Galininko pirelinksniu vartyojimas lietuviu kalboje

Galininkas su prielinksniaisGalininko jungimasis prie veiksmažodžių su prielinksniais yra kur kas laisvesnis negu tiesioginis, mažiau priklauso nuo to, ką reiškia veiksmažodis (jis gali būti ir negalininkinis), pvz., eiti į mišką, gali būti būdvardis – panašus į tėvą. Neiginys ir kitos transformacijos nepakeičia galininko kilmininku (neiti į mišką, ėjimas į mišką). … Daugiau…

S nėries eilėraščio krinta žvaigždės analizė-interpretacija analize

S. Nėries eilėraščio ,,Krinta žvaigždės” analizė-interpretacijaS. Nėris – tragiško likimo poetė. Ji savo kūrybos pasaulėjauta ir stiliumi papildė rašytojų neoromantikų gretas. Šalia A.Miškinio, J.Aisčio, B.Brazdžionio Nėris yra vienintelė tos kartos poetė moteris. Ypatinga moteriškoji pasaulėjauta, atsiskleidusi S. Nėries lyrikoje, suteikė naujų potėpių ne tik neoromantinei lietuvių lyrikai, bet ir mūsų … Daugiau…

Džordžo orvelo trumpa biografija

Britų rašytojas Džordžas Orvelas (tikras vardas – Erikas Bleras) iškilo 1940-ųjų pabaigoje, kaip dviejų puikių satyrų autorius. Jis rašė dokumentiką, apybraižas, o jo rašyta kritika 1930-aisiais ir vėliau iškėlė jį kaip vieną svarbiausių ir įtakingiausių šimtmečio balsų. —————————————————————– Erikas Arturas Bleras (vėliau Džordžas Orvelas) gimė 1903-aisiais Indijos kaimelyje Motiharyje, kuris … Daugiau…

Fet

Афанасий Афанасьевич Фет родился в усадьбе Новоселки Мценского уезда в ноябре 1820 года.История его рождения не совсем обычна. Отец его, Афанасий Неофитович Шеншин, ротмистр в отставке, принадлежал к старому дворянскому роду и был богатым помещиком. Находясь на лечении в Германии, он женился на Шарлотте Фет, которую увез в Россию от … Daugiau…

Indoeuropiečių kalbų šeima

Indoeuropiečių kalbų šeimaKiek yra pasaulyje kalbų šeimų, sunku tiksliau pasakyti dėl tos pačios priežasties, kaip ir atsakyti į klausimą, kiek yra iš viso žemės rutulyje kalbų. Lenkų kalbininko T. Milevskio „Bendrosios kalbotyros apybraižoje“ suminėtos 37 kalbų šeimos ir keletas grupių bei atskirų kalbų. Tačiau ateityje, geriau ištyrus visas kalbas, matyt, … Daugiau…

Sociologinis požiūris į visuomenę

VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS Sociologijos katedra SOCIOLOGINIO POŽIŪRIO Į VISUOMENĘ SPECIFIKA Sociologijos referatas Sociologijos neakivaizdinių studijų programos studentė ________________ A. Kazickienė, 1 gr. Darbo vadovas ____________________________ asist. R. Freitakienė Darbo atlikimo data 2001 12 05 KAUNAS 2001 TURINYS ĮVADAS 3 1. ŽMOGUS VISUOMENĖJE 3 1.1. Socialinė kontrolė. … Daugiau…

Kas yra filosofija

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS FILOSOFIJOS KATEDRA KAS YRA FILOSOFIJA? Atliko: FMM 7/2 gr. stud. Inga Kieraitė Priėmė: Dėst. E. Čiuldė“Kas yra filosofija ir ko ji verta – ginčijamas dalykas.” Kiekvienas iš mūsų filosofiją supranta savaip: arba ją atranda savyje ir puoselėja, ieško išeities taško, arba ją neigia. Filosofijos neigimas taip pat … Daugiau…

Kelias ir takas sneries kūryboje

Kelias ir takas yra savotiški mūsų kultūros ženklai, randami visuose žmogaus pasaulėjautos lygmenyse. Aukščiausias lygmuo be abejonės – religinis pasaulio suvokimas. “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas” – skelbia Kristus Evangelijoje pagal Joną. Taigi krikščionybė “kelio” įvaizdžiui suteikė didžiulę apibendrinančią reikšmę. “Aš kelaliu keliavau kaip žiedelis rybavau” – dainuojama senovinėje … Daugiau…

Laikotarpio nuo šv andriejaus iki trijų karalių papročiai ir tradicijos

PRATARMĖ Kalėdos – viena didžiausių ir laukiamiausių švenčių. Su jomis susiję daug gražių tradicijų: nuo šv.Andriejaus dienos, per visą ilgą advento laikotarpį, džiaugsmingas Kalėdų ir Naujųjų metų sutikimo šventes, iki pat Trijų karalių, apstu senovinių papročių, apeigų, tautosakos. Pradžioje apžvelgus advento-Kalėdų švenčių pavadinimų kilmę, eigą, papročius bei su šiomis šventėmis … Daugiau…

Renesansas ldk

TURINYSĮVADAS 3 I. BENDRIEJI RENESANSO POŽYMIAI LDK 4 II.. HUMANISTŲ SUSIDOMĖJIMAS LIETUVA 5 III. POLITINIŲ SĄJŪDŽIŲ ĮTAKA KULTŪRAI 5 IV. PERMAINOS SANTVARKOJE IR POSŪKIAI KULTŪROJE 6 V. LITERATŪRA, TEISINĖ IR TAUTINĖ SĄMONĖ 7 IŠVADOS 10 LITERATŪRA 11 ĮVADAS Lietuviškoje istoriografijoje XVI a. dažniausiai pristatomas kaip milžiniško kultūrinio pakilimo ir esminių … Daugiau…

Prezidentūros skandalas Lietuvoje

Rolandas Paksas, ancien Premier ministre et maire de Vilnius, a créé la surprise en remportant l’élection présidentielle lituanienne, devant le président sortant et grand favori Valdas Adamkus, selon les résultats quasi-complets du second tour publiés dimanche soir par la commission électorale centrale. Après dépouillement de 90% des bulletins, M. Paksas … Daugiau…

Jurgos ivanauskaitės romanų ragana ir lietus ir miegančių drugelių tvirtovė pagrindinių motyvų panašumai bei skirtumai

Jurga Ivanauskaitė rašo jau dvidešimt metų. Pirmąją knygą – novelių rinkinį „Pakalnučių metai“ išleido 1985 m. Naujausią romaną „Miegančių drugelių tvirtovė“ – 2005. Lyginimui pasirinktus romanus „Ragana ir lietus“ ir „Miegančių drugelių tvirtovė“ skiria 12 metų. 1993 m. Lietuvoje pasirodžiusi knyga „Ragana ir lietus“ buvo pavadinta pornografine ir antikrikščioniška. Gal … Daugiau…

Filosofijos struktūra

TURINYS1. Įvadas 2. Filosofijos prigimtis 3. Apie filosofijos struktūrą 4. Specialiųjų mokslų klasifikacija: a) Filosofija ir realieji mokslai b) Filosofija ir formalieji mokslai 5. Išvados 6. Literatūra ĮVADAS Pradžioje “filosofija” reiškė ne ką nors kita, o tai, ką ji reiškia savo tiesiogine prasme, tai yra “meilę išminčiai”. Buvo metas, kai … Daugiau…

J ivanauskaitė regėjimai geltonoje šviesoje

Jurga Ivanauskaitė (1961 – 2007) ryški staiga užgesusi kūrėja, visgi palikusi nemenką kūrybinį palikimą (20 įvairių žanrų knygų – esė, eilėraščiai, novelės, romanai, pasakos, interviu); pasižymėjusi ne tik literatūros, bet ir kitose meno srityse – dailės, fotografijos. J.I. darbai autobiografiški, tai tarsi įvairių gyvenimo tarpsnių veidrodžiai – hipių idėjų paveikti … Daugiau…

Humoras m valančiaus apsakymuose vaikams

HUMORAS M. VALANČIAUS APSAKYMUOSE VAIKAMS Turinys I. Įvadas 3 1. Išskirtinė M. Valančiaus asmenybė ir jo kūryba 4 2. Darbo šaltiniai ir tikslai 5II. „Vaikų knygelė“ – humoristinis prozos kūrinys lietuvių literatūroje 5 1. Apeigų aprašymų komiškumas 6 2. Veikėjų aprašymų humoras 8 III. Išvados 9 IV. Šaltiniai. Literatūra 11 I. ĮVADAS Motiejus Valančius – žymus visuomenės veikėjas, … Daugiau…

Mirtis

TURINYS ĮVADAS 3 I. BŪTIES ATVIRUMAS MIRČIAI: HEIDEGGERIS 5 II. MIRTIES BEPRASMYBĖ: SARTRE 7 III. AR MIRTIS TURI PRASMĘ: CAMUS 10 IV. AR VERTA GYVENTI: JAMES 14 V. AR MIRTIS – EGZISTENCIJOS PABAIGA: NAGEL 16 IŠVADOS 19 NAUDOTA LITERATŪRA 20 ĮVADASAr filosofija pajėgia mąstyti mirtį? Mirtis atsirado kartu su gyvenimu. Žmonės skirtingai suvokia mirties … Daugiau…

Filosofijos kilmės prielaidos atsiradimas šaltiniai

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJAKINANTROPOLOGIJOS IR SPORTO RAIDOS KATEDRA Referatas Filosofijos kilmės prielaidos, atsiradimas, šaltiniai. Darbą rengė: Darbą priėmė: Kaunas 2006Turinys ĮŽANGA 2 1. FLOSOFIJOS KILMĖS PRIELAIDOS 4 2. FILOSOFIJOS ATSIRADIMAS 6 2.1. TALIO ASMENYBĖ 6 3. PAŽIŪROS 7 3.1. PERĖJIMAS NUO PRAKTINIŲ ŽINIŲ PRIE MOKSLO 7 3.2. PERĖJIMAS NUO MITOLOGIJOS … Daugiau…

Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas

VILNIAUS UNIVERSITETAS LITUANISTINIŲ STUDIJŲ KATEDRA Jurgita Vaitkūnaitė Lietuvių filologija, I kursasDirbtinės kalbos ir jų vartojimas Kursinis darbas Darbo vadovė asistentė Ramunė Kandzežauskaitė Vilnius, 2000Turinys I. Įvadas 3 II. Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas 3 1. Ar reikalinga tarptautinė kalba? 3 2. Įvairūs tarptautinės kalbos projektai 5 3. Dirbtinių kalbų vartojimas … Daugiau…

Filosofijos mokslo esmė

Kas yra filosofija ir ką reiškia filosofuoti – vienas autentiškiausių ir sunkiausiai atsakomų klausimų, kuris neturi vieningo apibrėžimo. Tai ne įvadinis, o svarbiausias filosofijos klausimas, kuris ir yra šio mokslo esmė. Žmogus nuo pat savo atsiradimo stengiasi susivokti aplinkoje ir suprasti savo misiją šioje žemėje. Todėl jam ypač svarbu pasitikėti … Daugiau…

Sgedos eilėraščio vėlinės analizė-interpretacija referatas

Kai į mano rankas pirmą kartą pateko Sigito Gedos eilėraščių rinkinys “Skrynelė dvasioms pagauti”, jis buvo dar pakankamai naujas. Į akis iš karto krito knygos pavadinimas, noromis nenoromis priverčiantis nusišypsoti. Vartant rinkinį stebino ir žavėjo iš tiesų daug kas – laiko plotmių, erdvių bei kontekstų įvairovė, mitologijos, literatūros, istorijos ir … Daugiau…

Rašytojas ir fantazavimas

ZIGMUNDAS FROIDASZigmundas Froidas (Siegmund Freud) gimė 1856 m. gegužės 6 d. Pršybore (buvęs Fraibergas), Moravijoje. Studijavo ir didesnę gyvenimo dalį praleido Vienoje. 1902-1938 m. Vienos universiteto neuropatologijos profesorius, tačiau paskaitų beveik neskaitė, pagrindinį dėmesį skyrė psichoterapijai ir neurozių tyrinėjimams. Sukūrė psichoanalizės teoriją, žmogaus psichiką aiškinančią iracionalia pasąmonės veikla, akinama seksualinio … Daugiau…

Altojo meto šventės kūčios kalėdos mėsėdis

ĮŽANGA Savo referate, kurio tema yra “Kalėdos. Mėsėdis” pabandysiu trumpai apibūdinti Kalėdų švenčių esmę, prisiminti su kuo yra siejama Kalėdų diena, kas yra bendra švenčiant šią šventę tiek Lietuvoje tiek ir kitose Europos tautose.Trumpai aptarsiu Kalėdų papročius, apeiginius linkėjimus ir žaidimus, tarpušvenčio, tarpukalėdžio laikotarpį (nuo Kalėdų iki Trijų Karalių).KALĖDOS IR … Daugiau…

Juditos vaičiūnaitės eilėraščio nakties šalnoj analizė-interpretacija analize

Juditos Vaičiūnaitės eilėraščio “Nakties šalnoj” analizė-interpretacijaJudita Vaičiūnaitė – viena didžiausių XX amžiaus antrosios pusės poezijos kūrėjų. Jos lyrika ne išpažintinė, ne meditacinė. Joje vyrauja vaizduotė ir konstruktyvumas, ypatingą reikšmę suteikiant žodžiui, kurio itin svarbus fonikos lygmuo. Vaičiūnaitė – garsoraščio virtuozė, garsiniai sąskambiai kuria netikėtas žodžių, prasmių jungtis. Jos poezija kupina … Daugiau…

Funkcinė intonacijos analizė

Содержание Введениe 2 Глава I Современные проблемы изучения русской и литовской интонации 5 § 1. Актуальные вопросы русской интонации 5 1. 1. Разнообразие терминологии русской интонации 5 1. 2. Лингвистический статус русской интонации 7 1. 3. Краткая история изучения русской интонации 11 1. 4. Классификации русской интонации 18 § 2. Основные направления изучения литовской … Daugiau…

Baumanas etika ir moralumas baumano filosofijoje

ĮVADAS Zygmuntas Baumanas (g.1925) yra vienas žymiausių šiuolaikinės britų sociologijos atstovų, Lydso (Leeds, Anglija) universiteto profesorius. Kaip vienas iškiliausių postmodernybės teoretikų savo darbuose jis domisi įvairiais šiandienos visuomeninio gyvenimo reiškiniais ir procesais – kultūra, politika, etika ir moralumu, laisve ir daugeliu kitų. Lietuvoje Z.Baumanas yra žinomas, bet mažai nagrinėtas autorius. … Daugiau…

Sventasis medis

Turinys PASAULIO MITINIS MEDIS 2 ŠVENTIEJI MIŠKAI 2 ŠVENTASIS ĄŽUOLAS 3 ŠVENTOLI LIEPA 3 UOSIS – TEISYBĖS MEDIS 4 PASAULIO MITINIS MEDIS Lietuvis neatskiriamai susijęs su mišku ir medžiais nuo pat savo gentinės egzistencijos laikų. Miške jis surado sau užuovėją ir prieglobstį nuo orų negandų, čia lengviau buvo įsirengti sau … Daugiau…

Sibabotonine eiledara

Eilėdara yra atskira poetikos, o platesne prasme – ir literatūros mokslo šaka. Lyrikos samprata gali apsiriboti bendresniu eiliavimo supratimu, eiliavimo ontologija. Priklausomai nuo metrinių principų susidaro įvairios eilėdaros sistemos. Lietuvių poezijoje produktyviausios sistemos yra silabinė, silabotoninė, sinkopis, o naujojoje lyrikoje – ir velibras. Referate bus aptariami klasikinės silabotonikos metrai, moderniosios … Daugiau…

Modernizmas

Menas ir būtis Heidegerio meno filosofijoje Heidegeris (1889-1976) meno filosofijoje atspindi 20a. Rytų ir Vakarų mąstymo principų susiliejimą. Jis išskiria ne tik intelektualinį mąstymą, mįslingumą, teorinių konstrukcijų sudėtingumą, bet ir fundamentalių fil. istorijos tekstų, l-ros ir dailės paminklų pažinimu bei originalia interpretacija. Jis perėmė ir transformavo Kierkegardo ir Nyčės idėjas. … Daugiau…

Menas kaip likimas jane urquhart dailininkas

Jane UrquhartViduriniosios kartos kanadiečių rašytoja, intelektualiosios prozos meistrė, kūrybos kelią pradėjo poezija, išleido tris rinkinius, vėliau – apsakymų knygą „Bangos katedra“ ir tris romanus „Sūkurys“ („The Whirlpool“), „Kita padangė“ („Changing Heaven“), „Svetur“ („Away“), susilaukė pasaulinio pripažinimo ir pelnė tokias prestižinės premijas kaip Trillium Award, the Marian Engel Award, Le prix … Daugiau…

Kas ir kur mus veda

Literatūros sąrašas:1. Žmonijos Dvasinio Tobulėjimo fondo ataskaitiniai pranešimai 1999 2002 metų. 2. Принципы света и цвета. Эдвин Бэббит. Киев, 1996. 3. Вечные хранители здоровья. Ю. Липовский. С.-Петербург, 1999. 4. Сверхсознание. Е. Фаидыш. М. 1993. 5. Кто или что управляет нами. Г. Чупров. Краснодар, 1995. 6. Утро магов. Луи Повель, Жак … Daugiau…