Tinklo etiketo teorija ir praktika
5 (100%) 1 vote

Tinklo etiketo teorija ir praktika

TURINYS

1. TINKLO ETIKETAS IR JO STATUSAS 3

1.1.TINKLO ETIKETAS AR NETIQUETTE 3

1.2. TINKLO ETIKETAS 3

1.3. TINKLO ETIKETO POREIKIS 4

1.4. INTERNETO VARTOTOJŲ POŽIŪRIS Į TINKLO ETIKETĄ 4

1.5. TINKLO ETIKETO BŪTINYBĖ IR STATUSAS 4

1.6. INFORMACIJOS INTERNETE ĮVAIROVĖ 5

1.7. TINKLO ETIKETO STATUSO PASIKEITIMAS 6

2. SINCHRONINIAI POKALBIAI 6

2.1.1. DIALOGŲ REALIUOJU LAIKU INTERNETE REALUMAS 6

2.1.2 KALBOS EKONOMIŠKUMAS. ŠYPSNIUKAI 7

2.1.3. KALBOS EKONOMIŠKUMAS. AKRONIMAI 7

2.1.4. RAŠYMAS DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS 7

2.1.5. GRAMATINĖS KLAIDOS 8

2.1.6. TINKLO ETIKETO TAISYKLIŲ PRIORITETAI 8

2.1.7. TINKO ETIKETO TAISYKLĖS ĮVAIRIUOSE POKALBIŲ KAMBARIUOSE 9

2.2. ELEKTRONINIS PAŠTAS 9

2.2.1. TINKLO ETIKETO TAISYKLĖS ELEKTRONINIAM PAŠTUI 10

2.3. SKELBIMAI INTERNETE 11

3. INFORMACIJOS SKLEIDIMAS 11

3.1. TINKLO ETIKETO REIKALAVIMAI INFORMACIJOS SKLEIDIMUI 12

IŠVADOS 13

PRIEDAI: 14

LITERATŪROS SĄRAŠAS 161. TINKLO ETIKETAS IR JO STATUSAS

Internetas – nevaldoma informacijos gausa, naujų bendravimo galimybių sfera, kur gali sau vietą atrasti beveik kiekvienas. Daugeliui pasaulinis tinklas gali atrodyti visiškai nevaldomu , visiškai neturinčiu elgesio taisyklių. Šiam nevaldomam naujam procesui suvaldyti yra sukurtas tinklo etiketas („Netiquette“).

1.1.TINKLO ETIKETAS AR NETIQUETTE

„Netiquette“ pavadinimas – darinys, iš anglų kalbos žodžio „net“ (tinklas) ir prancūziško „etiquette“ (etiketas). Įvairiuose lietuviškuose šaltiniuose, kalbant apie elgesio taisykles ir reikalavimus, kaip reikėtų elgtis internete yra vartojamos nelietuviškas terminas „netiquette“ ir tiesiogiai (pažodžiui) išverstas tinklo etiketo sąvokos variantas. Šie abu terminai vartojami įvairiai. Interneto portale www.labas.com yra rašoma – tinklo etiketas („Netiquette“), teigiant šią nelietuvišką sąvoką, kaip svetimybę lietuvių kalboje. Portale www.vartai.lkk.lt abi sąvokos rašomos tarsi jos būtų lygiavertės, kituose šaltiniuose galima rasti lygiomis teisėmis vartojamus abu šios sąvokos variantus.

Paprastai nelietuviškų tikrinių vardų rašymas lietuvių kalboje yra adaptuojamas. Prie nelietuviškos kilmės žodžio pridėjus lietuviškas galūnes ar sulietuvinus svetimąsias, žodis tampa lietuviško žodyno dalimi ir paklūsta tai pačiai linksniavimo sistemai. Vargu ar turint lietuvišką terminą tam pačiam objektui apibūdinti reikėtų vartoti nelietuvišką jo variantą.

1.2. TINKLO ETIKETAS

Tinklo etiketas apibrėžiamas kaip – kibernetinio pasaulio „žaidimo taisyklės”, kurių reikia laikytis bendraujant kompiuterių tinklu: rašant elektroninius laiškus, dalyvaujant elektroninio pašto grupėse (konferencijose), atsiliepiant į diskusijas, pateikiant informaciją tinklapiuose. Tinklapyje www.vartai.lkk.lt tinko etiketas yra apibūdinamas kaip „kompiuterinių tinklų vartotojų elgesio taisyklių rinkinys, sukurtas siekiant sušvelninti e-paštu ir USENET įsiplieskusius dialogus bei užtikrinti korektišką darbą tinkle.“(1)

Šis taisyklių rinkinys sudarytas siekiant apriboti piktnaudžiaujančiųjų teises ir įvesti tam tikrą tvarką internete. Tinklo etiketu siekiama sutramdyti chaosą internete, kuris dabar yra tarsi nevaldomas.

1.3. TINKLO ETIKETO POREIKIS

„Užgriuvęs mus visus informacijos ir bendravimo galimybių gausa, „Internetas“, šis naujas, unikalus modernios dabarties reiškinys, per neįtikėtinai trumpą laiką jau spėjo tapti neatsiejama daugelio mūsų gyvenimo dalimi. Vakar atsiradęs iš nieko, o šiandien prieinamas beveik kiekvienam studenčiokui, pasaulinis tinklas gana daugeliui gali pasirodyti visiškai nevaldomu, neturinčiu nei įstatymų, nei elgesio taisyklių.“ (2)

Tinklo etiketo puslapyje www.labas.com. tarsi bandoma paaiškinti tinklo etiketo būtinumo priežastis „kai kam „internetas“ tampa savotiška arena, kurioje galima pasirodyti „visame gražume“, įrodyti savo pranašumą prieš aplinkinius, užmiršti kasdienio gyvenimo nesėkmes, o gal už jas kam nors (dažnai – pirmam pasitaikiusiam) atkeršyti“(2).

Tam tikro interneto vartotojų laisvės suvaržymo būtinumą, raiškos skurdumą, ar priešingai, žodyno platumą tam tikroje srityje pastebėjo ir patys interneto vartotojai per vulgarumą ir pačius tobuliausius keiksmažodžius neidavo suprasti skaitytojo nuomonės – taip viena portalo www.delfi.lt lankytoja įvertino kitų vartotojų komentarus. Jie patys piktinasi tiek komunikacinio, tiek ir informacinio pobūdžio puslapiuose bei skiltyse nevaldoma keiksmažodžių gausa, atviru vienas kito įžeidinėjimu, diskriminacija, antisemitiniais šūkiais.

Gan valiūkiškai, bet ir pakankamai tiksliai vienas portalo www.delfi.lt vartotojas savo poziciją ir santykį su internetu apibūdina – kartą per dieną ką nors nuvemti į “Delfi” man reikia kaip oro. Tokią nuomonę palaikančių ir ja besivadovaujančių internete yra tikrai nemažai, kartais net atrodo, kad jų yra dauguma.

1.4. INTERNETO VARTOTOJŲ POŽIŪRIS Į TINKLO ETIKETĄ

Nesunkiai galima pastebėti kaip interneto vartotojai tarsi skyla į dvi opozicines nuomones palaikančias grupes: vieni teigia visišką žodžio laisvę ir teisina save visuotine demokratija, žodžio ir spaudos laisve, kartais net ir konstitucijos straipsniais, kiti tuo tarpu piktinasi pirmųjų laisve ir jaučiasi suvaržyti piktnaudžiaujančiųjų. Kai kurie
interneto vartotojai, nesilaikydami visuotinai pripažintų civilizuoto viešo bendravimo normų, savo internetinių pranešimų nekorektiškumu (necenzūriškumu) pažeidžia viešąją tvarką, įžeidžia korespondentų orumą, daro žalą Lietuvos tarptautiniam įvaizdžiui.

1.5. TINKLO ETIKETO BŪTINYBĖ IR STATUSAS

Tinklo etiketas atsirado kaip būtina internete vyraujančio chaoso sutramdymo priemonė, tačiau jis nėra sukurtas kokios nors oficialios institucijos ir todėl nėra privalomas vykdyti, jis egzistuoja kaip tam tikras garbės kodeksas.

“Oficialų tinklo etiketo pagrindą sudaro 1995 metų spalio mėn. aukščiausios pasaulinio tinklų tinklo institucijos – „Internet Engineering Task Force“ (www.ietf.org) organizacijos išleistas RFC (Requests for Comments) dokumentas Nr. 1855. Skirtingai nuo kai kurių kitų RFC dokumentų, pastarasis nepretenduoja į standarto vaidmenį ir yra tik rekomendacija (guidelines).“(2)

Dėl tokio tinklo etiketo statuso nauji interneto vartotojai, net nesusipažįsta su šiomis taisyklėmis. Šių taisyklių žinojimas jiems nėra privalomas ar reikalingas ir net nėra įdomus. Ne tik vadovavimasis tinko etiketu, bet ir pats jo žinojimas yra tik džentelmeniškumo statusas. Už šių taisyklių nesilaikymą ir nežinojimą nėra baudžiama.

Pokalbių kambariuose, kur ir vyrauja didžiausias chaosas galima pamatyti tiesioginį tinklo etiketo taisyklių pritaikymą. Čia už tinklo etiketo taisyklių nesilaikymą vartotojas yra „išmetamas“ arba užblokuojamas priėjimas prie tam tikro puslapio ar tik tam tikro pokalbių kambario. Toks grįžtamasis ryšys šiek tiek įtakoja ir taisyklių laikymąsi. Nepaisant to, ten beveik nuolat sėdi vienas ar keli smarkuoliai, kurių nesibaigiančios replikos tiesiog siutina ir varo į neviltį norinčius bendrauti. Tačiau ši provokacija jau vyksta sąmoningai, jie žino taisykles, žino bausmes ir tuo piktnaudžiauja. Pokalbių kambarių nuolatiniai lankytojai yra bent girdėję apie tokias taisykles arba nuobaudas už jų nesilaikymą patiria patys.

1.6. INFORMACIJOS INTERNETE ĮVAIROVĖ

Visą informaciją internete sąlygiškai būtų galima suskirstyti į komunikacinę ir informacinę arba į bendravimo “vienas vienam” ir “vienas daugeliui” skiltis. Prie komunikacinės medžiagos būtų galima priskirti sinchroninius pokalbius, kuriuos dar smulkiau būtų galima suskirstyti į IRC pokalbių ir e-pašto skiltis. Informacinę interneto medžiagos dalį galima suskirstyti į naujienų skelbimą (WEB bendrąją informaciją), forumus, komentarus ir skelbimus. Panašiai yra skirstoma ir pačiuose tinklo etiketo straipsniuose. Čia jie yra skirstomi į pagrindines dalis skirtas:

1. Elektroniniam paštui ir sinchroniniams dialogams.

2. Pašto konferencijoms ir naujienų grupėms.

3. WWW, FTP bei kitoms informacinėms tarnyboms.

Kiekvieniems iš jų yra po atskirą šiek tiek specifiškesnį ir tinklo etiketo dalį, nors apskritai didžioji tinklo etiketo taisyklių dalis galioja visoms interneto skiltims bendrai.

Apskritai tinklo etiketą kiekvienas interneto portalas dar sutrumpina ir palieka tik jų manymu pačias svarbiausias jo taisykles. Dažnai iš kelių puslapių oficialaus tinklo etiketo lieka tik vienas trumpas sakinys, o kituose puslapiuose dėl neaiškių priežasčių jo išvis nebelieka. Galbūt portalų administratoriai tinklo etiketą laiko savaime suprantamu dalyku ir net nemano, kad reikia jį dar skelbti, galbūt pasitiki vartotojų džentelmeniškumu, o galbūt ir priešingai, kad nemato reikalo rašyti tinklo etiketo tinklapyje, nes jis nėra aktualus ir skaitomas jau nekalbant apie jo laikymąsi.

1.7. TINKLO ETIKETO STATUSO PASIKEITIMAS

Nuo kovo 2003-ųjų metų kovo aštuntos dienos Lietuvoje įsigali oficialus dokumentas varžantis „internautų“ teises. “Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo” dokumentas seimo pritarimu priimtas 2003 03 05 ir teisiškai įsigali 2003 03 08. Jis tarsi įteisina tinklo etiketą, ir sugriežtina jame skelbiamų taisyklių laikymąsi ir atsakomybę už skelbiamą informaciją. Šis dokumentas galioja tiek informacinės tiek ir komunikacinės informacijos skleidimui.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1317 žodžiai iš 4340 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.