Alkoholiniai gėrimai
3 (60%) 2 votes

Alkoholiniai gėrimai

TURINYS

1. Įvadas 2

2. Spiritas, 3

2.1 Spirito istorija 3

3. Degtinė 4

3.1 Žaliava 4

3.2 Technologinis procesas 4

3.3 Degtinės kokybės rodikliai 5

3.4 Degtinės asortimentas 6

4. Romas 7

4.1 Romo rūšys 7

4.2 Žaliava 7

5. Konjakas 8

5.1 Konjako gamybos technologija 8

6. Kalvadosas 11

7. Išvados ir rekomendacijos 12

8. Apibendrinimas 12

9. Literatūra 14

1 ĮVADAS

Gėrimus, kuriuose yra daugiau kaip l% etilo spirito (alkoholio), vadiname alkoholiniais. Alkoholiai yra angliavandenių dariniai.

Alkoholiniai gėrimai gaminami iš įvairios žaliavos ir skirtingais būdais, todėl yra nevienodo stiprumo, skonio ir aromato. Kai kurie gėrimai gaminami iš vynuogių, kitų vaisių ir uogų, medaus miežių salyklo, ryžių rauginimo būdu (vynas, midus, alus, sakė) kiti iš vyno ar raugintos melasos distiliavimo būdu (konjakas, kalvadosas, viskis, romas) arba maišant etilo spiritą su vandeniu morsais, užpilais, cukrumi, spirituotomis sultimis (degtinė, trauktinės, antpilai, likeriai), taip pat maišant etilo spiritą su nealkoholiniais skysčiais (kokteiliai, punšai).

Aš nusprendžiau rašyti šį darbą , nes noriu ištirti etilo spirito ( alkoholio ) gamybos technologiją, bei jo daromą žalą žmogaus organizmui. Mane labiausiai domina kokie alkoholiniai gėrimai daro didžiausią žalą žmogaus organizmui, todėl aš ir pasirinkau išanalizuoti stipriausius etilo spirito gaminius.

Tyrimo tikslas: ištirti etilo spirito gamybos technologiją, bei jo daromą įtaką žmogaus organizmui.

Tyrimo objektas: etilo spirito (alkoholio) gaminiai.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti etilo spirito (alkoholio) gamybos raidą;

2. Ištirti etilo spirito (alkoholio) kokybės reikalavimus;

3. Ištirti etilo spirito (alkoholio) rūšis ir technologiją;

4. Ištirti etilo spirito (alkoholio) klasifikaciją ir asortimentą

Tyrimo metodai Literatūros analizė, lyginimas;

Apibendrinimas

Mano tiriamasis darbas susideda iš keturiolika puslapių. Rašydamas šį darbą aš rėmiausi keturiais literatūros šaltiniais. Mano darbą sudaro trys dalys įskaitant išvadas bei naudotą literatūrą.

2.Stiprių alkoholinių gėrimų gamybos technologija

2.1 SPIRITAS

Spirito istorija. Kas sukūrė spiritą, būtiną degtinės gamybai, tikriausiai visiems laikams liks istorijos ūkuose. Šio atradimo nuopelnai priskiriami ir arabų šalių gyventojams, ir europiečiams. Žinoma, jog iš pradžių tiek spiritas, tiek iš jo pagaminta degtinė buvo vartojama kaip vaistai. Švediška degtinė Absolut net ir dabar pilama į XIX a. vaistinių naudotus butelius. Vėliau degtinė tapo populiariu, visomis progomis mėgstamu stipriuoju gėrimu.

Istorijos vingiai paliko savo pėdsakus degtinės gamybos tradicijose. Degtinei gaminti naudojama įvairi žaliava ir skirtinga gamybos įranga. Pirmieji degtinės distiliavimo katilai buvo alchemikų įrangos kopijos. Į juos supiltas raugas būdavo fermentuojamas, kol netekdavo savo stiprumo. Dabartiniai „krūminės“ meistrai puikiai žino jų trūkumą – raugą reikia dažnai keisti. Vėliau išrasti nenutrūkstamos distiliacijos katilai jį pašalino, taupiau buvo naudojama žaliava. Regis keista, bet šiuo metu „premium“ klasės degtinių gamyboje madinga grįžti prie tradicinių degtindarystės būdų. Naudojant puodinius aparatus, galima atskirti distiliavimo ciklo pradžioje bei pabaigoje išsiskiriantį nekokybišką spiritą. Bulvės, rugiai, kviečiai, kukurūzai – visos daug krakmolo turinčios žemės ūkio kultūros yra tinkamos degtinei gaminti.

Visų pirma noriu išanalizuoti spirito gamybos technologiją, jo cheminę struktūrą, bei išgavimo būdus.

Etilo spiritas (alkoholis, C2H5OH) yra skirtingo grynumo koncentracijos bespalvis, skaidrus, lakus skystis, vartojamas alkoholiniams gėrimams gaminti.

Etilo spiritas gaminamas iš augalinės žaliavos, turinčios daug krakmolo (grūdų, bulvių, krakmolo pramonės atliekų) ar cukraus (cukrinių runkelių, cukraus gamybos atlieku). Žaliava rauginama — veikiama mielių fermentais. Susidaro etilo spiritas ir anglies dioksidas. Brogoje yra 7—10% spirito. Broga distiliuojama, gaunamas žaliavinis spiritas, kuris nėra grynas, todėl distiliuojamas pakartotinai. Rektifikuotas etilo spiritas yra 96—96,5% stiprumo.

Pagal grynumo laipsni rektifikuotas spiritas skirstomas į 4 rūšis: ekstra — ne mažiau kaip 96,5 tūrio %, liuks — 96,3, aukščiausio valymo — 96,2 ir I rūšies — 96 tūrio % stiprumo.

Priemaišų, aldehidu ir kitų komponentų kiekiai etilo spirite normuojami.

Geriamas etilo spiritas gaunamas 95 (±0,2)%. Jo skonis ir .kvapas būdingi rektifikuotam spiritui, pagamintam iš grūdu ir bulvių.

Techniniams tikslams skirtas etilo spiritas gaunamas iš medienos, taip pat cheminės sintezės būdu iš etileno.

2.2DEGTINĖ

Degtine vadinamas stiprus alkoholinis gėrimas, gaminamas maišant rektifikuotą spiritą su minkštintu vandeniu ir mišinį valant aktyviąja anglimi, filtruojant.

Tarybų šalyje daugiausia gaminama šių pavadinimų degtinė: „Ekstra“, „Vodka“ ir „Rusiška“. Taip pat šiek tiek pagaminama „Sostinės“ ir ,, Maskvos ypatingosios“ degtinės.

Degtinė turi būti bespalvė, skaidri, be nuosėdų ir
būdingo skonio bei aromato. Stiprumas turi būti 40±0,2%. Pagal standartą: degtinė „Ekstra“ turi atitikti šiuos rodiklius: šarmingumas turi būti ne didesnis kaip 3 ml 0,1 N HC3/100 ml, aldehidų ne daugiau kaip 8 mg/1 absoliutaus alkoholio, esterių ne daugiau kaip 27,5 mg/1 absoliutaus alkoholio, organoleptinis įvertinimas ne mažiau kaip 9,5 balo. „Ekstra“ degtinė gaminama iš aukšto valymo rektifikuoto spirito, gauto ,iš grūdų-bulvių. „Vodka“ gaminama iš rektifikuoto spirito, gauto iš grūdų-bulvių, cukrinių runkelių ir melasos. „Vodka“ ir „Ekstra“ degtinės skiriasi skonis. Jis priklauso ne tik nuo spirito kokybės, bet ir skoninių priedų. Gaminant „Ekstra“ degtinę, 1000 dal pridedama 25 kg rafinuoto smulkaus cukraus ir 1 – 10 g KMnO4 (atsižvelgiant į spirito kokybę). Gaminant degtinę „Vodka“, 100 dal mišinio dedama 10 g rafinuoto smulkaus cukraus, l kg natrio hidrokarbonato ir 0,3 kg citrinos rūgšties.

Žaliava. Pagrindinė žaliava degtinei gaminti yra aukšto valymo rektifikuotas spiritas, atitinkantis standarto reikalavimus, ir vanduo. Degtinei gaminti vartojamas bespalvis, neturintis pašalinio kvapo, skonio ir atitinkantis geliamojo vandens reikalavimus vanduo. Be to, degtinei gaminti vartojamas vanduo turi būti ne kietesnis kaip 1,0 mg-ekv/1, nes, sumaišius kietą vandenį su spiritu, iškrinta kalcio ir magnio druskų nuosėdos, netirpios vandens-alkoholio mišiniuose. Vanduo minkštinamas katijonitiniu būdu arba pridedant kalkių-sodos.

Degtinės gamybai paprastai vanduo minkštinamas natrio-katijonitiniu būdu, kai jo bendras kietumas ne didesnis kaip 7 mg-ekv/1, karbonatinis — 5,3 mg-ekv/1. Jeigu vanduo kietesnis, tuomet jis minkštinamas, pridedant kalkių-sodos, o po to katijonitiniu būdu.

Technologinis procesas, Degtinės gamybos technologinio proceso metu atliekamos šios technologinės operacijos: spirito maišymas su minkštintu vandeniu, filtravimas pro smėlio, anglies ir keraminius filtrus, degtinės stiprumo tikrinimas ir išpilstymas.

Degtinė gaminama periodiniu ir tolydiniu būdu. Tipinė degtinės gamybos technologinio proceso schema parodyta. Spiritas, minkštintas vanduo ir švarus gražintas degtinės brokas iš atitinkamų matuoklių patenka į maišymo rūšiavimo bosą . Paruoštas mišinys siurbliu varomas į slėgio bosą iš kurio patenka į smėlio filtrus ,po to į anglies koloną , keraminius filtrus ir surinktuvą. Į šį surinktuvą iš matuoklių tiekiamas vanduo ir spiritas degtinės stiprumui koreguoti. Paruošta degtinė filtruojama ir pilstoma.

Naudota anglis regeneruojama, leidžiant garą pro koloną. Iš kolonos išėjęs garas, turintis alkoholio, kondensuojamas šaldytuve, praeina rūšiuotuvą, patenka į surinktuvą ir naudojamas denatūruotam spiritui gaminti. Filtruose, surinktuvuose likusi degtinė, slėgio boso plovimo vanduo ir švarus brokas patenka į matuoklę. Nešvarus brokas patenka į matuoklę ir sunaudojamas denatūruotam spiritui gaminti.

Spirito ir vandens mišinys ruošiamas specialiuose sandariai uždarytuose plieniniuose rezervuaruose su maišikliais, kurie yra nuo 300 iki 1200 dal talpos. Mišinio stiprumas nustatomas spiritometru, ir mišinys tiekiamas į slėgio bosus.- Po 2 h mišinys filtruojamas mineralinėms priemaišoms išskirti.

Tolydinėse linijose 200—500 dal/h ‘našumo mišinys ruošiamas, automatiškai reguliuojant visą procesą. Spiritas ,ir vanduo tolydžiai maišomas specialiuose žiediniuose maišytuvuose ir siurbliu varomas filtruoti.

Mišinį filtruojant pro aktyvintą anglį, absorbuojamos spirito priemaišos, suteikiančios degtinei nemalonų kvapą ir skonį, ir susidaro esterių (etilo acetato, izoamilo acetato), suteikiančių degtinei malonų skonį ir kvapą. Filtruojama 24 h.

Mišiniui valyti aktyvinta anglimi taikomas V. Komarovo ir I. Maiskio dinaminis būdas. Šiuo būdu mišinys filtruojamas pro didelę anglies masę mažu greičiu. Šiam tikslui naudojama aktyvinta beržo anglis.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1245 žodžiai iš 4106 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.