M šileikis – zarasų krašto dailininkas
5 (100%) 1 vote

M šileikis – zarasų krašto dailininkas

referatas

“M. ŠILEIKIS – ZARASŲ KRAŠTO DAILININKAS”

MENINIS UGDYMAS

Turinys

1. Įvadas 3

2. Dail. Mikas Šileikis 3

3. Pasisakymai apie dailininko kūrybą 4

4. Dailininkas apie meną 6

5. Mikas Šileikis spaudos žmogus 6

6. Išvados 8

7. Naudota literatūra. 9

8. Priedai 10

Įvadas

Daug Lietuvoje yra garsių rašytojų, dailininkų bei kitų meno atstovų. Kadangi aš ir pats esu iš Zarasų,, tai negaliu nepaminėti puikaus šio krašto talento ( peizažisto, dailininko, redaktoriaus..). Taigi šio darbo tikslas ir yra trumpai supažindyti skaitytojus su su dailininko gyvenimu, jo veikla ir pan. Taip pat darbe pateikiau kelių recenzistų pasisakymus apie dailininką, bei keleta jo darbų.

Dail. Mikas Šileikis

Turiningas dail. Šileikio gyvenimas dar kartą įrodė, kad tikras talentas visuomet suranda progos pasireikšti. Gimęs gražiajame Lietuvos Zarasų krašte, jis nuo mažens žavėjosi bažnyčios skulptūromis ir paveikslais. Pasakiški ežerai, pušynai, visa apylinkės gamta įsisiurbė į jo sielą ir tas gamtos grožis lydėjo jį visą gyvenimą.

Keliolikos metų jaunuolis, pateko į Ameriką, Šileikis čia buvo ir mėtytas ir vėtytas. Gal sunkiausius savo gyvenimo metus jis praleido plieno fabrike prie lydymo krosnies. Persikėlęs dirbti į Čikagos „Naujienas“, Šileikis įstojo į Čikagos Meno Institutą .Baigęs Meno Institutą, Šileikis dar kelis metus lankė bendro lavinimo kolegijas. Visos tos studijos subrandino jį gyvenimui gerai pasiruošusiu dailininku ir kultūrininku.

Iki naujųjų ateivių bangos po II Pasaulinio karo, Šileikis dalyvavo Čikagos Meno Instituto, Illinois ir Indianos dailininkų ruošiamose parodose ir įsigijo geriausio kopų peizažisto vardą. Už savo darbus laimėjo 1925 m. Čikagos Meno Instituto parodoje O. W. Goodmano ir 1936 m. lietuvių dailės parodoje pirmąsias premijas.

Pasaulin iškeliavusių Šileikio darbų skaičius yra didelis, nes visą savo gyvenimą jis buvo labai produktyvus: sukūrė per 1000 darbų — portretų, kompozicijų, gamtovaizdžių, akvarelių, grafikos, iliustracijų, knygų viršelių, scenos dekoracijų bei karikatūrų. Vasaros laisvalaikius jis leido kopose, miškeliuose ir keliaudamas, kur vis rasdavo teptuko vertų vaizdų. Jo žiemos vaizdai taip pat gamtoje tapyti, nes, jo įsitikinimu, „gamta nemėgsta melo“ — studijose gimusių gamtovaizdžių. Savąją kūrybą prisimindamas, Šileikis dažnai apgailestaudavo, kad daugelis jo geriausių darbų yra nežinomose rankose. Savo saulėlydžio metuose jis kartais sau priekaištaudavo, kad pajėgiausio kūrybos laikotarpio pastangas nukreipė į gamtovaizdžius, o ne į portretus ar kompozicijas.

Nuo pat jaunų dienų pritapęs prie lietuviškos spaudos, Šileikis rašė laikraščiams, žurnalams ir Lietuvių Enciklopedijai. Jis – meno kritikas, „Meno Žinių“ redaktorius „Naujienose“, knygų vertėjas, apysakų ir feljetonų rašytojas, išleidęs apysakų rinkinį „Liucija“ ir aibės rašinių, korespondencijų autorius. Šileikis buvo įgimtas visuomenininkas — kultūrininkas. Jis ne tik aprašė ir vertino kultūrinius įvykius, bet ir pats dirbo organizacijose. Jis vienas iš Lietuvių Dailininkų Sąjungos ir Čiurlionio Galerijos steigėjų šiame krašte ir nuolatinis, nepavargstantis iki mirties, tų organizacijų vadovybių narys: Lietuvių Dailininkų Sąjungos Pirmininkas, Čiurlionio Galerijos Vicepirmininkas ir Meno Tarybos vadovas. Čiurlionio Galerijoje jis įsteigė Premijų Fondą savo vardo premijoms už geriausius tapybos ar skulptūros darbus Šileikis labai sunkiai išgyveno Čiurlionio Galerijos ir išeivijos dailininkų susiskaldymą. Visą savo meno lobį jis paliko Čiurlionio Galerijai, Inc., saugoti ir tvarkyti.

Savo prigimtą talentą ir per vargą — užsispyrimą įgytas žinias dail. Šileikis panaudojo kaip retas žmogus. Jam turi būti lengva apyskaita Aukščiausiajam, nes žmonijai ir savo tautai jis paliko nepaprastai gausų derlių savo kūrybos, kuria meno ir grožio mėgėjai džiaugsis ilgus amžius.

Pasisakymai apie dailininko kūrybą

Petras Kiaulėnas (1947 “Viltis”)

Gamtos meilė Šileikį pavergė. Gamtovaizdis yra jo specialybė. Jis dažnas Indianos kopų lankytojas, kur surado tų medžiagos motyvams ir spalvų įvairumą visais metų laikais. Šileikis gerai supranta subtilias spalvas, taip reikalingas išgauti saulės spinduliams ir atspindžiams ant vandens ir ant smėlio su puikiais šešėliais, iškeliant neapsakomą grožį paprastose nuogose kopose.

Šileikis laimėjo daug premijų už savo darbus. Be abejo, jis yra vienas iš Amerikos lietuvių iškiliųjų dailininkų, laimėjęs meilę ir įvertinimą lietuvių dailininkų tarpe už savo nuoširdžius darbus.

Bronius Murinas (1958)

Dailininkas yra kūrėjas ir ieškotojas. Tikrą kūrėją materialinės gėrybės mažiau vilioja ir jis verčiau pasirenka nepriteklių ar skurdą, negu atsižada kūrybinio darbo galimybių. Tad, daugelis meno istorijoj atžymėtų dailininkų, nors ir skurde gyvenusių, yra sukūrę didžius, nemirštamus kūrinius, kurie šiandien meno muziejų bei kolekcionierių vertinami ir už juos mokamos pasakiškai aukštos kainos, kai kūrėjas gal buvo juos iškeitęs už lėkštę sriubos ar kavos puodelį.

Šileikis yra peizažistas, bet taip pat geras ir stiprus portretistas. Jo portretuose, figūrinėse kompozicijose bei
škicuose jaučiamas stiprus anatomiškai išstudijuotas piešinys ir minkštas subtilus koloritas. Peizažuose Šileikis pasižymi laisvumu ir drąsa. Lengvais teptuko pabraukimais sprendžia sudėtingas šviesos bei šešėlių problemas iš gamtos, tolumos atmosferas nuotaikas ir daiktų medžiagiškumą. Jo šviesių ir skaisčių spalvų skalė yra turtinga, šviežia ir plati. Jomis operuodamas, lengvai išgauna rudens pageltusius medžių lapus, žydinčias obelis, vyšnias, vandens atspindžius ir kt.

Bronius Murinas ( 1978m. X.7 “Draugas” dail. Šileikio 85 metų sukakties proga )

Šileikio paletės skalė spalviniai turtinga, niuansuose skambi. Jo kūriniuose daugiausia randame jam būdingus ir mėgiamus mėlynus, raudonus, žalius tonus, kurie tirpsta ir skleidžiasi pilku tonų niuansuose.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 905 žodžiai iš 1780 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.