Ab klaipėdos baldai veiklos scenarijaus sudarymas
5 (100%) 1 vote

Ab klaipėdos baldai veiklos scenarijaus sudarymas

TURINYS

Įvadas 3

1.Įmonės tikslai ir uždaviniai 5

1.1 Trumpa charakteristika. Įmonės tikslai, uždaviniai. 5

Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai: 7

1.2 Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė 8

1.3 Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 2005 –2007 metų laikotarpiui. 11

2. Įmonės aplinkos analizė 12

2.1. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. 12

2.2 Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. 14

3. Įmonės aplinkos vystymosi alternatyvos 16

4. Aplinkos vystymosi alternatyvų suderinamumo analizė 19

5.Įmonės veiklos vystymosi scenarijų sudarymas 21

6. Įmonės veiklos vystymosi pasekmių analizė 22

7. Įmonės veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas 24

8. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas 25

Išvados 28

Literatūros sąrašas 29

Įvadas

Aktualumas. Miegamojo baldų rinkos augimą sąlygoja palankios ekonominės sąlygos: kinta vidaus vartojimo struktūra – vis didesnė išlaidų dalis skiriama ilgalaikio vartojimo prekėms, didėja gyventojų perkamoji galia – auga vidutinių pajamų lygis, mažėja nedarbas, teikiamos vartojimo kredito ir lizingo sąlygos. Tai skatina miegamojo baldų paklausos didėjimą.

Šio kursinio darbo tikslas – sudaryti AB “Klaipėdos baldai” veiklos vystymosi scenarijų 2 metų laikotarpiu.

Darbo uždaviniai:

– atlikti dabartinę AB „Klaipėdos baldai“ būklės analizę;

– nustatyti įmonę įtakojančius aplinkos veiksnius, atlikti jų analizę ir vystymosi tendencijas;

– sudaryti aplinkos vystymosi scenarijus;

– kiekvienam aplinkos vystymosi scenarijui sudaryti banko veiklos vystymosi scenarijų;

– išskirti du pagrindinius įmonės vystymosi scenarijus;

– atlikti AB „Klaipėdos baldai“ veiklą įtakojančių trikdžių analizę;

– sudaryti apibendrintą strategiją, numatančią tikslus ir priemones tikslams pasiekti, taip pat alternatyvias ir prevencines strategijos įgyvendinimo priemones.

Darbo objektas. Šio darbo tyrimo objektu pasirinktas AB “ Klaipėdos baldai ” veiklos scenarijaus sudarymas bei strategijos formavimas.

Darbo metodika. AB “ Klaipėdos baldai” veiklos scenarijus bei strategija sudaryta remiantis grupiniu analitiniu metodu, įmonės veiklos duomenimis bei metodiniais nurodymais Darbe naudojami metodai: SWOT analizė, porinio sulyginimo matrica, aplinkos veiksnių vystymosi prognozavimas, tinklinio grafiko metodas

1.Įmonės tikslai ir uždaviniai

1.1 Trumpa charakteristika. Įmonės tikslai, uždaviniai.

“Klaipėdos baldai” akcine bendrove tapo 1993 metais. Tuo metu, bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 742 tūkst. lt. Iki 1996 metų bendrovės akcininkai didino akcinį kapitalą keletą kartų. Šiuo metu jis sudaro 8,16 mln. lt. Pagrindiniai akcininkai: AB Koncernas “SBA” (49,33 proc.); UAB “Status ir partneriai” (10,27 proc.). Pagrindinė AB “Klaipėdos baldai” veikla – baldų gamyba ir realizavimas. Šiuo metu bendrovė specializuojasi miegamojo, biuro bei vaikų kambario baldų gamyboje. Įmonės baldai gaminami iš įvairaus pobūdžio medienos.

Įmonės gamybos plotus sudaro: I cechas 7632m2, II cechas 5724m2 . Bendras plotas: 13356m2

AB “Klaipėdos baldai” dirba 450 darbuotojų.

Įmonės gamybiniai pajėgumai: 762.018,40m2 / per 2000 metus

Bendrovė dirba taikydama naujausias technologijas: įsigytos formatinio pjaustymo staklės HOLZMA; drožtinio lukšto giljotinos JOSTING, lukšto sutraukimo staklės KUPER; kalibravimo linijos IMA, HOMAG; briaunų faneravimo įrenginiai HOMAG; gręžimo staklės BIESE; detalių UV lakavimo linija CEFLA, DMC, pakavimo įrenginiai SIAT.

Bendrovėje sukurta ir sertifikuota Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001 standartą. Priežiūros auditas patvirtino, kad Kokybės sistema pagal ISO 9001 standartą veikia be pastabų. AB “ Klaipėdos baldai“ pripažinta Nacionalinio kokybės prizo nugalėtoja stambių šalies įmonių grupėje. Geriausiu Lietuvos metų gaminiu Lietuvos pramonininkų konfederacijos rengtame konkurse pripažinti jaunuolio kambario baldai „Kostas – 2“; Lova „Koto tatami“ parodoje „Baldai’99“ miegamojo baldų grupėje laimėjo „Geriausi lietuviški baldai“ konkursą ir buvo apdovanotas prizu. AB “ Klaipėdos baldai“ Lietuvos pramonininkų konfederacijos pripažinta sėkmingiausiai dirbančia baldų pramonės įmone. UAB “ Baldų rojus“ surengtame konkurse gaminiai „Ieva“ ir „Kostas-2“ pripažinti stilingiausiais lietuviškais baldais, o miegamojo baldai „Veronika“ – perkamiausiu baldų komplektu. Žurnalo „Šeimininkė“ rengtame konkurse, bendrovės gaminamus baldus skaitytojai išrinko populiariausiais lietuviškais baldais

“Klaipėdos baldai” baldus eksportuoja į užsienio šalis (daugiausia Vakarų). Vien į Švediją 2003 m. eksportuota 59,1 proc. produkcijos. Bendrovė dalyvauja įvairiose parodose, kur jos gaminai dažnai pripažįstami geriausiais. Didžiąją dalį gamybos žaliavos bendrovė importuoja iš Europos Sąjungos šalių. AB “Klaipėdos baldai” užimama nemaža baldų gamybos rinkos dalis leidžia bendrovei pritraukti daugiau pirkėjų patraukliomis kainomis bei kokybiška produkcija. Bendrovės gaminamų produktų kainos nesikeičia ir išlieka stabilios jau
keletą metų. Įmonė labiausiai orientuojasi į vidutines pajamas turintį pirkėją.

“Klaipėdos baldai” metinė apyvarta 2001 m. siekė 63.5 mln. Lt.(1 pav.) Tai 1,82 proc. Daugiau nei 2000 m. 2002 m. pardavimai išaugo iki 75,1 mln Lt, o 2003 m. siekė jau 102, 5 mln Lt. Pagal pardavimų skaičių, “Klaipėdos baldai” pirmauja tarp visų baldų gamintojų Lietuvoje.

1 pav. AB “Klaipėdos baldai” pardavimų dinamika, mln. Lt.

Visais metais įmonė dirbo pelningai. Didžiąją pelno dalį (66 proc.) bendrovė skiria investicijoms į technologijos atnaujinimą bei produkcijos kokybės gerinimą. 2000m. investicijos siekė beveik 4 mln. litų.

Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai:

Tikslai:

• Išlaikyti ir stiprinti esamas pozicijas Lietuvos bei užsienio rinkose;

• Didinti įmonės pelningumą.

Uždaviniai:

• Dinamiškai reaguoti į rinkos pokyčius ir prisitaikyti prie susiklosčiusių sąlygų;

• Modernizuoti ir tobulinti esamus technologinius procesus;

• Gerinti produktų kokybę,

• Didinti gamybos lankstumą bei efektyvumą;

• Išlaikyti aukštą ergonominį ir estetinį lygį, kad jie atitiktų esamų ir potencialių pirkėjų reikalavimus;

• Tobulinti bendrovės valdymą;

• Gerinti darbuotojų kvalifikaciją.

1.2 Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė

Lietuvos baldininkai vidaus rinkoje dirba pakankamai aštrios konkurencijos sąlygomis. Didesnių firmų gaminančių miegamojo baldus nėra daug. Be AB “Klaipėdos baldai” galima išskirti dar kelias įmonės, kurios gamina miegamojo baldus ir turį įtaką formuojant rinką. Tarp pagrindinių konkurentų išskirtinos šios įmonės: UAB “Grafų baldai“, AB Vilniaus baldų kombinatas“, UAB „Dalios baldai“, UAB“Baldai Jums“.

Pagrindiniai konkurentai

UAB “Grafų baldai” Įmonė veikia nuo 1995 metų Pirmieji jos gaminiai – minkšti svetainės baldai „Vingis“, „Perlas“. Vėliau buvo sukurtas firminis svetainės komplektas „Grafas“. Nuo 1997 metų gruodžio 10 dienos įmonė pradėjo egzistuoti kaip UAB „Grafų baldai“. Padidino įstatinį kapitalą, pradėjo plėsti gamybą.

1998-2000 metais UAB „Grafų baldai“ investavo į naujus gamybinius pastatus ir įrengimus. Naujose patalpose buvo įrengta lentpjūvė, šiuolaikinė džiovykla. 2000 06 01 įmonė persikėlė į naujas patalpas, kurių plotas apie 2000 m2. Nuo 2002 metų – įrengė 1500 m2 dirbtuves korpusinių baldų gamybai. Šiuo metu įmonės teritorijos plotas – 4 hektarai, patalpų plotas – 6500 m2 .

Nuo 2001 m metų yra Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai, nuo 2002 metų – Šiaulių rajono verslininkų asociacijos nariai.Valstybiniame visuomenės sveikatos centre patvirtinta, kad baldai atitinka higieninius ir saugos sveikatai reikalavimus. Baldų sertifikavimo centre išduotas kokybės atitikimo sertifikatas.

Nuo 2003 metų kovo 1 dienos visi gaminami baldai ženklinami patentuotu originaliu įmonės ženklu. UAB „Grafų baldai“ šiandien gamina apie 30 skirtingų modelių minkštų baldų komplektų. Įmonė gamina miegamojo, biuro, prieškambario, svetainės baldų gamybą. Šiuo metu įmonės miegamojo baldų pardavimai Lietuvoje sudaro apie 4 procentus šokas pardavimų. Įmonė dirba 58 darbuotojai. Metinė įmonės apyvarta siekia apie 2 mln. litų. Įmonė savo produkciją eksportuoja į Latviją ir Estiją. Pagrindinis įmonės tiekėjas UAB „Dinasas“ prekiaujanti baldiniais audiniais, dirbtine oda ir įvairiausiais priedais minkštų baldų gamybai.

UAB “Grafų baldai” savo produkciją pardavinėja visoje Lietuvoje. Įmonė turi savo firminę parduotuvę Šiauliuose, kituose Lietuvos miestuose baldai pardavinėjami per mažmeninius tinklus.

AB „Vilniaus baldu kombinatas“AB „Vilniaus baldų kombinatas“ – po privatizacijos, 1993 vasario 9 dieną Vilniaus baldų kombinatas tapo akcine bendrove. Jos įstatinį kapitalą sudaro 15,5 mln. Lt. Kontrolinį akcijų paketą valdo investicinė bendrovė “INVALDA”.

AB “Vilniaus baldų kombinatas” yra Lietuvos baldų gamintojų asociacijos „Lietuvos mediena“, Lietuvos Pramonininkų konfederacijos bei Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys. Savo produkciją bendrovė reguliariai pristato specializuotose parodose.

Už nuopelnus modernizuojant gamybą, gerinant darbo sąlygas, plečiant baldų asortimentą ir rinkas 1999 ir 2000 metais Lietuvos Pramonininkų konfederacija apdovanojo bendrovę sėkmingai dirbančių įmonių nugalėtojo Garbės diplomu.

Savo naujausius gaminius Vilniaus baldų kombinatas visuomet pristato specializuotose baldų parodose ir “Metų gaminio” konkursuose.

AB „Vilniaus baldų kombinatas“ gamina svetainės, biuro baldus, miegamojo komplektus, prieškambario baldus. Įmonės miegamojo baldų paradavimai Lietuvoje sudaro apie 7 proc. parduodamų miegamojo baldų Lietuvoje. Įmonė teikia šias paslaugas: nemokamas architektų konsultacijas,baldų pristatymą, baldų surinkimas, garantinis aptarnavimas – 12 mėn.

Vilniaus baldų kombinatas gamina baldus iš faneruotų medžio drožlių plokščių, laminuotų

medžio drožlių plokščių bei gaminius iš korinio skydo.

2001m. bendrovėje įdiegta bei sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 standarto reikalavimus. Šiuo metu bendrovėje diegiama aplinkosaugos sistema pagal ISO 14001 standarto reikalavimus.

Įmonės metinė apyvarta siekia
mln litų. Įmonėje dirba 862 darbuotojai. Didžiausią pardavimų dalį (93%) sudaro eksportas į: Švediją, Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Kanadą, JAV, Prancūziją, Olandiją. Pagrindinis pirkėjas – Švedijos koncernas IKEA.

UAB “Baldai Jums”. UAB “Baldai Jums” įkurta 1994 metais. Įmonėje dirba 400 žmonių. Dvi pamainos per metus pagamina produkcijos už 18 mln.Lt. Gamybinį potencialą sudaro medienos džiovyklos MUHLBOCK ir keturi gamybiniai cechai. Cechuose prieš keturis metus sumontuotos naujos modernios itališkos staklės ir įrenginiai. Dirba du Vokietijos firmos WEEKE medienos apdirbimo centrai su skaitmeniniu valdymu OPTIMAT 8P85. UAB “Baldai Jums” gamina baldus iš natūralios medienos – miegamojo komplektus, vaikų ir jaunuolio kambario baldus, įvairių modifikacijų lovas, statomąsias pakabos, staliukus, spintas, pietų stalus. Miegamojo baldai sudaro apie 5 proc. visų parduodamų miegamojo baldų Lietuvoje. 95% gaminamos produkcijos eksportuojama į Prancūziją, Belgiją, Švediją, Angliją, Japoniją, Olandiją.

UAB”Dalios baldai”. Įmonė gamina miegamojo, prieškambario, virtuvės, vonios, jaunuolio, biuro baldus, televizorių ir žurnalinius staliukus, sekcijinius baldus. Įmonės gamybiniai iki 20 000 m² korpusinių baldų per mėnesį. Įmonėje dirba 165 darbuotojai. UAB „Dalios baldai“ metinė apyvarta siekia 21,4 mln. litų. Miegamojo baldai sudaro apie 9 proc. visų parduodamų miegamojo baldų Lietuvoje. Baldus įmonė eksportuoja į Latviją, Vokietiją, Olandiją.

Apžvelgus pagrindinius konkurentus, galima išskirti jų silpnąsias ir stipriąsias puses. Jos pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė

Pagrindinių konkurentų gaminančių miegamojo baldus stipriosios ir silpnosios pusės

Konkurentas Stipriosios pusės Silpnosios pusės

UAB “Grafų baldai”

AB„Vilniaus baldų kombinatas“

UAB “Baldai Jums”

UAB”Dalios baldai” Modernios technologijos, kvalifikuotas personalas, konkurentabilios kainos, platus asortimentas, lanksti nuolaidų sistema, intensyvi reklama.

Žinomas įmonės vardas, didelė patirtis, modernios technologijos, kvalifikuotas personalas, patyrę vadovai, aukšta baldų kokybė, didelės finansinės galimybės.

Didelė patirtis, modernios technologijos, kvalifikuotas personalas, patyrę vadovai, aukšta baldų kokybė. Gamyboje naudojama natūrali mediena.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1658 žodžiai iš 5484 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.