Ab klaipedos baldai finansine
5 (100%) 1 vote

Ab klaipedos baldai finansine

Turinys

Įvadas 2

1. Įmonės pristatymas 3

2. Finansinių rodiklių analizė 5

3. Investuojant į akcijas pelno gavimą ir praradimą sąlygojantys veiksniai 7

4. AB ,,Klaipėdos baldų“ akcijų kainų pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai 8

5. AB “Klaipėdos baldai“ ir AB „Vilniaus baldai“ 2007 metų akcijų kainų pokyčių

palyginimas 10

6. AB ,,Klaipėdos baldai“ akcijų kainų pokytis savaitės eigoje (kovo 29 d. –

balandžio 05 d.) 11

7. AB ,,Klaipėdos baldai“ akcijų kainų pokyčiai 2006.04.05 – 2007.04.05 m. 12

8. 2007 metų kovo mėn. 5 d. – balandžio mėn. 5 d. AB ,,Klaipėdos baldai“ akcijų

prekybos statistika 13

Išvados 14

Literatūros sąrašas 15

Priedai 16

1 Priedas 16

2 Priedas 17

3 Priedas 18

4 Priedas 19

5 Priedas 20

6 Priedas 21

7 Priedas 22

Įvadas

Finansinė analizė teikia gana daug išsamios informacijos, kurią vartotojai gali naudoti įvairiems tikslams. Pastaraisiais metais finansinės analizės teikiamos informacijos poreikis nuolat didėja, jos reikia vis naujiems vartotojams ar jų grupėms. Finansiniai koeficientai, naudojami finansinių ataskaitų analizėje, yra geras pagrindas kliento finansiniam stabilumui įvertinti, bei investiciniams klausimams spręsti.

Darbo tikslas – išanalizuoti AB „Klaipėdos baldai“ įmonės situaciją, išnagrinėti jos užimamą padėtį rinkoje, atsižvelgiant į pastaruoju metu šioje pramonės šakoje vyraujančias tendencijas, susipažinti su tos įmonės gaminama produkcija bei įvertinti jos dalyvavimą finansų rinkose.

Darbo uždaviniai:

1. Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie AB „Klaipėdos baldai“ ūkinę veiklą;

2. Išanalizuoti ir įvertinti AB „Klaipėdos baldai“ finansinę būklę ;

3. Išanalizuoti įmonės padėtį vertybinių popierių biržoje;

3.. Pateikti išvadas ir siūlymus.

Darbo metodai. Numatytam tikslui ir uždaviniams pasiekti yra atliekama įmonės vidinių duomenų analizė, antrinių duomenų sisteminimas, lyginimas ir palyginamoji analizė.

1. Įmonės pristatymas

Istorija

Įmonė įkurta 1954 metais. 1993m bendrovė AB „Klaipėdos baldai“ buvo privatizuota viešojo pasiūlymo būdu ir perregistruota į akcinę bendrovę.Nuo 1937 m. Klaipėdoje veikė švedų kapitalo Degtukų šiaudelių fabrikas dirbęs eksportui. 1954 m. įsteigtas Klaipėdos baldų fabrikas, pradėjęs gaminti pirmuosius baldus. 1975 m. įsteigtas Gamybinis baldų susivienijimas „Klaipėda“, gaminantis miegamuosius baldus. 1980 m. pradėtas produkcijos eksportas į Vakarų Europos šalis. 1990 reorganizavus GBS „Klaipėda“, įsteigta Valstybinė baldų įmonė. 1991 m. pradėtas valstybinės įmonės privatizavimas.1993.03.03 valstybei pardavus jai priklausiusias akcijas, įregistruota AB „Klaipėdos baldai“. Didžiausi akcininkai AB „Klaipėdos baldai“ pateikti lentelėje.

2006 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

1 lentelė

Didžiausi akcininkai

Akcijų skaičius vnt. Akcinio kapitalo dalis %

UAB „SBA furniture group“ 4 514 396 55,28

AB Šiauliu bankas 772 946 9,47

UAB Koncernas SBA 191 500 2,34

Virgilijus Rancys 429 599 5,26

Kiti akcininkai 2 257 871 27,65

Iš viso 8 166 312 100

Šaltinis: prieiga per internetą: http://www.baltic.omxgroup.com/

Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybiniu popieriu biržos Einamajame vertybiniu popieriu saraše.

Pardavimai

AB „Klaipėdos baldai“ savo produkciją realizuoja vietinėje rinkoje bei eksportuoja į Prancūziją, Olandiją, Belgiją, Vokietiją, Angliją ir kitas Vakarų Europos bei pasaulio šalis.

1 pav. Pardavimai pagal baldų grupes.

Įmonės konkurentiškumas:

Šiai dienai naujų konkurentų su mažesniais kaštais įėjimo į rinką pavojus gana didelis, nes dėl ekonominių sąlygų vis stiprėjanti konkurencija šalies baldų pramonėje skatina tolesnį baldų gamybos įmonių konsolidacijos procesą, siekiant išlikimo rinkoje.

Tikėtinas dempinginių kainų taikymas, šalies baldų gamybos įmonės, siekdamos išlaukti ekonominio nuosmukio laikotarpį bei tęsti savo veiklą, gali atsisakyti pelno norėdamos bet kokia kaina parduoti savo prekes ir išsilaikyti rinkoje.

Personalo kvalifikacija, kaitos tendencijos ir kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla nekelia rizikos veiklos plėtrai.

Visų rūšių energijos ir žaliavų brangimas, gali turėti įtakos produkcijos savikainos augimui, kas savo ruožtu mažina produkcijos konkurentiškumą.

Didėjanti konkurencija šalies baldų gamyboje. Pagal pardavimų apimtis AB “Klaipėdos baldai” užima baldų pramonės lyderio poziciją, todėl didėjanti konkurencija bendrovei negali grėsti išstūmimu iš rinkos, tačiau kelia grėsmę rinkos dalies praradimui bei planuojamų pardavimo apimčių siekimui.

Mokesčių našta įmonėms ir gyventojams didės, ko pasėkoje mažės mokesčių mokėtojų pajamos ir pelnas, tačiau valstybės pajamos nedidės ir biudžeto apribojimai neigiamai veiks šalies gyventojų perkamąją galią, o tuo pačiu ir vartojimo rinką.

Darbo užmokesčio lygis AB “Klaipėdos baldai” yra vienas iš didžiausių Lietuvos baldų pramonėje bei didesnis nei šalies vidutinis. Darbo užmokesčio išmokėjimo problemų
pastaraisiais metais nebuvo, 2007 m. darbo užmokesčio išmokėjimo sutrikimai mažai tikėtini.

2. Finansinių rodiklių analizė

Pats svarbiausias faktorius, įtakojantis korporacinių vertybinių popierių kainas yra jų išleidėjo faktinis ar laukiamas pelningumas. Jis atsako į klausimus ar pelnai yra pakankami tam, kad padengtų skolos aptarnavimą tam, kad būtų galima išmokėti dividendus Fundamentalus požiūris tiria tokius rodiklius kaip kompanijos palūkanų, aktyvų ir dividendų padengimą, jos skolos nuosavybės santykį, dividendų išmokėjimą, pajamas akcijai, pardavimų įsiskverbimą ir t.t. Toliau bandysiu aptarti mano analizuojamos įmonės fundamentaliuosius rodiklius.

2 lentelė

AB „Klaipėdos baldai“ fundamentalieji rodikliai

2006-3 2006-2 2006-1 2005-4 2005-3

Rinkos rodikliai

Akcijos kaina 4.00 4.50 5.85 8.80 9.00

Kapitalizacija (K) 32 665 36 748 47 773 71 864 73 497

EPS: Pelnas akcijai 0.14 0.25 0.32 0.47 –

P/E: Kainos pelno rodiklis 28.96 18.26 18.22 18.64 –

P/S: Kainos pardavimų rodiklis 0.29 0.34 0.45 0.71 –

BV: Akcijos buhalterinė vertė 7.11 7.01 5.65 5.58 5.69

P/BV: Kainos BV santykis 0.56 0.64 1.04 1.58 1.58

Efektyvumas

Bendrasis pelningumas (%) 6.4 7.1 7.3 8.7 –

EBITDA pelningumas (%) – 8.0 – 9.8 –

Grynasis pelningumas (%) 1.0 1.8 2.5 3.8 –

ROA: Turto grąža (%) 1.2 3.5 3.6 6.4 –

ROE: Nuosavybės grąža (%) 1.9 3.5 5.7 8.5 –

Aktyvumas

Turto apyvartumas 1.22 1.26 1.47 1.43 –

Ilgalaikio turt. apyvartumas 1.96 1.86 2.50 2.34 –

Atsargų apyvartumas 6.06 6.80 8.14 9.20 –

Likvidumas

Skubus likvidumas 0.71 0.68 1.05 1.01 1.04

Benrasis likvidumas 1.42 1.44 1.75 1.59 1.45

Šaltinis: prieiga per internetą: http://www.traders.lt/

Pelnas akcijai, tenkančio vienai akcijai rodiklis parodo, kiek grynojo pelno per einamąjį laikotarpį tenka paprastąjai akcijai. Šis rodiklis apskaičiuojamas grynojo pelno dalį, tenkančią paprastosioms akcijoms, padalijus iš tų akcijų skaičiaus. Šis santykis nurodo grynojo pelno dalį, kuri yra akcijos savininko nuosavybė. Pastaraisiai metais šis rodiklis tik didėjo.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 931 žodžiai iš 2957 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.