Ab stumbras rodiklių analizė
5 (100%) 1 vote

Ab stumbras rodiklių analizė

AB „STUMBRAS“ RODIKLIŲ ANALIZĖ

Individualus savarankiškas darbas

Įvadas

Kiekviena įmonė, užsiimanti gamybine ir komercine veikla, privalo parengti finansines ataskaitas: buhalterinį balansą, pelno (nuostolio), pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir paaiškinamąjį raštą.

Finansinių ataskaitų tikslas – suteikti viešą, aiškią ir suprantamą finansinę informaciją jų vartotojams apie įmonės finansinę būklę. Tokios informacijos vartotojai yra vidiniai ir išoriniai. Iš finansinės ataskaitos jie gali sužinoti apie tolesnes investavimo į įmonę galimybes, dividendų mokėjimo politiką ir kt.

Balansas – tai vienas svarbiausių apskaitos elementų. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, ”Balansas – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę finansinių metų dieną“, tai yra, balansas – pirmiausia parodo turtą.

„Pelno (nuostolių) ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per finansinius metus įmonės uždirbtos pajamos bei sąnaudos uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai. Pelnas – tai svarbiausias ūkinės veiklos rezultatus apibūdinantis rodiklis.

Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tai padeda padaryti buhalterinis balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus teikiamos informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra viena iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas.

Be to finansinė analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausiai priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku. Geriausiai tai padaryti padeda analizė. Atskleisti perspektyvius rezervus ir bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus bei reiškinius ir yra finansinės analizės esmė. Ji yra vienas svarbiausių valdymo sistemos elementas.

Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir numatyti ateities perspektyvas. Finansinės analizės informacija padeda patikrinti ar priimti sprendimai tikslūs, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam verslui.

Šio darbo pagrindinis tikslas – atlikti AB „Stumbras“ balanso vertikalią ir horizontalią analizę ir atlikti rodiklių analizę.

Šio tikslo įgyvendinimui yra iškeliami tokie uždaviniai:

• Atlikti balanso vertikalią, horizontalią analizę ir ją aprašyti;

• Apskaičiuoti pagrindinius finansinius rodiklius;

• Pateikti išvadas iš gautų rezultatų.

Dėstymas

Apie įmonę

„Stumbras“, didžiausias stipriųjų alkoholinių gėrimų gamintojas, įkurtas 1906 metais. Tai seniausia šalyje stipriųjų alkoholinių gėrimų gamykla, kurios istorija siekia XIX a. pabaigą – XX a. padžią.

Stumbras“ pirmuosius savo metus pradėjo skaičiuoti tuo laikmečiu, kai Lietuvą valdė imperinė Rusija. 1903-aisiais busimajai gamyklai itin brangiai buvo nupirktas sklypas, už kurį, kaip sklido kalbos, didžiulę pinigų sumą paklojo pats Rusijos imperatorius. „Stumbro“ gamyklos statyba baigta 1906 metais. „Stumbras“ iki pat 1914 m. buvo pastoviai modernizuojamas ir plečiamas. 1918 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, naujoji Vyriausybė siekė kuo greičiau atgaivinti nualintą šalies ekonomiką. 1921 – 1922 m. milžiniškų to meto turtuolių investicijų dėka, „Stumbras“ vėl tapo vienu moderniausių degtindarių visame regione. „Stumbro“ gamintomis degtinėmis, vėliau trauktinėmis, likeriais, brendžiais su pasididžiavimu buvo mėgaujamasi visoje Lietuvoje. Nacionalinio paveldo dalimi tapusiems gėrimams pagyrų negailėjo ir svečiai iš užsienio šalių. Tarybiniais metais „Stumbras“ išsaugojo savo šlovę. Šiandien „Stumbras“ savo gaminiais stebina daugelį pasaulio šalių ir didžiuojasi, kad lyderiauja jau šimtą metų. Per ištisą amžių kaupta patirtis, išsaugotos vertybės ir pamatinių principų laikymasis – tai „Stumbro“ jėga ir tvirtybė.

Šiuo metu „Stumbras“ gali pasiūlyti tokius gaminius kaip: 4 rūšių degtines, 7 rūšių trauktines, 4 rūšių brendžius, 3 rūšių likerius ir 1 rūšies viskį.

Visi gėrimai yra gaminami pagal tradicijas ir nustatytus standartus, kad turėtų savo savo gaivų skonį ir kvapą, ir kad kokybe išsiskirtu iš kitų gaminių.

AB „Stumbras“ balansas ir jo vertikali analizė (tūkst. Lt)

Rodikliai 2005 metai Proc. 2006 metai Proc. Pokytis 2005 -2006m.

%

TURTAS

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas 23508 18,47 25149 20,14 1,67

Nematerialusis turtas 459 0,36 563 0,45 0,09

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 73 0,06 0 0 -0,06

Parduoti turimas finansinis tutas 15 0,01 15 0,01 0

Ilgalaikės gautinos sumos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 1485 1,17 42 0,03 -1,13

Iš viso: 25540 20,07 25769 20,63 0,57

Trumpalaikis turtas 0 0 0

Atsargos 18322 14,40 13242 10,60 -3,79

Prekybos ir kitos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 63978 50,27 46553 37,28 -12,99

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 527 0,41 0 0 -0,41

Pinigai ir pinigų
š viso: 95501 75,04 98952 79,24 4,20

Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui 6231 4,90 162 0,13 -4,77

Iš viso: 101732 79,93 99114 79,37 -0,57

Turto išviso: 127272 100 124883 100

NUOSAVYBĖ

Bendrovės akcininkams tenkantis kapitalas ir rezervai

Akcinis kapitalas 39685 31,18 40000 32,03 0,85

Rezervai 0 0 4990 4,00 4,00

Nepaskirstytasis pelnas 23655 18,59 20692 16,57 -2,02

Akcininkų nuosavybės išviso: 63340 49,77 65682 52,59 2,83

ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Paskolos 21923 17,23 0 0 -17,23

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 0 0 56 0,04 0,04

Iš viso: 21923 17,23 56 0,04 -17,18

Trumpalaikiai įsipareigojimai 0

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 35626 27,99 33749 27,02 -0,97

Paskolos 4231 3,32 21923 17,55 14,23

Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 0 3473 2,78 2,78

Ateinančio laikotarpio pajamos 1593 1,25 0 0 -1,25

Atidėjimai kitiems įsipareigojimams 559 0,44 0 0 -0,44

Iš viso: 42009 33,01 59145 47,36 14,35

Įsipareigojimų iš viso: 63932 50,23 59201 47,41 -2,83

Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso: 127272 100 124883 100

Vertikali balanso analizė yra pagrįsta santykinių rodiklių apskaičiavimu. Apskaičiuotas balanso straipsnio lyginamasis svoris parodo to straipsnio reikšmingumą.

Visų pirmiausia apžvelgiama 2005 metų duomenys, po to 2006 metų duomenys yra lyginami su jau apžvelgtais 2005 metų duomenimis. Atliekant AB “Stumbras” vertikaliąją analizę buvo naudojami dviejų metų duomenys. Atlikus analizę galima daryti tokias išvadas:

2005 metų apžvelgimas: ( tūkst. Lt.) Turtas: 2005 metais trumpalaikio turto yra daugiau nei ilgalaikio turto, tai yra ilgalaikio turto yra už 25540 Lt., o trumpalaikio turto – 95501 Lt., 69961 Lt. trumpalaikio turto yra daugiau nei ilgalaikio turto. 75,04 % viso turto sudaro trumpalaikis turtas. Didžiausią trumpalaikio turto dalį sudaro prekybos ir kitos gautos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, tai yra 50,27 %. Įmonė yra pakankamai likvidi, nes atsargos sudaro nedidelę dalį, tai yra 14,4 % viso trumpalaikio turto. Nuosavybė: 2005 metais didžiausią dalį nuosavybės sudaro įsipareigojimai, akcininkų nuosavybės iš viso sudaro 49,77 proc viso nuosavybės, tai yra mažiau nei puse visos nuosavybės. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas sudaro visos nuosavybės 50,23 proc. Įsipareigojimų didžiausią dalį sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai, net 33,01 proc. Šitokš didelį procentą labiausiai lemia prekybos ir kitos mokėtinos sumos – 27,99 proc.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 949 žodžiai iš 3131 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.