9 klases matematikos taisykles
5 (100%) 1 vote

9 klases matematikos taisykles

Lygcių su dviem nežinomaisiais sistemos sprendimiu vadinama tokia nežinomųjų reikšmių porą,kuri yra kiekvienos lygties sprendynys.

Atkarpos AB ir CD vadinamos propecingomis atkarpomis A1B1 irC1D,jeigu jų ilgių santykiai yra lygus,t.v.

Trinkampiovidurine linija vadinama atkarpa,jungianti dviejų jo krastinių viduroi taskus.

Trapecijos vidurine linija vadinama atkarpa,jungianti jos šoninių kraštinių vidurio taškus.

Du trinkampiai vadinami panasiai,jeigu jų atitinkamikampai lygūs ir vieno trinkampio krastinės proporcinngos atitinkamos kito trikampio krastinėms.

Du daugiakampiai yra panasūs,jeigu vieno daugiakampio krastinės yra propecingos atitinkamos kito daugiakampio krastinėms,o tų daugiakampių atitinkami kampai yra lygūs.

Sandauga lygi nuliuj tik tada,kai bentvienas dauginamasis lygus nuliui.

Lygtis,kurią galimaužrasyti pavidalu aײ+b×+c=0, čia ×-nežinomasis,a,b,c-skaičiai ir a≠0,vadinama kvadratine.

Kintamojo reikšmės, su kuriomis kvadratinis trinaris lygus nuliui,vadinamos kvdratinio trinario šaknimis.