Ab telga organizacinės elgsenos aprašymas
5 (100%) 1 vote

Ab telga organizacinės elgsenos aprašymas

1121

Duomenys apie AB „Telga“ veiklą

Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamyklos, priklausančios susivienijimui „Sigma“, spausdintųjų plokščių cechas pradėjo gamybą 1974 m. 1983 m. spausdintųjų plokščių gamybai buvo pastatytas naujas gamybinis korpusas atskiroje aikštelėje nutolusioje nuo pagrindinės įmonės. 1986 m. pagal 6,5 mln. JAV dolerių vertės kontraktą su „Fela Planungs AG“ (Šveicarija) cechas buvo rekonstruotas – sumontuoti modernūs įrengimai, kurių pajėgumas 20000m2 spausdintųjų plokščių per metus, dirbant dviem pamainom. 1993 m. jis atsiskyrė nuo skaičiavimo mašinų elementų gamyklos ir 1994 m. privatizuotas, o 1994 m. gegužės mėn. įregistruotas kaip akcinė bendrovė „Telga“.

AB „Telga“ yra spausdintųjų plokščių gamybos Baltijos šalyse lyderė. Savo gamybos paslaugas jie siūlo jau beveik 20 metų. AB „Telga“ įsikūrusi Tauragėje, vakarinėje Lietuvos dalyje. AB „Telga“ užima 1,61 ha plotą, kuris yra 240 km. nuo Vilniaus ir apie 140 km. nuo Klaipėdos. Pagrindinis įmonės objektas yra 1878 m2 gamybinis korpusas. Šiuo metu gamykloje dirba 110 darbuotojų. Eksportuojama apie 70 % gaminių. Įmonė produkciją parduoda Rusijos įmonėms „Paksgrupp“, „Remmins“, Baltarusijos įmonei „Intis“. AB „Telga“ yra svarbi spausdintintųjų plokščių tiekėja Baltijos šalyse, NVS ir ES rinkoje. Apie 50 Lietuvos įmonių perka bendrovės spausdintąsias plokštes, kurios naudojamos radioelektronikos, skaičiavimo technikos, telekomunikacijų sistemų pramonėje. Jie gamina įvairias skirtingų tipų spausdintąsias plokštes: vienpuses, dvipuses ir daugiasluoksnes (iki 8 sluoksnių). AB „Telga“ gamina tiek prototipus, tiek serijines spausdintąsias plokštes. Turėdami daugiametę spausdintųjų plokščių gamybos patirtį, jie lanksčiai reaguoja į klientų individualius poreikius.

Įmonė yra siauros specializacijos, gaminanti spausdintąsias plokštes tik pagal užsakovų pateiktą dokumentaciją ir užsakymą. Palyginus su kitais Lietuvos gamintojais, bendrovėje naudojamos technologijos yra gana aukšto lygio. 1986 m. „Fela Planungs AG“ (Šveicarija) suprojektavo, sukomplektavo ir pristatė bendrovei Italijoje, Šveicarijoje, JAV, Vokietijoje, Japonijoje pagamintus technologinius įrengimus.

Per dvi pamainas, dirbant pilnu pajėgumu, įmonė galėtų pagaminti apie 2 mln. dm2 spausdintųjų plokščių per metus. Šiuo metu naudojama apie 90% pajėgumo.

Dėl jų gaminamų spausdintųjų plokščių kokybės, lanksčių pristatymo terminų bei kainų, stabiliai auga užsakymų skaičius, o tuo pačiu ir AB „Telga“ klientų skaičius. Pozityvus visų AB „Telgos“ darbuotojų požiūris į klientą yra jų sėkmės garantas ir tą sėkmę jie kuria kartu su savo klientais.

AB „Telga“ yra sertifikuota pagal ISO9001, ISO14001 ir UL94V0 reikalavimus.

AB „Telga“ kokybiškas produktas – tai produktas tenkinantis kliento kokybės reikalavimus ir atitinkantis kliento poreikius. Šie reikalavimai apibrėžiami kliento specifikacijose. Jų kokybės sistema padidina klientų veiklos pelningumą. Jie siekia išvengti klaidų kiekviename procese: nuo kliento užklausimo iki galutininio pristatymo. Šiandien perdaromų plokščių procentas yra minimalus.

Kalbėdami apie AB „Telga“ kokybės tikslus, bendrovė sako:

„Nėra antro bandymo, mes viską pagaminame pirmuoju bandymu !“

Kokybė yra pirmasis ir svarbiausias AB „Telga“ vadovybės klausimas. Jų ilgametė darbo praktika parodė, kad investuodami į kokybės sistemą, minimizuojamas gamybos klaidų procentas. Todėl kokybės sistemai skiriama kur kas didesnis dėmesys nei statistikos ataskaitomis. AB „Telga“ tikslas – nulis gamybos defektų.

Aplinkos apsaugos politika

AB „Telga“ aplinkosaugos politika prasideda nuo to, kad jie, kaip spausdintųjų plokščių gamintojai yra atsakingi už aplinkos, kurioje mes gyvename, apsaugą.

Bendrovės aplinkos apsaugos vizija – nuolat mažinti neigiamą įmonės poveikį aplinkai orientuojantis į Europos spausdintųjų plokščių gaminimo geriausias prieinamas technologijas ir vadybos praktiką.

Bendrovė siekia, kad aplinkosaugos uždaviniai būtų sprendžiami integraliai – kartu su ekonominiais, socialiniais reikalais ir įmonės plėtros strategija.

Aukščiausioji įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už bendrovės veiklos daromą poveikį aplinkai ir, siekdama šį poveikį sumažinti, ĮSIPAREIGOJA:

• Vykdyti veiklą, laikantis atitinkamų aplinkos apsaugos įstatymų ir reglamentų, kurie galioja Lietuvos Respublikoje.

• Sukurti, prižiūrėti ir gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, užtikrinančią ISO 14001 reikalavimų vykdymą, pritaikant šiai sistemai dalį esamos kokybės vadybos sistemos elementų.

• Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.

• Taikyti prevencines priemones ir nuolat mažinti žemės, oro ir vandens taršą.

• Nuolat gerinti aplinkos apsaugos situaciją bendrovėje, mokant darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, ugdyti jų atsakomybę už švarią aplinką.

Bendrovės vadovybė laiduoja šios politikos įgyvendinimą ir kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas jos vykdymui.

AB „Telga“ turi tikslą – sumažinti poveikį aplinkai, bet tuo pačiu jie įvertina kompanijos poreikius kokybės ir ekononomikos reikalavimams. Tai jie pasiekia
tobulindami gamybos procesus, taip pat pastoviai rengdami mokymo kursus savo darbuotojams. Jų tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas žinotų kokios pasėkmės laukia, jeigu bus pažeisti gamtos apsaugos reikalavimai.

Todėl AB „Telga“ visada informuoja darbuotojus apie kompanijos naujus pasiekimus aplinkosaugos srityje.

AB „Telga“ įsipareigoja pastoviai diegti patobulinimus ir atlikti prevecinius veiksmus tam, kad produkcijos gamyba vyktų tinkamose sąlygose. Šiuos reikalavimus jie kelia darbo aplinkai, kurioje dirba darbuotojai, taip pat siekiama, kad būtų minimalus poveikis išorinei aplinkai.

Ši aplinkosaugos politika yra AB „Telga“ tikslas.

AB „Telga“ kokybės politika

AB „Telga“ tikslas – gaminti tikslias, patikimas ir šiuolaikiškas, klientų poreikius atitinkančias vienpuses, dvipuses bei daugiasluoksnes spausdintąsias plokštes.

AB „Telga“ siekdama užsibrėžtų tikslų visada laikosi šių nuostatų:

• Dėmesys kliento reikalavimams – tai yra pagrindinė sėkmingos ir ilgalaikės įmonės veiklos prielaida. Bendrovė siekia sparčiai reaguoti į kintančius klientų reikalavimus.

• Produkto kokybės užtikrinimas ir gerinimas – aukšta ir stabili bei nuolat gerinama įmonės produkcijos kokybė esminė efektyvios ir pelningos veiklos sąlyga.

• Nuolatinis gerinimas – kliento patenkinimo didinimas, įmonės produkcijos kokybės gerinimas ir įmonės veiklos efektyvumo kėlimas yra svarbūs aspektai, siekiant sėkmingai konkuruoti dabartinėje ir ateities rinkose.

• Visų darbuotojų įtraukimas – aktyvus darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme ir veiklos tobulinime padeda efektyviau siekti užsibrėžtų tikslų.

AB „Telga“ kiekvienais metais nustato kokybės tikslus, atsižvelgdama į pagrindines nuostatas.

AB „Telga“ kokybės politikos ir tikslų vykdymas užtikrina veiklos ir siekių vienybę visoje organizacijoje ir yra privalomi visiems darbuotojams.

Įmonės valdymas

Įmonėje įdiegtas gamybos valdymo standartas, t.y. sertifikuota įmonės veikla. Įmonėje sudaryta valdymo struktūra. Kiekviena pareigybė nuo aukščiausios (generalinis direktorius) iki žemiausios (spausdintųjų plokščių gamintojas) turi pareiginius nuostatus, pagal kuriuos jie veikia. Juose išdėstytos pareigos, atsakomybė, įgaliojimai, teisės. Įmonės veikla dokumentuota, t.y. suskirstyta į procesus. Procesų veikla išdėstyta procedūruose. Pvz.: medžiagų pirkimo procedūra. Gamyboje operacijų darbas nuo gaminio išleidimo į gamybą iki jo pagaminimo ir išsiuntimo užsakovui, aprašytas technologinėse instrukcijose. Darbuotojai dirba griežtai pagal instrukcijas. Nuolatos sekama darbo atlikimo drausmė ir kokybė. Mėnesio gale suvedami kokybiškos ir neatitiktinės produkcijos rezultatai (SP technologinės neatitikties kilmės duomenys). Pagal rodiklių operaciją dirbantieji gauna priedų prie atlyginimo, jei neatitiktis per mėnesį buvo sumažinta arba iš vis panaikinta. Šis priedas yra kintamas dydis. Gali būti didesnis, gali ir iš viso nebūti, jei atlikimo kokybė dar labiau pablogėja. Todėl darbuotojai suinteresuoti dirbti kokybiškiau.

Kiekvienas įmonės darbuotojas turi savo firminę darbinę aprangą. Visų darbuotojų, t.y. tiek valdančiojo personalo, tiek spausdintųjų plokščių gamintojų uniformos vienodos. Šiais rūbais, bei darbo priemonėmis aprūpina darbo rūbus tiekianti įmonė „Sabelija“. Be to darbuotojai aprūpinami darbo saugos priemonėmis.

Darbuotojų apmokymo bei skatinimo sistema

AB „Telga“ sudaryta darbuotojų apmokymo sistema. Priimant į darbą naują darbuotoją, jis pradžiai priimamas 3 mėn. bandomajam laikotarpiui, t.y. mokymui. Po tokio apmokymo darbuotojas laiko teorinį ir praktinį egzaminą. Kartą per metus pravedama darbuotojų žinių ir praktinių įgūdžių atestacija.

Įmonėje atsižvelgiama į darbuotojų nuomonę ir pasiūlymus. Galima pateikti racionalizacinius pasiūlymus, t.y. tokius pasiūlymus, kurie galėtų padėti tobulinant gamybą ar diegiant inovacijas gamybos procese. Efektyvūs ir įgyvendinami racionalizaciniai pasiūlymai apmokami priklausomai nuo įdiegimo efekto.

Kartą per metus atliekama darbuotojų anoniminė anketinė apklausa. Apklausos rezultatai kruopščiai analizuojami. Vadovybė, atsižvelgdama į gautus rezultatus priima sprendimus priklausomai nuo dirbančiųjų nuomonės.

Įmonės inžinerinis techninis personalas kelia savo kvalifikaciją seminaruose. Dažniausiai darbuotojams suteikiama galimybė dalyvauti elektronikos parodose Miunchene. Šiais metais darbuotojai turi galimybę vykti į Maskvoje organizuojamą parodą – pristatymą. Kai kurie specialistai žinių semiasi Italijoje, Švedijoje, Estijoje. Tai pažintinės kelionės, kurios duoda galimybę tobulinti savo sistemą ir technologijas. Vyksta aktyvus bendradarbiavimas su užsienio šalių elektronikos pramonės technologijų išdirbėjais. Tai dažni svečiai iš Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Italijos ir t.t.

AB „Telga“ tradicijos

Kiekvieną darbo dieną, nors ir ne visi, tačiau dalis įmonės darbuotojų susirenka per pietus ar „kavos pertraukėles“. Tam sudarytos geros buitinės sąlygos.

AB „Telga“ darbuotojai simboliškai pagerbiami jubiliejų ar vestuvių proga.

Laidojant artimuosius dirbantieji remiami vienkartine pašalpa.

Prieš Kalėdas ar Naujuosius Metus darbuotojų vaikams rengiamas
Ši šventė rengiama įmonės vadovų iniciatyva, be to visos lėšos šiam renginiui skiriamos iš bendro AB „Telga“ biudžeto. Darbuotojų vaikams rengiama naujametinė programa, žaidimai, bei dovanojamos dovanos.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1497 žodžiai iš 2957 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.