Galininko pirelinksniu vartyojimas lietuviu kalboje
5 (100%) 1 vote

Galininko pirelinksniu vartyojimas lietuviu kalboje

Galininkas su prielinksniais

Galininko jungimasis prie veiksmažodžių su prielinksniais yra kur kas laisvesnis negu tiesioginis, mažiau priklauso nuo to, ką reiškia veiksmažodis (jis gali būti ir negalininkinis), pvz., eiti į mišką, gali būti būdvardis – panašus į tėvą. Neiginys ir kitos transformacijos nepakeičia galininko kilmininku (neiti į mišką, ėjimas į mišką). Taigi prielinksnio junginio narių santykiai visai kitokie, negu junginio be prielinksnio. Galininkas su prielinksniais reiškia:

1. Objektą (arba veikiamąjį dalyką), objekto reikšmė labai būdinga šiam linksniui ir išlieka jos atspalvis net tada, kai prielinksninis galininkas reiškia aplinkybę. Kai galininkas su prielinksniu atsako į papildinio klausimus (į ką, per ką, pro ką ir t.t.), turime prielinksninį objekto galininką: Ką aš galiu pasakyti apie liūdnas akis, atodūsį, šypseną, tylą? Peršoko per griovį ir nubėgo į laukus. Moteris jis patarė apdėti mokesčias pagal gražumą ir mokėjimą puoštis. Atsilaužia po gabalėlį. Dėkoju tau už sielvartą ir gėlą ir tavąją sudrėkusią blakstieną.

2. Vietos aplinkybę: Pasilypėk į tą kalnelį ir vasaros ramybei nulenki galvą. Dilgėlės ir kiečiai nekliudomi žėlė ir viešėjo ne tik apie kumetynus, bet ir sodo pakraščiais, ir aplink kluoną, ir apie tvartus. Užsimetė ant galvos skarą ir nubėgo pas Praną. Per sodą, taku nuėjo vyras. Tik kojos linko per kelius. Skraido po mišką saulės zuikučiai.

3. Laiko aplinkybę: Gerai, kai per darbymečius talkos šauktis nereikia. Į vakarą jis susilpnėjo. Apie pusryčius parėjo ir Jonas. Ar pasieksim per naktį šią viršūnę?

4. Būdo aplinkybę: Tik vokiečiai atėję supjaustė ąžuolą į gabaliukus. Pagal srovę plaukti lengviau. Obuolį perpjauk per pusę. Į viską jis žiūri pro pirštus.

5. Prižasties aplikybę: Per mane viskas atsitiko. Paukščiai per kates retai gauna vaikus išsiperėti. Per smarvę nuo pypkės, degtinės dvokimą Katrė niekur nebesitvėrė.

6. Tikslo aplinkybę: Išjojo į karą, išsirengė į kelionę. Skuba į darbą. Galiūnas į dvikovą šaukia.

Štai tokios yra norminės prielinksnis + galininkas konstrukcijų reikšmės.KLAIDOS, PASITAIKANČIOS KONSTRUKCIJOSE

PRIELINKSNIS + GALININKAS

(apie, aplink, į, pagal, palei, pas, paskui, paskum, per, po, prieš, priešais, pro, už)

Apie

Prielinksnio apie reikšmė be linksnio nepakankamai aiški. Tai išsidėstymo ar judėjimo ratu reikšmė. Konkrečią reikšmę apie gauna sakinyje, eidamas su kokiu daiktavardžiu ir su juo priklausydamas nuo kokio žodžio, paprastai veiksmažodžio.

Prielinksnį apie reikėtų vengti vartoti su veiksmažodžiais, kai sakinio mintis reikalauja objektą nusakyti tiesiogiai. Komisija po pietų žadėjo pranešti apie rezultatus (-rezultatus). Jis apie viską (-viską) užmiršta.

Apskritai per pastarąjį pusšimtį metų, kai buvo daug ir ne visada kūrybiškai verčiama iš rusų kalbos, apie objekto reikšmė lietuvių kalboje per daug išplito, nes rusų kalboje veiksmažodžiai kur kas dažniau reikalauja prielinksnio o(b), atitinkančio mūsų apie, konstrukcijų ten, kur lietuvių kalboje sakytina kitaip.

Lietuvių kalbai neabejotinai svetimos yra veiksmo objektą reiškiančios prielinksnio apie konstrukcijos su veiksmažodžiais domėtis, ginčytis, rodyti, skųstis. Aš domiuosi apie traktorius (-traktoriais). Apie planetų kilmę (-Dėl planetų kilmės) dar ginčijamasi. Apie šių organizmų paplitimą (-Šių organizmų paplitimą) rodo mokslo duomenys. Skundėsi apie triukšmingus kaimynus (-triukšmingais kaimynais).

Daugiausia dėl kitų kalbų įtakos, nors iš dalies ir dėl kalbėti apie, pasakoti apie analogijos, apie be reikalo plinta su kitais veiksmažodžiais, susijusiais su šnekėjimu ar pasakojimu (liudyti, (pa)minėti, aiškintis, aptarti, nušviesti, svarstyti…), su kuriais geriau tinka tradicinis objekto galininkas. Apie ką liudija (-Ką liudija; Ką rodo) šie skaičiai. Ilgai minėjo apie tas vestuves (-tas vestuves) aplinkiniai žmonės. Apie šiuos sunkumus (-Šiuos sunkumus) darbuotojai aiškinosi susirinkime. Ar aptarėte apie šią problemą (-šią problemą)? Apie šį vizitą (-Šį vizitą) išsamiai nušvietė spauda. Aš nesvarstau apie jo kaltę (-jo kaltės; kokia jo kaltė).

Ne prielinksnio apie konstrukcija, o galininkas dažniausiai geriau tinka su veiksmažodžiais patvirtinti, pažymėti, pabrėžti, išreikšti, nutylėti, įsidėmėti, su posakiu turėti omenyje ir pan. Jie patvirtino apie dokumentų gavimą (-dokumentų gavimą; gavę/kad gavo dokumentus). Konferencija pažymėjo apie būtinumą (-pažymėjo, akcentavo būtinumą, geriau kad būtina) tirti šiuos reiškinius. Jie pabrėžia apie profilaktikos svarbą (-profilaktikos svarbą). Vyksta sukrėtimai, tačiau nenoriu apie tai (-tai, to) išreikšti tragiška muzika. Kam nutylėti apie trūkumus (-trūkumus)? Apie šį įvykį (-Šį įvykį) turi kiekvienas įsidėmėti. Turint omeny apie vaikus (-vaikus), reikia pasirūpinti ir žaidimų aikštelėmis.

Su veiksmažodžiais rūpintis, įsitikinti labiau tinka vartoti ne prielinksnio apie konstrukcijas, o įnagininką. Katrė rūpinosi apie Joną (-Jonu). Apie tai (-tuo) galime įsitikinti peržiūrėję filmą.

Su veiksmažodžiais supažindinti, susipažinti reikėtų ne prielinksnio apie, o prielinksnio su konstrukcijų. Apie šalies
gamtos turtus (-su šalies gamtos turtais) galima susipažinti muziejuje.

Su veiksmažodžiais abejoti, stengtis, tartis, su posakiais sukelti triukšmą, laužyti galvą geriau tinka ne prielinksnio apie, o dėl konstrukcijos. Apie brūkšnelio reikalingumą (Dėl brūkšnelio reikalingumo, brūkšnelio reikalingumu) čia reikia abejoti. Dailininko draugai apie jį stengėsi (-dėl jo stengėsi, juo rūpinosi). Reikia susitarti, apie ką (-dėl ko) mes galime derėtis. Apie šį įvykį (-Dėl šio įvykio) jie sukėlė triukšmą. Jie laužė galvą apie svetimus vaikus (-dėl svetimų vaikų).

Daug pažymimųjų prielinksnio apie konstrukcijų vartojamos be reikalo.

Dažniausiai klaidingai vartojamos tokios apie konstrukcijos, kurios apibūdina daiktavardį, padarytą iš prielinksnio apie nevaldančio veiksmažodžio. Pavyzdžiui, ginčytis, skųstis vartotini ne su prielinksniu apie, o su prielinksniu dėl, taigi ir daiktavardžiai ginčas, skundas vartotini su dėl konstrukcijomis. Kilo ginčas apie pelno paskirstymą (-dėl pelno paskirstymo; kaip paskirstyti pelną). Buvo vienas skundas apie vairuotojo elgesį (-dėl vairuotojo elgesio).

Bene dažniausiai pažymimąsias prielinksnio apie konstrukcijas, vartojamas su veiksmažodiniais daiktavardžiais, tiktų keisti požymio kilmininkais. Atliekami tyrimai apie mokinių aktyvumą (-mokinių aktyvumo tyrimai). Pakartosime taisyklę apie dalyvių rašybą (-dalyvių rašybos taisyklę).

Nevykusios pažymimosios prielinksnio apie konstrukcijos kartais taisytinos kitaip. Tai padarė perversmą tuometinėse pažiūrose apie gamtą (-į gamtą).

Kartais prielinksnio apie konstrukcija sakiniui visiškai nereikalinga. Taip dažniausiai būna tada, kai apie vartojamas su bevardės giminės įvardžiu tai ir eina prieš šalutinį sakinį kaip tam tikras jo įvadas (rusų kalboje toks o tom būtinas, ir menkesni vertėjai beatodairiškai kėlė į lietuvių kalbą. Knyga pataria apie tai (-pataria), kaip išsaugoti jaunystę. Buvo pretenzijų apie tai (-pretenzijų), kad dalis gaminių nekokybiški.

Aplink

Senybiniam prielinksniui apie artimas naujybinis prielinksnis aplink. Šalia jo (Ėjom aplink ežerą) būna homoniminis prieveiksmis (Eik aplink, pro čia neįeisi). Toleruojamas (ypač laisvuosiuose kalbos stiliuose) ir pilnesnis variantas aplinkui. Bendrinėje kalboje prielinksnio aplink vartosena yra siauresnė negu apie.

Prielinksnio aplink (ir aplinklui) konstrukcijos reiškia vietą, apie kurią kas juda ratu, kurią iš visų ar beveik iš visų pusių kas supa, netoli kurios kas yra ar vykta, ar net kaip tam tikrą vietą suvokiamą objektą, apie kurį kas sukama, vyniojama, plaikstomasi, taip pat tai, į ką nukreiptas veiksmas, prie ko darbuojamasi.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1249 žodžiai iš 4109 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.