Alfredo adlerio individualioji asmenybės teorija
5 (100%) 1 vote

Alfredo adlerio individualioji asmenybės teorija

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

Socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų

programos

studentas

ALFREDO ADLERIO INDIVIDUALIOJI ASMENYBĖS TEORIJA

REFERATAS

Tikrino:

doc. A. Juodraits

Šiauliai, 2007

TURINYS

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………….3

ALFREDAS ADLERIS IR ZIGMUNDAS FROIDAS…………………………………4

GALIOS (PRANAŠUMO) TROŠKIMO KONCEPCIJA

IR MENKAVERTIŠKUMO JAUSMAS……………………………………………………5

PERCEPCIJA IR GYVENIMO STILIUS……………………………………………………7

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………….9

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………..10

ĮVADAS

Alfredas Adlerio individualioji asmenybės psichologija yra originalus šio autoriaus kūrinys. Jis iškėlė daugelį problemų, kurios psichologijoje iki šiol tebėra aktualios. Pirmasis ėmėsi darbo kurti savivaizdžio koncepciją, akcentavo socialinio intereso, kaip žmogaus elgesį motyvuojančios jėgos svarbą.

Išskirtinis šio autoriaus teorijos bruožas – asmenybės unikalumo bei sąmoningumo akcentavimas. Žmogus, pagal jį, tai unikalių motyvų, bruožų, interesų, vertybių sistema. Jis sugeba suvokti savo menkavertiškumą ir siekiamus tikslus.

Alfredas Adleris gimė 1870 m. netoli Vienos. Namuose neišsiugdęs prisirišimo prie žydų religijos – perėjo į protestantų tikėjimą. Medicinos studijas Vienoje baigė labai prastais pažymiais. Buvo Zigmundo Froido amžininkas. Nors ir nepritapo prie Vienos universiteto (jo idėjos buvo atmestos kaip spekuliatyvios), tačiau būdamas geru oratoriumi į savo paskaitas visuomenei sutraukdavo daugybę žmonių. 1935 m. persikėlė į JAV, kur dirbo medicinos psichologijos profesoriumi Longailendo universitete.

Šiame referate aptarsime pagrindines Alfredo Adlerio teorijos idėjas, atskleisime jo savitą požiūrį į žmogaus asmenybės vystimąsi.

ALFREDAS ADLERIS IR ZIGMUNDAS FROIDAS

Alfredas Adleris ir Zigmundas Froidas susidūrė Vienos universitete. Iš pradžių juodu žavėjosi vienas kito idėjomis ir netgi Froidas norėjo padaryti Adlerį savo įpėdiniu. Tačiau vėliau išryškėjo nemažas jų pažiūrų skirtumas, o per vieną mokslinį pasitarimą jų požiūriai taip išsiskyrė, kad Alfredui Adleriui teko pasitraukti iš Vienos psichoanalitikų draugijos pirmininko pareigų.

Ir nors Adleriui nesisekė Vienos universitete, tačiau jis buvo pirmas žmogus išdrįsęs oficialiai atsiskirti nuo garsiojo profesoriaus Froido. Froido psichoanalizėje pirmiausia pabrėžiama nuolatinė kova, vykstanti tarp egoistinių, įgimtų žmogaus instinktų ir visuomenės. Tuo tarpu Adleriui svarbiausia tai, kad žmogus turi įgimtą sugebėjimą užmegzti kontaktą su kitu žmogumi ir jaučiasi priklausantis žmonių bendrijai (Gemeinschaftsgefühl). Tai daugiau negu domėjimasis kitu žmogumi. Norėdamas įveikti visus gyvenimo vargus, žmogus turi išmokti bendradarbiauti su kitais, išmokti darbo pasidalijimo (Pluzek, 1996)

Adlerio teorija, skirtingai negu Froido, yra teleologininė. Jis kalba apie tai, kad visa asmenybės psichinė veikla yra determinuota tų tikslų, kurių žmogus siekia. Taigi iš prigimties ir nuo pat gimimo žmogaus mintys, poelgiai ir elgesio kontrolė labai daug priklauso nuo jo paties. Froidas kardinaliai priešingai teigė, kad žmogus savo prigimtimi yra ydingas, linkęs į incestą, pilnas destruktyvių impulsų, kuriuos sunku valdyti ir nuo kurių žmogus yra priklausomas. Toks požiūrių į žmogaus prigimtį išsiskyrimas šių dviejų mokslininkų darbuose veda ir prie kitų dalykų. Froido teorijoje žmogus išryškėja kaip siekiantis sumažinti įtampą ir išlaikyti vidinę pusiausvyrą (homeostazė), Adlerio žmogus priešingai – yra genamas naujų stimulų ieškojimo ir savirealizacijos (heterostazė). Froido žmogų galima išmatuoti moksliškai, pritaikius tyrimo metodus – Adlerio žmogus – nepažinus. Froido žmogus iracionalus, valdomas vidinių ir išorinių veiksnių – Adlerio – gana racionalus, sugebantis valdyti ir apibrėžti savo elgesį.(Perminas ir kt., 2004).

Ir vis tik į keletą dalykų šie mokslininkai žiūrėjo panašiai. Tie Froidas, tiek Adleris žmogų bandė tyrinėti kaip vieną visumą, o ne atskirus jo elementus. Taip pat abu buvo linkę žmogaus elgesio priežastis priskirti daugiau vidinių, o ne išorinių veiksnių įtakai. Neatmetė ir genetinės informacijos įtakos asmenybės raidai. .(Perminas ir kt., 2004).

GALIOS (PRANAŠUMO) TROŠKIMO KONCEPCIJA IR MENKAVERTIŠKUMO JAUSMAS

Pagal Alfredą Adlerį pagrindinis žmogaus veiklos motyvas yra noras būti stipriam arba galios troškimas (Wille yur Macht). Šis stimulas yra įgimtas, ir jo dėka atsiranda noras tobulėti, ką nors nuveikti. Vėlesniu savo teorijos kūrimo laikotarpiu Adleris svarbiausiąjį žmogaus veiklos motyvą įvardija kitais žodžiais. Terminą „galios troškimas“ pakeičia kiti apibūdinimai:

– pranašumo (superiority) siekimas

– tobulumo
siekimas arba noras tobulėti.

(Pluzek, 1996)

Tas stimulas, pranašumo troškimas pastebimas vaiko psichikoje jau pačiu ankstyvuoju jo psichikos vystymosi laikotarpiu, iki 5 – erių metų ir jis susijęs su tikslo išsikėlimu ir fiksacija. Adleris rašo: „Совершенно очевидно, что фиксация этой цели — придание ей конкретной формы — должна происходить на раннем этапе жизни, во время формирующего периода детства. Характер прототипа или модели будущей зрелой личности начинает складываться именно в это время. Можно представить, как протекает этот процесс. Будучи слабым, ребенок чувствует свою неполноценность и находится в ситуации, которую с трудом может вынести. Однако в нем заложено стремление развиваться в направлении, определенном целью, которую он для себя выбирает.“ (Адлер, 1927). Toliau autorius vaiko situaciją prilygina siekimui būti dievu: „Идея нуждается в конкретизации, так как в конечном счете „иметь цель“ — означает стремление быть как Бог. Но быть как Бог, конечно же, это предельная цель, или, если можно так выразиться, цель целей. Воспитателям следует быть осторожными в своих попытках воспитать себя и детей быть подобными Богу. Фактически, мы обнаружили, что ребенок в своем развитии заменяет эту цель на более конкретную и непосредственную. Он ищет самую сильную личность в своем окружении и делает ее своим образцом, а подражание ей — целью. Это может быть отец или мать, так как мы обнаружили, что даже мальчик может быть под влиянием матери, если она кажется самой сильной личностью. В дальнейшем ребенок может хотеть быть кучером, так как по какой-то причине верит, что именно кучер — это сильнейший человек. Когда ребенок представляет эту цель, он начинает вести себя, чувствовать и одеваться как кучер, он обретает качества, связанные со своей целью. Но стоит полицейскому пошевелить пальцем, и кучер становится ничем…” (Адлер).

Toks vaiko elgesys Adlerio manymu yra įgimtas. Vaikas susikuria fiktyvius tikslus, kad kompensuotų savo dabartinius trūkumus ir sunkumus, nes turėdamas būsimos sėkmės viziją, jis randa savyje jėgų įveikti bet kokias dabarties problemas. Taip vaiko menkavertiškumo kompensavimas nukelia toli į ateitį, kai mano galėsiąs galutinai išsivaduoti nuo savo dabartinio menkavertiškumo.

O ir patį menkavertiškumą mokslininkas lygina su žmogaus organizmu. Jis teigia, kad suserga tas organas, kuris mažiausiai išsivystęs, t. y. menkavertis. Žmonės su įgimtu defektu stengiasi jį kompensuoti, pvz. treniruodamiesi ir pasiekdami toje srityje didelio meistriškumo. Pvz., mikčiojantis žmogus tampa oratoriumi, fiziškai silpnas – pasaulio čempionu. Jei defekto kompensuoti nepavyksta, atsiranda menkavertiškumo jausmas.

Menkavertiškumo jausmas nėra negatyvus reiškinys, jis veda į aukštesnę prisitaikymo pakopą. Dėl įvairių priežasčių menkavertiškumo jausmas gali būti per didelis , tada vystosi menkavertiškumo kompleksas – gilus, hipertrofuotas menkavertiškumo jausmas, visuma neigiamų nuostatų savęs atžvilgiu, apsunkinančių žmogaus gyvenimą. Žmogus, jau nebesistengia kompensuoti savo menkavertiškumo, siekia kad visi jį paliktų ramybėje, kadangi mano, kad niekas jam nebepadės. Adleris išskyrė tris menkavertiškumo priežastis:

1. Organo menkavertiškumas. Vaikams su fiziniu defektu gali išsivystyti psichologinis menkavertiškumas.

2. Per didelė priežiūra. Lepinamas vaikas užauga nepasitikintis savo jėgomis, nes vaikystėje viskas padaroma už jį. Jis nesugeba įveikti gyvenime pasitaikančių problemų, nes neįgijo būtinos patirties, kuri leistų daryti poveikį kitiems ir realizuoti savo galimybes. Jis įsitikinęs, kad kiti privalo juo pasirūpinti, nejaučia galįs pats padėti kitiems, nepasitiki savimi.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 989 žodžiai iš 1951 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.