As-pasaulio pilietis

Aš – pasaulio pilietis Pasaulyje gyvena milijardai žmonių, o aš esu vienas iš jų. Esu maža, smulki viso pasaulio dėlionės detalė. Esu pilietis kaip ir visi kiti, esu lygiavertis su visais pasaulio žmonėmis. Man galioja tos pačios taisyklės, turiu laikytis tų pačių įstatymų norint, kad būčiau geras pilietis. Piliečiu gali … Daugiau…

Aukštaitijos kaimo buitis m katiliškio romane užuovėja

Aukštaitijos kaimo buitis M.Katiliškio romane „Užuovėja“.Lankęs Žagarės progimnaziją, kirtęs mišką ir kasęs griovius, spausdinęs apsakymus „Naujojoje romuvoje“, dirbęs bibliotekininku Pasvalyje, kur 1941 m. buvo sukilėlių štabo adjutantas, 1944 m. kareiviavęs, pirmąjį novelių rinkinį „Prasilenkimo valanda“ išleido Vokietijoje 1948 m., užsibrėžęs parodyti „savo žemės ir jos žmogaus likimą tokį, kokį jį … Daugiau…

Ana frank

Ana Frank Ana Frank gimė 1929 m. birželio 12 dieną. Kartu su seserimi ir tėvais ji gyveno Vokietijoje, Frankfurte prie Maino. Kai į valdžią atėjo A.Hitleris, Anai buvo 3 metai. Šalyje prasidėjus žydų persekiojimui, Frankų šeima nusprendė ieškoti prieglobsčio užsienyje. Jie emigravo į Amsterdamą (Olandija). Ana ir sesuo Margo pradėjo … Daugiau…

Balys sruoga3

1916 m. įstojęs į Maskvos universitetą studijuoti literatūros, pasidarė nuolatinis svečias J.Baltrušaičio literatūriniame salone, kur rinkdavosi garsiausios simbolistinio meno žvaigždės. Dar neseniai pajuokęs „modernizmą, simbolizmą, jėrundizmą“, dabar pradedantis poetas ir kritikas apsisprendė žengti modernaus meno keliu. Rusų simbolizmo poetinė kalba, sukūrusi savo autonomiją iš dematerializuotos tikrovės vaizdinių ir virtuoziškos melodingumo … Daugiau…

66 sonetas ir hamleto monologas būti ar nebūti

66 sonetas ir Hamleto monologas „Būti ar nebūti“V. Šekspyras – vėlyvojo Renesanso anglų rašytojas, vienas žymiausių dramaturgų pasaulyje. Didysis jo veikalas – penkių veiksmų tragedija „ Hamletas“. Čia atskleidžiamas slaptas rūmų gyvenimas, santykiai tarp įvairių luomų atstovų, valdžios ir keršto troškimas. Pagrindinis tragedijos veikėjas – princas Hamletas – nepaprasta asmenybė.Savo … Daugiau…

Hamletas3

HAMLETAS Charakteriai. – Ryškiausias ir svarbiausias tragedijos asmuo yra Hamletas. Tai asmuo, kurio dvasią jauste nujauti, bet negali tiksliai formuluoti. Silpniausia yra jo valia. O kas stipresnis: jausmas ar protas, negali pasakyti. Hamletas pirmiausia jausmo žmogus. Jo jausmas yra dvejopas: pažįstąs ir realizuojąs. Pažįstąs – sakome dėl to, kad jausmu, … Daugiau…

Anatno miškinio eilėraščio analizė

Antanas Miškinis yra poetas, tremtinys, todėl jo kūryboje atsispindi trėmimo išgyvenimų aspektų.Vienas iš tokių kūrinių yra eilėraštis ,,Iš gilumų šaukiamės“. Eilėraščio pavadinimas nieko konkretaus nepasako apie kūrinio turinį, tačiau galime suprasti, jog kūrinys yra apie, pagalbos šauksmą nuo senų laikų. Tema yra apie žmonių vargą, Dievo šlovinimo ypatumus. Kūrinyje ypač … Daugiau…

Adomas mickevicius

Pasaulinės literatūros olimpe Adomas Mickevičius stovi greta Goethes, Schillerio, Byrono, Puškino. Tai iškiliausia Vidurio Europos literatūros figūra, pakelta į aukštybes „tautų pavasario“ bangos.Lenkams Adomas Mickevičius – Lenkijos nepriklausomybės pranašas ir lenkiškumo simbolis. Lietuviams – savo žemės ir savo istorijos augintinis, ištaręs šventus žodžius: „Lietuva, mano tėvyne…“ Gudams – Naugarduko-Lyros apylinkių … Daugiau…

Bendrojo raštingumo tikrinimo baigiant pagrindinio ugdymo programą programa

BENDROJO RAŠTINGUMO TIKRINIMO BAIGIANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ KALBINIO RAŠTINGUMO PROGRAMA BENDROJO KALBINIO RAŠTINGUMO TIKRINIMAS, BAIGAINT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 1. Įvadas Pagrindinio ugdymo tikslai bendrojo lavinimo mokykloje susiję su bendrųjų asmeninių, socialinių, pažinimo ir kultūrinės kompetencijos ugdymu. Kompetenciją sudaro vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuma, lemianti asmens galimybes tobulėti ir … Daugiau…

Ar verta sekti kieno nors pėdomis

Šiandien yra daug pasaulio pažinimo priemonių, tokių kaip televizija, laikraščiai, žurnalai, knygos, bet svarbiausias iš visų yra internetas. Jame be vargo ir labai greitai galima rasti atsakymą į bet kokią užklausą. Dėka viso to yra daug paprasčiau pasirinkti tai, kas tau patinka ir tai, ko nori siekti gyvenime. Besidomint sužinai … Daugiau…

Baltaragio malūnas folkloriškumas1

„ Baltaragio malūno“ folkloriškumas Tai sakmę primenantis Kazio Borutos prozos kūrinys, kuriame susipina epiškumas ir lyrizmas, realistinis pasakojimas ir fantastika. Romane yra dvi vaizdavimo plotmės, kurios dažnai mainosi tarpusavyje. Tos dvi plotmės yra realybė ir fantastika. Romane vaizduojamas velnio Pinčuko ir paprastų žmonių gyvenimas. Tekste vyrauja sakmiškas paslaptingumas, dainiškasis tyrumas, … Daugiau…

Apie vestuvių dainas ir papročius

TurinysĮvadas 2 I.Vestuvinės dainos 3 1. Vestuviniai papročiai ir dainos nyksta 3 2. Vestuvinių dainų istorija 3 II.Vestuvių papročiai 4 1. Vestuvinių papročių istorija 4 2. Kiekviena tauta turi savo papročius 4 Išvados 8 Literatūra 9 Priedas (senos močiutės interviu) 10 Įvadas Tautosaka skirstoma į dvi pagrindines dalis, rūšis: pasakojamąją ir dainuojamąją. Pasakojamosios tautosakos žanrai – pasaka, sakmė, padavimas, anekdotas. … Daugiau…

Fiodoro dostojevskio kūrybos bruožai

Dostojevskis: 16 kadrų per sekundę (…) Monumentaliausias ir fundamentaliausias rusų rašytojas. Įkvėpė Nyčę. Tokių grandiozinių literatūros statinių, kaip „Broliai Karamazovai“, „Velniai“, „Idiotas“, „Nusikaltimas ir bausmė“, autorius. Jam, kaip ir Balzakui, mokėjo už puslapių kiekį, todėl jis rašė daug ir ištęstai. Kartais net per daug ištęstai. Jo išvedžiojimuose, kurių dydis matuojamas … Daugiau…

Finansai

Įvadas 2 1. Kas yra finansų valdymas? 3 1.1 Finansų valdymo esmė ir funkcijos 1.2 Finansų valdymo tikslas 1.3 Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos 2. Finansimės ataskaitos ir jų turinys 2.1 Sąskaitų balansų lentelė 2.2 Pelno ir pinigų srautų ataskaita 3. Trumpalaikio turto … Daugiau…

Homero odiseja antikinės literatūros sampratos aspektu

ĮvadasLiteratūra yra tautos gyvenimo atspindys. Literatūra vienaip ar kitaip veikia tautos gyvenimą, norint suprasti antikinę literatūrą, reikia pažinti ir suprasti ją sukūrusių tautų – senovės graikų ir senovės romėnų gyvenimą. Seniausi rašytiniai graikų literatūros paminklai išliko iš VIII a. prieš m. e., o seniausi rašytiniai romėnų literatūros paminklai – iš … Daugiau…

B vilimaitės kriaušės saldesnės

TURINYS1. Įvadas 2 2. B. Vilimaitės apsakymo ,,Kriaušės saldesnės“ sisteminė analizė: 1.1 Tematika.Idėjos 3 1.2 Veikėjai 3 1.3 Fabula 4 1.4 Kompozicija 5 1.5 Laikas ir erdvė 5 1.6 Pasakojimas 5 1.7 Kalba 6 3. Išvados 7 4. Literatūra 8 ĮVADAS Bitė Vilimaitė yra ryškiausia lakoniškos novelės atstovė. Gimė 1943 metais. 1960 – 1964 … Daugiau…

Bendrosios asmenybės

ASMENYBĖS IR DIFERENCIACINĖ PSICHOLOGIJA ĮVADAS G. Allport surado apie 50 asmenybės apibrėžimų, kuriuos suskirstė į keletą kategorijų: 1. biosocialiniai apibrėžimai – jie sutapatina asmenybę su „individo, kaip socialinio stimulo, vertingumu“. Būtent kitų reakcija nulemia žmogaus asmenybę. Galima sakyti, kad individas neturi jokios asmenybės, išskyrus tą, kuri egzistuoja aplinkinių reakcijose. 2. … Daugiau…