Cinkas1

MOKYKLOS PAVADINIMAS Cinkas Darbą atliko: KLASES NUMERIS klasės mokiniai – VARDAS PAVARDE MIESTAS REFERATO ATSISKAITYMO DATA CINKO FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖSCinkas yra pilkas, melsvo atspalvio, minkštas, blizgantis metalas. Dažniausiai cinkas būna sulfidinių, karbonatinių, silikatinių mineralų pavidalo. Nedaug cinko junginių aptinkama augaluose bei gyvūnuose. Cinkas sudaro 8.3*10-3 % žemės plutos masės.Cinkas … Daugiau…

Kaučiukas1

Referatas Kaučiukas – tai stambiamolekulis junginys, kurį perdirbus gaunama guma; natūrali arba sintetinė medžiaga. KAUČIUKINIAI AUGALAI Kaučiukiniai augalai – tai augalai, kurių įvairiose dalyse randama natūralaus kaučiuko. Šie augalai yra pagrindinis šaltinis gumai gaminti tropikiniuose kraštuose. Pagal kaučiuko kaupimosi vietą augalai skirstomi į: · lateksinius (kaučiukas būna to augalo pieno … Daugiau…

Nafta6

Nafta Nafta (gr. naptha), Žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos, degus, savito kvapo skystis. Sudėtingas įvairių angliavandenilių, deguonies, sieros ir azoto junginių mišinys. Didžiąją dalį naftos sudaro (83-87%) skysti sotieji angliavandeniliai, arba parafinai (nuo C5H12 iki C15H32), cikliniai (naftenai) ir aromatiniai angliavandeniliai, kuriuose būna ištirpusių dujinių (metano, etano, propano, butano) ir … Daugiau…

Halogenai

Halogenai. Paplitimas ir gavimas. Kadangi labai reaktingi, laisvi halogenai nesutinkami (išskyrus J2). Jie labai paplitę halogenidų jonų pavi-dalu F-, Cl-, Br-, J- = X-. Labiausiai paplitęs Cl j. NaCl randamas mineralo galitas NaCl kloduose ir druskinguose vandenyse. Br mažiau gausus ir svarbiausias jo šaltinis yra vandenynai. J dar mažiau paplitęs. … Daugiau…

Arminių metalų naudojimas dokumentas

Šarminių metalų gamyba ir naudojimas Litis ir natris gaminami elektrolizuojant išlydytus chloridus. Išlydyto natrio chlorido elektrolizė vykdoma maždaug 600°C temperatūroje. elektrolizė 2 NaCl(s) 2 Na(s) + Cl2(d) (11.1) NaCl lydymosi temperatūra yra 801°C. Elektrolizuoti tokioje aukštoje temperatūroje ekonomiškai nenaudinga. Natrio chlorido lydymosi temperatūrą galima sumažinti pridėjus kalcio chlorido. [Elektrolizuojant tokį … Daugiau…

Aplinkos tarša

Turinys: 2psl. Įvadas 3psl. Aplinkos teršimas, aplinkos tarša 4psl. Pagrindiniai taršos šaltiniai, transporto priemonių tarša, rūgštieji lietūs 5pls. Dirvožemio tarša 6psl.-7psl. Ekologinė ir technologinė aplinkos tarša, atominių elektrinių tarša 8psl. Išvados 9psl. Sąvokos 10psl. Naudota literatūra Įvadas Pasirinkau nagrinėti globalinę problemą susijusią su aplinkos tarša,nes noriu sužinoti apie jau padarytą … Daugiau…

Kruopų biocheminė vertė

TURINYS I. ĮVADAS 2 II. CHEMINĖ SUDĖTIS IR SAVYBĖS 6 II. 1. Cheminės sudėties rodikliai 6 II. 2. Maisto medžiagų pagrindinės savybės ir svarba 8 II. 2. 1. Baltymai 8 II. 2. 2. Riebalai 9 II. 2. 3. Angliavandeniai 9 II. 2. 4. Mineralinės medžiagos 10 II. 2. 5. Vitaminai … Daugiau…

Sidabro ipatumai

TURINYS1. Sidabras 3 2. Monetiniai metalai 3 3. Taurusis metalas 4 4. Sidabro galios 4 5. Sidabro juvelyriniai dirbiniai 5 6. Fotografinis procesas 5 7. Kur kasama 6 8. Žaliavų ištekliai senka 6 9. Valstybiniai kontroliniai prabavimo ženklai 7 10. Literatūra 8 Sidabras Sidabras (Argentum),Ag, periodinės elementų sistemos 1 grupės cheminis elementas. Metalas. Savybės: baltas, blizgantis, sunkus, minkštas, kalus, nerūdijantis … Daugiau…

Natris1

ISTORIJA Pagal paplitimą mūsų planetoje natris užima šeštąją vietą tarp visų elementų. Todėl nė kiek nenuostabu, kad su natrio junginiais mūsų protėviai susipažino labai seniai. Pitekantropui natrio chloridas buvo būtinas lygiai tiek pat, kaip ir šiuolaikiniam žmogui. Naujajame Testamente minima medžiaga neter, kuri buvo naudojama skalbimui. Ta pati medžiaga, kuri … Daugiau…

Medziagotyradialektrai

Vilniaus technikos kolegija Elektronikos ir Automatikos fakultetas …. katedra 1EA6 grupė DIELEKTRIKAIParengė: T.S. Tikrino: O.Švedienė Vilnius 2007 Turinys: 1. Dujinės ir skystosios elektroizoliacinės medžiagos 2. Žėrutis, stiklas ir keramika 3. Polimerinės elektroizoliacinės medžiagos 4. Elektroizoliaciniai lakai 1. Dujinės ir skystosios elektroizoliacinės medžiagos 1.1. OrasPati svarbiausia dujinė elektroizoliacinė medžiaga yra oras. … Daugiau…

Varis

VarisVaris (cuprum; Cu) – I grupės cheminis elementas. Metalas. Gamtinis varis susideda iš 2 stabilių izotopų 63Cu (69,1%) ir 65Cu (30,9%). Varis sudaro 4,7•10-3% Žemės plutos masės. Gamtoje randamas grynuolių ir junginių pavidalo. Varis – vienas iš pirmųjų žmogaus naudojamų metalų. 3500 pr. m. e. jį naudojo šumerai ir egiptiečiai. … Daugiau…

Vinas

ŠVINASŠvinas žmonių vartojamas nuo senovės. Egiptiečiai iš jo darė veidrodžius, papuošalus, romėnai – vandentiekio vamzdžius. VI a. Damos skaistindavosi veidus balta švino pudra. Po kelerių metų šie nuodai įsigrauždavo į odą. Į ją įsigėręs švinas nuodijo kraują, bet damos nenutuoke, kas žalojo odą, ir dar labiau pudravosi, norėdamos nuslėpti baisias … Daugiau…

Maisto priedai1

ĮvadasMaisto priedas – tai medžiaga (ar medžiagų mišinys), kurios pridedamos į maistą ir kuri gali būti naudojama to maisto gamybos, perdirbimo, pakavimo ar saugojimo metu, nebūdama vienu iš pagrindinių maisto ingredijientų. Lietuvos higienos normoje HN 53 – 1995 maisto priedai apibrėžiami taip: “Medžiagos, kurios nebūdamos maistas ar maisto sudėtinės dalys, … Daugiau…

Lipidų apykaita organizme

Lipidai (graik. lipos – riebalai) – tai iš gyvulinių, augalinių ir mikrobiologinių objektų išskirtas įvairių organinių medžiagų, vienijančių bendra savybe – netirpumu vandenyje ir geru tirpumu nepoliniuose tirpikliuose: chloroforme, eteryje ar benzole. Paprastos molekulės yra lipidiniai monomerai. Ląstelėje yra nedideli laisvų monomerų kiekiai. Pagrindinės ypatybės junginių, priklausančių lipidų grupei: 1) … Daugiau…

Nitratai ir ju paplitimas

Nitratai vandenyjePagrindinis geriamojo vandens šaltinis Lietuvoje yra požeminis vanduo. Iš giliau slūgsančių vandeningųjų sluoksnių jis išgaunamas gręžiniais. Tokį vandenį, vadinamą spūdiniu, vartoja apie 2,7 mln. Lietuvos gyventojų. Dar apie milijonas žmonių geriamąjį vandenį semia iš seklių vandeningųjų sluoksnių – 2-5 metrų gylio kastinių šulinių. Gruntinis vanduo yra arčiausiai žemės paviršiaus, … Daugiau…

Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje

Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Nelaimės bei jų padariniai- labai skirtingi. Įvykus didelei nelaimei, gali susidaryti ekstremali situacija. Tai padėtis, kai dėl ginkluotų konfliktų, technogeninių procesų ar gamtos reiškinių kyla didelė grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei, sutrikdoma ekonominė veikla arba ištinka ekologinė nelaimė. Tuomet reikalingos specialios priemonės ir veiksmai gyventojams, materialinėms bei … Daugiau…

Uranas

Turinys1. Vieta periodinėje cheminių elementų lentelėje 2. Istorija 3. Fizikinės savybės 4. Cheminės savybės 5. Panaudojimas 6. Informacijos šaltiniai Uranas Vieta periodinėje cheminių elementų lentelėjeUranas yra B grupės, 7 periodo, aktinidų šeimos metalas. Uranas turi 7 elektronų sluoksnius, paskutiniame jų skrieja 2 elektronai. Urano oksidacijos laipsniai yra +3, +4,+5,+6. Urano … Daugiau…

Rūgštys

5. Karboksirūgštys ir jų funkciniai dariniai 5.1.Karboksirūgščių struktūra, nomenklatūra ir fizikinės savybės Karboksirūgštimis vadinami organiniai junginiai, kurių struktūroje yra karboksigrupė Karboksirūgštys klasifikuojamos pagal karboksigrupių skaičių (monokarboksi-, dikarboksi-, trikarboksi- ir polikarboksirūgštys) bei pagal anglies atomų grandinės tipą (sočiosios, nesočiosios, aromatinės ir t.t.). Bendroji sočiųjų rūgščių formulė – CnH2n+1COOH. Pagal sisteminę nomenklatūrą … Daugiau…

Mineralinių trašų įtaka dirvožemiui ir augalams

Mineralines trąšos nemažiau svarbios negu organinės. Dideliuose ūkiuose, kuriuose yra nuo fermų labai nutolusių laukų, iki šiol uztekdavo vien mineralinių trąšų. Organinių trąšų nuošalūs laukai negaudavo ištisus dešimtmečius. Mineralinės trąšos svarbios įvairiais požiūriais. Tais metais, kai neįterpiamos organinės trąšos, mineralinės yra svarbiausias maisto šaltinis. Kai laukai gauna organinių trąšų, mineralines … Daugiau…

Genienes laboratorinio darbo ataskaita labaratorinis

Laboratorinis darbas Nr.1 Aktyviosios vandens reakcijos ( pH ),vandenyje ištirpusio deguonies ir vandens elektrinio laidumo nustatymas Darbo tikslas Nustatyti vandens mėginio pH, ištirpusio jame deguonies kiekį ir elektrinį laidumą. Darbo eiga Prietaisu „InoLab“ išmatavome vandens mėginių pH, ištirpusį deguonį, elektrinį laidumą ir temperatūtą. Iš šių rezultatų turėjome nustatyti, kurio mėginio … Daugiau…

Ar mūsų lietūs yra rūgštūs labaratorinis

Darbo tikslas: 1. Nustatyti lietaus rūgštingumą savo mieste ar gyvenvietėje.Priemonės: Indai vandeniui surinkti, universalus indikatorius.C hipotezė: Mūsų lietūs turėtų būti labai rūgštūs nors mieste nėra didelių įmonių teršiančių orą tačiau debesys gali būti atnešti iš kaimyninės šalies.Eksperimento aprašymas: Iš pradžių pasiėmiau tris tuščius indus ir nuėjau pasiimti sniego. Sniegą paėmiau … Daugiau…

Elektrolizė

Elektrolizė apibūdina chemines reakcijas, vykstančias skystyje, kuriame yra jonų, o per tą skystį teka elektros srovė. Kadangi dalis metalo ir grafito elektronų gali laisvai judėti kristalo gardele, jie praleidžia elektros srovę. Išlydyti joniniai junginiai arba junginiai, kurie jonizuojasi tirpale, praleidžia elektros srovę dėl jonų judėjimo.Elektrolitas.Išlydytas arba ištirpintas vandenyje junginys, kuris … Daugiau…

Sidabras2

Tikrasis autorius esu as – Domas K. jr. : P Siulau sito referato nevartoti vilniaus sv. Kristoforo ir jeruzales mokyklose. Nors titulinio lapo sudetis ir keistoka,jos nekeiskite, viskas viskas cia yra sudaryta pagal visas taisykles ir standartus, zodziu gatavas referatas. Sis referatas buvo sudaromas pavartojant ir kitus www.tingiu.lt esancius straipsnelius. … Daugiau…

Vilnios upės tarša ir vandens kokybės gerinimas

SantraukaProjektas “Vilnios upės tarša ir vandens kokybės gerinimas” orientuotas į tarptautinę strategiją – Darbotvarkę XXI amžiui. Projekto “Vilnios upės tarša ir vandens kokybės gerinimas” tikslas – Vilnios upės atkarpos virš AB “Žalgiris” – santaka ir ties UAB “Akvilegija” vandens kokybės dinamikos įvertinimas ir pagal galimybes vandens kokybės gerinimas. Vilnios upės … Daugiau…

Apie metala

NIKELIS Ni 1781 metais A. Kronstetas atrado šį elementą. Nikelis yra VIII grupės cheminis elementas. Šis elementas yra metalas. Gamtoje randamas mineralų pavidalu, dažniausiai jis būna nikelio rūdose arba grynas.Atomo numeris yra 28. Oksidacijos laipsnis junginiuose nuo +1 iki +4, tačiau dažniausiai būna +2. Šis metalas sudaro 8•10 -3% Žemės … Daugiau…

Pramonės epochos poveikis aplinkos teršimui

Įvadas Visa žmonijos istorija tam tikra prasme gali būti traktuojama, kaip vis stiprėjančio žmogaus poveikio aplinkai istorija, kuris, deja, dažniausiai buvo ir yra neigiamas. Nagrinėjant žmogaus poveikio aplinkai istorinę raidą, tikslinga išskirti tokius kiekybiškai bei kokybiškai skirtingus etapus (epochas), kurie faktiškai sutampa su pagrindiniais visuomenės vystymosi etapais:  Medžioklės epocha; … Daugiau…

Silicis elektronikoje

KVANTINĖS ELEKTRONIKOS DARINIAI AKYTOJO SILICIO PAGRINDU Prietaisai, pagaminti silicio pagrindu, vyrauja mikroelektronikos pramonės gaminių tarpe dėl bazinės med.iagos pigumo. Todėl silicis yra labiausiai pageidaujama med.iaga gaminant bet kokį naują elektronikos prietaisą, kuris turėtų integruotis su esamais mikroelektroniniais lustais ar kita aparatūra. Tai galioja ir optoelektroniniams prietaisams, kurie sudaro jungiamąją grandį … Daugiau…

Nanomedžiagų gamyba ir panaudojimas

TurinysNanomedžiagų gamyba ir panaudojimas 3 Nanomedžiagų taikymas biologijoje ir medicinoje 4 Kokios tai medžiagos? 4 Anglies nanovamzdeliai 5 Nanovamzdelių gamybos būdai 6 Tūrinės nanostruktūrinės medžiagos 7 Tai kas įdomu! 7 „Nanomedicina: puslaidininkiniai koloidiniai kvantiniai taškai“…8 Naudota literatūra 9 Nanotechnologija yra vadinama ateities technologija, tai turbūt labiausiai šiai dienai pažengusi technologija, nes pasiekia teorinį tikslumo lygį, kuris yra molekulės … Daugiau…

Aliuminis3

Aliuminio gamyba 1884 m, kai Vašingtono monumento viršutinė dalis buvo uždengta aliumininiu stogeliu, aliuminis tebebuvo pusiau brangus metalas. Jį naudojo juvelyriniams ir dailės dirbiniams. Bet vos po dviejų metų situacija pasikeitė. 1866 m Charles Martin Hall iš JAV ir Paul Heroult iš Prancūzijos vienas nuo kito nepriklausomai surado ekonomiškai priimtiną … Daugiau…

Antinksciu zieves hormonai

Antinksčiai yra poriniai virš inkstų esantys organai, sveriantys apie 4 gramus. Juos sudaro žievinė ir šerdinė dalys. Žievės pagrindą sudaro ląstelės, kurių citoplazmoje yra lipoidinių grūdelių. Šerdinėje dalyje yra chromafininių ląstelių, kurių gali būti ir kitose organizmo vietose. Tai sudaro chromafininę sistemą. Antinksčių žievė susiformavo iš mezoderminio liaukinio audinio, o … Daugiau…