Kastaneda toltekų pasiuntinys
5 (100%) 1 vote

Kastaneda toltekų pasiuntinys

Jau kelis dešimtmečius nenutyla kalbos ir ginčai, plūsta kritikos srautai dėl Kastanedos parašytų knygų, kuriose jis iš esmės pateikia Toltekų mokymo pradmenis – žmonijos evoliucijos gaires. Be abejo, Kastaneda minėtą mokymą pateikė taip, tokia apimtimi ir tik tiek, kiek jam buvo ir leista pačiam žinoti, kiek buvo galima tuo metu apie šį mokymą atskleisti žmonėms.

Nors Kastaneda minėto mokymo sistemą, be abejo, sukūrė ne pats, o paprasčiausiai aprašė savojo praktinio apmokymo eigą, tačiau tenka pripažinti, kad paprastu rašytoju ar kokiu nors ten kontaktuotoju jo ir nepavadinsi. Kastaneda tikrai vertas tos jo užsitarnautos pagarbos, nes praėjo “ant savo kailio” tą nepavydėtiną ir tik jam skirtą mokymo kursą, nors ir nuolat inkštė iš tingumo bei baimės, iš siaubo ir nepilnavertiškumo jausmo. Taigi, dėl to mes drąsiai galime jį vadinti ir antropologu, ir mokslininku, ir, be abejo, filosofu, nes minėtas mokymas ir buvo perteiktas per Kastanedos matymo, pergyvenimų, bei apmąstymų prizmę visoje jo praktinio apmokymo eigoje.

Be abejo, Kastaneda reikiamai atliko savo pareigą, tačiau tik Toltekų nustatytuose rėmuose: parašė knygas apie savo apmokymą, tačiau buvo delikačiai išstumtas iš Toltekų tarpo “nes jis gi turėjo tik trišakę energetinę struktūrą, o ji teleidžia Nahualiui užbaigti Toltekų liniją, o ne tęsti ją toliau.” Teisingumo bei aiškumo dėlei privalau patikslinti, kad Don Chuano linija vis tik buvo pratesta, tačiau jau kito – „lygiagretaus“ Nahualio, apie kurio egzistavimą Kastaneda neturėjo net menkiausio supratimo. Be abejo, neturime omenyje nei apie vieną iš tų apsišaukėlių, viešai pasiskelbusių Don Chuano mokiniais…

Taigi, Karlos Kastaneda, tas antropologas, mokslininkas ir filosofas, tas vienas iš paslaptingiausių dabartinei žmonijai asmenybių, gimė neaišku kur ir kada, labai jau neaišku kaip jis gyveno, kas jį gerai pažinojo, mylėjo ar nekentė ir ką jis veikia šiuo metu. Tiesa, visos naujausios filosofijos enciklopedijos tvirtina, kad jis mirė lyg tai 1998 ar 1999 metais. Patikėkite: jis vis dar ramiausiai sau vaikšto po mūsų mylimą Žemelę, beieškodamas joje susiformavusių teigiamų energetinių sūkurių, nors žmonės to ir nežino. Ir nesužinos, nes tai jau veikia asmeninės istorijos sunaikinimo magija…

Neabejotinai, ne vienam jau kyla klausimas, kodėl vis tik Toltekai pradėjo viešintis, paskelbdami tą nedidelę dalį jų mokymo sistemos, kai tuo tarpu apie pačių Toltekų egzistavimą niekas nežinojo dešimtis tūkstančių metų – nuo Atlantidos žlugimo laikų. Nebent tik pavadinimas “Toltekai” klaidingai išliko žmonijos atmintyje: kaip neilgai egzistavusios tautos ir sutapatintos su kitomis trumpalaikėmis Olmekų, Actekų bei Majų civilizacijomis – 950  1160 m. egzistavusios Meksikos lygumoje.

Daugelio mūsų dabartinės kartos atstovų savimonė tokia aukšta, jog jie neabejoja esą jau priaugę iki tokio mokymo lygio, tačiau tenka juos giliai nuliūdinti: paskutinius tūkstančius metų tevyksta intensyvi žmonijos dvasinė involiucija, o ne evoliucija. Žmonija šiuo metu gana sparčiais tempais dvasiškai degraduoja, tikrai kvailai pasukusi technogeniniu keliu, vis labiau skęsdama tonalyje, vis labiau atsiribodama nuo Nahuatlio – Dvasinio pasaulio.

Taigi, atsiribojimas nuo Dievo neabejotinai ir labai jau greitai prives prie to, kad ir Jis turės atsiriboti nuo žmonių: visa žmonijos rasė neabejotinai bus sunaikinta. Tikrai nebebus jau tokių “piktybinių auglių pašalinimo operacijų” (Lemurija, Atlantida…), nebebus daugiau aukojama tik kokia nors salelė ar žemynas: visa žmonija galutinai bus nušluota nuo Žemės paviršiaus.

Ir tai nėra koks nors tuščias pranašavimas ar “Dievo žodis”: paprasčiausiai mes privalome mokytis iš mūsų istorijos ir priversti daryti tokias baisias logines išvadas. Tiesa, gal lengviausiai būtų tikėtis Dievo malonės, tačiau, savikritiškai pamąstykime, ar turime gi mes tokią teisę kaip “plaukti pasroviui” – pasyviai žvelgdami į vis labiau tamsėjantį horizontą… Ar vis tik nebūtų žymiai konstruktyviau bei geriau ryžtingai ir galutinai pasukti į šviesą ir imti žengti dvasiškėjimo keliu. Privalome juk pagaliau suprasti, kad už bet kokius savo veiksmus mes privalome atsakyti ir būtinai atsakysime tik patys, o ne kas nors kitas. Neišvengiamai atsakysime…

Kalbėdami apie Toltekus, kaip apie tam tikrą luomą ar ordiną, privalome atskleisti žmonijai daugiau, negu kad apie tai rašė Kastaneda – vertėtų aukščiau pakelti tą akliną uždangą – skraistę, tūkstantmečius skyrusią Toltekus nuo likusios žmonijos.

Pirmiausia: terminas “Toltekas” Atlantų kalba reiškia “Nešantis Žinias”. Terminas “Atlis” reiškia Dievą – Absoliutą – visa ko Kūrėją. Toltekų mokymas, kurį Jie pavadino “Kario keliu” – vienintelis – tobuliausias, efektyviausias ir pilnai išbaigtas praktinis dvasiškėjimo kelias – kelias į Atlį. Dešimtys tūkstantmečių parodė, kad šiame praktiniame (o ne religiniame – ne maldų, garbinimų ar aukojimų) Kelyje nėra nieko, ką dar galima būtų užginčyti ar pakeisti. Tai yra tiesiausias, greičiausias ir šviesiausias kelias į Dievą, bet neabejotinai – sunkiausias. Tai – ne religinių vergų ar ribotų mokymų pasekėjų kelias: tai kelias save
gerbiančių, išdidžių Žmogiškųjų Esybių – Dievo vaikų kelias atgal pas savo Tėvą – pas mūsų visų Kūrėją. Kam užtenka drąsos bei išdidumo tą pripažinti – Toltekų kelias atviras, o kas nutarė tapti kokios nors religijos, mokymo, aplinkybių ar kūniškų malonumų vergu, tam šis kelias – aklinai uždaras, tokiems “ tešviečia” dvasinė degradacija ir susinaikinimas.

Jeigu žmogaus evoliuciją – jo dvasiškėjimą palygintume su lėtai bekylančia spirale, tai Kario kelias – strėlė, lekianti tiesiai aukštyn – greitai ir statmenai kertanti tas apvijas: ką Karys pasiekia per metus, tą paprastas žmogus gali tegauti tik per dešimtis ar net šimtus savo inkarnacijų Žemėje – ir tai tik su ta sąlyga, jei jis stengsis vien šviesėti, o ne degraduoti.

Taigi, Toltekai – žmonijos dvasiniai mokytojai. Toltekai – tai matančios Žmogiškosios Esybės. Ne reginčios, kaip likusi žmonija, o matančios (gydytojai tikrina tik žmonių regėjimą, o ne matymą…). Jų sugebėjimas matyti, jų dvasinis lygis įpareigojo Toltekus nuolat nematomai, nejaučiamai vadovauti ir nukreipti mūsų planetos visų gyvybės formų vystymąsi reikiama linkme…

Taigi, kaip bebūtų paradoksalu, tačiau Toltekai save pasiviešino ir net leido paskelbti dalį savo mokymo ne todėl, kad žmonija jau priaugo iki jų lygio, o atvirkščiai: todėl, kad žmonija visiškai nudvasiškėjo, visiškai “nusivažiavo”. Ji visiškai prasmego tonalyje – išvystytame socialiniame sąlygotume, pastačiusi galingą sieną, skiriančią ją nuo Dvasiškojo pasaulio, vis labiau vystydama ir unifikuodama bendrąjį žmonių susitarimą, mąstymo, jutimo, kalbos bei veiksmų štampus per tarpvalstybines sutartis, sąjungas ir t.t. intensyvaus globalizacijos proceso eigoje.

Ar pasieks tikslą tas kilnus Toltekų polėkis pagelbėti žmonijai, parodys artimiausia ateitis, tačiau Jie iš savo pusės pasielgė gana drąsiai ir kilniai: padarė tai, ką ir tegalėjo šiuo metu padaryti… Jie nurodė žmonijai pradinę vystymosi kryptį: “prismeigė” pakankamai aiškių gairių, rodančių kuria linkme turėtų eiti žmonija, siekiant išsivaduoti iš tos letarginio miego būsenos bei socialinio sąlygotumo gniaužtų.

Mokyme palyginus neblogai kalbama apie tonalį, tačiau gaila, kad Kastaneda savo misiją vis tik įvykdė nepakankamai atsakingai. Būtinai reikėjo nurodyti, kad tonalis – tai viskas apie ką žmogus gali spręsti ir jausti, kalbėti ir mąstyti, ką jis gali fiksuoti savo fiziniais jutiminiais organais. Vienu žodžiu, tonalis yra žmonių pasiekiama informacinė visuma – tas informacinis mėšlynas, kuriame, kaip mėšlavabaliai, knaisiojasi dabartinės žmonijos atstovai… Tai – sritis, apimanti mūsų Žemės bei pačių žmonių fizinių – materialiųjų, eterinių, žemųjų astralų, mentalų bei kauzalinius kūnus. Taigi, tokios sąvokos kaip jausmai, išmintis, žinios – tik forma – be jokio turinio dabartinėje visuomenėje- toje, kur pagrindinai ir garbinamos formos, o ne turiniai. Tik žvilgterėkime į pornografinius filmus, madų demonstracijas, įvairius sportinius renginius, “kūno grožio”, “gražuolių” konkursus ir t.t. Argi nekyla noras visa tai apibūdinti trumpai ir taikliai: “skafandrų paradas”…

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1332 žodžiai iš 4257 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.