Ab ūkio banko lizingas išperkamosios nuomos lizingo sutartis
5 (100%) 1 vote

Ab ūkio banko lizingas išperkamosios nuomos lizingo sutartis

112131

Turinys

AB “Ūkio banko lizingas” 3

Lizingo sutartis ir jo keliami reikalavimai 5

Išvados 13

Naudota literatūra 14

AB „Ūkio banko lizingas“

Mano pasirinkta sutartis yra ūkio banko lizingas išperkamosios nuomos(lizingo) sutartis. UAB „Ūkio banko lizingas“ – antrinė AB Ūkio banko įmonė, įregistruota 1997 metais, šiuo metu teikianti lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos, grįžtamojo lizingo ir veiklos nuomos paslaugas. Įmonė įsikūrusi Kaune, aktyviai veikia atstovybės Vilniuje ir Klaipėdoje. Kituose šalies regionuose glaudžiai bendradarbiaujama su banko filialais, siekiant pateikti savo ir banko klientams lanksčius ir efektyvius finansinius sprendimus.

Lizingas (išperkamoji nuoma) – tai kreditas prekių ir paslaugų forma. Sudarę išperkamosios nuomos sutartį, klientas iš karto gauna prekę arba jam suteikiama paslauga. Visiškai atsiskaičius su lizingo bendrove, prekė tampa kliento nuosavybe.

Pirkdami išsimokėtinai per „Ūkio banko lizingą“, klientas bus apdraustas. Jei ištiktų nelaimė, kliento skolą lizingo bendrovei padengs gyvybės draudimo bendrovė „Bonum Publicum“. „Ūkio banko lizingas“ Klientą apdraus gyvybės rizikos draudimu-nemokamai!

10% nuolaida palūkanoms

Pakartotinai sudarant sutartį su „Ūkio banko lizingu“, suteikiama 10 proc. nuolaida palūkanoms.

Nuolaida suteikiama, jei esate laiku ir visiškai atsiskaitę bent už vieną pirkinį, įsigytą išsimokėtinai per „Ūkio banko lizingą“ ar kitas lizingo kompanijas.

Pranašumai:

• Visoje Lietuvoje gausu parduotuvių, kuriose galima pirkti išsimokėtinai.

• Didelė prekių įvairovė.

• Patrauklios, lanksčios išsimokėjimo sąlygos.

• Minimalūs reikalavimai Jūsų pajamoms.

• Minimalus dokumentų kiekis, norint pasinaudoti paslauga.

• Greitas ir patogus aptarnavimas.

• Didelis įmokų priėmimo tinklas.

• Ypatingos sąlygos nuolatiniams klientams.

Lizingas (išperkamoji nuoma) nuomos sąlygos:

• Minimali finansuojamo turto suma – 150 Lt;

• Išsimokėjimo terminas: nuo 3 iki 36 mėnesių. Tam tikrais atvejais sutarties terminas gali būti ilgesnis;

• Avansinis mokestis – nuo 0 Lt;

• Mokėjimai – kas mėnesį;

• Pabrangimo koeficientas ir sutarties mokestis priklauso nuo prekės vertės, avanso dydžio bei sutarties termino;

• Prekės draudimas neprivalomas.

Lizingas (išperkamoji nuoma) nuomos būdu galima įsigyti:

• Baldus,

• Buitinę techniką,

• Audio / video techniką,

• Kompiuterinę techniką,

• Orgtechniką,

• Nekilnojamą turtą,

• Statybines ir apdailos medžiagas,

• Santechnikos įrangą,

• Naujas ir naudotas transporto priemones,

• Pramonės, prekybos įrangą,

• Ž.ū. techniką ir įrengimus.

Mano pasirinkta sutartis susideda iš 13 nuostatų kurių reikia laikytis:

1. Sutarties dalykas. Lizingo įmonė perka iš Nuomininko pardavėjo turtą ir perduoda jį Nuomininkui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą Sutartyje numatytą kainą, turtas pereis Nuomininkui nuosavybės teise.

2. Mokėjimų tvarka. Nuomininkas įsipareigoja mokėti visas mokėjimų grafike numatytas įmokas. Sąskaita faktūra Nuomininkui pateikiama tik pagal jo rašytinį pranešimą. Nuomininkui atliekant mokėjimus Lizingo įmonei mokama suma pirmiausiai sumokami despinigiai, baudos,, toliau-palūkanos, PVM, ir kt. Mokesčiai.

3. Turto priėmimo-perdavimo sąlygos ir tvarka. Perimant turtą iš Pardavėjo, lizingo įmonei atstovauja Nuomininkas, įgaliotas lizingo įmonės. Turto perdavimas įforminamas rašytiniu Turto perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo Nuomininkas ir Pardavėjas. Jeigu Nuomininkas per 30 dienų nepasirašo akto, turto priėmimas laikomas įvykusiu po to, kai Pardavėjas pateikė turtą Nuomininkui. Pardvavėjas atsako už garantiją, turto trūkumus 2 metus. Nuomininkas turi teisę 2 metus kreitis į lizingo įmonę dėl turto trūkumų. Jei Nuomininkas pažeidžia turtą Pardavėjai už ją neatsako.Nuomininkas privalo saugoti ir atsakyti už turtą iki kol pasibaigs išsimokėjimo terminas.

4. Nuomininko teisės. Nuomininkas turi tesisę išpirkti turtą iki šia sutartimi nustatyto išpirkimo termino pabaigos. Jei nori išpirkt turtą anksčiau nustatyto laiko Nuomininkas privalo sumokėti lizingo įmonei visą neišpirktą turto vertę ir kitus priskaičiuotus mokesčius. Nuomininkas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmeniniai duomenys, turi teisę ištisyti duomenis jei jie neteisingi.

5. Nuomininko įsipareigojimai. Turi apmokėti visas išlaidas, mokesčius, atsirandant valdant ir naudojant turtą, taip pat kitas jam skirtas išlaidas. Lizingo įmonei pareikalavus per 5 dienas dokumentų nuomininkaas privalo juos pateikti. Šios sutarties atsiskaitymus mokama grynais pinigais ar į kasą pavedimu Lizingo įmonei. Įvykus turto vagystei, gaisrui, komunikacijų gedimui ar gamtinių jėgų poveikiui, dėl ko grėsmė turtui reikia nedelsiant pranešti Lizingo įmonei ir atitinkamoms tarnyboms. Jeigu turtas draustas jis privalo pranešti Lizingo įmonei su draudimu. Nutraukus šią sutartį Lizingo įmonės iniciatyva, sudaryti sąlygas Lizingo įmonei ar jos įgaliotam atsovui atsiimti turtą. Turtu naudotis rūpestingai ir atidžiai, jei to nesilaikoma Lizingo įmonė gali pareikalauti atlyginti nuostolius. Neperleisti turto tretiems asmenims.
6. Lizingo įmonės teisės. Tikrina dokumentus susijusius su šia sutartimi, reikalauja iš Nuomininko visos reikalingos informacijos apie pastarojo finansinę ir turto būklę. Nuomininkui daugiau kaip 30 dienų pradelsus sutartyje nurodytus mokėjimus ar jų dalį, reikalauti grąžinti turtą, negrąžinant Nuomininkui jo sumokėtų įmokų.

7. Lizingo įmonės įsipareigojimai. Įgyti iš Pardavėjo turtą ir perduoti jį Nuomininkui nurodytomis sąlygomis. Teikti Nuomininkui informaciją apie sutarties vykdymą ir jo įsiskolinimus. Per 5 kalendorines dienas pranešti Nuomininkui apie savo adreso ar banko rekvizitų pasikeitimą.

8. Sutikimai. Nuomininkas suteikia teisė Lizingo įmonei: Nuomininkui praleidus sutartyje mokėjimų terminus bet kurias pagal sutartį mokėtinas sumas nurašyti nuo Nuomininko sąskatų, įskaitant indėlių sąsakitas litais ar užsienio valiuta. Nuomininkas sutinka jei tai neprieštarauja LRĮ. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka skolų išieškinimo ir prevencijos tikslais tvarkyti Nuomininko asmens duomenis, informaciją apie jo įsipareigojimus. Kreiptis į Valst.soc dr fondo valdybą, gyventojų registro tarnybą, fiansines paslaugas teikiančias įmones ir kt. Nuomininko nurodytais sutartyje adresu, tel nr.,e-mailą siusti Lizingo įmonės, ūkio banko reklaminius pasiūlymus.

9. Garantijos ir pranešimai. Nuomininkas užtikrina kad jis turi teisę sudaryti šią sutartį. Nuomininkas užtikrina kad pateikti duomenys yra visiškai teisingi. Nuomininkas užtikrina kad neturi jokių kitų finansinių įsipareigojimų išskyrus tai ką pasirašė sutartyje. Pranešimai paprastai siunčiami registruotais laiškais.

10. Nuomininko atsakomybė už turto išsaugojimą. Nuomininkas nepriklausomai nuo to ar turtas apdraustas atsako savo turtu už sandėliavimą ir išsaugojimą. Turto žuvimo, praradimo ar sugedimo rizika pereina Nuomininkui nuo Turto perdavimo jam ir neatleidžia jo nuo atsakomybės.

11. Sankcijos. Pažeidus mokėjimo grafiką Nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,2 proc. Delspinigius nuo vėluojamos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

12. Sutarties nutraukimas pirma laiko. Sutartis gali būti nutrauta įstatymų numatytais atvejais. Lizingo įmonė turi teisę nutraukti šią sutartį jeigu yra šios sąlygos: įmokos nesumokėtos ilgiau kaip vieną mėnesį ir suma ne mažesnė kaip 10 proc. nuo turto vertės, įmokos nesumokėtos per 2 savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo Nuomininkui, Nuomininkas turi teisę reikalauti šios sutarties nutraukimo jei Lizingo įmonė nesudaro pirkimo-pardavimo sąlygų per 2 sav, jei įmonei keliama bankroto byla Nuomininkas neturi teisės nutraukti sutarties, Kai sutartis nutraukta Lizingo įmonė turi teisę išieškoti visus mokesčius, delspinigius ir baudas.

13. Kitos sąlygos. Turtas pereina Nuomininko nuosavybėn jam visiškai ir tinkamai įvykdžius sutarties sąlygų prievoles. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki visiško ir tinkamo sutarties prievolių įvykdymo.

Lizingo sutartis ir jo keliami reikalavimai

Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį (Civilinis kodeksas 6.567 str.) viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita.

Paprastai lizingo sutartis (priešingai nei nuomos) negali būti tiesiogiai nutraukta, peržiūrėta ar pakeista. Taip savininkui garantuojamas investuotų lėšų į lizinguojamą turtą susigrąžinimas. Todėl turi būti gerai pagrįstas nuomos mokestis, nes iš anksto suderintos kasmetinės mokėjimo sumos yra privalomos abiem šalims iki kontrakto pabaigos.

Lizingo sutartis yra vidutinės trukmės (nuo 1 iki 5 metų) ar ilgalaikė kreditavimo operacija (nuo 3 iki 10 ar net iki 20 metų), leidžianti įmonei, neturinčiai oakankamai lėšų, įsigyti iš trečiųjų asmenų ilgalaikį turtą nuomojant. Pasibaigus lizingo kontrakto terminui, nuomojamą turtą dažniausiai galima ar įsigyti nemokamai.

Firma, neturinti pakankamai lėšų gamybos priemonėms įsigyti, gali kreiptis į lizingo kompaniją. Lizingo kompanija perka įrenginius, transporto priemones iš trečiųjų asmenų asmenų, o paskui atidupda nuomoti, pažadėdama pasibaigus „neatšaukiamam“ kontrakto laikotarpiui turtą perduoti, atiduoti nemokamai ar atsiimti.

Kai kuriose šalyse prie lizingo priskiriama ir trumpalaikė nuoma. Ji gali trukti kelias valandas, dienas, savaite ar vienerius metus.

Lizingo sutarties dalykas gali būti bet kokių nesunaudojamų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, išskyrus žemę ir gamtos išteklius, ilgalaikė nuoma su išpirkimo teise.

Lizingo sutarties objektai gali būti:

• Vartojimo paskirties prekės (automobiliai, šaldytuvai, televizoriai, videotechnika ir kt.);

• Kontorų ir poligrafiniai įrenginiai, perforavimo, rūšiavimo, kopijavimo įrenginiai, distancinio ir teleryšio priemonės;

• skaičiavimo technika ir informacinės apdorojimo priemonės;

• transporto priemonės (sunkvežimiai, lėktuvai, sraigtasparniai, laivai, konteineriai, specialūs vagonai);

• kėlimo ir transportavimo bei kelių tiesimo įrenginiai;

• bendros pramoninės paskirties
įrenginiai (standartiniai ir unikalūs, staklių priemonės, energetinių ir elektrotechninių mašinų gamybos, lengvosios pramonės ir sandėliavimo įrenginiai);

• stacionariniai, sukomplektuoti ir parengti naudoti įmonių įrenginiai;

• naudoti ar atsitiktiniai parduodami įrenginiai;

Yra du pagrindiniai lizingo tipai:

• operacinis arba einamasis

• finansinis

Operacinis lizingas labai artimas paprastos nuomos sutarčiai. Savininkas neperleidžia nuomininkui visos rizikos ir naudos, gaunamos iš lizinguojamos priemonės. Toks lizingas dažniausiai yra trumpalaikis. Savininkas turtą gali išnuomoti iš eilės keliems lizingo gavėjams, nes lizingo laikas paprastai būna daug trumpesnis už lizinguojamos priemonės visą tarnavimo laiką. Nuomininkas, kaip ir įprastai nuomodamas, neskaičiuoja amortizacinių atskaitymų, o moka tik lizingo mokestį.

Priemonės savininkas yra lizingo davėjas, kuris šią priemonę įtraukia į apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą ir dar gauna lizingo pajamas.

Lizingo davėjas (pagal civilinio kodekso 6.568 str.) gali perleisti tretiesiems asmenims visas ar dalį savo teisių, susijusių su lizingo sutartimi ir jos dalyku. Šis teisių perleidimas neatleidžia lizingo davėjo nuo jo prievolių, kurių įvykdymo terminas iki prievolių perdavimo tretiesiems asmenims buvo suėjęs, pagal lizingo sutartį ir nekeičia sutarties esmės.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1660 žodžiai iš 3317 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.