Ab klaipėdos kartonas organizacinės valdymo struktūros analizė
5 (100%) 1 vote

Ab klaipėdos kartonas organizacinės valdymo struktūros analizė

TURINYS

Įvadas 3

1. AB „Klaipėdos kartonas“ bendra charakteristika 5

1.1. Produkcija ir teikiamos paslaugos 5

1.2. Gamybinė veikla 6

1.3. Personalas ir įmonės kultūra 7

2. AB „Klaipėdos kartonas“ organizacinės valdymo struktūros analizė 9

3. AB „Klaipėdos kartonas“ organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė 12

3.1. Vertikalaus darbo pasidalijimo įmonėje analizė 12

3.1.1 Pagal hierarchijos aukštį 12

3.1.2. Pagal kontrolės apimtį 13

3.1.3. Pagal centralizacijos laipsnį 14

3.2. Horizontalaus darbo pasidalijimo įmonėje analizė 16

3.2.1. Formalizacijos būdu 16

3.2.2. Specializacijos būdu 18

3.2.3. Standartizacijos būdu 19

4. Įmonės organizacinės valdymo struktūros atitikimo įmonės strateginiams tikslams analizė 20

Išvados ir pasiūlymai 23

Literatūra 25

Priedų sąrašas:

1 PRIEDAS. Įmonės valdymo schema 26

ĮVADAS

AB “Klaipėdos kartonas” yra viena didžiausių ir seniausių popieriaus ir kartono gamintojų Lietuvoje, įkurta 1898m. Įmonė siejasi su neužšalančiu uostu ir turi geras transportavimo galimybes iš įmonės teritorijos. Atsižvelgdama į rinkos poreikius ir esamą potencialą, įmonė siekia išplėsti paklausių produktų testlainerio bei popieriaus gofravimui gamybos ir pardavimų apimtis, maksimaliai išnaudojant esamas technines galimybes, pigias žaliavas bei užtikrinant aukštą produktų kokybę. Įmonė numato iš esmes atnaujinti gamybos technologiją. Ilgalaikė įmonės strategija yra nukreipta siekiant išnaudoti naujos kartono mašinos techninį potencialą. Todėl siekiant įmonės strateginių tikslų, valdymas turi užtikrinti kryptingą įmonės funkcionavimą. Šis kryptingumas yra pasiekiamas darant sistemingą poveikį valdymo objektui.

Kiekviena organizacija greta savo pagrindinio darbo – keisti darbo objektą ir versti jį darbo produktu – neišsiverčia be organizacijos valdymo. Valdymas, savaime suprantama, nėra efektyvus be organizavimo. AB “Klaipėdos kartonas” valdymo darbą dirba ne vienas žmogus. Prireikus įmonės valdymui skirti keletą žmonių, įmonėje tampa neišvengiamas darbo pasidalijimas, valdymo darbo struktūrizavimas pagal veiklos elementus bei pagal įmonės tikslus.

Įmonės direktorius, siekdamas užsibrėžtų įmonės tikslų, daug laiko skiria darbuotojų darbo organizavimui ir yra suskirstęs juos į tam tikrus padalinius. Kiekvienas padalinys turi savo vadovą, nes tokiu būdu lengviau paskirstyti kiekvieno įmonės darbuotojo funkcijas.

Įmonės darbuotojams savo funkcijas atlikti labai padeda modernūs įrengimai ir kompiuterinės programos tinklas, kurio pagalba yra apjungta visos įmonės padalinių veikla. Ši kompiuterinė programa palengvina įmonės darbuotojams vesti apskaitą, padalinių vadovams daryti analizes, priimti sprendimus bei kontroliuoti įmonės veiklą.

Siekiant, kad darbuotojai kuo geriau atliktų savo darbą, įmonės vadovai nemažai dėmesio skiria jų motyvavymui. Darbuotojams už darbą yra parinkta labai lanksti darbo apmokėjimo sistema, taikomos įvairios premijos ir priedai už našų darbą.

Kad organizacijos darbas būtų vaisingas, jos žmonės turi būti atsakingi už kiekvieno jos tikslo įgyvendinimą, už kiekvieno veiklos sistemos elemento raidą, priežiūrą bei efektyvų panaudojimą, nes išleidus iš akiračio nors vieną šių dalykų, įmonė gali susilaukti rimtų padarinių. Todėl analizuojamoje organizacijoje valdančioji dalis yra suskistyta šiais dviem skirtingais pagrindais.

Organizavimas – tai procesas racionaliausioms organizacijos kryptims ir priemonėms parinkti. Jo tikslas – optimizuoti organizacijos veiklą ir didinti jos veiksmingumą, parenkant tinkamiausius žmones, darbo metodus, patogiausią vietą, pakankamus išteklius, palankiausią laiką.

AB “Klaipėdos kartonas” yra didelė įmonė, todėl ją valdyti vienam žmogui būtų labai sunku. Todėl įmonėje yra parenkama tam tikra organizacinė valdymo struktūra, vykdomas darbo pasidalijimas, darbai yra deleguojami. Siekiant efektyvaus įmonės tikslų įgyvendinimo, reikia gerai išanalizuoti bendrovės valdymo organizavimą.

Darbo metodai:

• darbas su temine – teorine literatūra

• pirminės informacijos rinkimas

• AB “Klaipėdos kartonas” valdymo organizavimo analizė.

1. AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ BENDRA CHARAKTERISTIKA

1.1. Produkcija ir teikiamos paslaugos

Šiuo metu AB”Klaipėdos kartonas” gaminama produkcija:

1. Kartonas LBW- baltu viršutiniu sluoksniu, naudojamas pakelių ir dėžučių gamybai.

2. Makulatūrinis kartonas markės LBB – rudu viršutiniu sluoksniu, tinkantis įvairios paskirties techninių gaminių pakavimui, dėžučių bei gilzių gamybai. Visi sluoksniai turi tą pačią kompoziciją – makulatūros masę.

3. Įvairių rūšių spalvotos kartoninės dėžutės – skirtos įvairių gaminių pakavimui.

4. Kartonas lygiems gofruoto kartono sluoksniams gaminamas penkių markių:

• Testlaineris “LBT” (TL2) – jo viršutinis sluoksnis gaminamas iš nenauduoto gofruoto kartono atraižų, kiti sluoksniai – iš goframakulatūros;

• Testlaineris “LBT” (TL3) – visi sluoksniai gaminami iš goframakulatūros ir mišrios makulatūros;


Testlaineris “LKT” (TL1) – kartonas su nebalintos celiuliozės viršutiniu sluoksniu. Kiti sluoksniai gaminamai iš nenaudoto gofruoto kartono atraižų ir goframakulatūros.

• Testlaineris “LWT” – kartonas su baltu viršutiniu sluoksniu, gaminamu iš balintos sulfatinės ir sulfitinės celiuliozės. Kiti sluoksniai gaminami iš nenaudoto gofruoto kartono atraižų ir goframakulatūros.

• Testlaineris “LMT” – kartonas su baltu debesuotu viršutiniu sluoksniu, gaminamu iš balintos sulfatines ir sulfitines celiuliozės. Kiti sluoksniai gaminami iš nenaudoto gofruoto kartono atraižų ir goframakulatūros.

5. Gofravimo popierius (fliutingas) LCM – gofravimo popierius gaminamas iš goframakulatūros ir mišrios makulatūros.

6. Vyniojamas popierius LWP – naudojamas įvairių gaminių pakavimui.

AB “Klaipėdos kartonas” turi patvirtintus standartus kiekvienai produkcijos rūšiai, kur aprašoma: taikymo sritis, normatyvinės nuorodos, terminai, apibrėžimai ir sutrumpinimai, techniniai reikalavimai, priėmimas, bandinių atranka, bandymų metodai, gabenimas ir laikymas, gamintojo garantijos ir būtini kokybiniai rodikliai.

AB “Klaipėdos kartonas” siūlomos paslaugos:

1) Gamina įvairaus formato dėžutes ir spausdina ant jų reikiamą tekstą;

2) Superka įvairių rūšių makulatūrą;

3) Parduoda įvairaus storio ir formato makulatūrinį kartoną bei vyniojamą popierių;

4) Neribotais kiekiais realizuoja plataus vartojimo cecho gaminių produkciją – kartonines lėkšteles, tortų bei picų dėžutes;

5) Gamina kartono dėžučių ruošinius pagal klientų užsakymus;

6) Per įmonei priklausančią krantinę gali vykdyti įvairius laivų krovimo darbus;

7) Įmonės mechaniniai ir remonto cechai priima įvairus užsakymus metalo ir medžio gaminiams.

1.2. Gamybinė įmonės veikla

Įmonė yra įsikūrusi Klaipėdos uostamiestyje: vieta palanki automobilių, geležinkelio ir jūrų transporto požiūriu. Įmonės užimamos teritorijos plotas – 11,8 ha. Įmonėje yra šie pagrindiniai gamybos padaliniai:

• Masės paruošimo cechas

• Kartono gamybos cechas

AB “Klaipėdos kartonas” turi didelį pagalbinį ūkį, kurį sudaro elektros, energetikos, nutekamųjų vandenų valymo, remonto mechanikos, statybos – remonto bei transporto cechai. Masės paruošimo cechą sudaro medienos gamybos baras, kurio našumas 40 000 tonų per metus ir makulatūros masės paruošimo baras, kurio našumas 28 000 tonų per metus. Masės paruošimo baro įrengimai, kurie yra pagaminti Rusijoje, pradėti eksploatuoti 1975m. yra fiziškai ir moraliai nusidėvėję. Medienos masės gamybos baras šiuo metu nedirba ir tikėtina, kad nesusiklosčius ypač palankioms rinkos sąlygoms, medienos masės gamybos įmonė neatnaujins.

Pagrindinis kartono gamybos įrenginys yra Anglijos Beloit Wlamsley firmos INVERFORM tipo mašina Nr. 3, gamianti įvairių rūšių kartoną, testalainerį, popierių gofravimui, vyniojamąjį popierių.

Pagrindinės medžiagos naudojamos gamyboje yra balinta celiuliozė ir makulatūra.

Balinta celiuliozė yra naudojama viršutinių kartono A, testlainerio LWT bei LMT sluoksnių gamybai. Balintos celiuliozės pasiūla yra pakankama, todėl teikimo nestabilumo rizika yra minimali. Kaliningrado srityje yra du celiuliozės fabrikai. Šių fabrikų tiekiama celiuliozė atitinka kokybės reikalvimus, o kainos yra 25% mažesnės už pasaulines.

Produkcijos gamyboje yra naudojama makulatūrų MS11, MS6, MS1 bei technologinių atraižų masė.

Dabartiniai AB “Klaipėdos kartonas” gamybiniai pajėgumai siekia iki 65 000 t per metus, makulatūros masės paruošimo projektiniai pajėgumai – 28 000 t per metus. Numanoma, kad gamybos apimtys ženkalia išaugs ir palaipsniui pasieks optimalias apimtis per kelis metus. Numatoma, kad 2007 m. įmonė gamins 52 000 tonų kartono produkcijos:

• 5 880 t per metus;

• 35 880 t testlainerio;

• 10 240 t popieriaus gofravimui.

1.3. Personalas ir įmonės kultūra

Jokia organizacija negali egzistuoti be personalo.

AB “Klaipėdos kartonas” valdymo orgasnus sudaro:

• Visuotinis akcininkų susirinkimas

• Bendrovės stebėtojų taryba, kurią sudaro 5 renkami nariai

• Adminisrtacija

Įmonės administracija, kuriai vadovauja generalinis direktorius, yra atsakinga už kasdieninę įmonės veiklą.

Įmonėje dirba 550 darbuotojai, kurie samdomi šiuose veiklos baruose:

• Administracijoje – 82

• Masės paruošimo ceche – 81

• Kartono gamybos ceche – 143

• Pagalbiniame ūkyje – 244

Įmonėje personalo vadybą apima:

• personalo oganizavimą ir valdymą

• darbuotojų kompetencijos ugdymą

• darbuotojų ir bendrovės tiklsų analizę ir derinimą

• darbuotojų įtraukimą į bendrovės veiklos tobulinimą, įgaliojimų jiems suteikimą ir nuopelnų pripažinimą

• veiksmingą bendrovės ir darbuotojų tarpusavio bedradarbiavimą

• rūpinimąsi darbutoojais, darbuotojų atranka, kvalifikacijos kėlimą

• darbo apmokėjimą ir darbuotojų skatinimo sistemos tobulinimą.

Organizacija – tai ne paprastas individų apjungimas. Bet kurioje organizacijoje – įmonės dirba grupėse ir jaučia tai organizacijai priklausomybę [ 3, p.149]. AB “Klaipėdos kartonas” vidaus kultūra – tai per patyrimą išugdytas bendrovės sugebėjimas ir jos bendradarbių emocinis požiūris į uždavinius, gaminius, kolegas,
bendrovės valdymą ir jų reakcija,nuostata į vykstančius reiškinius bei plėtrą.

Personalo mokymas vaidina svarbų vaidmenį personalo ugdymo sistemoje. Nuo jo priklauso personalo kvalifikacija ir darbuotojų profesinė bei bendra kultūra. Personalo rengimas, kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas ir planavimas reikalauja ištisos mokymo sistemos, kvalifikuotų pedagoginių kadrų ir lėšų [ 6, p.178 ].

Įmonės vadovai savo personalui sudaro puikias sąlygas nuolat mokytis ir ugdyti savo sugebėjimus, o darbuotojai nusiteikia geriau dirbti, kai yra užtikrinti savo sugebėjimais ir profesionalumu. Įmonės techniniam personalui nuolat organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai darbo vietose. Šių kursų metu techninis personalas supažindinamas ir apmokomas su visomis naujovėmis ir pasikeitimais automobilių remonto ir priežiūros technologijoje. Šių kursų trukmė būna nuo pusantro iki dviejų mėnesių.. Įmonės vadovai taip pat sudaro galimybes vadybininkams studijuoti neakivaizdžiu būdu verslo vadybos. Šių studijų metu vadybininkai įgyja daug žinių, bei praktiniam darbui reikalingos kvalifikacijos

Įmonėje dirbantys darbuotojai turi ilgametę patirtį šiame darbe. Įmonėje yra susiformavęs senas darbuotojų kolektyvas. Daugelyje padalinių dirba vien moteriškas kolektyvas, o tarp jų atsiranda emocinė įtampa, kyla nesutarimai. Tačiau visa tai netrukus išsisprendžia, nes visi dirbantys žmonės nusprendžia, kad svarbiau už viską yra siekti bendrų įmonės tikslų.

Šiek tiek sudėtingiau yra reaguojama į naujai vykstančius reiškinius, čia dirbantiems žmonėms yra gana sunku prisitaikyti prie naujovių. Tačiau laikui bėgant ir ši problema yra išsprendžiama.

Įmonės vadovai didelį dėmesį skiria darbuotojų poilsiui. Pertraukų metu darbuotojai gali pavalgyti įmonės kavinėje, kurioje darbuotojams taikomos nuolaidos. Kavinėje darbuotojai gali papietauti ar lengvai užkąsti ir atsigerti kavos, tokiu būdu sutaupomas jų poilsiui skirtas laikas, nes nereikia važiuoti į miestą , o gali ilgiau pailsėti moderniai įrengtame poilsio kambaryje.

Siekiant, kad darbuotojai kuo geriau atliktų savo darbą, manau kad įmonės vadovai nemažai dėmesio skiria jų motyvavymui, kuris labai pagerina individualų darbuotojų darbo našumą, taip pat suburia įmonės darbuotojus į darnų ir vieningą kolektyvą.

Jei įmonė perspektyvi ir numato stipriai įsitvirtinti savo šalies bei užsienio rinkoje, ji turi pati rengti savo kadrus. Kadangi tokie jie būna patikimesni, suinteresuoti siekti bendrų įmonės tikslų [6, p.179 ].

2. AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS ANALIZĖ

Darbo pasidalijimas – tai kompelksinės užduoties suskaidymas į sudedamąsias dalis, kad darbuotojai būtų atsakingi ne už vieną užduotį, o tik už atskiras ją sudarančias veiklas [5. p. 220 ].

Įmonė ir jos padalinių veikla susideda iš tarpusavyje susijusių sistemų : darbo, žmonių, technikos, organizacinės struktūros, vadybos sistemų ir t.t. Bet koks vienos sistemos pokytis daro poveikį visoms kitoms. Todėl įmonės vadovų keliamas uždavinys, optimizuoti visas šias sistemas, kad būtų galima pasiekti įmonės tikslų, tai yra gauti darbo padalinio deramą įnašą.

Tokioje įmonėje kaip AB “Klaipėdos kartonas” darbo pasidalijimas yra labai svarbus elementas. Darbo pasidalijimo tikslas – pagaminti geriaus ir daugiau produkcijos tomis pačiomis pastangomis.Tinkamas darbo pasidalijimas didina darbo našumą. Joks žmogus vienas nei fiziškai, nei psichologiškai nepajėgus atlikti visas operacijas, iš kurių susideda sudėtingiausios užduotys – netgi įvertinant tai, kad tokiu atveju vienas asmuo turi turėti visus specialius įgūdžius visam darbui atlikti. Todėl darbo pasidalijimas supaprastina užduotis [3, p.152 ]. Be to, taip sukuriama daug darbo vietų, AB “Klaipėdos kartonas” yra 550 darbo vietų. Anksčiau įmonėje dirbo daugiau darbuotojų ir, žinoma, labai gaila, kad šiuo metu jų yra mažiau. Dalis darbuotojų atleisti dėl etatų mažinimo.

Įmonėje yra įvairūs skyriai, cechai, kuriuose dirba žmonės su atitinkamais sugebėjimais, pagal specialybes. Visas pareigas užima aukštos kvalifikacijos bei pagal pareigas baigę mokymo įstaigas darbuotojai. Kiekvienas iš jų gerai išmano savo darbo srityje ir vykdydami įvairius nurodymus iš aukščiau padeda siekti bendrų įmonės tikslų.

Valdymas užtikrina kryptingą AB “Klaipėdos kartonas” funkcionavimą. Šis kryptingumas pasiekiamas darant sistemingą poveikį valdymo objektui [ 4, p. 56 ]

Išnagrinėjus įmonės veiklą, kuri verčia darbo objektą darbo produktu, galime pereiti prie visos organizacijos, kaip santykiškai stabilios ir kokybiškai savitos sistemos, nagrinėjimo. Vienas svarbiausių sistemos bruožų yra jos struktūra – sistemos sandara, suvokiama atskirai nuo jos kilmės, funkcijų, pokyčių. Kiekvieną organizaciją sudaro pirminiai jos elementai – pavieniai žmonės. Bet kai žmonių susidaro daugiau, norėdami deramai sužinoti bendrame darbo procese, žmonės jungiasi į tam tikras grupes, kurios skiriasi savo paskirtimi ir vieta organizacijoje. Jų visuma ir sudaro organizacinę struktūrą [ 2, p.185 ].

Pagal A. Seilių “Svarbiausia parinkti struktūrą, kuri geriausiai tenkintų organizacijos tikslus ir uždavinius, įvertinant išorinių
vidinių jėgų neigiamas ir teigiamas puses. Tačiau reikia priminti, kad geriausios struktūros nebūna. Egzistuoja visada geresnė už esamą, todėl būtina pastoviai ją kritiškai vertinti ir tobulinti”

Organizacinė valdymo struktūra – tai vienas iš pagrindinių įmonės valdymo elementų. Jo dėka tarp bendrovės skyrių ir dirbančiųjų paskirstomi valdymo tikslai ir užduotys. Valdymo struktūra nusako bendrovės skirstymą į valdymo pakopas. AB “Klaipėdos kartonas” valdymo struktūra atsispindi valdymo shemoje (PRIEDAS 1). Kadangi analizuojama įmonė yra gana didelė, joje dirba nemažai darbuotojų, labai svarbus yra tinkamas valdymo schemos sudarymas. Didelę įmonę yra sunku valdyti , sužiūrėti visų darbuotojų darbą. AB “Klaipėdos kartonas” valdymo schema parodo, kaip yra paskirstytas darbas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2280 žodžiai iš 7444 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.