Alaus tyrimas
5 (100%) 1 vote

Alaus tyrimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

PANEVĖŽIO INSTITUTAS

VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRAPanevėžio studentų nuomonės apie alaus gamintojų siūlomą produkciją

tyrimas

Marketingo tyrimų kursinis darbas

Atliko: PVV 0/2 gr. studentės

Edita Janulytė

Ana Ovčarenko

Tikrino: dėst. ŽverelienėPanevėžys, 2003

TURINYSĮVADAS 3

1. Problemos išsiaiškinimas 4

2. Žvalgybinis tyrimas 4

3. Tyrimo tikslų nustatymas 4

4. Tyrimo reikalingumo pagrindimas 4

5. Tyrimo pobūdžio nustatymas 5

6. Tyrimo metodo parinkimas 5

7. Imčių atranka 5

8. Duomenų rinkimas 5

9. Duomenų apdorojimas ir analizavimas 6

10. Išvados ir pasiūlymai 14

IŠVADOS 15

LITERATŪRA 16

ĮVADAS

Jau seniai buvo pastebėta, kas alus tampa vis populiaresnis gėrimas, o

alaus gamintojų metiniai pardavimai pastoviai auga. Todėl nusprendėme

panagrinėti studentų nuomonę apie šį gėrimą. Norėjome sužinoti studentų

požiūrį į alaus gamintojus, jų siūlomą produkciją. Tai pat norėjome gauti

atsakymą, ar visi vartotojų poreikiai yra patenkinti.

Darbo tikslas: studentų nuomonės apie alaus gamintojų siūlomą

produkciją tyrimas.Hipotezė: Panevėžio studentai norėtų sulaukti naujų galinių alaus

rinkoje.Darbo uždaviniai:

1. Problemos išsiaiškinimas;

2. Žvalgybinis tyrimas

3. Tyrimo tikslų nustatymas

4. Tyrimo reikalingumo pagrindimas

5. Tyrimo pobūdžio nustatymas

6. Tyrimo metodo parinkimas

7. Imčių atranka

8. Duomenų rinkimas

9. Duomenų apdorojimas ir analizavimas.

10. Išvadų ir pasiūlymų pateikimas.

Darbo metodika:

• Mokslinės literatūros analizė

• Anketinė apklausa

• Tyrimo duomenų analizė.

.

1. Problemos išsiaiškinimas.Marketingo problemos išsiaiškinimas turi lemiamą reikšmę visam

tyrimui. Jei neteisingas bus suvokta problema, visas tyrimas vyks klaidinga

linkme, bus mėginama išsiaiškinti ne pačius svarbiausius klausymus. Kitaip

sakant, jei bus padaryta klaida aiškinantis problemą, tai viso tyrimo

pastangos pasuks neteisinga kryptimi, o jų rezultatai bus mažai naudingi.

Tai pradinis marketingo tyrimo etapas, kuriame apibrėžiami klausymai,

kurios išspręsti turi padėti organizuojamas tyrimas.

Mūsų iškelta problema: vartotojų nuomonė apie alaus gamintojus

Panevėžio rinkoje .

Norint išsiaiškinti šią problemą, atlikome marketingo tyrimą. Atlikus

apklausą ir išanalizavus gautą informaciją, galėjome atsakyti į klausymą,

kaip geriausiai patenkinti pirkėjų poreikius.

2. Žvalgybinis tyrimas

Pirmame etape svarbu atlikti žvalgybinį tyrimą. Žvalgybinis tyrimas –

tai neišsamus ir negilus tyrimas, siekiant geriau suprasti ir apibrėžti

problemos kilmę ir aplinką. Šis tyrimas gali padėti geriau suprasti

vartotojų reikmes ir specifiką, konkurentus, konkurencinę situaciją.

Studentų tarpe buvo girdėta nusiskundimų, kad esamą alaus pasiūla

nepakankamai patenkina poreikius. Yra nuomonių, kad rinkoje jau pasigendama

naujų prekių.

3. Tyrimo tikslų nustatymas

Šiame etape aiškiai suformuluojami svarbiausias ir šalutiniai tyrimo

tikslai be i ką tyrimu norime pasiekti. Tyrimo praktinę naudą ir

veiksmingumą galima iš anksto numatyti, konkretizuojant numatomų rezultatų

praktinio panaudojimo, įdiegimo sritis ir būdus. Marketingo tyrimo tikslai

dažnai susieti su informacijos, reikalingos ir tinkamos žinomai problemai

spręsti, rinkimu, apdorojimu, gavimu ir panaudojimu. Kai tyrimas

atliekamas tam, kad būtų priimami kuo labiau parengti ir argumentuoti

sprendimai, tai akivaizdu, kad jo paskirtis ir tikslai yra kus kas

platesnis, nei sumažinti vadovų ir specialistų nežinojimo laipsnį.

Savo tyrime norime išsiaiškinti jau esamų rinkoje alaus gamintojų

paklausą ir naujų produktų įvedimo į rinką reikalingumą. Alaus rinkoje yra

nemažai gamintojų, jų siūlomų prekių pasirinkimas yra nemažas. Bet ar jis

yra pakankamas? Ir kas lemia pasirinkimą vieno ar kito gamintojo siūlomą

prekę?

Todėl pagrindinis tyrimo tikslas
išsiaiškinti studentų nuomonę apie

alaus gamintojų siūlomas prekes. Papildomi tikslai: išsiaiškinti dėl ko

pirkėjai renkasi vieną ar kitą prekę, ar jie yra patenkinti siūlomomis

prekėmis, ar pakankamas asortimentas.

Didele reikšme turi vartotojų poreikių patenkinimas, todėl svarbu tos

poreikius nustatyti ir išsiaiškinti alaus gamintojų galimybes.

4. Tyrimo reikalingumo pagrindimas.

Prieš pradedant tyrimų procesą, būtina atlikti vieną svarbų žingsnį,

t.y. nustatyti marketingo tyrimų būtinumą. Greitas patikimos bei tinkamos

naudoti informacijos gavimas yra labai naudingas. Tyrimo būtinumas iš esmės

nustatomas griežtai ir aiškiai suformuluojant problemą ir parūpinant

reikalingų lėšų jai spręsti. Didėjant konkurencijai, marketingo tyrimų

vaidmuo svarbiąja. Jie tampa būtinybe, norint išgyventi šiandieninėmis

konkurencijos sąlygomis ir plėsti veiklą.

Marketingo tyrimas šiuo atvejų mums yra reikalingas, kadangi mes irgi

esam vartotojais ir norime, kad mūsų poreikiai būtų patenkinti. Todėl

surinkus informaciją, galėsim atsakyti į klausymus: kokius alaus gamintojus

renkasi mūsų tyrime dalyvavusieji ir kodėl, kokie jų poreikiai ir norai, ką

alaus gamintojai galėtų patobulinti, ir ar reikėtų didinti prekių

asortimentą.

5. Tyrimo pobūdžio nustatymas.

Šiame etape reikia numatyti, kaip bus atsakoma į tiriamos problemos

klausymus. Tai marketingo tyrimo etapas, kuriame numatomi duomenų rinkimo

metodai, tam reikalingos priemonės ir atrankinės visumos formavimo būdai.

Svarbiausia yra nustatyti tyrimo kryptį, nuo kurios priklauso, kaip bus

renkami duomenys.

Šiame etape didžiausią dėmesį reikia skirti tyrimų specifikai, anketos

struktūrai, respondentų parinkimui. Priimant taktinius sprendimus privalu

įvertinti tyrimo atlikimo terminus ir jiems skirtų lėšų dydį.

Nusprendėme atlikti aprašomąjį tyrimą. Aprašomuoju tyrimu laikomas

toks, kuriame apsiribojama reiškinių, faktų, situacijos, būklės

išsiaiškinimu, palyginimu, kitimo tendencijų konstatavimu, daug

nesigilinant į jų kilmę ir raidą nulėmusias priežastis.

Šios rūšies tyrimas daugiau susijęs su padėties konstatavimu, faktų

išdėstymu, metodų pateikimu, siūlymu ir vertinimu, kai kada loginiu

modeliavimu.

Savo darbe išsiaiškinsi alaus rinkos būklę Panevėžio mieste,

nesigilinant į šios situacijos priežastys.

6. Tyrimo metodo parinkimas.

Tyrimo būdai yra parenkami atsižvelgiant į tyrimo tikslus. Yra trys

pagrindiniai marketingo tyrimo būdai: apklausa, stebėjimas, eksperimentas.

Dažnai dar būna nurodomas ir ketvirtasis – kokybinių tyrimų būdas.

Apklausos tyrimas iš esmės yra aprašomasis tyrimas, tik retais atvejais

galintis turėti ir priežastinio tyrimo elementų. Apklausos metu beveik

niekada nesiaiškinama, kodėl žmogus vienaip ar kitaip galvoja, elgiasi ar

jaučia.

Apklauso tyrimas atliekamas apklausos pagrindu. Apklausiant žmones,

gaunama faktų, sužinomos nuomonės, požiūriai, pozicijos. Anketų

panaudojimas padeda struktūrinti renkamus duomenis, todėl žymiai lengviau

juos apdoroti ir analizuoti, naudojant kompiuterius.

Savo tyrimui atlikti panaudosim anketinę apklausą. Tyrimą atlikti

nebus sudėtinga ir nereikalaus didelių išlaidų išdalinti ir surinkti

anketas. Anketas išdalinsime savo ir kitos vadybininkų grupes studentų

tarpe.

Surinktos ir apdorotos informacijos dėka, sužinosime esama situacija

alaus rinkoje, o taip pat vartotojų poreikius bei pageidavimus. Be to, bus

galima išsiaiškinti, kokia politiką galėtų vykdyti alaus gamintojai,

siekiant kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius.

7. Imčių atranka

Imtis yra sudėtinė marketingo tyrimo proceso dalis. Marketingo tyrimo

imtys atrenkamos iš atitinkamos tyrimo visumos. Turi būti apibrėžta

dominanti tiriamoji visuma, kitaip sakant, grupė, kurios imtis bus

atrenkama. Grupes paprastai sudaro žmonės, kurių pažiūros, elgesys,

nuostatos, prioritetai, materialinė padėtis padeda rinkos specialistams

formuoti sprendimus. Mūsų darbe mus dominanti tiriamoji visuma bus KTU

Panevėžio instituto studentai. Pasirinkome šią imtį, kadangi jį pakankamai

gerai galės atstovauti viso Panevėžio gyventojų nuomonę.

8. Duomenų rinkimas

Labiausiai paplitęs pirminės informacijos rinkimo metodas yra

apklausa. Apklausa – tai susistemintas informacijos rinkimo metodas,

pateikus anketą. Susistemintas informacijos rinkimas reiškia, kad

stengiamasi gauti kuo tikslesnius rezultatus, kurių patikimumą galima būtų

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1177 žodžiai iš 3897 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.