Aerobikos sportas ir jėgos ugdymas treniruotėse
5 (100%) 1 vote

Aerobikos sportas ir jėgos ugdymas treniruotėse

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………..2

Aerobikos treniruočių nauda………………………………………………………………………………………………3

Aerobikos uždaviniai………………………………………………………………………………………………………..3

Mokymo ir ugdymo ypatumai per aerobikos treniruotę…………………………………………………………3

Aerobikos rūšys……………………………………………………………………………………………………………….5

Aerobikos treniruotės pagrindų pratimai……………………………………………………………………………..8

Krūvio intensyvumo reguliavimas aerobikos treniruotėje ……………………………………………………..8

Jėgos ugdymas treniruotėje………………………………………………………………………………………………10

Jėgos ugdymo pratimai aerobikoje……………………………………………………………………………………11

Išvados………………………………………………………………………………………………………………………….12

Literatūros sąrašas…………………………………………………………………………………………………………..13

ĮVADAS

Kūno kultūra yra puiki visuomenės fizinio ugdymo priemonė, skatinanti dirbti, mokytis. Kūno kultūros dėka sustipriname savo sveikatą, ilgai išliekame jauni ir energingi.

Aerobika (ritminė gimnastika) – populiari ir mėgstama fizinės veiklos forma. Ji labiausiai atitinka anatominius, fiziologinius ir psichomotorinius moters organizmo ypatumus. Neatsitiktinai ji įtraukta ir į bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros programas.

Aerobika – tai besikartojantys fiziniai pratimai, kurių metu yra panaudojama kiek įmanoma daugiau raumenų grupių. Jie yra atliekami tam tikrą laiko tarpą. Atliekant fizinius pratimus širdies ir kraujagyslių sistema (širdis, plaučiai ir kraujagyslės) reaguoja į padidėjusį fizinį aktyvumą, nes į ląsteles patenka daugiau kraujo ir organizmas yra geriau aprūpinamas deguonimi. Reguliarūs pratimai gerina fizinę būklę, nes širdis tampa stipresnė ir dirba daug efektyviau. Ji gali perpumpuoti daugiau kraujo, o tuo pačiu geriau aprūpinti organizmą deguonimi. Gerėjant fiziniam pajėgumui, jūs ilgiau išliksite darbingesnis, galėsite daugiau dirbti, o po sunkių fizinių krūvių daug greičiau grįš jėgos.

Mankšta, aerobika, bėgiojimas, plaukimas ir kiti fizinio aktyvumo būdai gali padėti lengviau įveikti nuovargį, pagerinti savijautą ir suteikti daugiau energijos. JAV yra įprasta skatinti darbuotojus eiti į sporto sales, nes jau seniai žinoma, kad fizinį gyvenimo būdą vedantys žmonės yra darbingesni.

Aerobikos pratimų panaudojimas labai platus. Juos sėkmingai galime naudoti pradinukų, vyresniųjų klasių moksleivių kūno kultūros pamokose, užklasinės veiklos būreliuose, studentų kūno kultūros pratybose, aerobikos sveikatingumo grupėse ir kt. Tačiau ši veiklos forma per menkai diegiama besimokančiam jaunimui. Viena iš priežasčių – metodinės literatūros trūkumas, specifinių įgūdžių ir žinių stoka. Todėl šios metodinės knygelės tikslas – padėti tiems, kurie jau vadovauja aerobikos treniruotėms arba rengiasi tai daryti.

Kūno kultūros katedros uždaviniai aukštojoje mokykloje neapsiriboja studentų sveikatos, fizinio ir protinio darbingumo ugdymu. Svarbu, kad besimokydami institute studentai įgytų kuo daugiau teorinių žinių bei praktinių įgūdžių įvairiose pedagoginės veiklos srityse. Aerobikos pratimų žinojimas ir gebėjimas juos panaudoti savo profesinėje veikloje mokykloje praturtins kūno kultūros pamokas emocijomis, padės ugdyti moksleivių sampratą apie darnos, kūno grožio ugdymą.

Rūpintis savo kūnu, ugdyti judesių koordinaciją, jėgą, ištverme, stiprinti funkcines organizmo galias reikia visą gyvenimą. Žymus sporto medicinos specialistas prof. A. Dembo nurodė, kad žmogaus senėjimo procesas prasideda nuo to momento, kai baigiasi organizmo augimas, t. y. sulaukus 19-21 metų. Taigi net studentai jau turi rimtai susirūpinti savo organizmo fiziniu ugdymu, siekti optimalaus fizinio aktyvumo.

Šiai sporto šakai labai svarbu ugdyti jėgą, ištvermę, lankstumą. Šiame darbe aptarsiu earobiką, kaip sporto šaką bei jėgos įtaką aerobikai.

Aerobikos treniruočių nauda

Aerobika – viena iš prieinamiausių ir mėgstamiausių kūno kultūros formų tarp įvairaus amžiaus merginų ir moterų. Domėjimasis aerobika suprantamas ir paaiškinamas. Jos populiarumą lemia paprastumas, emocionalumas ir efektingumas.

Reguliarių aerobikos treniruočių dėka stiprėja judamasis atramos aparatas, ugdomos kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinės galios, fizinės ypatybės – jėga, ištvermė, greitumas, koordinacija, lankstumas. Sportuodami aerobikos grupėse turime galimybių ženkliai pagerinti atskirų organų ir sistemų funkcine veiklą, sustiprinti sveikatą, be to, derinant aerobikos pratimus su racionalia mityba galima atsikratyti
antsvorio, ugdyti taisyklingą laikyseną, šalinti figūros trūkumus ir kt.

Vyresniojo amžiaus žmonėms aerobikos pratybos stabdo organizmo senėjimo procesus: mažina cholesterino kiekį kraujyje, druskų nusėdimą sąnariuose, atitolina sklerotinius požymius, stiprina raurnenyną, reguliuoja kraujospūdį ir pulso dažnį, padeda įveikti stresus. Daugelio tyrinėtojų įrodyta, kad aerobikos pratimai – puiki fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo priemonė.

Aerobikos uždaviniai

Aerobika, kaip ir kitos fizinio ugdymo priemonės, sprendžia sveikatingumo, fizinio ugdymo ir auklėjimo uždavinius:

-aerobikos treniruočių dėka ugdomos fizinės sportuojančiųjų ypatybės, gerinamas fizinis darbingumas, funkcinis organizmo pajėgumas, psichinis stabilumas, tobulinamos kūno formos;

-lavinami grakštaus, racionalaus ir estetiško judesių atlikimo įgūdžiai, ritmo pojūtis, judesio kultūra;

-ugdomi savęs tobulinimo, aktyvaus judėjimo, bendravimo kultūros, saviraiškos ir savistabos siekiai. Be to, aerobikos treniruočių metu atsiranda geros sąlygos atstatyti jėgas, įveikti psichine, emocinę įtampą, susipažinti su šiuolaikine muzika, ugdyti estetinį skonį ir kt.

Mokymo ir ugdymo ypatumai per aerobikos treniruotę

Fizinio lavinimo ir ugdymo uždaviniai realizuojami tik atliekant reikiamus motorikos veiksmus. Per aerobikos treniruotes ypač svarbi tiesioginė vedančiojo veikla, pratimų rodymas, įvairūs žodiniai, garsiniai signalai, kurie padeda, greičiau pajusti judesio charakterį, ritmą, tempą, greitį ir kryptį, atliekamo pratimo amplitudę, padeda išvengti klaidų ir traumų. Aerobikos treniruotei tinkamų pratimu parinkimas, kai atsižvelgiama į sportuojančiuosius, pratimų nuoseklumas padeda efektyvinti mokymą, motorikos sąlyginių refleksų susidarymą didžiųjų pusrutulių žievėje. Tolesnis pratimų mokymas, kartojimas padeda sudaryti to pratimo atlikimo dinaminį stereotipą. Vadovo vaidmuo ugdymo ir mokymo procese yra labai reikšmingas.

Mokymo ir ugdymo sėkmė didžia dalimi priklausys nuo mokymo organizavimo aerobikos grupėse, todėl aptarsime reikšmingiausius mokymo principus, taikomus aerobikos treniruotėse.

Moksliškumo principas. Organizuoto fizinio ugdymo sėkmė priklauso nuo metodikos pagrįstumo, kuri remiasi įvairių mokslo sričių sukauptomis ir praktikoje patikrintomis žiniomis. Todėl aerobikos vadovas turi vadovautis esminiais moksliškumo principais:

suplanuoti aerobikos programos turinį, atitinkantį besitreniruojan-čiųjų sudėtį;

– aerobikoje remtis mokslo ir praktikos patikrintomis priemonėmis ir metodais;

– skatinti ir mokyti savikontrolės įgūdžių;

– žinoti anatominį fizinių pratimų poveikį.

Teorijos ir praktikos principas. Tvirtinti praktikos ir teorijos ryšį galime taip:

– ugdykime tas raumenų grupes ir funkcines sistemas, kurių veikla svarbi mokantis, dirbant, stiprinant sveikatą;

– skatinkime aerobikos treniruotėse įgytas žinias ir mokėjimus taikyti savarankiškoje kūno kultūros srityje, užklasinėje veikloje.

Ugdomojo mokymo principas neatsiejamas nuo aerobikos vadovo autoriteto, išvaizdos, elgesio su grupės nariais, jo aprangos, laikysenos, netgi figūros. Ugdydami asmenybę stenkimės:

– ugdyti norą būti sveikiems ir gražiems;

– plėtoti estetinius, dorovinius jausmus, grūdinti valią;

– lavinti ne tik fizines, bet ir psichines sportuojančiųjų galias;

– formuoti sveikos gyvensenos ir sveikatos sampratą. Diferencijuoto ugdymo principas būtinas aerobikoje, nes skirtingas

lankančiųjų amžius, jų fizinis pajėgumas gali padaryti žalos sveikatai. Todėl reikia stengtis:

-suskirstyti sportuojančiuosius pagal fizinį pajėgumą arba amžių į atskiras grupes;

-tirti fizinio pajėgumo rodiklius;

-sudaryti grupes pagal jų fizinį pajėgumą ir interesus;

-užduotis aiškinti ir klaidas taisyti trumpai ir aiškiai;

-skaičiuoti pratimus tik esant būtinam reikalui – norint išlaikyti pratimo atlikimo tempą, kartojimų skaičių ir kt. (4-3-2-1 op!);

-pagal galimybes individualizuoti mokymą bei ugdymą, ypač tai svarbu gerinant kūno formas, kovojant su antsvoriu. Iki treniruotės ir po jos pokalbiu su gnipės nariais paaiškinti krūvio intensyvumo parinkimo sau galimybes.

Vaizdumo principas – pagrindinis mokymo metodas aerobikoje. Vadovas tiesiogiai vadovauja ir demonstruoja visus aerobikos pratimus. Rodydami pratimą, siekime:

-techniško pratimų atlikimo;

-naudokime veidrodinį pratimų demonstravimo būdą. Taip pat rodykime stovėdami į sportuojančiuosius nugara ir šonu;

-komentuokime pratimus, kreipdami sportuojančiųjų dėmesį i svarbiausias technikos detales;

-atlikime lengvesnes kompozicijas (tik kojomis, be judesių rankomis, liemeniu, galva), ilginkime pratimų kompozicijas etapais;

-naudokime įvairius žodinius bei garsinius signalus.

Labai svarbu laikytis prieinamumo principo. Aerobikos grupes lanko įvairaus amžiaus, turintys įvairią judėjimo patirtį ir gebėjimus atlikti skirtingo sudėtingumo aerobikos pratimus žmonės. Todėl vadovo uždavinys – aerobikos treniruotei parinkti pratimus taip, kad jie būtų optimalaus sudėtingumo ir sunkumo. Todėl reikėtų vadovautis šiomis taisyklėmis:

-mokykime eidami nuo lengvesnio prie sunkesnio, nuo žinomo prie nežinomo;

-remkimės sportuojančiųjų amžiaus ir individualiomis savybėmis, fiziniais ir funkciniais organizmo
me pratimus atlikti tinkamu tempu;

-tirkime atskirų asmenų judėjimo patirtį, jų galias ir derinkime tai su aerobikos treniruotės turiniu.

Sistemingumo ir nuoseklumo principas – tai sveikatos stiprinimo ir fizinių bei funkcinių galių ugdymo sąlyga. Aerobikos treniruotės turi būti orientuotos į sistemingas 2 ar 3 kartus per savaitę po 45-60 min. trukmės aerobikos pratybas;

-venkime įgrisusių pratimų, atnaujinkime juos;

-pratimus grupuokime pagal anatominį poveikį raumenų grupėms;

-aerobinės veiklos pratimus palaipsniui intensyvinkime;

-aerobikos pratybose naudokime saugius, sveikatą stiprinančius pratimus;

-sistemingai atnaujinkime aerobikos treniruočių muziką.

Sąmoningumo ir aktyvumo principas yra aerobiką mėgstančiųjų varomoji jėga. Visi ateina į aerobikos grupes skatinami asmeniško aktyvumo ir sąmoningumo, turėdami savo sampratą ir tikslus, norą tobulėti. Todėl labai svarbu, kad vadovas ir jo vedamos aerobikos treniruotės pateisintų grupės narių lūkesčius ir interesus. Taigi vadovas turi:

-įvairiais būdais (rezultatų apibendrinimo, svorio masės reguliavimo, fizinio, funkcinio pajėgumo tyrimų, kūno apimties matavimo ir kitimo rezultatų apibendrinimu ir skelbimu) skatinti sportuojančiųjų motyvaciją ir teigiama požiūrį į aerobikos treniruotes;

-skatinti sąmoningą savo veiklos, pratimų atlikimo, sveikatos būklės pokyčių analize ir kontrolę;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1542 žodžiai iš 5113 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.