Vyriausybės institutas vengrijos konstitucijoje
5 (100%) 1 vote

Vyriausybės institutas vengrijos konstitucijoje

Vyriausybės institutas Vengrijos konstitucijoje

Vengrijos konstitucija buvo priimta dar 1949 metais ir reformuota 1972 metais. Pirminis konstitucijos tekstas priminė TSRS 1936 m. konstituciją. Tačiau dabar konstitucijos turinys, įskaitant ir valstybės pavadinimą iš esmės pasikeitė. Pagrindinio įstatymo demokratizavimas prasidėjo 1989 metais, kai buvo įsteigtas referendumo institutas, sustiprintas Valstybės susirinkimo savarankiškumas, įtraukta vyriausybės atsakomybė parlamentui procedūra, išplėstos piliečių teisės jungtis į politinius junginius ir kt. 1989 m.įgyvendinta didelė Konstitucijos reforma – priimta nauja Konstitucijos redakcija. Šios reformos bruožai:

– politinių – visuomeninių santykių deideologizacija;

– pakeistas valstybės pavadinimas (Vengrijos Respublika);

– sąlygų pereiti į rinkos ekonomiką sudarymas;

– Prezidiumo instituto pakeitimas į Prezidento instituciją;

– Teismų sistemos depolitizavimas;

– Iš naujo parašytas skyrius apie piliečių teises ir pareigas .

1989 m. priimtas rinkimų įstatymas, kuris buvo pritaikytas realiai daugiapartinei sistemai.

1990 m. Valstybės susirinkimas įvykdė dar vieną Konstitucinę reformą, kuri įtvirtino rinkos ekonomikos santykius, padidino prezidento kadenciją, pasikeitė prezidento atsakomybės procedūra. Buvo įtrauktas naujas paragrafas, kuris reguliavo vyriausybės įgaliojimų nutraukimą. Taip pat konstitucija numatė konstruktyvųjį nepasitikėjimo votumą Vyriausybės vadovui, pakeitė kai kuriuos valstybinių institucijų terminus: Ministrų Taryba pavadinta Vyriausybe, o Vyriausybės vadovas vadinamas Ministru pirmininku.

Vyriausybė – aukščiausioji kolegiali vykdomosios valdžios institucija. Vyriausybei tenka labai svarbi vieta valstybės valdžios institucijų sistemoje, nes jos veikla turi įtakos valstybingumo raidai. Kiekvienoje valstybėje vyriausybės statusas priklauso nuo daugelio aplinkybių. Tai šalies valdymo forma, politinės ir istorinės tradicijos, kiti ypatumai. Nuo šių aplinkybių tiesiogiai priklauso vyriausybės formavimo tvarką, jos pavaldumas bei atsakomybė, kompetencija, įtaka valstybės valdžios sistemoje.

Kadangi vyriausybės formavimo tvarka, pavaldumas, atsakomybė priklauso nuo valstybės valdymo formos, reikėtų paminėti, kad Vengrijos Respublika yra parlamentinė respublika. Apibūdinant parlamentinę respubliką, pabrėžiamas parlamento kaip atstovaujamosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos vaidmuo įgyvendinant valstybės valdžią ir formuojant valstybės valdžios institucijas. Pagrindinis jos požymis, tai vyriausybės politinė atsakomybė parlamentui. Šioje valstybėje respublikos prezidentas yra tik valstybės, bet ne vyriausybės vadovas. Tai reiškia, kad vyriausybę iš esmės formuoja parlamento rinkimus laimėjusi partija ar partijų koalicija.

Vyriausybė – aukščiausia vykdomoji Vengrijos institucija, kuri susideda iš ministro pirmininko ir ministrų.

Ministras pirmininkas renkamas valstybiniams susirinkime (parlamente) prezidento siūlymu, visų parlamento narių balsų dauguma. Kartu parlamentas pritaria vyriausybės siūlomai programai. Ministrus skiria ir atleidžia prezidentas ministro pirmininko siūlymu (teikimu).Visa vyriausybė atsakinga parlamentui.

Pagrindiniai Vengrijos vyriausybės įgaliojimai:

– gina konstituciją ir piliečių teises;

– atsako už įstatymų įgyvendinimą;

– organizuoja ministerijų ir joms pavaldžių institucijų darbą bei koordinuoja jų veiklą;

– užtikrina socialinių-ekonominių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

– nustato uždavinius mokslui ir kultūrai vystytis ir sudaro sąlygas jų vykdymui;

– sukuria valstybinė socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos sistemą ir rūpinasi jų finansavimu;

– vadovauja karinėms pajėgoms, policijai bei priežiūros institucijoms;

– stichinių nelaimių bei jų likvidavimo metu rūpinasi žmonių bei jų turto gerove, užtikrina viešąją tvarką bei apsaugą;

– dalyvauja tarpinstitucinėje veikoje, sudaro tarptautines sutartis;

– kontroliuoja vietos savivaldos institucijų veiklą .

Vyriausybės (teisės) aktai yra nutarimai ir sprendimai pasirašyti ministro pirmininko. Jie negali prieštarauti įstatymui. Iš to seka, kad vyriausybės aktais galima reguliuoti klausimus, kurie nereguliuojami įstatymu. Nutarimai publikuojami (skelbiami) oficialiai spaudoje. Ypatingos padėties metu, vyriausybė įgaliota parlamento, gali priimti nutarimus ir imtis priemonių, kurie nukrypsta nuo atskirų įstatymo teiginių. Tokiu atveju, taisyklės numatomos įstatymu, kuris turi būti priimamas 2/3 visų parlamento deputatų balsų dauguma . Vyriausybė gali pakeisti arba atšaukti bet kokius pavaldžių institucijų (išskyrus teisinių normų) sprendimus arba priemones, kurie prieštarauja įstatymui.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 604 žodžiai iš 1198 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.