Oratoriniu kalbu antikoje literaturiskumas

TurinysAnotacija 2 Įvadas 2 Oratorinio meno raida 3 Oratorinės kalbos reikalavimai 5 Geriausi antikos oratoriai 9 Demostenas 9 Isokratas 10 Lisijas 11 Ciceronas 11 Kvintilianas 14 Graikų ir romėnų oratorių kalbų skirtumai ir panašumai 15 Išvados 16 Literatūros sąrašas 17 Anotacija Oratorinių kalbų Antikoje literatūriškumas – tai darbas apie garsiausių … Daugiau…

Juditos vaičiūnaitės eilėraščio piešinys analizė-interpretacija analize

Juditos Vaičiūnaitės eilėraščio “Piešinys” analizė-interpretacija Grožio pajutimas. Kultūros atmintis. Istorinė praeitis. Taip, tai svarbiausi J.Vaičiūnaitės kūrybos orientyrai ir poetinės atramos. Senoji architektūra. Didieji meno stiliai. Specifinė augalija. Svarbiausias gyvenimo ir kūrybos klodas – Vilnius, kuris susijęs su poetės kūrybine branda, jos poetiniu vaizdiniu. Taip, tai pagrindiniai J.Vaičiūnaitės savito poetinio žodyno … Daugiau…

Eliegutės knygos baltoji moteris recenzija

Emilija Liegutė yra prozininkė ir dramaturgė. Ji yra paršiusi apsakymų rinkinius, apysakas, pasakas bei pjeses: „Dramblienė“, „ Šuo Džimas – geras“, „Pranciškus Skorina“, „Emilija Pliaterytė“. Šios autorės kuriama literatūra yra skirta įvairaus amžiaus žmonėms. Rašytoja gali savo pasakojimais paįvairinti fantazija vaikui, o giliais išgyvenimais priversti susimąsti jau brandų žmogų. „Baltoji … Daugiau…

Determinizmas žmogaus laisvės problema

ĮVADAS Žmogaus laisvės problema – viena iš praktinės filosofijos sričių , kurią daugelis filosofų labai išmintingai išanalizavo savo raštuose. Ji apima laisvės sampratą, jos vykdymo galimybes. Klausimai “kas yra laisvė?”, “kada žmogus yra laisvas?”, “kokią turime poelgių alternatyvą ir kaip ją vertinti?”, bei daugelis kitų seniai yra filosofijos dėmesio objektas. … Daugiau…

Skruzdes vorai ir bites- treciasis kelias

Turinys 1. Įvadas 2 2. Mokslas kaip spėjimai ir paneigimai 2 3. Mokslas kaip įsitikinimų tikslas 4 4. Paradigmos ir toliau 4 5. Išvados 6 6. Literatūra 6 1 Įvadas Baconas rašo, kad tyrinėtojai panašūs į skruzdes, nes jie tik renka ir naudoja. Dogmatikai yra panašūs į vorus, nes jie mezga savo tinklus panaudodami tam savo … Daugiau…

Kas protu negali aprėpti trijų tūkstančių metų gyvena tik šia diena

Filosofija ĮŽANGA“Kas protu negali aprėpti trijų tūkstančių metų, gyvena tik šia diena” J. V. GetėViena, ko reikia, norint tapti geru filosofu, yra sugebėjimas stebėtis. Visi žmonės turi skirtingus pomėgius. Vieni renka pašto ženklus, kiti domisi sportu, o dar kiti užsiima rankdarbiais. Tačiau, jei aš domiuosi arkliais, tai negaliu reikalauti, kad … Daugiau…

Kvantų ir visatos atsiradimo teorijos

Iki 1900 m. materijos sąvoka buvo labai paprasta. Tuo metu viešpataujanti Niutono mechanika, kuri teigia, kad visa materija yra labai paprasta, apčiuopiama ir priežastingumo dėsniu vienareikšmiškai paaiškinama. Ta pati priežastis iššaukia tokia pat pasekmę, kiek kartu tai bekartotume tai visada gaunasi tas pats. Aišku Niutono mechanika atskleidė Saulės ir kitų … Daugiau…

Zydų kalba-idiš

JIDIŠO TŪKSTANTMETIS EUROPOJEVokiečių kalbos atšaka yra žydų – vadinamasis idiš (jiddisch). Ji atsirado vokiečių aukštaičių kalbos pamatu VIII – IX a., veikiama ir vokiečių žemaičių tarmių. Ši kalba turi hebrajų kalbos ir įvairių vietinių (lenkų, rusų, lietuvių) kalbų priemaišų, ji vartojama vidurinėje ir rytinėje Europoje (virš 2,3 mil. žmonių). To … Daugiau…

Jaunimo žargoninė leksika

Turinys Įžanga 3 Moksleivių ir studentų žargonas 4 Kompiuterinė leksika 5 Žmonių apibūdinimai 6 Švenčių ir vakarėlių žargonas 7 Kiti žargoniniai žodžiai ir frazės 8 Išvados 9 Įžanga Šiame referate norėčiau apžvelgti specifinę šiuolaikinio jaunimo leksiką, tai yra, žargoną. Žargonas – prancūzų kalbos žodis, reiškiantis iškraipytą kalbą. Žargoninė leksika, arba … Daugiau…

Plantonas

PlantonasPlantonas ( 428/427 – 348/347 pr. Kr. ) Atėnų filosofas ir matematikas, vienas iš giliausių ir įtakingiausių vakarų pasaulio mintytojų. Gimė iš kilmingos šeimos ( tėvas Aristonas kildinosi per karalių Kodrą iš Poseidono, motina Periktionė – iš Solono ); kuri plačiai reiškėsi Atėnų politiniame gyvenime. Platonas jaunystėje rašė lyrika bei … Daugiau…

Literatūros teorija

Literatūros teorijaLiteratūros teorijai priklauso visos literatūros rūšys kaip lyrika ir jos žanrai, proza ir jos žanrai, taip pat literatūros srovės. Literatūros rūšys yra 3 ir jos turi savo žanrus. Pirmoji literatūros rūšis yra proza, o jos žanrai – tai epopėja, romanas, apysaka, apybraiža, poema, pasakėčia, pasaka, anekdotai, esė. Kiekvienas jų … Daugiau…

Kalbotyros darbas bendrinės kalbos santykis su tarmėmis

TikslaiReferato „Bendrinės kalbos santykis su tarmėmis“ tikslai yra: • aprašyti ir apibūdinti bendrinės lietuvių kalbos santykį su tarmėmis, • aprašyti tų tarmių įtaką ir reikšmę bendrinei kalbai, • įvardyti problemas, susijusias su tarmėmis, kurios aktualiausios dabartinėje Lietuvoje. Turinys TIKSLAI 1 ĮVADAS 3 LIETUVIŲ BENDRINĖ KALBA IR JOS ISTORIJA 4 BENDRINĖ … Daugiau…

Dravidų kalbų šeima

DRAVIDŲ KALBŲ ŠEIMATai iki galo neištyrinėta senoji Indijos kalbų šeima. Davidų šeimos kalbos apima apie 75 kalbas, kurios daugiausiai kalbamos pietų Indijoje, Šri Lankoje ir Pakistane. Dravidų kalbomis kalba daugiau nei 200 milijonų žmonių, pasirodo, kad jie nesusiję su kitų šeimų kalbomis. Dravidų kalbų šeima pirmą kartą buvo aprašyta 1816 … Daugiau…

Moterų paveikslai šeiniaus kuprelis

Moterų paveikslai I.Šeiniaus romane „Kuprelis“ Romane,( pats Šeinius tai vadina „vienos pavasario dienos pasaka“) vaizduojama Olesio, fiziškai gamtos nuskriausto , bet užtat emociškai gausiai apdovanoto žmogaus, meilės istorija.Kuprelis – pagrindinis romano veikėjas, nuolatos apsuptas moterų, veikiamas moterų ir jo laimė ir tragedija yra būtent moteris.Tad kiek ir kokios moterys veikia … Daugiau…

Rolan bartes teksto malonumas

ROLAN BARTHES TEKSTO MALONUMAS KŪRINIO ANALIZĖTurinys Įvadas 2 „Teksto malonumo“ analizė ir interpretacija 3 Išvados 8 Literatūra 9 Įvadas Rolan Barthes – garsus prancūzų struktūralistas ir vienas žymiausių mąstytojų – kritikas, eseistas, vienas svarbiausių šeštojo dešimtmečio struktūralistinės bei poststruktūralistinės ir postmodernistinės estetikos atstovų. „Teksto malonume“ (Le Plaisir du texte) Rolan … Daugiau…

Velnias žmonių draugas ir priešas

Velnias – žmonių draugas ir priešasVelnias lietuvių tautosakoje vaizduojamas daug plačiau ir įvairiapusiškiau už visas kitas mitines būtybes. Velnių pasitaiko beveik visų lietuvių pasakojamosios tautosakos žanrų kūriniuose. Vienos mitinės būtybės (kaukai ir aitvarai, laimės ir laumės) daugiau santykiauja su žmonėmis, kitos (dievas, Perkūnas) – su žmonėmis ir velniu, trečios (milžinai) … Daugiau…

J grušo novelė kelionė su kliūtimis

Juozo Grušo noveles galima skirti į dvi pagrindines grupes: vienos yra lyrinio-intelektinio pobūdžio („Mergaitė ir vienišas žmogus“, „Karalaitė nebuvo protinga“, „Baimė ir nebaimė“ ir kt.), kitos – paradoksinės, atvirai sąlygiškos, simbolinės („Tu mušei Adomą“, „Nuogi atrodo negražiai“, „Trys paradoksinės novelės apie švarą“ ir kt.). Brandžiausios novelės pasižymi psichologinės analizės gilumu, … Daugiau…

Salomėjos nėries eilėraščio tu nubusi analize

Salomėja Nėris – unikalaus talento XX amžiaus lietuvių poetė, neoromantikė, gimusi būti lyrike. Ankstyvuosiuose jos kūriniuose ryškus jaunystės, gyvenimo džiaugsmo, amžinybės motyvas. Vėlesniuose, jau brandesniuose eilėraščiuose poetė kalba apie gyvenimo trumpumą, jo praeinamumą. Visi Salomėjos Nėries eilėraščiai( išskyrus ideologiniu) išjausti, dainingi, melodingi, pulsuojantys šiluma, kupini tautosakos motyvų ir artimi kiekvienam.Jos … Daugiau…

Bradzevičiaus novelės šianakt bus šalna analizė-interpretacija erdvės ir laiko dominantės referatas

Lietuvių novelės istorijoje pastebimos dvi ryškiausios tradicijos – epinė Žemaitės ir lyrinė J. Biliūno. Nuo XX amžiaus šeštojo dešimtmečio lietuvių novelistikoje akivaizdžiai stiprėja lyrinė tradicija, tai natūrali reakcija į pokario literatūros monumentalumą, charakterių schematiškumą. Rašytojai ėmė vaizduoti žmogų kaip sudėtingą ir kenčiančią būtybę, požiūrio taškas persikėlė iš išorės į vidų, … Daugiau…

Diskurso samprata dokumentas

DISKURSAS – (lot. discursus – lakstymas ten ir atgal; judėjimas; pokalbis; šneka), šneka, kalbos aktas, būdas. Tai daugiaprasmė sąvoka, daugiausiai vartojama humanitariniuose moksluose, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nagrinėja kalbos funkcionavimą. Tai lingvistika, literatūros teorija, semiotika, sociologija, filosofija, etnologija ir antropologija.Vieningo ir tikslaus „diskurso“ apibrėžimo, kuris išsamiai aprašytų jo naudojimą nėra. … Daugiau…

ZodZių daryba ir daugiareikšmiškumas

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS LIETUVIŲ FILOLOGIJOS KATEDRA ŽODŽIŲ DARYBA IR DAUGIAREIKŠMIŠKUMAS REFERATASKAUNAS 2002 7 ŽODŽIŲ DARYBA Susidūrus su leksika ir semantika, savaime aišku kyla mintis, kaip padaromi nauji žodžiai,, ir, aišku, kokia yra jų reikšmė. Į daugelį šios srities klausimų atsako palyginti naujas mokslas, vadinams žodžių daryba. Žodžių daryba … Daugiau…

Frazeologizmai

Turinys Įvadas 1 Kuo skiriasi laisvieji žodžių junginiai nuo frazeologizmų? 2Frazeologizmų rūšys 5 • Lietuvių kalbos frazeologizmai reikšmės požiūriu 5 • Lietuvių kalbos frazeologizmų struktūriniai tipai 12 • Lietuvių kalbos frazeologizmų funkciniai tipai 14 Pabaigai 16 Naudotos literatūros sąrašas 17 Įvadas Jau esame matę, kad kalboje yra įvairių žodžio vartojimo būdų, paverčiančių jį ryškia stilistine priemone. Yra žodžių, … Daugiau…

Komizmo sukūrimo priemonės

Komizmas mene ir literatūroje turi daug pavidalų bei pasireiškimo formų. Kanadiečių literatūrologas V.Frajus teigia, kad literatūroje egzistuoja keturi pasakojimą orientuojantys poliai, platesni ir aktyvesni už literatūros žanrus. Kiekvienai literatūros temai ir fabulai galima rasti vietą savotiškame konceptualiniame žemėlapyje, kuriame pažymėtos keturios pagrindinės kompaso kryptys: “romantinė”, “tragiška”, “komiška”, “ironiška” arba “satyrinė”. … Daugiau…

Kursinis darbas bvilimaitės apysakos vaikamsrojaus obuoliukai analizė-interpretacija referatas

Įžanga“Kasdienybė” yra žodis, dažno sąmonėje sunkiai derantis su tuo, kas įdomu ir verta dėmesio. Ne vienas pasakys – įdomu tai, kas vyksta ne kiekvieną dieną, tai, kas atsitinka toli nuo namų ir yra neįprasta. Tačiau iš tiesų mes gyvename savo kasdienybe. Mūsų santykiai su kitais žmonėmis, mūsų pasaulėžiūra, jausmai ir … Daugiau…

D čepauskaitės eilėraščių pradžia ir pabaiga analizė

D. Čepauskaitės eilėraščių ,,Pradžia” ir ,,Pabaiga” analizėDaiva Čepauskaitė – aktorė ir poetė. Šiame darbe norėčiau pristatyti šios jaunos ir dar neilgą kūrybinį kelią nuėjusios lyrikės poeziją. Analizei pasirinkti eilėraščiai ,,Pradžia” ir ,,Pabaiga” paimti iš antrosios poetės knygos – ,,Suvalgiau vieną spanguolę” (1998). Poezijoje vyrauja klasikinis skambus ketureilis, pirmajame rinkinyje (,,Bevardžiai”, … Daugiau…

H radausko eilėraščio laiškai sau pačiam analizė ir analize

H. Radausko eilėraščio ,,Laiškai sau pačiam” analizė ir interpretacijaHenrikas Radauskas – vienas žymiausių XX a. vidurio lietuvių poetų, nuosekliausias estetizmo idėjų reiškėjas lietuvių literatūroje. Jis teigė, kad mene svarbiausias dalykas yra pats menas bei jo vidinių dėsnių realizacija. Tai sudėtinga poetinė asmenybė, kuri savo kūryboje bandė atsiriboti nuo skaudžių tautinių … Daugiau…

Ese-keleivis be bilieto

Pirmasis atmerktų, bet dar užsimiegojusių akių žvilgsnis užfiksuoja naują dieną ir „išmuša bilietą“ į šiandieną. Jau rytas. Metas prasibudinti, kilti ir eiti, bet nesinori. Nors žadintuvas jau skamba nebepirmą kartą pranešdamas man apie rytmetį, bet mano kūnas ir protas dar miega, o raumenis apgulęs sąstingis neleidžia net pajudėti. Mintyse bandau … Daugiau…

S nėries eilėraščio krinta žvaigždės analizė-interpretacija analize

S. Nėries eilėraščio ,,Krinta žvaigždės” analizė-interpretacijaS. Nėris – tragiško likimo poetė. Ji savo kūrybos pasaulėjauta ir stiliumi papildė rašytojų neoromantikų gretas. Šalia A.Miškinio, J.Aisčio, B.Brazdžionio Nėris yra vienintelė tos kartos poetė moteris. Ypatinga moteriškoji pasaulėjauta, atsiskleidusi S. Nėries lyrikoje, suteikė naujų potėpių ne tik neoromantinei lietuvių lyrikai, bet ir mūsų … Daugiau…

Džordžo orvelo trumpa biografija

Britų rašytojas Džordžas Orvelas (tikras vardas – Erikas Bleras) iškilo 1940-ųjų pabaigoje, kaip dviejų puikių satyrų autorius. Jis rašė dokumentiką, apybraižas, o jo rašyta kritika 1930-aisiais ir vėliau iškėlė jį kaip vieną svarbiausių ir įtakingiausių šimtmečio balsų. —————————————————————– Erikas Arturas Bleras (vėliau Džordžas Orvelas) gimė 1903-aisiais Indijos kaimelyje Motiharyje, kuris … Daugiau…