Vietos savivaldos funkcijos Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Vietos savivaldos funkcijos Lietuvoje

TURINYS

1) Įvadas.

2) Vietos savivalda. Kas tai?

3) Savivaldybės samprata.

4) Savivaldybių funkcijos.

5) Vietos savivaldos sistema Lietuvoje.

6) Išvados.

7) Literatūros sąrašas.

ĮVADAS

Demokratijai įsišaknijus ne tik valstybių konstitucijose (teoriškai), bet ir visuomenės galvose, atsirado poreikis įtvirtinti nuolat linksniuojamus „demokratiškus principus“. Juolab kad, nesėkmės atveju, nebuvo ką prarasti. Taigi vienu iš tikslų tapo iš valstybės centrinės valdžios perimti savarankiškai valdyti vietinę valdžią. Tokiu būdu visame civilizuotame pasaulyje per pastaruosius šimtmečius didėjo vietos valdžios galios sprendžiant vietos valdžios reikalus.

Vis dar minimali Lietuvos patirtis ir pernelyg ilgai užsitęsusi savivaldos reforma eiliniam lietuvaičiui kelia elementarius klausimus: kas yra savivaldybė? Kokias funkcijas atlieka ir kuo tai svarbu mums, piliečiams? Ar Lietuvos vietinės valdžios institucijos gali lygintis su europinėmis?

Taigi mano tikslas – atskleisti savivaldos egzistavimo sąlygas ir įgyvendinimo principus, įrodyti, kad šis visuomenės viešojo administravimo būdas turi visus teorinius pagrindus ir yra teisiškai reglamentuotas tam, kad galėtų efektyviai funkcionuoti. Naudojami metodai: literatūros šaltinių ir teisės aktų analizė, duomenų palyginimas ir analizė.

VIETOS SAVIVALDA. KAS TAI?

Svarbią įtaką savivaldos evoliucijai padarė XVIII a. pab. – XIX a. pr. per pasaulį nuūžę evoliuciniai ir revoliuciniai įvykiai. Galutinai įsiviešpatavus kapitalistiniams santykiams ekonomikoje, neišvengiamai turėjo pakisti ir visuomeniniai, socialiniai bei administraciniai santykiai. Plėtojantis demokratijai pradėjo formuotis ir naujo tipo demokratinė savivalda, kuri įmanoma tik neprievartinėje visuomenėje. Jos pagrindas – bendruomeninės iniciatyvos skatinimas, valdymo decentralizavimas ir valstybės kišimosi apribojimas.

Beveik visos unitarinės valstybės savo teritoriją dalija į administracinius vienetus, o jų valdymui, priklausomai nuo valstybės dydžio, priskiria vieną iš dviejų teritorinio valdymo formų:

1) Valstybinį vietos valdymą, kai veiklą vykdo valstybinio vietos valdymo subjektai;

2) Vietos savivaldą, kai veiklą vykdo vietos savivaldos subjektai.

Abi teritorinio valdymo formos atlieka tą pačią funkciją – įgyvendina įstatymus. Kitaip dar apibūdinama kaip viešasis administravimas.

Vietos savivalda – tai valstybės valdymo decentralizuotoji dalis , sukurta valdžios ir gyventojų patogumui, valstybės teritoriją padalinus į teritorinius darinius (su juose gyvenančiais žmonėmis ir socialinėmis grupėmis) ir juose įkūrus tikslingai veikiančius vietos valdymo subjektus, kuriems pavesta valdyti žymią gyventojų viešųjų reikalų dalį. Tokią teisę įgyvendina tarybos arba susirinkimai, kuriuos sudaro slaptu, lygiu, tiesioginiu ir visuotiniu balsavimu tiesiogiai išrinkti nariai ir kurie gali turėti jiems pavaldžius vykdomuosius organus. Taigi vietos savivaldos įgyvendinimui privalomi demokratiniai principai.

Kiekviena valstybė pasirenka teritorinio vieneto vietos valdymo subjekto rūšį. Išskirtini du:

1) Prefekto tipo institucijos, kurioms valstybės pareigūnus skiria Vyriausybė, o šie dirba jos vardu.

2) Dekoncentruotosios administracijos – tai tokie teritoriniai padaliniai, kurie tiesiogiai atskaitingi Vyriausybei ir ministerijoms atskaitingoms struktūroms – inspekcijoms.

Valstybinio vietos valdymo subjektai priklauso valstybinio administravimo sistemai, kurios sudedamosios dalys yra:

• CENTRINIAI valstybinio administravimo subjektai, kurie veikia visoje šalies teritorijoje ir yra pagrindiniai.

• TERITORINIAI valstybinio administravimo subjektai, kurie veikia tik tam tikrose teritorijose.

Svarbu tai, kad tame pačiame teritoriniame vienete gali visiškai efektyviai dirbti ir tarpusavyje sąveikauti ir prefektas, ir dekoncentruotos administracijos. Teritoriniai vietos valdymo subjektai privalo vykdyti įstatymus ir įgyvendinti iš centrinio valstybinio organo gautas užduotis bei sprendimus.

Įvairiuose egzistuojančiuose oficialiuose dokumentuose vietos savivalda apibūdinama panašiai, tačiau ne vienodai. Dabartiniame Lietuvos Respublikos Vietos Savivaldos įstatyme nurodomas toks sąvokos apibrėžimas – ,,vietos savivalda – tai valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės – teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybėse tarybą bei jos sudarytas vykdomąsias ir kitas institucijas .“ Europos vietos savivaldos chartija vietos savivaldą traktuoja kaip ,,vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos gyventojų interesais .“ Tarptautinės vietos savivaldybių sąjungos (IULA) Pasaulinėje vietos savivaldos deklaracijoje vietos savivaldos koncepcija apibrėžiama vėl kitaip: ,,Vietos savivalda reiškia vietos valdžios teises ir pareigas savo atsakomybe
reguliuoti ir tvarkyti visuomeninius reikalus vietos gyventojų interesų vardan .“

A.Astrauskas ir B.Galinienė vietos savivaldą apibūdina kaip savivaldybės bendruomenei suteiktas teises savarankiškai jai tvarkyti įstatymais priskirtus visuomenės bendruosius reikalus. Tai pasireiškia įvairia vietos savivaldos subjektų veikla:

1) Savivaldybės valdžios vykdymu (tai atlieka tiesiogiai savivaldybės bendruomenė, taip pat savivaldybės politinės valdžios institucijos arba tik pastarosios);

2) Savivaldybės valdžios priimtų sprendimų vykdymu, t.y. viešųjų paslaugų administravimu (tai daro savivaldybės vykdomosios institucijos ir savivaldybės administracija);

3) Dalyvavimu vietos reikalų tvarkyme įvairiomis tiesioginės demokratijos raiškos formomis (tai daro savivaldybės bendruomenės nariai ir jų grupės);

4) Viešųjų paslaugų tiekimu ( tai daro savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos bei savivaldybės kontroliuojamos įmonės).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 797 žodžiai iš 2605 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.