Unicef jungtinių tautų vaikų fondas
5 (100%) 1 vote

Unicef jungtinių tautų vaikų fondas

TURINYS:

1. JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA 3

2. UNICEF – Jungtinių Tautų Vaikų fondas 4

3. UNICEF Lietuvoje 5

4. „VAIKYSTĖ PAVOJUJE“ — Tūkstantmečio plėtros tikslas 7

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA

Jungtinių Tautų Organizacija yra tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 191 valstybė. Jungtinių Tautų Organizacija (sutrumpintai – JTO arba Jungtinės Tautos) buvo įkurta 1945 m. pasibaigus Antrajam pasauliniam karui.

Jungtinių Tautų Organizacijos tikslai:

• siekti išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, o esant reikalui, imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių taikai apsaugoti, karų grėsmei pašalinti ar agresijai likviduoti;

• puoselėti draugiškus valstybių tarpusavio santykius;

• siekti tarptautinio bendradarbiavimo sprendžiant ekonomines, socialines, kultūrines ir humanitarines problemas, ugdant ir skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms;

• būti tautų, kurios siekia minėtų tikslų, veiklos derinimo centru.

Nuo 1990 metų, siekdamos parengti išsamią ir teisiškai pagrįstą plėtros darbotvarkę, Jungtinės Tautos rėmė daugybę pasaulio viršūnių susitikimų ir pasaulinių konferencijų. Prasidėjus trečiajam tūkstantmečiui, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius sukvietė 147 valstybių ir vyriausybių vadovus į Tūkstantmečio viršūnių susitikimą. Jungtinių Tautų tikslas – kreiptis į pasaulio lyderius ir paprašyti dar kartą patvirtinti jų apsisprendimą kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, įveikti AIDS, maliarija ir kitas ligas, dirbti taikos labui ir padėti mažiausiai išsivysčiusioms šalims siekti pažangos. Be įsipareigojimų savo valstybėms pasaulio vadovai pripažino kolektyvinę atsakomybę išsaugoti žmogiškojo orumo principus. Be to, valstybių ir vyriausybių vadovai pareiškė, kad pagrindinis šiandieninio pasaulio tikslas – užtikrinti, kad globalizacija taptų pozityvia viso pasaulio tautų varomąja jėga. Taigi buvo suformuluoti šie tūkstantmečio tikslai:

• panaikinti ypač didelį skurdą ir badą;

• užtikrinti visapusišką pradinį ugdymą;

• skatinti lyčių lygybę ir daugiau teisių suteikti moterims;

• sumažinti vaikų mirtingumą:

• stiprinti gimdyvių sveikatą;

• įveikti AIDS, maliarija ir kitas ligas;

• užtikrinti nuoseklią aplinkos apsaugą;

• suburti pasaulio visuomenę tolimesnei žmonijos raidai užtikrinti.

JT dukterinės organizacijos:

• UNESCO – Jungtinių Tautų Švietimo, Mokslo, bei Kultūros Organizacija ,

• UNICEF – Jungtinių Tautų Vaikų fondas,

• WHO – Pasaulio sveikatos organizacija,

• ITU – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga,

• FAO – Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija,

• IMF – Tarptautinis valiutos fondas,

• UNIDO – Jungtinių tautų Pramonės vystymo organizacija,

• INCB – Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuras,

• UNIDO – Jungtinių tautų Pramonės vystymo organizacija,

• Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

UNICEF – Jungtinių Tautų Vaikų fondas

UNICEF – tai vienintelė organizacija Jungtinių Tautų sistemoje, kurios veikla nukreipta į vaikų gerbūvį. Ji įsteigta 1946 metais, siekiant paremti vaikus, nukentėjusius nuo 2-ojo Pasaulinio karo. 1953 metais Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja žymiai išplėtė UNICEF įgaliojimus ir, nors tuo metu jos veikla jau buvo tarptautinė ir siejama su pagalba kritinių situacijų atvejais, organizacijos pavadinimo trumpinys taip paplito, kad buvo nutarto jo nebekeisti. 1965 m. UNICEF buvo paskirta Nobelio taikos premija už veiklą vaikų labui ir 1979 m., Tarptautiniais vaikų metais, UNICEF buvo paskelbta pagrindine organizacija Jungtinių Tautų sistemoje, atsakinga už veiklos koordinavimą šioje srityje.

UNICEF dėmesio centre – milijonai vaikų visose pasaulio šalyse, kurių teisės į maitinimą, sveikatos apsaugą ir išsilavinimą vis dar nepatenkintos.

UNICEF patraukė pasaulio visuomenės dėmesį paskelbdama, kad viso labo keturi paprasti ir nedaug kaštuojantys būdai gali padėti dvigubai sumažinti vaikų mirtingumą ir išgelbėti 20 000 vaikų gyvybių kasdien. Šie keturi principai, kurių įgyvendinimas gali tiesiog iš pagrindų pakeisti vaikų sveikatos apsaugą ir išsaugoti jų gyvybes yra šie:

1. Vaikų vystymosi monitoravimas (priežiūra);

2. Oralinė rehidratacija;

3. Kūdikių ir mažų vaikų žindymas;

4. Imunizacija.

UNICEF Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Seimas JT Vaiko teisių konvenciją ratifikavo 1995m. liepos 3d.

Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas yra vienas iš 37 pasaulyje UNICEF lėšas kaupiančių komitetų. Komitetas, kaip nevyriausybinė organizacija, įkurtas 1993 metais.

Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas:

• siekia JT Vaiko teisų konvencijos įgyvendinimo nacionaliniu lygiu;

• kaupia lėšas UNICEF programoms, platindamas UNICEF atvirukus ir dovanėles, rengdamas lėšų kaupimo akcijas;

• teikia pasiūlymus LR Prezidentui, LR Seimui, LR Vyriausybei dėl vaiko socialinių, sveikatos, edukacinių, kultūrinių ir kitų teisių
įgyvendinimo ir apsaugos.

1990 m. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybės atkūrimo Aktą, sparčiai kito politinė, ekoniminė ir socialinė situacija. Nors šalyje dar vyravo silpnos demokratinės tradicijos ir įstatymų, ginančių vaiko teises, stoka, bet vėlesni ir dabartiniai spartūs pasikeitimai palietė ir vaikus, sustiprindami jų juridinę, socialinę ir moralinę padėtį visuomenėje.

1992 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublika prisijungė prie Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos, kurią Lietuvos Respublikos Seimas 1995 07 03 ratifikavo. Pati konvencija yra išversta į lietuvių kalbą. Įvairiuose lygiuose ją platina nevyriausybinės organizacijos, ginančios ir atstovaujančios vaikų teises Lietuvoje. Lietuvos Respublikos įstatymai pradėti derinti, atsižvelgiant į Vaiko teisių konvencijos nuostatas. Lietuvos Respublikos Seimas, stiprindamas Vaiko teisių apsaugą šalyje ir nustatydamas suderintus su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir tarptautinėmis teisės normomis vaiko teisių ir laisvių gynimo pagrindus, 1996 03 14 priėmė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Šis įstatymas užtikrina pagrindines vaiko teises, laisves ir pareigas bei šių teisių ir laisvių apsaugos gynimo garantijas Lietuvoje. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas reguliuoja vaiko elgesio kontrolės bei jo atsakomybės pagrindines sąlygas, nustato tėvų ir kitų fizinių asmenų atsakomybės už vaiko teisių pažeidimą bendrąsias nuostatas, vaiko teisių apsaugos institucijų sistemą ir jų veiklos teisinius pagrindus.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 844 žodžiai iš 2545 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.