Veiksmai įvykus avarijai ignalinos
5 (100%) 1 vote

Veiksmai įvykus avarijai ignalinos

Veiksmai įvykus avarijai Ignalinos

atominei elektrinei

Įvykus avarijai, Ignalinos atominėje elektrinėje, bei įrenginiuose, naudojančiuose atominę energiją metu, Lietuvos teritorija gali būti užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis.

Radiacinė avarija.

Radiacinė avarija atominėje elektrinėje yra jos veiklos sutrikimas, kilęs dėl įrangos gedimo, klaidingų personalo veiksmų, technologinio proceso pažeidimų, stichinių nelaimių arba kitų priežasčių, kurių metu galima nenustatyta personalo ir virtinių gyventojų apšvita, viršijant didžiausias leistinas dozes.

Pagrindiniai plano parengimo tikslai:

-išvengti galimų sveikatos pakenkimo atvejų;

-kiek galima sumažinti jonizuojančios spinduliuotės poveikį ir riziką gyventojams susijusiems su apšvitos ligomis ir jų pasekmėmis.

Plane numatytos priemonės pradedamos vykdyti įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje, kai patekusios į aplinką radioaktyvios medžiagos išplinta, ne tik elektrinės sanitarinės apsaugos zonoje, bet ir už jos ribų ir pasiekia kitų miestų teritorijas.

Šis planas numato gyventojų apsaugos priemones, jų panaudojimo mastą, atlikimo vykdytojus ir tvarką. Planas reikalingas tam, kad būtų tinkamai organizuoti ir koordinuoti apskričių ir savivaldybių institucijų veiksmai vykdant gyventojų apsaugos priemones, organizuojant gelbėjimo ir avarijų padarinių šalinimo darbus. Derinant su CSD prie KAM, rinkti operatyvią informaciją apie radiacinę avariją, jos mastą ir plitimą, ne tik Ignalinos apskrities teritorijoje, bet ir už jos ribų ir pateikti gyventojams.

Trumpa radiacinio pavojaus charakteristika.

Bendrosios avarijos atominėje elektrinėje atveju, kai radionuklidai išsiveržia į atmosferą galima:

–išorinė apšvita iš praslenkančio radioaktyviojo debesies;

–vidinė apšvita, įkvepiant radioaktyviuosius aerozolius(inhaliacinis pavojus), vartojant vandenį ir vietinius maisto produktus, užterštus radionuklidais;

–kontaktinė apšvita, radionuklidams patekus ant atvirų kūno vietų, drabužių;

–bendra išorinė gyventojų apšvita dėl radionuklidų, iškritusių ant žemės, pastatų ir darbo vietų paviršiaus.

Prognozuojant radiacinius padarinius bendrosios avarijos atveju ir planuojant gyventojų radiacines apsaugos priemones, skiriamos trys avarijos fazės:

-avarijos fazė iki radionuklidų išsiveržimo į aplinką-laikas iki nuklidų išsiveržimo į aplinką, kurio metu atominės elektrinės technologiniai procesai yra sutrikę, kai išsiveržimas yra nebe išvengiamas;

-ankstyvoji fazė-laikas nuo nukliotidų išsiveržimo į aplinką pradžios iki išsiveržimo pabaigos. Šis laikotarpis gali tęstis nuo kelių valandų iki keliolikos parų. Ankstyvosios avarijos fazės metu išorinę apšvita sukelia iš praslenkančio debesies iškritę radionuklidai, o vidinę- debesyje esantys įkvepiami radionuklidai.

-vėlyvoji fazė-tęsiasi tol, kol nebe lieka radiacinės apsaugos priemonių poreikio. Šios fazės metu apšvita gaunama nuo ant žemės paviršiaus, pastatų esančių radioaktyviųjų iškirtų, per užterštus maisto produktus, geriamą vandenį.

Funkcijų paskirstymas ir valdymo organizavimas radiacinės avarijos atveju

Branduolinės saugos ir peržiūros funkcijas atlieka Valstybinė atominės energijos saugos inspekcija-VATESI.

Miestų apskrities viršininkai radiacinės avarijos prevencijos srityje atlieka tokias funkcijas:

-vadovauja civilinei saugai ir atsako už jos parengtį apskrityje;

-organizuoja apskrities veiksmų radiacinės avarijos Ignalinos AE atveju plano parengimą;

-kaupia iš savivaldybių ir apskrityje esančių valstybės valdymo institucijų padalinių informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti;

-pagal savo kompetenciją, leidžia įstatymus civilinės saugos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

-kontroliuoja savivaldų vykdomųjų institucijų pasirengimą galimiems ekstremalių situacijų padariniams išvengti arba jų padarinius švelninti;

-organizuoja civilinės saugos priemonių valstybinio rezervo apskaitą ir saugojimo kontrolę;

-organizuoja apskrities gyventojų sveikatos statistikos stebėjimus, bei analizuoja sveikatinimo būklės pokyčius;

-organizuoja civilinės saugos slėptuvių, individualiųjų apsaugos priemonių, prietaisų ir kito civilinės saugos turto apskaitą ir priežiūrą

-organizuoja ir vykdo valdymo grandžių bei gyventojų civilinės saugos mokymą.

Radiacinės avarijos atveju:

-perspėja valstybės valdymo ir vietos savivaldybių institucijas, ūkio subjektus, gyventojus apie radiacinės avarijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, išplitimo tikimybę;

-informuoja Vyriausybę, Ekstremalių situacijų komisiją, Civilinės saugos departamentą prie KAM apie susidariusią ekstremalią situaciją ir vykdomas priemones;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 656 žodžiai iš 1303 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.