Alternatyvieji kaštai
5 (100%) 1 vote

Alternatyvieji kaštai

Turinys

1. Įvadas

2. Firma ir jos gamybos kaštai

2.1 Firmos samprata ir pagrindiniai jos tipai

2.2 Trumpas laikotarpis ir ilgas laikotarpis firmos veikloje

2.3 Kaip apskaičiuojami bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai

3. Firmos elgsena oligopolinėje rinkoje

4. Išvados

5. Literatūra1. Įvadas

Ekonomika – (gr. “oikos” – būstas, ūkis; “nomos” – valdymo, tvarkymo menas)

Žodis “ekonomika” priklausomai nuo naudojimo turi dvi prasmes:

1. Mokslo šakos pavadinimas;

2. Šalies ar tam tikro kito vieneto ūkio pavadinimas.

Ekonomika – tai, visų pirma, materialinės visuomenės egzistavimo ir funkcionavimo pagrindas, sfera, kurioje vyksta visuomeninė gamyba (ūkinė veikla). Žmonių ūkinė veikla – visų ekonomikos mokslų tyrimų objektas.

Ekonomikos teorija dalinama į dvi dalis – mikro ir makro. Mikroekonomika nagrinėja namų ūkio, firmų, vyriausybės įstaigų, ūkio šakų bei kitų savarankiškai sprendimus priimančių ūkio subjektų veiklą ir elgseną rinkoje, atskirų rinkų funkcionavimą, išteklių ir pajamų paskirstymo problemas. Pagrindinis mikroekonomikos tikslas – pasinaudojant individualiu ekonominio subjekto elgsenos teorija, nustatyti, kokios bus šios elgsenos pasekmės bei rezultatai įvairiose rinkose.

Įmonė arba firma – būdingas šiuolaikinės ekonomikos elementas. Tai verslo organizacija, gaminanti prekes, suteikianti paslaugas. Jai gali priklausyti viena ar daugiau įmonių.

1. Firmos plėtros kreivė – kreivė, išvesta per minimalius kaštų taškus ant izokostų.

2. Pastovūs kaštai (FC – fixed cost) – tai tie piniginiai kaštai, kurie būtini dar nepradėjus gamybos. Jie išlieka pastovūs gamybai didėjant, mažėjant ar jai nevykstant.

3. Kintami kaštai (VC –variable cost) – tai piniginiai kaštai, būtini produkcijai gaminti, išskyrus pastoviuosius kaštus. Jų dydis kinta kintant gamybos apimčiai.

4. Bendrieji kaštai (TC – total cost) – yra pastovių ir kintamų kaštų suma. (FC + VC)

5. Vidutiniai kaštai (AC) – tai gaminamos produkcijos vieneto kaštai.

a. Vidutiniai pastovūs(AFC).

b. Vidutiniai kintamieji (AVC). (mažėjančios grąžos dėsnis)

c. Vidutiniai bendrieji (ATC).

6. Ribiniai kaštai (MC) – rodo kaštų pokytį dėl tam tikro gamybos apimties pokyčio.

7. Rinkos aplinka – apibudina firmų reakciją į varžovų sprendimus, nustatant gaminio kainą ar gamybos apimtį.

8. Grynoji konkurencija – tai rinkos modelis, kai kiekviena firma mano, kad jos gaminamos prekės kiekis rinkos kainos nepaveikia, ir firma turi rūpintis tuo, kiek prekės pagaminti.

2. Firma ir firmos gamybos kaštai

Firmos veikla – darbo, kapitalo, ir kitų sąnaudų pavertimo prekėmis ir paslaugomis mechanizmas. Firmos sąnaudų pasikeitimo, susijusio su produkcijos apimtimi, teorija nagrinėjama trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Taigi firmos, kaip gamybos išteklių vartotojas, makroekonominė analizė padeda suprasti firmos elgesį.

2.1 Firmos samprata ir pagrindiniai jos tipai

Svarbu yra firmas klasifikuoti, nes taip lengviau spręsti kai kuriuos ekonominius uždavinius. Firmos klasifikuojamos pagal įvairius požymius:

1) Jau paruoštos produkcijos paskirtį;

2) Naudotos žaliavos pobūdį;

3) Dydį;

4) Veiklos geografiją.

Rinkos ekonomikos šalyse skiriami tokie svarbiausieji firmų organizavimo tipai:

1) Individuali firma;

2) Partnerinė firma;

3) Akcinė bendrovė;

4) Valstybinė įmonė;

5) Bendra (arba mišri) įmonė.

Individuali – dar vadinama privati arba personalinė firma. Tokia firma yra individualaus savininko, priklausanti vienam asmeniui arba šeimai. Šios firmos neturi juridinio asmens teisių, tai reiškia, kad firmos gamybinis turtas neatskirtas nuo savininko asmens turto, tai yra skolos padengti įmonių savininkai naudoja ne tik pradines investicijas į verslą, bet ir savo asmeninį turtą. Individuali firma – paprasčiausia ir populiariausia verslo organizavimo forma. Ji dirba savo naudai, jai neprivalomos vyriausybės užduotys, savo nuožiūra realizuoja pagamintą produkciją.

Individualios firmos bruožai yra šie:

1) Sudarytos sąlygos privačiai investicijai reikšti;

2) Nesudėtingas firmos organizavimas;

3) Pajamos apmokestinamos vieną kartą individualių pajamų mokesčių ir pan.

Tačiau ji turi trūkumų:

1) Nepajėgi samdyti kvalifikuotų specialistų;

2) Ribotos galimybės didinti kapitalą ir plėsti jos veiklą;

3) Neribota atsakomybė už įmonės finansinius įsipareigojimus.

Partnerinė (arba ūkinė) firma – tai kelių žmoni ar juridinių asmenų bendra komercinė – ūkinė veikla su bendru firmos vardu ir sujungtu savo turtu. Bendrijoje gali būti nuo 2 iki 20 narių. Kadangi bendroje veikloje naudojamasi daugiau nei vieno asmens turtu, tai partneriai turi didesnes galimybes gauti kreditą ir didinti kapitalą. Ūkines bendrijas yra labai lengva organizuoti, kartais užtenka žodinio susitarimo, nesudėtinga jas likviduoti, yra didesnės finansavimo galimybės. Deja, partnerinė firma negali įveikti kai kurių individualios firmos trūkumų:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 678 žodžiai iš 2249 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.