Adr 9 dalies referatas
5 (100%) 1 vote

Adr 9 dalies referatas

Turinys

1. Turinys……………………………………………………………………………………………………………1

2. Bendrieji reikalavimai transporto priemonių konstrukcijai ir tinkamumo

patvirtinimui…………………………………………………………………………………………………………..2

3. Bendrosios nuostatos…………………………………………………………………………………………2

4. Atskiras tinkamumo patvirtinimas…………………………… ……………………………………. …3

5. Elektros įranga………………………………………………………………………………………………….6

6. Bendrosios nuostatos……………………………………………………….. ………………………………6

7. Elektros laidų sistema……………………………………………………………………………………….6

8. Pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis…………………… ……………………………………………6

9. Akumuliatoriai…………………………………………………………………………………………………6

10. Nuostatos dėl elektros instaliacijos dalies, esančios už vairuotojo kabinos……………….6

11. Elektros laidų sistema………………………………………………………………………………………..6

12. Apšvietimas……………………………………………………………………………………………………….6

13. Stabdymo įranga……………………………………………………………. ………………………………..7

14. Avariniai stabdymo įtaisai priekaboms…………………………………………………………………7

15. Gaisro pavojaus prevencija………………………………………………………………………………..7

16. Transporto priemonės kabina………………………… …………………………………………………7

17. Kuro bakai…………………………………………………. …………………………………………………..7

18. Variklis………………………………………………………………………….. ……………………………..7

19. Išmetimo sistema…………………………………………….. ………………………………………………7

20. Transporto priemonės dėvėjimuisi atsparus stabdys… …………………………………………..7

21. Kurą naudojantys šildytuvai……………………………. ………………………………………………8

22. Greičio ribojimo įtaisas…………………………………………………………………………………….8

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJAI IR TINKAMUMO PATVIRTINIMUI

Bendrosios nuostatos

„Transporto priemonė“: reiškia bet kokią sukomplektuotą (pvz., autofurgonai, sunkvežimiai, vilkikai, priekabos), nesukomplektuotą (pvz., važiuoklė, važiuoklė su kabina, važiuoklė su priekaba) ar kombinuotą (pvz., važiuoklė su kabina su kėbulu) transporto priemonę, skirtą vežti pavojingus krovinius keliais;

„Bazinė transporto reiškia transporto priemonę, sudarytą iš važiuoklės su priemonė“: kabina, vilkiko puspriekabei, važiuoklės su priekaba ar priekabos su save laikančiu kėbulu, skirtą pavojingiems kroviniams vežti

„EX/II transporto priemonė“

ar „EX/III transporto priemonė“:

reiškia transporto priemonę, skirtą vežti sprogstamąsias medžiagas ir gaminius (1 klasės);

„FL transporto priemonė“:

reiškia transporto priemonę, skirtą vežti skysčius, kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 61°C arba skirtą vežti liepsniąsias dujas konteinerinėse cisternose, kilnojamose cisternose ar DDK, kurių talpa didesnė nei 3 m3, stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa didesnė nei 1 m3, arba reiškia transporto priemonę bateriją, kurios talpa didesnė nei 1 m3, skirtą vežti liepsniąsias dujas;

„OX transporto priemonė“:

reiškia transporto priemonę, skirtą vežti vandenilio peroksidą, stabilizuotą vandenilio peroksidą, stabilizuotą vandeninį vandenilio peroksido tirpalą, turintį daugiau kaip 60 procentų vandenilio peroksido (5.1 klasė JT Nr. 2015), konteinerinėse cisternose ar kilnojamose cisternose, kurių talpa didesnė nei 3 m3, stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa didesnė nei 1 m3;

„AT transporto priemonė“:

reiškia transporto priemonę, išskyrus FL ar OX, skirtą vežti pavojingus krovinius konteinerinėse cisternose, kilnojamose cisternose ar DDK, kurių talpa didesnė nei 3 m3, stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa didesnė nei 1 m3, arba reiškia transporto priemonę bateriją, kurios talpa didesnė nei 1 m3, išskyrus FL transporto priemonę.

Pavojingus krovinius vežančios transporto priemonės turi atitikti šioje dalyje numatytus reikalavimus konstrukcijai.

Atskiras tinkamumo patvirtinimas

EX/II, EX/III, FL, OX ir AT transporto priemonėms jų registracijos šalyje turi būti atlikta kasmetinė techninė apžiūra, kurios tikslas yra įsitikinti, kad transporto priemonės tenkina atitinkamas šios dalies nuostatas
ir bendrąsias saugos taisykles

Jei reikalaujama, kad transporto priemonėse būtų įrengta dėvėjimuisi atspari stabdžių sistema, transporto priemonės gamintojas

Susitariančiosios ADR Šalies kompetentingų institucijų šios Susitariančiosios ADR Šalies teritorijoje registruotai transporto priemonei išduotas tinkamumo patvirtinimo sertifikatas jo galiojimo laikotarpiu yra pripažįstamas kitų Susitariančiųjų ADR Šalių kompetentingų institucijų.

Tinkamumo patvirtinimo sertifikatas turi atitikti toliau pateiktą pavyzdį. Jo matmenys turi būti 210 mm×297 mm (A4 formatas). Abi pusės – aversas ir reversas – pusės turi būti naudojamos. Jis turi būti baltos spalvos su įstrižai perbraukta rožine juosta. Tinkamumo patvirtinimo sertifikatas transporto priemonei su vakuumine cisterna atliekoms privalo turėti šią pastabą: „transporto priemonė su vakuumine cisterna atliekoms“.

TRANSPORTO PRIEMONĖS TINKAMUMO VEŽTI TAM TIKRUS PAVOJINGUS KROVINIUS PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Šis sertifikatas liudija, kad toliau nurodyta transporto priemonė atitinka Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) nustatytas sąlygas.

1. Sertifikato Nr.: 2. Transporto priemonės gamintojas: 3. Transporto priemonės identifikacinis Nr.: 4. Registracijos Nr. (jei toks yra):

5. Vežėjo, valdytojo ar savininko pavadinimas/pavardė ir adresas:

6. Transporto priemonės aprašymas:1

7. Transporto priemonės žymėjimas(-ai) pagal ADR 9.1.1.2:2

EX/II EX/III FL OX AT

8. Dėvėjimuisi atspari stabdžių sistema:3

 NETAIKOMA

 Efektyvumas pagal ADR 9.2.3.3 yra pakankamas transporto vieneto bendrai masei____t4

9. Stacionarios cisternos(-ų)/transporto priemonės baterijos aprašymas (jei taikoma):

9.1 Cisternos gamintojas:

9.2 Cisternos/transporto priemonės baterijos patvirtinimo numeris:

9.3 Cisternai gamintojo suteiktas serijos numeris/transporto priemonės baterijos elementų identifikacija:

9.4 Pagaminimo metai:

9.5 Cisternos tipas pagal ADR 4.3.3.1 ar 4.3.4.1:

9.6 Specialiosios nuostatos pagal ADR 6.8.4 (jei taikomos):

10. Leidžiami vežti pavojingi kroviniai:

Transporto priemonė atitinka sąlygas, reikalaujamas vežant pavojingus krovinius, priskirtus 7 punkto aprašyme

(-uose) nurodytoms transporto priemonėms.

10.1 EX/II ar EX/III transporto priemonės3 atveju  1 klasės kroviniai, įskaitant J suderinamumo grupę

 1 klasės kroviniai, išskyrus J suderinamumo grupę

10.2 Autocisternos/transporto priemonės baterijos3 atveju

 gali būti vežamos tik medžiagos, leistinos pagal cisternos kodą ir bet kokias 9 punkte nurodytas specialiąsias nuostatas5

arba

 gali būti vežamos tik šios medžiagos (klasė, JT numeris ir, jei reikia, pakavimo grupė ir tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas):

Gali būti vežamos tik medžiagos, nelinkusios pavojingai reaguoti su korpuso, tarpiklių, įrangos ir apsauginės vidinės dangos (jei taikoma) medžiagomis.

11. Pastabos:

12. Galioja iki: Išdavusios įstaigos spaudas

Vieta, data, parašas

1 Vadovaujantis mechaninių transporto priemonių ir priekabų N ir O kategorijų aprašymais, pateiktais Jungtinės rezoliucijos dėl transporto priemonių konstrukcijos (SR.3) 7 priede ar 97/27/EC direktyvoje.

2 Netinkamus išbraukti.

3 Tinkamus pažymėti.

4 Nurodyti atitinkamą vertę. Vertė, lygi 44 t, neribos „didžiausios leistinos registracijos/eksploatavimo masės“, nurodytos registracijos dokumente(-uose).

5 Medžiagos, priskirtos 9 punkte nurodytam cisternos kodui ar kitiems cisternos kodams, leistiniems pagal 4.3.3.1.2 ar 4.3.4.1.2 nustatytą hierarchiją, jei reikia, atsižvelgiant į specialiąją(-iąsias) nuostatą (-as).

13. Galiojimo pratęsimas

Galiojimas pratęstas iki: Išdavusios įstaigos spaudas, vieta, data, parašas:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 901 žodžiai iš 1791 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.