Teisės istorijos kodas tistk 2102 dokumentas
5 (100%) 1 vote

Teisės istorijos kodas tistk 2102 dokumentas

TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2102)

PROGRAMATeisės istorija – tai integralus dalykas, kuris apjungia Mykolo Romerio universitete dėstomus Užsienio šalių ir Lietuvos teisės istorijos dalykus, todėl sudarant programą remtasi pastarųjų dalykų programomis. Tai privalomas studijų dalykas dėstomas Teisės ir valdymo studijų bakalauro programos I kurso 1 semestre (32 val.paskaitų ir 32 val. seminarų), jo apimtis – 4 kreditai.

Teisės istorijos dalyku siekiama supažindinti su Vakarų teisės tradicijos ištakomis ir raida. Nagrinėjamos dvi pagrindinės teisės šeimos – Bendrosios (anglosaksų) ir kontinentinės (romanų – germanų), jų formavimosi ir bruožai, pagrindinių teisės institutų raida. Atskirai, kaip romanų – germanų šeimos atstovės, dėstoma ikistatutinė, Lietuvos Statutų ir Nepriklausomos Lietuvos 1918- 1940 m. teisės raida.

Šis studijų dalykas dėstomas lietuvių kalba.

Programoje nurodytos temos yra nagrinėjamos paskaitų ir seminarų metu.

Dieninių ir vakarinių studijų studento žinios vertinamos pagal kaupiamojo vertinimo sistemą.

Genčių teisė

Antikinės civilizacijos žlugimas ir barbarų įsigalėjimas. Gentinės (barbarų) teisės esminiai bruožai. Salijų, Saksų, Bavarų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatybės.

Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas

Kanonų teisė

Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, reformacija.

Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai: Gratiano „Nesuderinamų kanonų harmonija“, Corpus juris canonici.

Kanonų teisės struktūra: konstituciniai principai, nuosavybės, santuokos, paveldėjimo, baudžiamoji teisė. Inkvizicinio proceso atsiradimas ir jo bruožai.

Romėnų teisės renesansas

Senovės Romos teisės sistema, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Senovės Romos teisės kodifikacija: Gregoriano, Hermogeniano, Teodosijaus kodeksai. Justiniano kodifikacija: struktūra, šaltiniai.

„Vulgarioji“ romėnų teisė viduramžiais: Alariko „Romos vestgotų įstatymas“, „Teodoriko ediktas“. Romėnų teisės renesansas XI a ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai.

Lenų ir dvarų teisė

Vasaliteto – siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų teisėje. Feodalinė žemėvalda: alodas, beneficija, feodas. Omažas ir investitūra, imunitetiniai raštai senjoriniai teismai. Prekarijus, komendacija, servažo raida.. Feodalinės paprotinės teisės užrašai. Lenų teisė italų Umberto de Orto „Feodų papročiuose“ ir „Saksų veidrodyje“.

Miestų ir prekybos teisė

Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą.

Miestų savivaldos institucijos, teisės šaltiniai. Miestų teisės šeimos.

LDK Magdeburgo miesto teisė: teisės šaltiniai, miestiečių teisinės padėties ypatybės, nuosavybės, prievolinės ir baudžiamosios teisės bruožai.

Prekybos teisės centrai ir teisės šaltiniai. 1216 m. „Papročių knyga“. Prancūzijos 1673 m. prekybos ordonansas.

Karalių teisė

Prancūzija

Prancūzijos teisės šaltiniai: teisės šaltinių partikuliarizmas, kutiumai, romėnų teisės recepcija. Karalių teisės aktai; ordonansai, ediktai, deklaracijos. Parlamentas (Paryžiaus) kaip teisėkūros institucija.

Pagrindiniai teisės bruožai: nuosavybės teisė, prievolinė teisė, paveldėjimas, šeimos teisė, teismo procesas.

Vokietija

Vokietijos imperinės teisės šaltiniai: XII -XIV a. imperatorių taikos statutai, romėnų teisė, 1532 m. Karolina. Karolinos baudžiamosios teisės ir proceso pagrindiniai institutai.

Vokietijos žemių teisė: Saksų, veidrodis. 1794 m. „Prūsų žemės teisyno“ bruožai, 1768 m. „Tereziana“ ir 1787 m.”Jozefiana”.

Anglija

„Bendrosios teisės“ raida: teisėkūra ir teismai, pagrindiniai teisės šaltiniai – precedentai ir įsakymų teismams sistema. “Teisingumo” ir statutinė teisė

Esminiai anglų civilinės šeimos, baudžiamosios ir teismo proceso teisės bruožai.

LDK (Lietuva)

Ikistatutinė LDK teisė: paprotinės teisės šaltiniai ir bruožai, Gedimino diplomatijos dokumentai kaip teisės šaltinis, Žemės privilegijų leidimo priežastys ir feodalų žemėvaldos teisių plėtra, sritinės privilegijos, Bendravalstybinės privilegijos, privilegijos tautinėms mažumoms, 1468m. Kazimiero teisynas.

Ikistatutinė baudžiamoji teisė: atsakomybės atsiradimo pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų rūšys. Teismo procesas: teismų rūšys, teismo proceso stadijos, įrodymų rūšys.

Lietuvos Statutų teisė. 1529,1566,1588m. Lietuvos statutų, išleidimas, struktūra. Statutų baudžiamoji teisė: nusikaltimo sąvoka, atsakomybės pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų atskiros rūšys. Statutų civilinė teisė: žemės nuosavybės institutas, prievolinė teisė, paveldėjimas. Šeimos teisė: santuokos sudarymas, įkraičio sutartis, globa. Statutų teismo procesas: proceso eiga, įrodymų rūšys, teismai, apeliacijos raida.

1697m. LDK ir Lenkijos karalystės teisių sulyginimo aktas. Konstitucinės monarchijos formavimasis. 1791m. gegužės 3d. konstitucija.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 700 žodžiai iš 1373 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.