Vaiko teisės
5 (100%) 1 vote

Vaiko teisės

Kalbėdama apie vaikus , norėčiau išreikšti tikriausiai visų mūsų nuomonę, jog jie yra mums brangiausi, dėl jų mes gyvename, jiems paliksime viską ką esame pasiekę gera trokšdami, kad jie tai perimtų ir tęstų savo ir savo šalies labui.

Trokšdama, kad vaikystė būtų laiminga, kad vaikas savo paties ir visuomenės labui naudotųsi numatytomis teisėmis ir laisvėmis, žmonių bendrija šiandien ragina tėvus, savanoriškas organizacijas, vietos valdžios institucijas ir nacionalines vyriausybes pripažinti ir ja ginti teisinėmis bei kitomis priemonėmis.Ši pareiga ir atsakomybė tenka ir mums, kiekvienam asmeniui, ne vien LR seimui, vyriausybei, kitoms valdžios ir valdymo institucijoms, kurių veiksmai ar sprendimai gali turėti įtakos vaiko interesams, jo laimingai vaikystei bei visam gyvenimui.Visuomenės užduotis – siekti, kad kiekvieno vaiko gyvenimas būtų vykęs.

Kas gi yra vaikas?Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 str. nurodyta, kad “Vaikas yra žmogus , neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.” Lietuvos Respublikos vaiko globos įstatymo 2 str. taip pat įtvirtina, kad “Vaikas – kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažįstama anksčiau .”Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse asmenys iki 18 metų vadinami nepilnamečiais, tačiau jie skiriami į dvi grupes: iki 15 metų (neturintys veiksnumo) ir nuo 15 metų iki 18 metų (turintys dalinį veiksnumą).Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 str.asmenys nuo 14 iki 18 metų vadinami nepilnamečiais.Iki14 metų – mažamečiais.

Aptarkime vaiko teisių sampratos dalyką.Kada prasideda žmogaus kaip vaiko teisės ir kada jos baigiasi t.y.kokios vaiko teisių ribos? Vaiko teisių konvencijos 6 str. pripažįsta “kiekvieno vaiko neatimamą teisę gyventi”. Taigi šis straipsnis deklaruoja vaiko teisę gyventi. Todėl vaiku laikytinas kiekvienas, gimęs laiku ar anksčiau laiko, bet įstengęs išgyventi kūdikis. Išgyvenimo problema šiuo atveju glaudžiai siejama su med. Pagalbos lygmeniu valstybėje.Tačiau minėtu straipsniu nesiekiama uždrausti abortų, nors kartais tenka išgirsti tokių nuomonių. Aborto klausimas yra už šio straipsnio ribų.Tiek trumpai apie žemutinę vaikų teisių problemą.

Aukštutinė vaikų teisių riba taip pat nėra vienodai griežtai teisėje apibrėžta. Aišku yra pagrindinės vaiko amžiaus ribos kriterijus: ir dabartinėje Lietuvos teisėje, ir Vaiko teisių konvencijoje (toliau Konvencijoje) – 18 metų.Beje tarpukario Lietuvoje buvo iki 21 metų.

Tačiau šeimos santykių srityje vaiko teisės ir pareigos trunka iki tėvų mirties, o ir po to dar vyksta paveldėjimo procesas.

Per šį laiką – nuo kūdikio gimimo iki 18 metų – Konvencijoje ryškus vienas bendras jos normoms principas: kai tik vaikas yra taip subrendęs, jog geba formuluoti ir išreikšti savo nuomonę , pageidavimus, geba suvokti savo interesus tuo ar kitu konkrečiu klausimu, ši jo nuomonė tampa svarbiausia, ji lemia konkretaus klausimo sprendimą. Konvencijos 12 str. nurodoma, jog valstybės “garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas išreikšti visais jį liečiančiais klausimais .Be to vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio”.Tačiau mūsų šalyje praktiškai ne visais atvejais paisoma vaiko nuomonės, dažnai suaugusieji tvarkosi diktatoriškai.

Dar viena problema – veiksnumo ir teisnumo vaiko amžiuje t.y. iki 18 metų santykis.Čia aktualu patikslinti riboto veiksnumo amžiaus kriterijų – ar būtinai po 15 metų amžiaus jis įgyjamas, ar tikslingesnis kitas kriterijus.Be to reali veiksnumo ir teisnumo problema iškyla tais atvejais, kai asmuo iki 18 metų įgyja visišką veiksnumą pvz.:sudaro santuoką.Tada pasibaigia jo kaip vaiko, teisnumas.Ko gero teisnumas nepriklauso nuo veiksnumo , todėl globojantis dėmesys jo asmeniui turėtų išlikti iki18 metų.

Dabar aktualu aptarti klausimą, kodėl vaiko teisės apskritai išskiriamos iš žmogaus teisių ir akcentuojamos.Koks čia santykis: žmogaus teisės ir vaiko teisės.Jį galima būtų išreikšti trim aspektais:

1) vaikas turi visas žmogaus (piliečio) teises ir laisves, kuriomis geba naudotis.

2) atsižvelgiant fizinį bei protinį nesubrendimą, vaikui būtina ypatinga apsauga bei priežiūra, teisinė apsauga ir iki gimimo, ir po jo.Įstatymais ir kt.priemonėmis turi būti sudarytos galimybės
vaikui sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, protiškai, doroviškai, dvasiškai ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

3)atsižvelgiant į tai, kad vaikas dėl fizinio ir socialinio nesubrendimo negeba savo teisėmis pasinaudoti bei apginti savo interesų, visuomenėje turi būti socialiniai institutai, garantuojantys efektyvų vaiko

teisių gynimą ir atliekantys vaiko teisių įgyvendinimo garantų vaidmenį.

Visuomenė ir valstybė privalo sukurti vaikams tokias jų vystymosi sąlygas, kad jie gebėtų ir būtų pajėgūs ir fiziškai, ir dvasiškai, ir materialiai imtis atsakomybės už visuomenę, gebėtų tinkamai ir nesunkiai nešti visuomenės išlaikymo naštą.Be to neįmanoma socialinė visuomenės pažanga.

Dabar apžvelkime pagrindines vaiko teises.

1)Vaikas turi teisę gyventi ir augti – tai pagrindinė teisė.Ja remiasi visos kitos teisės, laisvės ir pareigos.Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau Konstitucijos) 19 str.skelbia:”Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas”.Žmogaus teisę į gyvybę užtikrina gana plati teisinių priemonių sistema,įtvirtinta Konstitucijoje ir daugelyje kitų įstatymų. Žmogaus teisė į gyvybę pirmiausia reglamentuota teisiškai, ją saugo moralės, religijų ir kt.socialinės normos.Taigi vaikas turi neatimamą teisę gyventi ir augti.

Draudžiami bet kokie moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliam jo asmenybės vystymuisi.Šis draudimas taikomas net ir tada, kai yra vaiko, jo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų sutikimas (LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7 str.2d.)

Šiuo atveju svarbus yra klausimas – nuo kurio žmogaus vystymosi momento įstatymai gina gyvybę bei baudžia už jos sunaikinimą.Visuotinio susitarimo dėl to, ką laikyti gyvybės pradžia, nėra.Gyvybės pradžia įvairių teorijų šalininkai pripažįsta pirmuosius kūdikio judesius (apie 16 nėštumo savaitę), smegenų impulsų atsiradimą (6-oji savaitė), pirmąjį širdies dūžį, pirmąjį įkvėpimą ( 12-oji savaitė), vaiko atsiskyrimą nuo moters kūno, savarankiško kvėpavimo pradžią ir pan.Lietuvoje žmogaus vaisiaus sunaikinimas laikomas teisėtu jei jį padaro gydytojas medicinos įstaigoje ir nėra kontraindikacijų (iki 12 nėštumo savaitės,jei nuo nutraukto nėštumo praėjo daugiau nei 6 mėn. Ir nėščioji neserga tam tikromis lytinėmis ligomis).Kitais atvejais nėštumo nutraukimas laikomas netesėtu. Taigi Lietuvoje vaiko gyvybė nusikaltimo objektu realiai laikoma geriausiu atveju tik nuo gimdymo pradžios.Kol gimdymas neprasidėjo, įstatymai labiau akcentuoja moters sveikatos apsaugą.

2)Vaikas turi teisę būti sveikas – tai privalo užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos, vaiko tėvai ar kiti atsakingi už jį asmenys.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1110 žodžiai iš 3422 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.