Nagų priauginimas

Nagų priauginimas Šioje pašėlusioje laiko tėkmėje nepriekaištingai atrodančios rankos – būtinybė tiek žaviai vijoklei, tiek veikliai verslo moteriai. Pamačius apsilupinėjusius, trupančius ar net apkramtytus nagus, nublanksta stilinga suknelė, tinkama šukuosena, švelni bei lygi moters oda, kitaip tariant, visiškai sudarkomas kruopščiai sukurtas vaizdas, nelieka patrauklumo ir žavesio. Be abejo, kiekviena mūsų … Daugiau…

Chemijos svarba

“Kokiose žmonių praktinės veiklos ir mokslo kryptyse chemija yra labai svarbi?”Chemija – tai mokslas apie medžiagas ir apie vienų medžiagų virti- mą kitomis. Mokantis chemijos sužinoma daug gamtos dėsnių.Pvz.: stechiometrinius dėsnius,t. y. dėsnius, išreiškiančius kiekių santy- kius cheminiuose junginiuose ir reakcijose. Kiekvienas dėsnis buvo nustatytas, tiriant tam tikrą skaičių fak- … Daugiau…

Spektrofotmetrija labaratorinis

Laboratorinis darbas.Tikslas: Pagrindinio komponento konc. nustatymas neorgan. medžiagos analizėje. Rasti ,kiek mg Mn yra 1 ml K2MnO4 .Teorinė įžanga: Spektrofotometrija gali būti naudojama kaip kiekybinėje tiek kokybinėje analizėje.Principas ,kuriuo dirba spektrofotometras paprastai suformuluojamas : Medž. absorbcijos (sugėrimo) intensyvumas prie tam tikro bangos ilgio yra tiesiogiai proporcingas tos medž.koncentracijai. Ultravioletinio ir … Daugiau…