Alyvų ir plastiškųjų tepalų rūšys bei jų žymėjimas
5 (100%) 1 vote

Alyvų ir plastiškųjų tepalų rūšys bei jų žymėjimas

AUTOMOBILINIŲ ALYVŲ RŪŠYS

Automobilinių priemonėms naudojamos trys:

 Variklinės

 Transmisinės

 Hidraulinės

Variklinės alyvos sudaro 81 %, o transmisinės 13% visų rūšių tepalų, išskyrus hidraulines.

Variklinės alyvos parenkamos pagal variklio tipą:

 Benzininį

 Dyzelinį

 Suskystintomis dujomis

 Dvitaktį benzininį

Transmisinės alyvos būna:

 Rankinio valdymo

 Mechaninės pavarų dėžės

 Automatinės pavarų dėžės

 Hipoidinės pavaros

 Kitų pavarų

Hidraulinės alyvos naudojamos automobilių ir mobilių darbo mašinų hidraulinėse pavarose.

VARIKLINĖS ALYVOS.

Jų rūšys:

o Mineralinės – gaunamos iš naftos vaakuminės distiliacijos metodu.

o Sintetinės – specialiais cheminiais būdais gaminamos iš angliavandenių ir poliglikoleno. Jos maišosi su mineralinėmis alyvomis ir lieka lakios esant žemai temperatūrai. Esant aukštai temperatūrai – tepa. Garavimo nuostoliai maži. Jos kaip priedas dedamos į mineralines alyvas, kad pagerintų lakumo ir tepimo savybes. Augalinės kilmės alyvos, t.y. rapsų ir ricinos, gaminamos spaudžiant aliejinius augalus. Taip pat naudojami ir gyvulinės kilmės alyvos, bet jos yra neatsparios senėjimo procesui.

Jų paskirtis sumažinti detalių trintį ir dilimą. Ji aušina detales, sandarina susijungimus ir šalina jų dilimo produktus.

Lyginant su kitomis alyvomis, variklinių alyvų darbinės sąlygos yra specifiškos:

 Aukšta temperatūra

 Deginių poveikis

 Dideli slydimo greičiai

 Kintama apkrova.

Variklinės alyvos turi būti:

 Optimalios klampos ir chemiškai stabili

 Gerai plaunanti detales ir chemiškai ir mechaniškai švari

 Neputojanti, negaruojanti ir apsauganti nuo korozijos

Vasarinė alyva gaminama iš tirštesnio distiliato – bazinės alyvos M –11, žieminė – iš skystesnio M-8, o daugiasezoninė iš skystų distiliatų – M-5 (ASB-5) arba M-6 (ASB-6).

Universalios ir karbiuratorių alyvų rūšys (1 lentelė)

“Universaliosios ir karbiuratorinių variklių alyvos” (1 lentelė)

MARKĖS

Rodikliai

M-8-V

M-62/10-V

M-42/6-V1

M-52/10-61

M-62/12-G1

Klampa 100 oC temperatūroje 6 10.5 12 8 10

Klampa žemesnėje temperatūroje 11000 3 23002* 10400 2 12001 90002

Klampos indeksas 125 120 115 93 120

Stingimo temperatūra, oC -42 -38 -30 -25 -30

Nuosėdų susidarymo indukcijos periodas, h 15 + 30 30 30

Plovimo savybės, PZV balais 1 + 0.5 + 0.5

Šarminis skaičius, mg KOH/g 5.5 5 7.5 4.2 5.5

Korozingumas, g/m2 5 + 0 10 4

Vandens kiekis, % 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Mechaninių priemaišų kiekis, % 0.02 0.015 0.015. 0.015 0.02

Sulfatinis peleningumas, % 1,3 0,9 1,3 0,95 1,3

Ca kiekis, % + 0,2 0,23 0,16 +

Zn kiekis, % + 0,12 0,10 0,09 +

P kiekis, % + – – 0,09 +

Spalva, CTN vienetais 3** 5 7,5 3,5** 3**

Plyksnio temperatūra atvirame inde, oC 165 200 210 207 190

Tankis, kg/m3 880 900 900 905 890

Indeksai reiškia: 1 0 oC temperatūroje; 2 – 18 oC temperatūroje;; 3 – 30 oC temperatūroje; * mPas; ** praskiesto tirpalo (santykiu 15 : 85); – + nėra duomenų;

Į dyzelinių alyvų sudėtį įeina ir bazinės alyvos M-8 ir M-11.

Dyzelinių variklinių alyvų markės (2 lentelė)

„Dyzelinių variklinių alyvų markės”(2lentelė)

MARKĖS

Rodikliai M-8-V2

M-8-G2

M-10-G2

M-8-G2K

M-10-G2K M-8-Dm

M-10-Dm

Klampa 100 oC temperatūroje 11 8/11 8/11 8/11,4

Klampa žemesnėje temperatūroje – 12001/- 12001/- 40002/-

Klampos indeksas 85 85 90/85 102/90

Stingimo temperatūra, oC -15 -25/-15 -30/-15 -30/-15

Termooksidacinis stabilumas esant 250 oC, min 80 60/90 60 +

Nuosėdų susidarymo indukcijos periodas, h 30 35/40 35/50 35/60

Plovimo savybės, PZV balais 1 1 0,5 0,5

Šarminis skaičius, mg KOH/g 3,5 6 6 8,5/8,2

Korozingumas, g/m2 10 20 0 0

Vandens kiekis, % 0,03 0,03 0,03 0,03

Mechaninių priemaišų kiekis, % 0,015 0,015 0,015 0,02/0,025

Sulfatinis peleningumas, % 1,3 1,65 1,15 1,5

Švarumas, mg/100 g 500 500 500 +

Ca kiekis, % 0,08 0,15 0,19 +/0,15

Zn kiekis, % 0,18 0,45 – –

P kiekis, % 0,05 0,06 0,05 –

Spalva, CTN vienetais 4,5 4,5/5 4 3,5

Plyksnio temperatūra atvirame inde, oC 205 200/205 200/205 195/220

Tankis, kg/m3 905 905 905 987/905

Užsieniniai tepalai automobilių varikliams (3 lentelė)

„Užsieniniai tepalai”(3 lentelė)

Automobiliai FIRMOS

„Shell“ BP „Mobil“

Lengvieji automobiliai Shell X – 100 20W, 30;

Shell Super Motor Oil 10W/30;

Shell Rottela TX 20W, 30,10W/30; BP Energol HD 20W, 30;

BP Super Viscostatic 10W/30;

Mobil – HD 20W/20, 30;

Mobil Super 10W/50;

Mobil Special 10W/30;

Benzininiai automobiliai Shell X – 100 10W, 20W, 30;

Shell Rottela S 10W, 20W, 30;

Shell Rottela M 10W/30; BP Energol HD 10W, 20W, 30;

BP Super Viscostatic 10W/30; Mobil – HD 10W, 20W, 20;

Mobil Special 10W/30;

Dyzeliniai automobiliai Shell Tottela arba Rottela S 20W, 30;

Shell Rottela TX 20W, 30, 10W/30; BP VAnellus 20W, 30;

BP Vanellus Multigrade 10W/30; Mobil delvac 1120, 1130, Mobil Delvac 1220, 1230;

Mobil Delvac Special 10W/30

TRANSMISINĖS IR HIDRAULINĖS ALYVOS

Ji naudojama mechaninių transmisijų agregatams (pavarų dėžei, varantiems tiltams, šoniniams ir vairo reduktoriams) tepti.

Pasirenkant transmisinę alyva reikia atsižvelgti į šiuos faktorius:

 Temperatūra

 Krumplių paviršių
slydimo greitį

 Kontaktinius slėgius

 Pavaros konstrukcijos ypatumus

Jos turi:

 Gerai tepti

 Būti optimalios klampos

 Būti atspari oksidacijai

 Neputoti ir nereaguoti su guminėm detalėm

„Transmisinių alyvų markės” (4 lentelė)

MARKĖS

Rodikliai TEP – 15;

TM-2-18; TAP-15V;

TM-3-9; TSP-10;

Tm-3-9; TSP-15K;

TM-3-18; TSP-14 gip;

TM-4-18; TAD -17i;

TM -5-18;

Klampa 100oC temperatūroje, mm2/s  15 15 10 15 14 17,5

Klampa žemoje temperatūroje, Pas  2001 1801 3003 752 802 –

Klampos indeksas  – – 90 90 85 100

Stingimo temperatūra  -18 -20 -40 -25 -25 -25

Apkrovos indeksas  – 490 470 540 590 570

Ribinė apkrova  – 3283 3479 3479 3920 3687

Išdilimo rodiklis  0,55 – – 0,50 – 0,40

Mechaninės priemaišos  0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0

Peleningumas  0,3 – – – – 0,3

Koksingumas  – – – – – 1

Tankis  950 910 915 910 910 907

Rūgštinis skaičius  – – – – – 2

Tirpumas 0 0 0 0 0 0

KITOS TRANSMISINĖS ALYVOS

Alyvos mažai apkrautoms pavaroms, kai temperatūra 50-70oC:

 TS-14,5

 AK-15

 Nigrolas

Alyvos apkrautoms pavaroms – TS gip ir TS;„Transmisinių tepalų pakeičiamumas “(5 lentelė)

NVS „Shell“ „Mobil“ BP „Esso“

TAP – 15V,

TSp 15K Shell Spirax 90EP Mobilu C 90 BP Gear oil EP SAE 90 Esso Gear oil EP – 90

TSp -10 Shell Spirax 80EP Mobilu CX SAE80 BP Multi Gear oil 80/90 EP Esso Gear oil CP80Esso Gear oil GP 140

TS gip Shell Spirax EP SAE 140 Mobilu CX SAE140 BP Hypo gear EP 140 Esso Gear oil CX SAe 90

TSp – 14 gip Shell Spirax EP SAE 90 Mobilu HD 90 BP Hypo gear SAE 90 Esso Gear oil 90 EP

TAD – 17i Spirax 90XD Mobil GX 90 BP Multi Gear SAE 90EP Esso Gear oil 90 EP

A Shell Donax T6 Mobil ATF 200 Type A BP Type A Suffix A Esso Automatic Transmision Fluid

R (MG – 22 – V) Shell Tellus T Mobilfluid 93 BP Type A Suffix A Esso Torque Fluid 40

TEp – 15 Shell Centax 90 Mobilube C 90 BP Gear oil 90 Esso Gear oil ST 85W/90

ALYVŲ ATPAŽINIMO ŽENKLAI.

Yra 4 pagrindinės etiketo ženklinimo dalys:

1. Klampos ženklas – SAE. Skaičiai esantys šalia užrašo SAE 30, SAe 40, SAE 10W, reiškia alyvos klampą. Kuo skaičius didesnis, tuo alyva yra klampesnė. Skaičius su raide W rodo, kad alyva skirta žiemai, be raidės – vasarai, o iš dviejų skaičių SAE 10W – 40 skirta ir žiemai, ir vasarai. Lietuvoje būna šių alyvų:

 Vasarinės – SAE 30, SAE 40.

 Žieminės – SAE 10W, SAE 15W.

 Daugiasezonės – SAE 10W-30, SAe 15W-30, SAe 10W-40, SAe 15W-40.

2. Paskirtis – tai rodo API, CCMC arba ACEA raides ir kokybės kategorijos klasės ženklai:

 Amerikos naftos instituto API sukurtos alyvų klasės yra: API SF, API SG, API SH, API SJ, API SD, API CE, API CF-4, API CG-4, API SG/CD, API SH/CD, API CD/SG ir kitos.

 Europos senesnysis ženklas CCMC sukurtos klasės: CCMC G4, CCMC G6, CCMC D4, CCMC D5, CCMC PD2, CCMC G5/PD2, CCMC G4/D4/PD2 ir pan.

 Europos naujasis ženklas ACEA sukurtos klasės: ACEA A1, ACEA A2, ACEA A3, ACEA B1, ACEA B2, ACEA B3, ACEA E1, ACEA E2, ACEA E3 ir jų junginiai.

3. Kilmė, kurią rodo firmos prekinis ženklas.

4. Markė – tai firminis alyvos pavadinimas, rodantis alyvos ypatumus. Žodžiai „Exel“, „Super“, „Plus“ rodo alyvos kokybę.

PAPILDOMI ŽENKLAI:

 Sezoniškumo užrašai : 1. Sezoninė – „Unigrade“.

2.Visasezonės – „Multigrade“, “ Duagrade“.

 Sudėties simboliai rodantys, kad alyva sintetinė – „Synth“ arba „S“.

 Alyvos kokybė: „Standart“, „Regular“, „Super“. „Super Plus, „Plus“, „Premium“.

 Papildomų savybių užrašai : „Energy conserving oil“ – tai degalus taupanti alyva.

 Universalumo užrašai:

1. Įvairioms mašinoms – „Multipurpose“, „Mixed Fleet“.

2. Skirtos įvairių mašinų agregatams – „Universal“, „Super Tractor Oil Universal – STOU.

Plastiniai tepalai

Darbinės sąlygos ir reikalavimai plastiniams tepalams. Plastiniais tepalais tepami tie mašinų slydimo ir riedėjimo guoliai, kurių tepimas skysta alyva yra neįmanomas arba netikslingas. Traktoriuose ir automobiliuose tokie įrengimai yra važiuoklės ir vairavimo mechanizmo šarnyriniai sujungimai (4.1 pav.), kardaninio veleno kryžmės ir išdrožos, generatoriaus guoliai, lankstūs velenai.Automobilių pakabos, vairo trauklių ir kitiems slydimo šarnyriniams sujungimams būdinga neaukšta (iki 60 °C) darbinė temperatūra, tačiau jie paprastai apibyra dulkėmis, apsitaško purvais ir neretai panyra į vandenį. Plastinis tepalas turi ne tik sumažinti trintį, bet ir apsaugoti sujungimus nuo dulkių, purvo ir vandens, kurie, patekę tarp besitrinančių paviršių, gali pagreitinti jų mechaninį ir korozinį dilimą. Toks tepalas turi netirpti vandenyje ir pasižymėti apsauginėmis savybėmis. Tačiau svarbiausia yra sujungimo konstrukcija, pavyzdžiui, vairo trauklių ir pakabos šarnyrinių sujungimų patvarumas visų pirma priklauso nuo jų sandarumo. Tepalo parinkimas— ne toks svarbus reikalas. Jeigu šarnyras pradėjo klibėti, vadinasi, jis yra nesandarus.

Riedėjimo guoliai yra priekinių ratų stebulėse, vandens siurblyje, sankaboje, generatoriuje ir kitur. Tepalas turi ne tik sumažinti trintį, bet ir sušvelninti
Šių guolių darbinė temperatūra gali pakilti iki 100—120 °C, o tepalas tokioje temperatūroje neturi suskystėti ir ištekėti iš guolio. Kuo didesnė guolių apkrova, tuo tirštesnis turi būti tepalas. Ritininiuose guoliuose naudotinas skystesnis tepalas negu rutuliniuose. Vandens siurblyje tepalas turi būti atsparus vandeniui ir antifrizui. Riedėjimo guolių tarnavimo laikas priklauso ne tik nuo tepalo savybių, bet ir nuo apkrovos, sukimosi dažnio ir sureguliavimo. Pavyzdžiui, kūginius guolius ratuose reikia sureguliuoti taip, kad ratas laisvai suktųsi ir neklibėtų, nes guolių laisvumas yra žalingas.

Adatinių guolių naudojamų kardaninių velenų kryžmėse žiedai nesisuka, o tiktai švytuoja vienas kito atžvilgiu. Jų darbinė temperatūra nėra aukšta, todėl tepti tinka beveik kiekvienas minkštesnis tepalas. Spidometrų lanksčiuosius velenus reikia tepti nedidelės klampos žematemperatūriais tepalais.

Taigi plastinių tepalų panaudojimo sritis lemia jų gebėjimas laikytis atviruose arba nevisiškai sandariuose sujungimuose. Jais tepami sunkiai prieinami, švytuojantys, vertikalūs, užterštoje aplinkoje dirbantys pusiau arba visiškai atviri trinties mazgai. Be to, plastiniai tepalai naudojami sujungimams sandarinti ir metaliniams paviršiams apsaugoti nuo korozijos. Plastiniai tepalai turi:

1) turėti geras tepimo savybes — sumažinti paviršių trintį ir dilimą;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1588 žodžiai iš 5287 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.