Kennetho waltzo neorealistinė teorija

Turinys Įvadas 3 Pažintis su Kennethu Waltzu 4 Neorealizmas pagal Kennethą Waltzą 6 Tarptautinės sistemos struktūra 6 Galios pasiskirstymas 8 Kas sąlygoja bendradarbiavimą? 9 Išvados 11 Naudota literatūra 12Įvadas Politinis realizmas yra politologijos kryptis ir viena iš pagrindinių tarptautinių santykių paradigmų, kurioje teigiama, kad karo tarp valstybių grėsmė praktiškai egzistuoja … Daugiau…

Demokratija

Turinys1.Įvadas 2.Kas yra demokratija? 2 3.Demokratijos istorija 3 4.Demokratijos principai 5 a) Laisvė, lygybė ir demokratija 5 b) Demokratinės minties prieštaringumai 7 c) Demokratinės minties atradimai ir praradimai 8 5.Pilietinių, politinių teisių ir demokratijos sąryšis 9 6.Pagrindinės idėjos- principai, kuriais remiasi demokratija 10 7.Išvados 12 8.Naudota literatūra 13 Įvadas Vargu ar rasime labiau sukompromituotą žodį negu „demokratija“ .Kas tik … Daugiau…

Irako karo pamokos

TurinysTurinys 2 Įvadas 3 Išvengiant klaidingų pamokų 4 Bloga pamoka “1”: 4 Bloga pamoka “2”: 4 Bloga pamoka “3”: 4 Bloga pamoka “4”: 5 “Taikos balandžiai” apie karą ir taiką po Irako krizės 5 Išmoktos pamokos 8 Karo poveikis ekonomikai, naftos ir valiutos rinkoms 8 Europos fragmentacija 9 Karo turizmas … Daugiau…

Es ir Lietuva

Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą pasekmių analizė Šiame darbe pristatomi Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) pasekmių vertinimo būdai bei Lietuvoje atlikti integracijos pasekmių vertinimo tyrimai ir jų pagrindinės išvados. Taip pat pagrindžiama, kodėl svarbu vertinti integracijos pasekmes, kokie pasekmių vertinimo metodai gali būti naudojami ir kaip tai gali padėti … Daugiau…

Kas būdinga čekų kultūrai

REFERATAS KAS BŪDINGA ČEKŲ KULTŪRAI? Dabartinės lietuvių kalbos žodynas teigia, jog kultūra (lot. cultura – apdirbimas, ugdymas, auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, vystymas, garbinimas) – tai žmogaus bei visuomenės veiklos produktai, jos formos ir sistemos, kurių funkcionavimas leidžia kurti, panaudoti ir pateikti materialines ir dvasines vertybes. Tai tobulumo laipsnis, pasiektas kurioje nors … Daugiau…

Jav prezidento vaidmuo vidaus politikoje

TurinysĮvadas 3 1. Konstitucinės JAV prezidento galios ir funkcijos 4 2. Prezidento galių augimas 5 2.1. Imperialistinis prezidentavimas nuo 1933 iki 1970 5 2.2. Nuo 1970 m. iki šių dienų 6 3. Prezidento santykis su kitomis institucijomis 6 3.1 Prezidentas ir vykdomoji valdžia 6 3.2 Prezidentas ir Kongresas 7 3.3 … Daugiau…

Europos sąjunga1

Turinys ĮVADAS 2 1. KŪRIMO ISTORIJA 3 2.ES ORGANAI ( Įstaigos ) 4 3. LIETUVOS INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 6 3.1.Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos.. 63.2.Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą 7 3.3.Lietuvos narystės Europos Sąjungoje perspektyvos 7 4. IŠVADOS … Daugiau…

Seimo rinkimai

nnĮvadasTemos aktualumas ir reikšmingumas. Seimas – institucija dėl kurios veiklos kalbama kasdien. Seimo rinkimai tuo pačiu labai aktuali ir problematika sfera, nes būtent nuo seimo rinkimų priklauso valstybės valdymo sistema, jos pakraipos ir t.t. Seimo veikla ir visuomenės interesai – tai labai sunkiai kontroliuojanti sąveika. Visuomenės pozicija seimo veiklos atžvilgiu … Daugiau…

Es

Trijų ramsčių systemos ypatumai Europos sąjungoje Europos Bendrija – iki 1993 m. Mastricho sutartis įsigaliojimo apibūdino 3 bendrijas. Po Mastricho sutarties reiškia konkrečiai tik seną bendriją – EB. Europos ekonominė bendrija – viena iš triju bendriju.Europos Sąjunga – ES surtartimi įsteigta sąjunga. 1992 02 07 ES Surtartis pasirašyta Mastrichte, įsigaliojo … Daugiau…

Regioniniai konfliktai

Reziumė Darbo tema – „Regioniniai konfliktai“. Pasirinkau šią užduotį, norėdamas daugiau sužinoti apie valstybių tarpusavio santykius, nuo seno tarp jų besitęsiančius konfliktus, jų priežastis, reguliavimo būdus. Mane taip pat labai sudomino dabar gan aktualus ir didelę įtaką tarptautinei politikai darantis reiškinys – terorizmas. Kūrybinis-projektinis darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje … Daugiau…

Korupcija ir jos prevencijos priemonės Lietuvoje1

TURINYSĮvadas 3 1. Korupcija 5 1.1. Korupcijos apibrėžimas 5 1.2. Korupcijos pasyvioji ir aktyvioji formos 6 1.3. Korupcijos tipai pagal A. Heidenheimerį 7 2. Korupcijos prevencijos priemonės Lietuvoje 9 2.1. Antikorupcinės teisinės bazės formavimas 9 2.2. Korupcijos prevencija ir antikorupcinės priemonės 10 Išvados 13 Naudotos literatūros sąrašas 14 Įvadas „Korupcija … Daugiau…

Socialinės apsaugos politikos įgyvendinimo teoriniai aspektai

TURINYS ĮVADAS I.SOCIALINĖS APSAUGOS SAMPRATA IR JOS VAIDMUO SOCIALINĖJE POLITIKOJE II.SOCIALINĖS POLITIKOS MODELIAI III.SOCIALINĖS APSAUGOS STRUKTŪRA IV.LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMOS STRUKTŪRA:4.1.Privalomas socialinis draudimas. 4.2.Socialinės paramos sistema: 4.2.1.Socialinės paramos organizavimas, valdymas ir finansavimas 4.2.2.Socialinės paramos teikimo principai ir būdai 4.2.3.Socialinės pašalpos ir piniginės išmokos 4.2.4.Socialinės paslaugos ir socialinė globaV.IŠVADOS VI.LITERATŪRA ĮVADAS … Daugiau…

Koncervatizmas

Konservatizmas Šiuolaikinio konservatizmo kaip ideologijos ir politikos istorija prasideda nuo Prancūzijos revoliucijos ir sietina su Edmundo Burke (1729-1797), klasikinio konservatorių teksto “Apmąstymai apie revoliuciją Prancūzijoje”, Josefo de Maistre (1753-1821) ir Louis Bonald’o (1754-1840) vardais. Terminas paplito, kai rašytojas vikontas de Chateaubriand (1768-1848) pradėjo nuo 1815 m. leisti žurnalą Le conservateur. … Daugiau…

Vakarų europos valstybių užsienio saugumo ir gynybos politika ir europos integracija anglija prancuzija vokietija

Vakarų Europos valstybių užsienio, saugumo ir gynybos politika ir Europos integracija Šaltojo karo pabaiga ir spartėjanti Europos integracija atnešė esminius pokyčius valstybių USP. Šių pokyčių analizei svarbi yra valstybių politinio identiteto samprata, kuri yra glaudžiai susijusi su II pasaulinio karo rezultatų pasekmėmis ir interpretacijomis.II pasaulinis karas padalino vakarų Europą į … Daugiau…

Nevyriausybinės organizacijos nvo

KURSINIS DARBASI DALIS : Teisinių aktų reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga II DALIS: Lietuvoje atlktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga III DALIS: Organizacijos aprašymas (Kauno vaikų gerovės centras “Pastogė”)I DALIS. TEISINIŲ AKTŲ REGLAMENTUOJANČIŲ NVO VEIKLĄ APŽVALGA. Nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos visuomeninės organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos ir fondai, dauguma viešųjų įstaigų, … Daugiau…

Tarptautiniai santykiai

1. Įvadas 4 2. Pagrindiniai požiūriai į tarptautinių santykių formavimąsi 5 3. Tarptautinių santykių paradigmos 5 4. Naujųjų amžių tarptautinių santykių laikotarpiai ir požymiai 6 5. Lietuvos tarptautinių santykių raida 8 6. Trys tarptautinių santykių paradigmos 8 7. George‘ o Modelski‘o tipologija 10 8. Šaltojo karo pabaiga ir tarptautiniai santykiai 11 9. Valstybių sąveikos priemonės ir metodai 14 10. … Daugiau…

Globalizacija1

Turinys 1. Įvadas 2 2. Globalizacijos esmė 2 3. Globalizacijos plėtra 4 4. Globalizacija: už ir prieš 4 5. Globalizacija ir Lietuva 9 6. Išvados 10 7. Literatūra 11 ĮVADAS Pasaulyje vis labiau reiškiasi globalizacijos procesai. Natūralu ir visiškai nekeista, kad į tą sūkurį įtraukiama ir Lietuva. Nors tai kol … Daugiau…

Trumpas politikos mokslu paskaitu

POLITINĖS IDEOLOGIJOS Trumpi paskaitų konspektai II-ji tema Politinės ideologijos samprata ir vaidmuo politiniame procese. Ideologijos sąvoka socialiniuose moksluose yra labai dažnai vartojama, tačiau pateikti vienareikšmį jos apibrėžimą yra neįmanoma. Reikalas tas, kad ideologijos samprata yra labai daugiareikšmė, o ideologijos aiškinimų skalė labai plati (Šios problemos aptartos pirmojoje paskaitoje) Paprasčiausiai ideologiją … Daugiau…

Liberalizmas5

Liberalizmas Liberalizmas yra ideologija ir politika, ginanti individualias žmogaus teises, laisvos rinkos ekonomiką su būdinga jai konkurencija, minimalų valstybinį reguliavimą ir nuosaikų reformizmą socialinėje sferoje. Kaip ideologija liberalizmas susiformavo griūvant feodalinei tvarkai ir įsitvirtinant kapitalistiniams visuomeniniams santykiams. Jis buvo trečiojo luomo – daugiausia miestiečių – ideologija. Tarp liberalizmo klasikų yra … Daugiau…

Platono ir aristotelio politinės minties panašumai ir skirtumai

TURINYS ĮVADAS 3 PLATONO POLITINĖS IDĖJOS 4 · Požiūris į demokratiją 4 · Platono teorija 4 · Nuomonės nekompetentingumas 4 · Abipusiai poreikiai ir darbo pasidalijimas 5 · Nuosavybė ir šeima 5ARISTOTELIO POLITINĖS IDĖJOS 6 · Naujasis politinis mokslas 6 · Įstatymų viršenybė 6 · Geriausia įgyvendinama valstybė 7 IŠVADOS 8 LITERATŪROS SĄRAŠAS 8 ĮVADAS Pralaimėjus Peloponeso karą, imperinės Atėnų ambicijos žlugo, tačiau … Daugiau…

Kas yra europos sąjunga

Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. Europos Sąjunga Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.9 mln. kv. kilometrų, vienijanti 25 valstybes ir 455 milijonus gyventojų. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės … Daugiau…

Interesų grupės prancūzijoje ir jav

TurinysĮvadas 3 1. JAV ir Prancūzijos politinė sistema 4 2. Interesų grupės bendrąją prasme 6 3. Interesų grupės Prancūzijoje 9 4. Interesų grupės JAV 13 Išvados 18 Literatūros sąrašas: 19Įvadas Demokratinė sistema yra palankiausia egzistuoti ir klestėti interesų grupėms, kurios yra apibūdinamos kaip organizuotos individų grupės, suvienytos bendrų interesų ir … Daugiau…

Kairiųjų socialistų idėjos

KAIRIŲJŲ SOCIALISTŲ IDĖJOS Ginčas dėl socializmo iki 1919 metų Kairiųjų politinės pažiūros savaime tapatinamos su radikalizmo ir revoliucijos idėjomis. Radikaliu mąstymu ir veikla politikoje vadinamas polinkis į kraštutinumus, kai nevengiama prievartos. Radikaliais galime vadinti ir tokios veiklos tikslus: esamos socialinės tvarkos pakeitimas kita. Tokiais atvejais paprastai vartojama revoliucijos sąvoka. Revoliucijos … Daugiau…

Naujoji viešoji vadyba

NAUJOJI VIEŠOJI VADYBA – ŽINIŲ VISUOMENĖS VADYBA TURINYS Įvadas: Nauji iššūkiai valstybei Du viešojo sektoriaus valdymo modeliai: biurokratinis ir vadybinis Naujosios viešosios vadybos plitimas pasaulyje Naujosios viešosios vadybos požymiai Thomo ir Ritzo “IOP” modelis Du viešojo sektoriaus valdymo modeliai: konsultavimosi vieta. Biurokratinis valdymas/NVV ir dalyvaujančioji demokratija Du viešojo sektoriaus valdymo … Daugiau…

Lietuvos partinės sistemos bruožai

Lietuvos partinės sistemos bruožaiRemdamasi „Lietuvos konstitucine teise“ trumpai apibūdinsiu, kokios gali būti partinės sistemos. Partinės sistemos sąvoka atspindi valstybėje veikiančių ir dalyvaujančių kovoje dėl valstybės valdžios politinių partijų skaičių ir tarpusavio santykį. Partinei sistemai formuotis didelę įtaką turi politinių jėgų santykis valstybėje, visuomenės politinės kultūros lygis, rinkimų sistema ir valstybės … Daugiau…

Politikos mokslas

TURINYS Politikos mokslo apibrėžimas – tai pirmas žingsnis 3 psl. į disciplinos supratimą Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata 4 psl. Mokslai, susiję su politikos tyrimais 6 psl. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai 7 psl. Politikos mokslo problematikos apibūdinimas 13 psl. Išvados 14 psl. Naudoti literatūros šaltiniai 15 psl. Politikos mokslo apibrėžimas – tai … Daugiau…

Jav ginklų kontrolė ir nusiginklavimo politika po šaltojo karo

ĮvadasNei JAV, nei kitos šalys nebuvo pasirengusios šaltojo karo pabaigos ir naujos pasaulio tvarkos iššūkiams. Erą po šaltojo karo galima apibudinti dviem paradoksais. Tikintis taikos dividendų, prasidėjo neprecedentinis nusiginklavimas. Valstybės, tarp jų ir JAV , ėmė draugiškai mažinti karines išlaidas ir uždarinėti karinės pramonės įmones. Po šaltojo karo iš tikrųjų … Daugiau…

Konferencija

TURINYS1. Įvadas 2. Reformacijos ištakos 3. Reformacijos eiga 4. Kontrreformacija 4.1. Kontrreformacija Anglijoje 4.2. Kontrreformacija Prancūzijoje 4.3. Kontrreformacija Nyderlanduose 4.4. Kontrreformacija nuo Augsburgo religinės taikos iki Vestfalijos taikos sutarties 4.5. Jėzuitų ordinas ir inkvizicija 5. Išvados 6. Literatūros sąrašas Įvadas Katalikų Bažnyčia ilgus šimtmečius buvo stipri ir galinga organizacija. Iki … Daugiau…