Alkoholizmas
5 (100%) 1 vote

Alkoholizmas

ALKOHOLIZMAS

TURINYS

1. Įvadas……………………………………………………………………………………….2

2. Alkoholizmo atsiradimo priežastys:……………………………………………..3

2.1. Socialinės alkoholizmo priežastys…………………………….4

2.2. Psichologinės…………………………………………………………4

2.3. Socialinės aplinkos įtaka…………………………………………6

3. Priklausomybės vystimasis………………………………………………………..7

4. Fizinės ir psichologinės alkoholizmo pasekmės…………………………..8

5. Pagalba sergantiems alkoholizmu:……………………………………………..10

5.1. Stacionarus gydymas…………………………………………….10

5.2. Psichoterapija………………………………………………………11

5.3. Artimųjų palaikymas……………………………………………12

5.4. Anoniminiai alkoholikai………………………………………13

6. Išvados ir pasiūlymai……………………………………………………………..15

7. Literatūra……………………………………………………………………………..16

1. ĮVADAS

Greta didžiausių žmonijos pasiekimų bei atradimų, greta svaiginančių laimėjimų, grožio ir gėrio, visose visuomenėse egzistuoja didieji nuopuoliai bei praradimai. Dažnai blogio ir gėrio pradai nugali visuotinį gėrį, pasiglemžia didžiųjų laimėjimų rezultatus ir visuomenė atsiduria ties praraja.

Alkoholizmas – tai viena svarbiausių nūdienos socialinių, medicininių ir viena sunkiausiai sprendžiamų psichologinės bei psichoterapinės pagalbos nuo jo kenčiantiems žmonėms problemų.

Yra nemažai alkoholizmo apibrėžimų. Vieni mano, kad alkoholizmas – kai alkoholis pažeidžia fizinę sveikatą, sutrikdo asmeninių bei socialinių funkcijų atlikimą arba kai alkoholis pasidaro būtinas normaliam aktyvumui palaikyti. Kiti alkoholizmą priskiria asmenybės sutrikimams, kuriems būdinga fizinė ir psichologinė priklausomybė.

Girtuokliaujantis individas praranda galimybę našiai dirbti, prarasdami individualumą, praranda potencialias protines jėgas kūrybiniam savęs plėtojimui. Galiausiai tokiam individui lieka vienintelis tikslas – kaip įsigyti alkoholio ir suvartoti jį.

Taip visuomenė praranda žmogų, kaip individualią, sveiką asmenybę. Savaime suprantama prarandama darbo jėga, protiniai sugebėjimai. Plintant alkoholizmui, kaip reiškiniui, visuomenė susiduria su kitomis problemomis, kurioms pašalinti reikalingi didžiuliai visuomenės ištekliai ( naujų struktūrų kūrimas, naujų lėšų investavimas ir pan).

Visi mes, vienaip ar kitaip, esame susidūrę su žmonėmis, piktnaudžiaujančiais alkoholiu, jeigu ne tiesiogiai savo namuose, tai per pažįstamus ar darbo kolektyve. Ši problema dažniausiai žmonėms kelia baimę užuojautą, pyktį ir bejėgiškumą.

Turbūt neįmanoma išvardinti visų negandų, kurios užklumpa visuomenę, visuomenės nariams pradėjus be saiko vartoti alkoholį. Galima paminėti tik pačias svarbiausias, dėl padidinto alkoholio vartojimo, visuomenėje atsirandančias problemas: padidėjęs visuomenės mirtingumas, išaugęs savižudybių skaičius, pablogėjusi bendra sveikatingumo būklė, augantis nusikalstamumas, didėjantis skyrybų skaičius, vaikų našlaičių taip pat vaikų, gimusių su fizine ir protine negalia skaičius. Be abejo auga lėšų, reikalingų antialkoholinei veiklai plėtoti dydis.

2. ALKOHOLIZMO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS

Alkoholizmo priežastys nėra aiškios. Yra įvairiausių veiksnių bei priežasčių, turinčių svarbią įtaką girtavimo plitimui žmonijoje. Jos viena nuo kitos priklauso, vienas kitą lemia. Šias priežastis bei veiksnius būtų galima suskirstyti į dvi svarbiausias kategorijas:

1. Individualūs – biologiniai, fiziologiniai, biocheminiai ir psichologiniai.

2. Socialiniai – aplinkos veiksniai.

Individualūs veiksniai. Yra nustatyta, kad vaikai paveldi iš savo tėvų ir protėvių liguistas ypatybes bei polinkius. Taigi tam tikras fiziologines žmogaus ypatybes, kartu ir polinkį į alkoholį, atsinešame gimdami. Vos tik pradėjus girtauti, polinkis atbunda, o išgertuves kartojant, greitai išsivysto potraukis alkoholiui.

Daugeliui individų pagrindinis alkoholio vartojimo motyvas – siekimas dirbtinai stimuliuoti malonias emocijas, laikinai jas suaktyvinti, sukeliant euforiją. O individams, kurių sutrikę adaptaciniai mechanizmai, sunku prisitaikyti prie aplinkos – būdas pašalinti įtampą.

Yra žmonių, kurie geria svaigalus be jokio potraukio ir nejausdami malonumo, nesižavėdami euforija, o dėl kitų motyvų, dėl įvairiausių asmeninių ir visuomeninių interesų. Bene svarbiausia tokia girtavimo priežastis, kai geriama be noro, prisiverčiant, kartais net bjaurintis, nes tai yra plačiai visuomenėje paplitusi nuomonė, kad be alkoholio gyvenime neįmanoma apseiti.

Džiaugsmas yra vienas svarbiausių gyvenimo reiškinių – gyvenimo jėga ir vertė. Tačiau laimingi tie, kurie moka protingai džiaugtis, neaptemdydami savo džiaugsmo valandų alkoholiu.

Socialiniai veiksniai. Lemiamas vaidmuo priklauso šeimai, kurioje vaikas gimsta, auga, yra auklėjamas. Girtaujantys tėvai ne tik paveldimumo
keliu pastumia savo vaikus į alkoholizmą, bet ir blogu auklėjimu neigiamai veikia jų moralinį formavimąsi. Vaikas, auginamas girtaujančių tėvų aplinkoje, patiria blogas buitines sąlygas, materialinį skurdą, prastą priežiūrą, amoralią atmosferą, dvasinių vertybių badą, kultūrinio užimtumo stoką, neigiamą tėvų pavyzdį.

Kol vaikai gyvena kartu su tėvais, jie retai paragauja alkoholio, tačiau išvykę toliau nuo gimtųjų namų, jie pradeda girtauti. Ypač tokie, kurie jau iš gimtojo lizdo yra atsinešę nors menką polinkį alkoholiui.

Yra pastebėtas faktas, kad paaugliai ir jaunuoliai įpranta sistemingai girtauti, pradėdami savarankišką gyvenimą. Jų savarankiškumas prasideda daugiau atitrūkus nuo tėvų globos. Vienas iš rimčiausių veiksnių, lemiančių blaivybės ar girtavimo įpročių įsitvirtinimą šeimoje ir visuomenėje, yra papročiai ir tradicijos. Taip pat patirtis rodo, kad girtavimas daugiau laikosi ir daugiau plinta tose vietose ir mikrorajonuose, kur lengviau prieinami alkoholiniai gėrimai. Kitaip tariant, kai žmonės gyvena, dirba, mokosi, poilsiauja arčiau alkoholiniais gėrimais prekiaujančių taškų, tada jie daugiau ir girtauja.

2. 1. SOCIALINĖS ALKOHOLIZMO PRIEŽASTYS

Girtauti dauguma pradeda nepastebimai, nejučiomis: per šventes, svečiuose, sutikus draugą ir t.t. visa tai nelaikoma girtavimu, o visai įprastu reiškiniu, tradicija. Gerdami žmonės ieško džiaugsmo, o vaišindami alkoholiu teikia jį kitiems. Atrodo, viena kita taurelė yra toks nekaltas ir nekenksmingas dalykas. Bet, kaip yra pasakęs profesorius V.Osipovas, prie nieko žmonės taip lengvai nepripranta, kaip prie narkotikų, ir iš jų lengviausia – prie spiritinių gėrimų, kurie yra taip lengvai prieinami, kurių vartojimo forma tokia įvairi, pradedant degtine ir baigiant šokoladiniais saldainiais su spiritiniu turiniu, taip, kad kiekvienas skonis ir amžius būtų patenkinti.

Pasidarydami įprastais erzintojais, nors klaidingais ir klastingais, spiritiniai gėrimai aptemdo protą, duodami eilę subjektyvių malonių jutimų, ir tokiomis sąlygomis perėjimas nuo abejotino saikumo iki nesaikumo yra beveik taisyklė.

Nenoras mokytis ir siekti žinių, niekuo neužpildytas laisvalaikis, blogas vyresniųjų pavyzdys ir įsigalėjusi nuomonė, jog alkoholizmas tik lengva, dovanotina ir beveik būtina vyrų yda, sudaro sąlygas plėsti alkoholizmui jaunimo tarpe. Labiausiai nepageidautiną įtaką daro tėvų ir artimųjų girtuokliavimas. Jaunimą jau mokyklos suole reikia supažindinti su alkoholizmo liga, kaip viena baisiausių nelaimių gręsiančių žmonėms.

Alkoholizmą skatina ir pats jo paplitimas. Tam tikro elgesio dažnumas veikia žmonių įpročius, elgesio normas. Įprotis dažnai formuojasi kartojant vienus ar kitus veiksmus, kuriuos mes stebime nuo mažens.

2.2. PSICHOLOGINĖS ALKOHOLIZMO PRIEŽASTYS

Kodėl žmonės vartoja alkoholį? Šis klausimas ko gero domina žmoniją nuo tada, kada buvo pradėtas vartoti alkoholis.

Pirmosios teorijos, aiškinančios alkoholio vartojimo priežastis, yra psichologinės. ,,Tai padeda man atsipalaiduoti, padeda jaustis geriau, padeda užsimiršti po sunkios dienos”. Tai vienas iš seniausiai egzistuojančių paaiškinimų, kodėl vartojamas alkoholis. Toks paaiškinimas skirtinas psichologinei individo motyvacijai.

Remdamasis šiuo paaiškinimu, psichoanalitikas Z. Freud teigia, kad nuo seniausių laikų žmonės, apimti streso ar išgyvenę nemalonią situaciją, grįžta prie to, kas jiems yra padėję seniau. Pasąmonės pagalba, žmogus prisimena tas akimirkas, kada jis jautėsi saugiausiai.

Užsienio literatūroje, kai kurie autoriai alkoholizmą sieja su atskirų žmonių psichinės sveikatos nusilpimu, pasąmoniniu geismu duoti poilsį perkrautai psichikai, pabėgti nuo slegiančios situacijos, bei iškilusių problemų, užsimirštant iki gyvuliško bukumo.

Kalbant apie anksčiau išvardintas priežastis, tenka pabrėžti, kad psichiškai stiprus žmogus, tinkamai išauklėtas, reikiamai paruoštas gyvenimui, visus gyvenime sutinkamus sunkumus stengiasi nugalėti normaliu būdu, o liguistos asmenybės, žmonės su nusilpusia psichika bei valia ieško pagalbos apsisvaiginime alkoholio pagalba.

Tačiau ne visus vienodai alkoholis veikia, paverčia alkoholio vergais. Vieni žmonės mažiau atsparūs kiti daugiau. Ne paslaptis, kad subrendusiam ir sveikam žmogui, kuris visada kontroliuoja savo elgesį, nedidelis alkoholio kiekis, retai vartojant, žymesnės žalos nepadarys.

Tai gali lemti genetinė predispozicija. Paveldėta genetinė struktūra lemia, kad vieniems žmonėms gana greitai susiformuoja fizinė priklausomybė nuo alkoholio, kiti ilgus metus vartoja alkoholį ir nesuserga

Nevienoda įvairių žmonių reakcija į alkoholį skatino medikus ieškoti alkoholizmo priežasčių individualiose biologinėse bei psichologinėse žmogaus savybėse yra duomenų, kad asmenys, kurie įjunksta į alkoholį, skiriasi nuo likusiųjų savo biologinėmis savybėmis (pavyzdžiui, medžiagų apykaita). Tačiau, tai ne vienintelė šios ligos priežastis. Daugelis mokslininkų alkoholizmo atsiradimą sieja su psichologiniais asmens ypatumais, o tiksliau su bruožais, kurie gali skatinti norą padėti ir toliau vartoti alkoholį. Be to, ilgai jį vartojant, įvyksta ryškūs psichinės veiklos pokyčiai.. todėl ne visada galima nustatyti, kas priežastis,
kas padarinys – ar psichika jau buvo tokia, kad žmogų traukė alkoholis, jo poveikis, ar šie psichikos pokyčiai atsirado vėliau, ėmus vartoti alkoholį.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1430 žodžiai iš 4747 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.