Antanas vaičiulaitis svarbiausi kūrybos bruožai a zalatorius

Antanas Vaičiulaitis. Svarbiausi kūrybos bruožai (A. Zalatorius) Intelektualinė proza Vaičiulaičiui svetima, – atvirai deklaruojamų tiesų jo prozoje nėra daug: abstraktūs samprotavimai – tik aisbergo viršūnėlės, kyšančios iš žaismingo, lakoniško ir poetiško teksto. Bet kūrinio gelmėje – potekstėje- jų rastume pakankamai. Todėl Vaičiulaičio kūryba tik iš pirmo žvilgsnio atrodo mažai problemiška. … Daugiau…

Ar sunku buti jaunam

Ar sunku būti jaunam? Šiandien norėjau pakalbėti aktualia mums tema: ar sunku būti jaunam. Dabar mūsų toks amžius, kai paliekame vaikystę ir bandome įsilieti į suaugusiųjų pasaulį. O ten viskas taip vilioja: taip norisi greičiau tapti nepriklausomu, pačiam priimti svarbius sprendimus, planuoti savo dieną, ateitį, niekam neatsiskaitinėti. Tik dažnai suaugusieji, … Daugiau…

Autoriu

Kristijono Donelaičio poemos “Metai” ištraukos analizė Nė vienas grožinės literatūros kūrinys negali prilygti unikaliajam K. Donelaičio kūriniui “Metai”- himnui lietuviškam žodžiui, gimtajai gamtai, lietuvybės skleidėjams nutautėjusiame krašte. Tai lyg pirmasis negandų vėjuose išaugęs ir įleidęs tvirtas šaknis medis, kurio užuovėjoje savo lapelius pradėjo kelti kiti lietuviški kūriniai, kurie pražydo gražia, … Daugiau…

Antikiniai motyvai lietuvių poetų janinos degutytės

PlanasI. Janina Degutytė ir Eduardas Mieželaitis susiję su Antika. II. Antikinių motyvų analizė per kūrybą: 1. Asmenvardžių panaudojimas. 2. Vietovardžių paminėjimas. 3. Antikinių frazeologizmų ir simbolių vartosena. III. Autorių kūrybos apibendrinimas. Trumpos žinios apie autorius Janina Degutytė: Janina Degutytė gimė 1928m. liepos 6d. Kaune, Šančiuose. Motina buvo alkoholikė. Brangiausi žmonės … Daugiau…

H radausko rytas geležinkelio stoty

Henrikas Radauskas Atrieda rytas traukiniais nerimstančiais. Jo žvilgiai spindi bėgiu geležim. Dangus ir miškas ir peronas gimsta čia, Kur buvo vien tik tamsuma graži.Iš nebuvimo, iš nakties, iš nerimo Išėmęs mėto tolius ir medžius. Pajutę spindulius, į pievą beriamus, Pravirksta rasos, kad reikės nudžiūt.Stoty būdėtojas bučiuoja sužadėtinę (Sapne, po laikrodžiu, … Daugiau…

Frazeologizmai1

Frazeologizmai Tam tikra prasme artimi žodžiams yra ir nelaisvieji žodžių junginiai, arba frazeologizmai. Frazeologizmas (gr. „posakis“) — tai pastovus ir ekspresyvus žodžių junginys, turintis savarankišką reikšmę ir atkuriamas šnekos procese kaip gatavas vienetas, pvz.: apsukti galvą „suvilioti“, dantis griežti „pykti“, iš kailio nertis „labai stengtis“, molio Motiejus „ištižėlis“, vėjo pamušalas … Daugiau…

Faustiskojo tipo zmogus

Koks tas faustiškojo tipo žmogus?Kiekviena epocha ir kiekviena tauta turi nuomonę – stereotipus, koks turėtų būti žmogus. Tačiau kiekvienam žmogui būdingi bendri bruožai: jis turi būti gražus ne tik išore, bet ir vidumi, turi turėti gerą širdį. Šis Kalokagatijos idealas seniau buvęs labai aktualus ir dabar nesvetimas. Faustiškojo tipo žmogus … Daugiau…

Augustas leicheris

Augustas leicheris gimė 1821m. vasario 19d. Vokietijoje apskrities gydytojo eimoje. Augusto vaikystė prabėgo netolimuose Zonebergo ir Koburgo miestuose, kur jis , tėvams persikėlus, 1835-1840m. lankė gimnaziją. Tėvai norėjo matyti sūnų pastorių arba sodininką. Tačiau jis dar gimnazijoje susidomėjo klasikinėmis graikų ir lotynų kalbomis, pas Zonebergo gimnazijos direktorių privačiai mokėsi arabų … Daugiau…

Autobiografiškumas a škėmos romane balta drobulė

ĮVADASAntanas Škėma (1910-1961), panašiai kaip ir jo patarėjas literatūriniais klausimais poetas H. Radauskas, yra miesto kultūros žmogus. Būsimasis rašytojas lankė dramos teatro studiją, 1936 m. tapo Kauno, paskui Vilniaus dramos teatrų aktoriumi. Škėma nebaigė universiteto ir humanitarinį išsilavinimą įgijo pats. Dar vaikystėje išryškėjo maištingas jo būdas ir nepriklausoma laikysena. Vėliau … Daugiau…

Andrius šatas riešutų duona

Andrius Šatas pagrindinis apysakos „Riešutų duona“ veikėjas. Jam penkiolika metų. Taigi, Andrius yra mano bendraamžis. Atrodo aš turėčiau jį gerai suprasti ir pateisinti jo poreikius. Taip ir yra. Nes jis lanko panašią mokyklą kaip ir aš. Jis taip pat turi šeimą, tėtį, mamą. Andrius kaip šiuolaikinis jaunuolis išgyvena meilę, pykstasi … Daugiau…

Antanas baranaukas

Antanas Baranauskas Nuotraukoje – Antanas Baranauskas. Iliustracija iš A. Baranausko ir A. Vienuolio- Žukausko muziejaus rinkiniu ANTANAS BARANAUSKAS (1835-1902 m.) gime Anykšciuose sausio 17 d. Poetas, kalbininkas, kataliku bažnycios veikejas. Pirmasis, kuris atskleide lietuviu kalbos groži ir galimybes. 1835 m. jis baige Rumšiškiu raštininku mokykla, iki 1856 m. raštininkavo Vainute. … Daugiau…

Altorių šešėly liudas vasaris ir jo moterys

Liudo Vasario moterysLiudas Vasaris savo gyvenime turėjo keturias moteris. Liucę, Nepažįstamąją, Baronienę ir, žinoma, Auksę. Būdamas dar jaunas kunigėlis jis pažino Liucę, pas kleboną gyvenusią mergaitę. Tuo metu Liucė jam įkvėpė pirmuosius , moterišku žavesiu sužadintus , jausmus. Liucė nebuvo eilinė mergaitė, ji buvo vėjavaikiška, drąsi, pašėlusi laukinukė, kuri jautė … Daugiau…

Ernestas hemingvėjus1

ERNESTAS MILERIS HEMINGWAY’USE. Hemingvėjaus gyvenimo istorija prasidėjo ties ženklia riba – baigėsi devynioliktas amžius ir aušo dvidešimtas. Tuomet kaip ir dabar ginčytasi, kada geriau sutikti naująjį amžių – 1899–ųjų gruodžio 31 d. ar 1900–ųjų gruodžio 31 d. . Spėliota, koks gi bus tas dvidešimtas amžius ? Kol kas epochą įkūnijo … Daugiau…

Eilėraščio skaitymo principai

Eilėraščio skaitymo principai1. Pasikliauk pirmuoju įspūdžiu. Jis yra teisingiausias. 2. Nusiteik atradimui. Eilėraščio skaitymas turėtų būti ir sunkus darbas, ir džiaugsmingas atradimas. Tegul eilėraštis tau veriasi kaip gražus reiškinys. Kai pajusi, kad sugebi patirti tai, kas eilėraštyje gražu ir kaip skleidžaisi anksčiau nežinomi dalykai, – kils džiaugsmas. 3. Nesutapk nei … Daugiau…

Atgimimas

Kiekvienas medis turi žiedus, kiekvieną žiedą puošia žiedlapiai, o aplink šiuos vėjo plaikstomos blaškosi žiedadulkės, kurių dėka vaismedžiai veda vaisius. Kiekvienas šioje žemėje kažką turi… Taip ir aš po tos tragiškosios birželio dvyliktosios supratau, jog dar kažką turiu: turiu viltį ir stiprybę, kuri palaiko mano širdies plakimą. Buvo vasaros pradžia, … Daugiau…

B sruogos milžino paunksmė

B. Sruogos „Milžino paunksmė“ analizė ir interpretacija„… lyrikas iki kaulų smegenų“ – taip apie save kalbėjo Balys Sruoga, savo kūrybą pradėjęs ir užbaigęs eilėraščiais, poetas. Taip pat parašęs dramą „Milžino paunksmė“ , kurią vadina trilogiška istorijos kronika. Šios dramos ištrauką aš ir pabandysiu išanalizuoti. Tai Jogailos ir Sieščenso dialogas. Šiame … Daugiau…

Dalelytės rašymas pristatymas

Turinys:1*kas yra dalelytė 2*dalelytės gi rašyba 3*dažniausios dalelytės 4*dalelytės vis rašyba 5*dalelytės per rašyba 6*dalelyčių te/tebe/be rašyba 7*dalelyčių ne/nebe rašybaDalelytė-tai nekaitoma kalbos dalis,kuri teikia sakiniui arba jo dalims papildomų prasminių atspalvių. Dalelytės gi rašyba:a)Dalelytė gi kartu rašoma,su vienskemeniais,nekaitomais žodžiais:argi;negi;ligi;dargi;kaipgi;kurgi…b)Dalelytė gi atskirai rašoma su vienskemeniais,kaitomais žodžiais:kas gi;ko gi;ką gi;kam gi… Išimtis:kogi/kamgi … Daugiau…

Antigonė – antikinė literatūra

ĮvadasAntikinė literatūra – senoji literatūra. Tas pavadinimas yra kilęs iš italų kalbos žodžio antico, kuris savo ruožtu yra atsiradęs išlotinų kalbos būdvardžio antiquus (tariama antikus) – ,,senas”, ,,senovinis”(1). Antikinė literatūra yra senovės graikų ir romėnų literatūra, kuri užsimezgė, išaugo ir suklestėjo dar gerokai prieš naująją erą. Seniausi graikų literatūros paminklai … Daugiau…

Europos literatura

Europos literatūra 2003-04-07 Trumpai Literatūra būna dviejų pavidalų: eiliuota ir proza. Prozos yra trys rūšys: lyrika, drama ir pasakojamojo pobūdžio literatūra, arba epas. Iš pradžių visų trijų rūšių literatūroje vyravo eilės. Išradus spaudą, eilės pasitraukė iš pasakojamosios literatūros ir išliko tik dramoje ir lyrikoje. Iki naujųjų amžių (priešromantinėje literatūroje, ji … Daugiau…

Ar televizija svarbi jaunimui

Televizija – neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Atrodytų, kad dabar be televizoriaus žmonės pražūtų. Ypač jaunimas. Dažnai išgirsti sakant, kad paaugliai yra „prilipę“ prie žydrųjų televizoriaus ekranų. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Šiame pranešime bandysiu aptarti televizijos, televizijos laidų svarbą šešiolikmečiams. Padariau apklausą paskatinta pareiškimų, kad šešiolikmečiai labai daug laiko … Daugiau…

Grozines literaturos savybes

Pagrindinės grožinės literatūros savybės  Grožinė literatūra (toliau tiesiog literatūra) yra žodžio menas. Iš kitų raštijos sričių ją išskiria ir su menu suartina 1) savitas vaizdavimo objektas, 2) gyvenimo atspindėjimas vaizdais, 3) esminė visuomeninė funkcija – estetinė funkcija. Pagrindinis literatūros vaizdavimo objektas yra žmogaus gyvenimas, jo dvasios pasaulis. Dvasinio gyvenimo pasireiškimo … Daugiau…

Ar sunku myleti be atsako

Ar sunku myleti be atsako?… Stovėdamas prie Aušrės durų ,Linas prisiminė viską,kas nutiko vakar… Vakar vaikinukas priejo prie jos ir padavė jai netrumpa laišką,kuriame išliejo visą saco širdį…Mergina paėmė popieriaus skiautę,kurioje buvo visi Lino jausmai ir prie vaikino ją suplešė. Jo skruostais riedėjo riedėjo ašaros,širdi drąskė begalinis nelaimingos meilės skausmas,kurį … Daugiau…

Henrikas radauskas poetas arba katastrofa

Henrikas Radauskas Eilėraščio “ Poetas arba katastrofa “ analizė. Eilėrascio ,,Poetas arba katastrofa“ kalbantysis yra poetas, kuris atstovauja visiems šios profesijos atstovams,todėl kalba „mes“ vardu.Lyrinis subjektas kalba su ironija, taip galima manyti iš kaikurių kūrinio eilučių. ,,Iš mūsų juokiasi padavėjos,/Mūsų nemaitina angelai,/žvaigždes skaičiuojam kiaurą dieną,/o naktį geriam su velniais.“ Pirmoje … Daugiau…

Dostojevskis

KūrybaDostojevskis yra didžiausias rusų rašytojas,vienas didžiausių visuotinėje literatūroje,vienas mėgstamiausių dabartinėj Europoj.Iš žinomiausių rašytojų Dostojevskiui didelę įtaką darė: Skotas,Žorž Zand,Balzakas,Dikensas. Tačiau jo kūrybinis pasaulis,tas pasaulis,kuris jo vaizduotėje sukosi,pasiutusį šokį šoko su savo žmonėmis ir idėjomis,yra savas. Dostojevskio pasaulis-reali tikrovė.”Dostojevskį domino tik žmonės.Kada jis keliavo po užsienį,jam nerūpėjo nei gamta,nei istoriniai paminklai,nei … Daugiau…

Arvydas sabonis

TurinysĮvadas 2 Apie Arvydą ir jo šeimą 3 Filmas apie Arvydą Sabonį 4 Karjera 5 Pasiekimai ir laimėjimai 6 Lietuvos garsinimas 7 Europa nusilenkė Lietuvos krepšininkams 8 Karjeros rodikliai 9 „Akropolio” šlovės galerijoje – A.Sabonio delno atspaudas 10 Arvydo Sabonio nervai „neišlaikė“ 11-12 Išvada, apibendrinimas 13 Naudota literatūra 14 1 Įvadas Šiame referate stengiausi pristatyti ir aprašyti visų laikų geriausią ir neabejotinai … Daugiau…

Abraomas kulvietis reformacijos idėjų skleidėjas

Abraomas Kulvietis kilęs iš senos turtingos lietuvių bajorų šeimos. Jo tėvas Žeimio apylinkėje turėjo didelį dvarą Kulvą. Savo vienintelį sūnų tėvas su motina labai rūpestingai auklėjo namie. Kuomet jau buvo tiek išmokslintas, kad galėjo studijuoti, jaunas Abraomas buvo išsiųstas į Krokuvos universitetą, kuris anais laikais buvo viena garsiausių ir išvis … Daugiau…

Amžinai žaliuojantis klevas

Žmogaus dvasinis pasaulis S. Šaltenio novelėje „Amžinai žaliuojantis klevas“1. Mergaitės mintys ir svajonės, kodėl ji būtent apie tai svajoja? 2. Mergaitės ir tėvo santykiai. 3. Nuomininko ir motinos dvasinis pasaulis. 4. Pasvarstykite, kas lemia žmogaus dvasingumą? Lyrinio pasakojimo impulsyvumas Sauliaus Šaltenio novelių ir apysakų knygose perkoštas ironijos, kuri numuša nusistovėjusią … Daugiau…

Abortas ir jo žala

Referatas Abortas ir jo žala Turinys ĮvadasDarbe apibrėžiama aborto sąvoka, parodoma jo žala istorijos eigoje, abortas įvertinamas tais aspektais , kurių pagrindu jis traktuojamas kaip žala. Aptariamos priežastys, dėl kurių moterys daro abortus. Abortas – aktualus klausimas paauglystės amžiuje. Paauglystė – amžius nuo lytinio brendimo iki 20 metų. Pagal E. … Daugiau…

Antanas škėma – balta drobulė

Antanas Škėma Apie: Antanas Škėma – vienas žymiausių katastrofinio modernizmo atstovų, vienas reikšmingiausių XX a. lietuvių literatūros novatorių. Antanas Škėma gimė 1910 m. (pagal gimimo liudijimą 1911 m.) lapkričio 29 d. Lodzėje, Lenkijoje, kur jo tėvas buvo išsiųstas mokytojauti. Iki pirmo pasaulinio karo šeima ten ir gyveno, vėliau Rusijoje ir … Daugiau…

As-pasaulio pilietis

Aš – pasaulio pilietis Pasaulyje gyvena milijardai žmonių, o aš esu vienas iš jų. Esu maža, smulki viso pasaulio dėlionės detalė. Esu pilietis kaip ir visi kiti, esu lygiavertis su visais pasaulio žmonėmis. Man galioja tos pačios taisyklės, turiu laikytis tų pačių įstatymų norint, kad būčiau geras pilietis. Piliečiu gali … Daugiau…