. Šia teise jis gali plačiai naudotis.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 2083 žodžiai iš 4098 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.